Subscribe: Cision Wire
http://www.cisionwire.se/monster-se/rss/all-information/
Added By: Feedage Forager Feedage Grade A rated
Language:
Tags:
employment index  ett år  ett  för ett  för  jämfört med  med  mest  och  platsannonserna  procent    år sedan  år 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Cision Wire

Cision NewsCision is the leading global provider of media research, distribution, monitoring and evaluation services. With over 40 locations throughout the world, Cision provides the insight, expertise and intelligence that improve performance and build reputations.Published: Tue, 24 Apr 2018 05:33:29 GMT

 Platsannonserna tio procent färre än för ett år sedan

Tue, 11 Dec 2012 05:00:00 GMT

Sammanfattning November 2012: · Monster Employment Index sjönk 10 procent över ett år · Platsannonserna inom Revision, redovisning och skatter ökade för fjärde månaden i rad · Efterfrågan på arbetskraft inom forskning och utveckling sjönk mest av alla branscher i november · Service- och försäljningsarbete var den yrkeskategori där platsannonserna ökade mest jämfört med ett år sedan · Platsannonserna var färre än för ett år sedan i alla regioner Monster Employment Index baseras på en omfattande mätning av antalet platsannonser online i Sverige. ”Osäkerheten i denPlatsannonserna fem procent färre än för ett år sedan

Tue, 13 Nov 2012 05:00:00 GMT

Sammanfattning oktober 2012: · Monster Employment Index sjönk fem procent jämfört med för ett år sedan i oktober · Platsannonserna inom revision, redovisning och skatter (12 procents tillväxt) ökade mest av alla branscher   · Efterfrågan på arbetskraft inom forskning och utveckling (ned 24 procent) minskade mest av alla branscher sett över ett år · Bland yrkeskategorierna var det för Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning som platsannonserna ökade mest jämfört med för ett år sedan · Den enda region där platsannonserna ökade sett över ett år var Norra Sverige MonsterPlatsannonserna fyra procent färre än för ett år sedan

Tue, 09 Oct 2012 04:00:00 GMT

Sammanfattning september 2012: · Monster Employment Index sjönk med fyra procent över ett år · Platsannonserna i IT- och utbildningsbranschen ökade båda två med 5 procent jämfört med för ett år sedan · Efterfrågan på arbetskraft inom byggbranschen sjönk mest av alla branscher i september · Sett över ett år var hantverkare den yrkeskategori där platsannonserna minskade mest. Antalet utannonserade arbetstillfällen för yrkeskategorin var 22 procent färre än jämfört med för ett år sedan · Norra Sverige var den enda region där platsannonserna ökade, med en tillväxt på enPlatsannonserna tre procent färre än för ett år sedan

Tue, 11 Sep 2012 04:00:00 GMT

Sammanfattning augusti 2012: · Monster Employment Index sjönk med tre procent sett över året · Platsannonserna i IT-branschen ökade med 22 procent jämfört med för ett år sedan. Det var därmed den snabbast växande branschen för tredje månaden i rad · Efterfrågan på arbetskraft inom forskning och utveckling sjönk mest av alla branscher i augusti · Sett över ett år var process- och maskinoperatörer den yrkeskategori där platsannonserna minskade mest. Antalet utannonserade arbetstillfällen för yrkeskategorin var 15 procent färre än jämfört med för ett år sedan ·Oförändrat antal platsannonser på ett år

Tue, 14 Aug 2012 04:00:00 GMT

Sammanfattning juli 2012: · Monster Employment Index stod i juli kvar på samma nivå som för ett år sedan · För andra månaden i rad var det i IT-branschen som platsannonserna ökade mest över året   · Efterfrågan på arbetskraft inom marknadsföring, PR och media fortsatte att öka. Branschen hade 13 procent fler platsannonser i juli jämfört med för ett år sedan · Antalet utannonserade arbetstillfällen sjönk mest inom byggbranschen. Platsannonserna inom branschen minskade mest för hantverkare · Platsannonserna minskade också inom sjukvård och omsorg. Därmed fortsatte den negativaPlatsannonserna fyra procent färre än för ett år sedan

