Subscribe: Komunikaty z rynku GPW
http://www.gpw.pl/rss_komunikaty
Preview: Komunikaty z rynku GPW

Komunikaty GPWWitamy w kanale RSS GPWLast Build Date: Thu, 26 Apr 2018 22:14:35 +0100

 Komunikat z posiedzenia Rady Giełdy

Thu, 26 Apr 2018 16:44:55 +0100

Komunikat z posiedzenia Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 26 kwietnia 2018 r.BANCO SANTANDER (Komunikat)

Wed, 25 Apr 2018 15:52:57 +0100

z uwagi na przepisy kraju siedziby emitenta w przypadku notowania akcji spółki BANCO SANTANDER, S.A. z prawem do dywidendy, o której mowa w raporcie bieżącym spółki nr 20/2018 z dnia 23 marca 2018 r. nie będą miały zastosowania przepisy określone w Oddziale 4 Rozdziału 13 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP.Komunikat w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Giełdy

Fri, 13 Apr 2018 14:24:05 +0100

Zarząd Giełdy informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie Giełdy uchwalone Uchwałą Nr 18/1573/2018 Rady Giełdy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy.PROTEKTOR (Komunikat)

Fri, 06 Apr 2018 15:43:53 +0100

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że z dniem 6 kwietnia 2018 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka PROTEKTOR S.A.MO-BRUK (Komunikat)

Thu, 05 Apr 2018 15:33:58 +0100

Z dniem 5 kwietnia 2018 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka MO-BRUK S.A.SADOVAYA GROUP (Komunikat)

Tue, 03 Apr 2018 15:42:10 +0100

w związku przekazaniem przez spółkę SADOVAYA GROUP S.A. do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok obrotowy 2016, począwszy od 4 kwietnia 2018 r. nastąpi wznowienie obrotu akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem „LU0564351582”.Lista alertów (Komunikat)

Tue, 27 Mar 2018 17:54:55 +0100

Giełda dokonała w dniu dzisiejszym kolejnej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu LISTA ALERTÓW.Program Wspierania Płynności (Komunikat)

Tue, 27 Mar 2018 17:53:16 +0100

W dniu 27 marca 2018 r. Giełda dokonała okresowej weryfikacji płynności akcji spółek notowanych na giełdzie.Komunikat z posiedzenia Rady Giełdy

Tue, 27 Mar 2018 11:49:29 +0100

W dniu 23 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Giełdy.VANTAGE DEVELOPMENT (Komunikat)

Fri, 23 Mar 2018 16:41:11 +0100

Zgodnie z § 131a Oddziału 4 Rozdziału 13 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP z uwagi na terminy związane z wypłatą dywidendy nadzwyczajnej spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 marca 2018 r., Giełda odstępuje od realizacji czynności określonych w Oddziale 4 Rozdziału 13 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTPSuperAnimator WIG20 (Komunikat)

Fri, 16 Mar 2018 18:14:30 +0100

Lista spółek programu SuperAnimator WIG20GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ (Komunikat)

Fri, 09 Mar 2018 10:05:13 +0100

Zmiana nazwy funduszu KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY na GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY począwszy od dnia 12 marca 2018 rokuJ.P. Morgan AG (Komunikat)

Mon, 19 Feb 2018 17:42:08 +0100

Spółka J.P. Morgan AG z siedzibą w Frankfurcie nad Menem w Republice Federalnej Niemiec, złożyła wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie w charakterze członka giełdyKomunikat z posiedzenia Rady Giełdy

Mon, 19 Feb 2018 15:19:31 +0100

Komunikat z posiedzenia Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 lutego 2018 r.BANCO SANTANDER (Komunikat)

Fri, 26 Jan 2018 17:02:56 +0100

na podstawie § 190 ust. 3 Regulaminu Giełdy, z uwagi na przepisy kraju siedziby emitenta w przypadku notowania akcji spółki BANCO SANTANDER, S.A. z prawem do dywidendy, o której mowa w raporcie bieżącym spółki nr 95/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. nie będą miały zastosowania przepisy określone w Oddziale 4 Rozdziału 13 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP.SYNTHOS (Komunikat)

