Subscribe: EnergieOverheid
http://www.energieoverheid.nl/feed/
Preview: EnergieOverheid

EnergieOverheidOnafhankelijk kennisplatform over energiebeleid voor overhedenLast Build Date: Tue, 19 Dec 2017 10:16:15 +0000

 ‘Nederland doet te weinig om de leveringszekerheid van elektriciteit veilig te stellen’

Tue, 19 Dec 2017 10:16:15 +0000

Nederland zou te weinig doen om de eigen leveringszekerheid van elektriciteit veilig te stellen. Er wordt teveel gekozen voor afhankelijkheid van import in combinatie met weersafhankelijke energiebronnen. Hans Bosch legt uit.


Media Files:
http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2016/09/wind-1004364_1920-e1474005280880-150x150.jpg
Energietransitie krijgt uitgebreide wetgevingsagenda

Mon, 18 Dec 2017 14:21:45 +0000

Minister Wiebes (EZK) heeft een uitgebreide wetgevingsagenda gepresenteerd om de energie en klimaat wet- en regelgeving aan te passen met als doel de energietransitie te ondersteunen. Om dat zowel doeltreffend als doelmatig te realiseren, stelt hij de Tweede Kamer voor dat te doen in vier wetgevingstranches.


Media Files:
http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2016/03/environmental-protection-886669_1920-e1458650523548-150x150.jpg
City Deals kunnen helpen maatschappelijke problemen op te lossen

Wed, 06 Dec 2017 10:43:05 +0000

City Deals kunnen innovaties die nodig zijn voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken stimuleren. Zij hebben daarbij wel hulp van het Rijk nodig, niet alleen in de rol van facilitator, maar ook als deelnemer, verbinder en inspirator.


Media Files:
http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2015/05/Groningen-e1430755971162-150x150.jpg
84 procent van Nederlanders wil stoppen met kolen

Wed, 29 Nov 2017 10:11:51 +0000

De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking wil dat Nederland gaat stoppen met het gebruik van kolen. Dat blijkt uit het onderzoek 'Green Energy Barometer 2017' van Ørsted. 84 procent van de Nederlands wil dat kolen niet meer worden gebruikt.


Media Files:
http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2016/09/hand-1030573_1920-e1473314231126-150x150.jpg
Flinke groei energiecoöperaties en zonne-energieprojecten

Wed, 22 Nov 2017 08:07:42 +0000

Het aantal energiecoöperaties is flink toegenomen afgelopen jaar. Inmiddels zijn er 392 van dit soort burgerinitiatieven in Nederland, 60 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2017.


Media Files:
http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2016/12/salderen_salderingsregeling-150x150.jpg
Effectieve beprijzing milieuschade nodig voor energietransitie

Tue, 21 Nov 2017 11:00:20 +0000

De Nederlandse fiscale wetgeving kent meerdere hiaten bij het beprijzen van de milieuschade die bij de productie van goederen ontstaat. Ongeveer 55% van het gebruik van fossiele energie wordt nu niet belast. Ook wordt de belasting te laat ingezet.


Media Files:
http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2016/09/environmental-protection-886670_1920-e1473171988436-150x150.jpg
FNV Havens: ‘Kolenoverslag verplaatsen naar buitenland helpt milieu niet’

Wed, 08 Nov 2017 10:35:50 +0000

Volgens Greenpeace, Natuur & Milieu en Milieudefensie moet er zo snel mogelijk een einde komen aan de doorvoer van steenkool via de havens van Rotterdam en Amsterdam. FNV Havens voorzitter Cees Bos: 'Het klinkt leuk, maar slaat de plank volledig mis.'


Media Files:
http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2015/11/kolen02_200-150x150.jpg
UNETO-VNI positief over NEV 2017: ‘energietransitie op gang, arbeidsmarkt is obstakel’

Tue, 31 Oct 2017 15:04:52 +0000

De Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 laat een kentering in de energiehuishouding van Nederland zien. Volgens het rapport groeit de hernieuwbare energieopwekking in ons land sneller, neemt de energiebesparing toe en daalt het energieverbruik. UNETO-VNI reageert positief op het rapport.


Media Files:
http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2017/05/agriculture-1853323_1920-e1493908630718-150x150.jpg
Energietransitie wordt steeds concreter

Wed, 25 Oct 2017 11:44:07 +0000

De energietransitie wordt steeds concreter. Dit jaar is op diverse terreinen voortgang geboekt naar een meer duurzame energievoorziening. Dat blijkt uit de vierde voortgangsrapportage van het Energieakkoord.


Media Files:
http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2016/08/wind-turbine-957438_1920-e1470899241971-150x150.jpg
NVDE: Ambities regeerakkoord goed, uitwerking beduidend minder

Wed, 18 Oct 2017 09:30:29 +0000

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie kijkt ernaar uit om samen met het nieuwe kabinet de energietransitie te versnellen. De klimaat- en energieparagraaf van het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' biedt hier enkele aanknopingspunten voor, maar ook zorgpunten.


Media Files:
http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2016/08/earth-216834_1920-e1470738184188-150x150.jpg