Tue, 10 Jul 2012 04:00:00 GMT

Sammanfattning juni 2012: · Monster Employment Index sjönk fyra procent över ett år i juni · Platsannonserna ökade mest inom IT · För tredje månaden i rad minskade platsannonserna inom redovisning och revision mest sett över ett år · Västsverige var den enda regionen med fler platsannonser i juni jämfört med för ett år sedan Monster Employment Index baseras på en omfattande mätning av antalet platsannonser online i Sverige. ”Trots osäkerheten inom Eurozonen och en övergripande försiktighet hos arbetsgivarna finns fortfarande tillväxtbranscher i Sverige. Efterfrågan påPlatsannonserna nio procent färre än för ett år sedan

Tue, 12 Jun 2012 04:00:00 GMT

Sammanfattning maj 2012: · Monster Employment Index sjönk med nio procent på årsbasis, den största årliga nedgången sedan januari 2010  · Läget var bäst inom IT, marknadsföring och utbildning. Platsannonserna i båda branscherna ökade med nio procent jämfört med för ett år sedan · Efterfrågan på arbetskraft var lägst inom redovisning och revision. För tredje månaden i rad minskade platsannonserna där mest av alla branscher · Jämfört med för ett år sedan var antalet platsannonser färre för alla yrkeskategorier  · Platsannonserna ökade inte inom någon av de fyra regionernaStabil utveckling av antalet platsannonser i april

Tue, 08 May 2012 04:00:00 GMT

Sammanfattning april 2012: · Monster Employment Index sjönk med en procent sett över ett år i april, till skillnad från förra månadens årliga tillväxt på två procent · Platsannonserna ökade mest sett över ett år inom IT. Branschen registrerade årlig tillväxt för tredje månaden i rad i april · Jämfört med april 2011 minskade platsannonserna inom management och konsultarbete samt teknikbranschen kraftigt. Platsannonserna minskade mest jämfört med förra året inom redovisning och revision   · Västsverige var den enda regionen med årlig tillväxt i antal platsannonser i april.Platsannonserna två procent fler på ett år

Tue, 10 Apr 2012 04:00:00 GMT

Sammanfattning mars 2012: · Monster Employment Index steg med två procent sett över ett år i mars, en återhämtning jämfört med förra månadens nedgång med sex procent.    · Platsannonserna ökade mest inom utbildning · Sett över ett år ökade efterfrågan på arbetskraft inom både administration och marknadsföring. · Antalet arbetstillfällen minskade mest på årsbasis inom redovisning och revision · Platsannonserna ökade mest i Norra Sverige Monster Employment Index baseras på en omfattande mätning av antalet platsannonser online i Sverige. “I mars ökade den årliga tillväxten iPlatsannonserna sex procent färre än förra året

Tue, 13 Mar 2012 05:00:00 GMT

Sammanfattning februari 2012: · Monster Employment Index sjönk med sex procent sett över ett år i februari · På årsbasis ökade platsannonserna mest inom IT-branschen · Tillväxten inom forskning och utveckling som under fem månader i rad tidigare varit den starkaste av alla branscher, hamnade i februari på andra plats efter IT-branschen  · Management och konsultarbete, transport och logistik samt revision var de branscher där platsannonserna minskade mest jämfört med för ett år sedan · Platsannonserna var färre än för ett år sedan i alla regioner. Nedgången var mildast i NorraNolltillväxt i antal platsannonser

Tue, 14 Feb 2012 05:00:00 GMT

Sammanfattning januari 2012: · Monster Employment Index stod på nolltillväxt på årsbasis efter en årlig ökning med fyra procent förra månaden · Störst efterfrågan på arbetskraft var för femte månaden i rad forskning och utveckling. De ökande platsannonserna i branschen gällde framför allt yrkeskategorin arbete som kräver teoretisk specialkompetens · Platsannonserna inom bank, finans och försäkring var en procent färre än jämfört med för ett år sedan efter att ha ökat tidigare månader · Sett över ett år ökade platsannonserna mest i Norra Sverige Monster Employment Index baserasPlatsannonserna fyra procent fler än för ett år sedan

Tue, 10 Jan 2012 05:00:00 GMT

Sammanfattning december 2011: · Monster Employment Index steg fyra procent på årsbasis i december · Bank, finans och försäkring återhämtade sig och vände förra månadens nedgång till årlig tillväxt i december · För fjärde månaden i rad var forskning och utveckling den bransch med flest utannonserade arbetstillfällen   · Platsannonserna ökade mest i Västsverige för femte månaden i rad Monster Employment Index baseras på en omfattande mätning av antalet platsannonser online i Sverige. ”Trots indikationer på minskad efterfrågan på arbetskraft inom industrin fanns ocksåNolltillväxt för platsannonser