Tue, 16 Jan 2018 07:13:50 +0100

W związku z uchwałą Zarządu Giełdy Nr 39 /2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że z uwagi na zawieszenie obrotu akcjami spółki SYNTHOS S.A.Komunikat z posiedzenia Rady Giełdy

Tue, 09 Jan 2018 14:56:40 +0100

Komunikat z posiedzenia Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 9 stycznia 2018 r.Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy i Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego

Wed, 03 Jan 2018 09:23:30 +0100

Zarząd Giełdy informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie Giełdy. Jednocześnie Zarząd Giełdy informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 r. zostały uchwalone zmiany do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTPKursy odniesienia (Komunikat)

Tue, 02 Jan 2018 19:23:30 +0100

Kursy odniesienia dla akcji, obowiązujące od 3 stycznia 2018 r.Lista akcji i ETF-ów (Komunikat)

Tue, 02 Jan 2018 19:18:42 +0100

Zmiany na liście akcji i ETF-ów notowanych na rynku regulowanym.MiFID II / MiFIR

Tue, 02 Jan 2018 17:58:34 +0100

Od dnia 3 stycznia 2018 r. obrót instrumentami finansowymi na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu będzie prowadzony z uwzględnieniem rozwiązań przewidzianych w pakiecie MIFID II / MIFIR. Nowe zasady ustalania kroków notowań dla akcji i ETF.SYNTHOS (Komunikat)

Wed, 27 Dec 2017 17:59:31 +0100

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje o krokach postępowania w odniesieniu do kontraktów terminowych na akcje Synthos S.A.GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE (Komunikat)

Wed, 27 Dec 2017 17:33:09 +0100

w dniu 27 grudnia 2017 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.LISTA ALERTÓW (Komunikat)

Wed, 27 Dec 2017 17:17:35 +0100

Giełda dokonała w dniu dzisiejszym kolejnej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu LISTA ALERTÓW.Komunikat z posiedzenia Rady Giełdy

Mon, 18 Dec 2017 12:05:59 +0100

Komunikat z posiedzenia Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 15 grudnia 2017 r.MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR S&P 500 UCITS ETF (Komunikat)

Mon, 11 Dec 2017 16:55:37 +0100

Harmonogram wypłaty dywidendy przez Fundusz Multi Units Luxembourg - LYXOR S&P 500 UCITS ETF zarządzany przez Lyxor Asset Management LuxembourgBRITISH AUTOMOTIVE HOLDING (Komunikat)

Fri, 08 Dec 2017 16:40:05 +0100

W związku ze zmianą firmy spółki MARVIPO L S.A (PLMRVPL00016) na BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. począwszy od dnia 12 grudnia 2017 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „BAHOLDING” i oznaczeniem „BAH”.Raiffeisen Centrobank AG (Komunikat)

Mon, 20 Nov 2017 16:46:14 +0100

Informacje dotyczące zmiany daty ostatniego notowania/ przedterminowego wykupu certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AGKomunikat z posiedzenia Rady Giełdy

Mon, 20 Nov 2017 16:05:42 +0100

Komunikat z posiedzenia Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 20 listopada 2017 r.SANWIL HOLDING (Komunikat)

Thu, 09 Nov 2017 16:28:21 +0100

Z dniem 9 listopada 2017 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka SANWIL HOLDING S.A.RAFAKO (Komunikat)

Tue, 07 Nov 2017 16:30:25 +0100

Terminy notowania praw poboru akcji serii K spółki RAFAKO S.A.Raiffeisen Centrobank AG (Komunikat)

Tue, 07 Nov 2017 16:13:49 +0100

22 lutego 2018 r. odbędzie się ostatnie notowanie certyfikatów strukturyzowanych RCTLKAO001 oraz RCTLKAO002Raiffeisen Centrobank AG (Komunikat)