Tue, 13 Dec 2011 05:00:00 GMT

Sammanfattning november 2011: · Monster Employment Index stod på nolltillväxt sett över ett år i november efter att rekryteringsfarten bromsat in ytterligare. · Forskning och utveckling var för tredje månaden i rad den bransch där efterfrågan på arbetskraft ökade mest. · Platsannonserna ökade mest över ett år i Västsverige. · Redovisning, revision och skatter var den bransch där platsannonserna minskade mest på årsbasis. · IT och teknik fortsatte visa stark årlig tillväxt med 20 respektive 17 procent fler platsannonser över året Monster Employment Index baseras på enSex procent fler platsannonser på ett år

Tue, 08 Nov 2011 05:00:00 GMT

Sammanfattning oktober 2011: · Monster Employment Index steg med sex procent på ett år. Det var fyra procent färre årlig tillväxt än jämfört med september · Platsannonserna ökade mest inom forskning och utveckling för andra månaden i rad · Teknik, som tidigare varit den starkaste tillväxtbranschen, bromsade in mer i oktober och andraplatsen i tillväxtligan övertogs istället av IT-branschen. · Redovisning och revision tappade flest platsannonser av alla branscher sett över ett år för andra månaden i rad. · Platsannonserna växte mest i Västsverige Monster Employment IndexPlatsannonserna ökade 11 procent på ett år

Tue, 11 Oct 2011 04:20:00 GMT

Sammanfattning september 2011: · Den årliga tillväxten i Monster Employment Index bromsade in något i september. Platsannonserna ökade med 11 procent över ett år · Störst årlig ökning i antal platsannonser i september stod Forskning och utvecklingsbranschen för. Teknikbranschen ökade näst mest. · På årsbasis var det Redovisning och revision som uppvisar svagast tillväxt i antal platsannonser. Trots det ökade arbetskraftsefterfrågan något mellan augusti och september · Platsannonserna ökade mest i Västsverige för andra månaden i rad Monster Employment Index baseras påMonsters karriärapp nu i iPhone och Android

Tue, 27 Sep 2011 04:00:00 GMT

Idag släpps BeKnown (http://apps.facebook.com/beknown/)™, Monsters karriärapp för Facebook, även till iPhone och Android. BeKnown gör det enklare att hantera sitt professionella nätverkande på Facebook. Nu kan allt detta skötas på språng, via iPhone och Android.  En av appens funktioner är att separera privata och professionella kontakter, så användaren slipper oroa sig för att chefen, kollegorna eller den framtida arbetsgivaren ska se något olämpligt som kan finnas på användarens privata facebooksida. “I en snabbrörlig arbetsmarknad är det en stor fördel att alltid ha tillgång till sinaPlatsannonserna ökade 19 procent på ett år

Tue, 13 Sep 2011 04:00:00 GMT

Sammanfattning augusti 2011: · Den årliga tillväxten i antal platsannonser i augusti var 19 procent, men platsannonserna var något färre jämfört med juli. · Teknik fortsätter vara den bransch där efterfrågan på arbetskraft är störst. · Platsannonserna inom sjukvård och turism forsätter minska och var de två branscher som sjönk mest i augusti · Sett över ett år ökade platsannonserna mest i Västsverige Monster Employment Index baseras på en omfattande mätning av antalet platsannonser online i Sverige. ”Trots global finansiell osäkerhet och sommarmånadernas generellt lågaSök jobb via Facebook i höst - Med hjälp av ny app från Monster

Wed, 31 Aug 2011 06:00:00 GMT

Allt fler använder sociala medier som karriärverktyg. Men bilden av oss själva på nätet kan både förbättra och försämra chanserna att få drömjobbet. Monsters app för nätverkande på Facebook ökar användarnas kontroll över privat och professionellt på nätet. I höst är det enklare och säkrare än någonsin att söka jobb och skynda på sin karriär via sociala medier. Monsters app BeKnown separerar professionella och privata kontakter på Facebook. På ett enkelt sätt bestämmer du själv vilka delar av din profil som chefen, kollegorna eller en framtida arbetsgivare har tillgång till. Appen ger ocksåPlatsannonserna 13 procent fler än för ett år sedan

Tue, 09 Aug 2011 04:00:00 GMT

Sammanfattning juli 2011: · Den årliga tillväxten i antal platsannonser var 13 procent i juli, jämfört med 14 procent förra månaden. · Efterfrågan på arbetskraft är högst inom teknikbranschen, som ökade med 41 procent över ett år · Platsannonserna inom sjukvård och turism är däremot färre än jämfört med för ett år sedan · Tillväxten i antal platsannonser växte mest i Östra Mellansverige   Monster Employment Index baseras på en omfattande mätning av antalet platsannonser online i Sverige. ”Trots att den årliga tillväxten i antal platsannonser har bromsat in jämfört med för14 procent fler platsannonser på ett år

Tue, 12 Jul 2011 04:00:00 GMT

Sammanfattning juni 2011: · Den årliga tillväxten i antal platsannonser fortsätter öka. Platsannonserna var 14 procent fler än jämfört med för ett år sedan. · Teknik och IT är branscherna med starkast årlig tillväxt. · Platsannonserna ökade mest i Västsverige. Monster Employment Index baseras på en omfattande mätning av antalet platsannonser online i Sverige. “Vi ser en säsongsrelaterad nedgång i antal platsannonser i juni, men på årsbasis fortsätter efterfrågan på arbetskraft att öka. Vi ser till exempel stark årlig platsannonstillväxt i stora branscher som teknik och IT,Håll chefen borta från Facebook - Med hjälp av ny app från Monster

Wed, 06 Jul 2011 06:00:00 GMT

Nu behöver man inte längre oroa sig för att chefen och kollegorna får inblick i privatlivet via Facebook. I dagarna har Monster släppt en ny app för Facebook som ger större kontroll över vårt yrkesmässiga och sociala liv på nätet. Studier* visar att 67 procent av arbetstagarna i Europa är bekymrade över att vänner och professionella kontakter blandas ihop på sociala nätverkssajter. Det vanligaste problemet (51 procent) är när en arbetskollega vill lägga till sig på ditt personliga sociala nätverk, men du känner att du vill hålla kontakten separerat från dina vänner. 38 procent uppger att detNY APP FRÅN MONSTER GÖR FACEBOOK TILL EN PLATS FÖR PROFFESSIONELLT NÄTVERKANDE           -utan att blanda ihop affärer med nöje

Mon, 27 Jun 2011 05:30:00 GMT

Idag lanserar Monster appen BeKnown för alla som vill utöka sitt professionella nätverk utan att lämna sin Facebooksida. Facebookanvändare kan nu hitta och lägga till professionella kontakter utan att det professionella nätverkandet blandas ihop med det privata. Appen kopplar även ihop användaren direkt med Monster och detta möjliggör tillgång till hundratusentals arbetsgivare och över en miljon lediga arbetstillfällen. Alla jobb blir fullt sökbara och delbara på Facebook. BeKnown kan laddas ner här: http://apps.facebook.com/beknown (http://apps.facebook.com/beknown/welcome?WT.mc_n=pr_bk_sw)Monster lanserar den första globala appen för professionellt nätverkande på Facebook

Mon, 27 Jun 2011 04:00:00 GMT

BeKnown™ kopplar ihop människor och karriärmöjligheter på världens största och mest aktiva sociala plattform Monster Worldwide (http://about-monster.com/) lanserar idag BeKnown™, en nätverksapp designad för alla som vill etablera ett professionellt nätverk på Facebook. Facebookanvändare kan nu hitta och lägga till professionella kontakter från många olika källor, förbättra sin webbprofil och framförallt upptäcka nya karriärmöjligheter, utan att det professionella närverkandet blandas ihop med det privata. BeKnown finns nu tillgänglig för nedladdning på http://apps.facebook.com/beknown (http:/Så ror du hem jobbet:Egenskaperna som arbetsgivarna söker

Wed, 22 Jun 2011 05:00:00 GMT

Är du Noggrann, Strukturerad och självgående? Då är du svenska arbetsgivares drömkandidat. Detta enligt rekryteringssajten Monster.se som åter igen har undersökt de mest förekommande adjektiven i platsannonserna på http://www.monster.se. Resultatet är en talande bild av de egenskaper som är mest eftersökta av de svenska arbetsgivarna 2011. På uppdrag av Monster.se har företaget Saplo undersökt alla platsannonser som finns på Monsters webbplats. Totalt rör det sig om drygt 8500 platsannonser. Syftet har varit att identifiera de mest förekommande adjektiven i platsannonserna. Ur det har