Tue, 07 Nov 2017 16:10:38 +0100

22 lutego 2018 r. odbędzie się ostatnie notowanie certyfikatów strukturyzowanych RCKAOAOPEN oraz RCCOFAOPENINTERMA TRADE (Komunikat)

Thu, 02 Nov 2017 16:09:39 +0100

Zmiana firmy spółki BRIJU S.A. na INTERMA TRADE S.A. począwszy od dnia 6 listopada 2017 rokuAUGA GROUP (Komunikat)

Tue, 31 Oct 2017 16:34:22 +0100

Zmiana firmy spółki AGROWILL GROUP, AB (LT0000127466) na AUGA GROUP, AB począwszy od dnia 3 listopada 2017 rokuBUWOG (Komunikat)

Thu, 19 Oct 2017 15:13:01 +0100

GPW nie dokonała przeliczenia parametrów indeksów WIG i WIG-nieruchomości, których uczestnikiem jest spółka BUWOG AGPolski Dom Maklerski (Komunikat)

Tue, 10 Oct 2017 15:17:27 +0100

W dniu 10 października 2017 r. spółka Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, złożyła wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie w charakterze członka giełdyKomunikat z posiedzenia Rady Giełdy

Mon, 09 Oct 2017 14:31:38 +0100

Komunikat z posiedzenia Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 9 października 2017 r.Regulamin Giełdy (Komunikat)

Thu, 05 Oct 2017 18:27:22 +0100

w sprawie zmian w Regulaminie GiełdyBANCO SANTANDER, S.A. (Komunikat)

Thu, 05 Oct 2017 15:15:47 +0100

GPW nie dokona przeliczenia parametrów indeksów WIG i WIG-banki, których uczestnikiem jest spółka BANCO SANTANDER, S.A.Komunikat z posiedzenia Rady Giełdy

Wed, 04 Oct 2017 11:17:37 +0100

Komunikat z posiedzenia Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 września 2017 r. kontynuowanego w dniu 29 września 2017 r.MOL NYRT. (Komunikat)

Thu, 28 Sep 2017 15:26:47 +0100

Z dniem 29 września 2017 r. nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki MOL NYRT. z siedzibą w BudapeszcieLISTA ALERTÓW (Komunikat)

Wed, 27 Sep 2017 15:56:45 +0100

GPW dokonała kolejnej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu LISTA ALERTÓWPWP / SNP (Komunikat)

Wed, 27 Sep 2017 15:39:05 +0100

GPW dokonała okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek notowanych na giełdzie do Strefy Niższej PłynnościIMS (Komunikat)

Thu, 21 Sep 2017 15:18:33 +0100

Z dniem 21 września 2017 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka IMS S.A.POLSKA GRUPA ODLEWNICZA (Komunikat)

Tue, 12 Sep 2017 16:57:52 +0100

w związku ze zmianą firmy spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. (PLPGO0000014) na PGO S.A., począwszy od dnia 14 września 2017 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „PGO”.BMP HOLDING AG (Komunikat)

Thu, 31 Aug 2017 16:22:10 +0100

W związku ze zmianą firmy spółki BMP HOLDING AG (DE000A2E3772) na SLEEPZ AG, począwszy od dnia 4 września 2017 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „SLEEPZAG” i oznaczeniem „SLZ”.REDAN (Komunikat)

Mon, 14 Aug 2017 15:41:23 +0100

Z dniem 14 sierpnia 2017 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka REDAN S.A.TXM (Komunikat)

Thu, 03 Aug 2017 18:57:23 +0100

Z dniem 3 sierpnia 2017 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka TXM S.A.ESOTIQ & HENDERSON (Komunikat)

Wed, 02 Aug 2017 16:56:35 +0100

Giełda odstępuje od dokonania korekty kursu spółki ESOTIQ & HENDERSON S.A. o którym mowa w § 142 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP