Subscribe: Presseurop | Maatschappelijk
http://www.presseurop.eu/nl/taxonomy/term/22/*/feed
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language:
Tags:
dagblad  deze  die  dit  door  europese  jaar  jongeren  land  meer  met  procent  schrijft  uit  werkgelegenheid  worden 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Presseurop | Maatschappelijk

VoxEeurop | MaatschappelijkThe talk of the continent België: “Systeemfout België. Herstart het land opnieuw”

Mon, 24 Nov 2014 12:30:25 +0100

“De wegen zijn kapot, justitie gaat failliet en er dreigt een tekort aan stroom. België is een land vol problemen”, somt NRC Next op nu het land met grote stakingen te maken heeft. Voor de volgende weken staan nog meer werkonderbrekingen gepland.

De vakbonden protesteren tegen de plannen van premier Charles Michel om op de overheidsuitgaven te korten en de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar. Coalitiepartner Bart De Wever van de Vlaamse nationalistische partij N-VA denkt dat het land "volledig op de schop moet". "Een buitenstaander die een Belgische krant openslaat, vindt het niet raar dat de regering flink wil ingrijpen", aangezien het "geld op is" en er veel "mankementen" zijn. Maar, zo zegt een Belgische socioloog in de krant:

De ingrepen gaan te hard en te snel. Shocktherapie is nu de boodschap van de regering, maar die komt niet aan, ook niet bij Vlamingen. In de laatste massabetoging liepen ook veel N-VA-stemmers mee.”
Portugal: “Game over”

Fri, 20 Dec 2013 12:45:53 +0100

Het Portugese constitutionele hof heeft gisteren unaniem de aanpassingen van het pensioenstelsel verworpen. Dat schrijft i. Deze aanpassingen zouden zorgen voor 10 procent minder overheidsuitgaven op gebied van de pensioenen, waardoor het overheidstekort op 400 miljoen euro zou uitkomen, licht het Portugese dagblad toe.

Volgens het hof mogen de overheidsinspanningen om de uitgaven te verminderen echter niet ten kosten gaan van de rechten die ambtenaren hebben verworven tijdens hun loopbaan. De wetswijziging is volgens het hof een “schending van het vertrouwensprincipe” tussen de overheid en haar functionarissen en zou daarom ongrondwettelijk zijn.

Vandaag komt de regering met een reactie op de het besluit van het hof.
Verenigd Koninkrijk: “‘Jonge mensen’ willen dat het Verenigd Koninkrijk in Europa blijft”

Mon, 16 Dec 2013 11:01:17 +0100

Er is een generatiekloof ontstaan tussen de Britten. Dat stelt The Independent naar aanleiding van een peiling van ICM Research die is uitgevoerd in opdracht van de denktank British Future en die later deze week volledig wordt gepubliceerd.

Uit deze peiling blijkt dat 41 procent van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar “resoluut” vindt dat het Verenigd Koninkrijk zijn EU-lidmaatschap moet behouden, tegen 32 procent van de jongeren die tegen is. Ondertussen is 60 procent van de vijfenzestigplussers sterkt gekant tegen het lidmaatschap, slechts 25 procent uit die leeftijdscategorie is voorstander van de EU.

Jonge Britten denken dat een EU-uitstap “een bedreiging vormt voor hun kansen op een baan thuis of op het continent”, licht The Independent toe.

De resultaten van de peiling komen ruim twee weken voordat de arbeidsbeperkingen worden opgeheven voor Roemenen en Bulgaren die elders in de EU willen werken.
Griekenland: “Ik heb geen werk, ik betaal niet”

Thu, 12 Dec 2013 10:24:59 +0100

27,4 procent van de Griekse bevolking is werkloos, oftewel 1.376.463 mensen, volgens gisteren gepubliceerde cijfers over september. Dit betekent dat 60 procent van de Griekse beroepsbevolking zonder baan zit, aldus Eleftherotypia.

Het Griekse dagblad licht toe dat het werkloosheidscijfer voor de zesde achtereenvolgende maand de 27 procent overstijgt en dat deze cijfers “de omvang van de economische crisis aantonen en het probleem van het beleid dat voortvloeit uit het memorandum”, de door de trojka (EU-ECB-IMF) opgelegde bezuinigingsmaatregelen.

Een ander gevolg van de economische crisis is volgens het dagblad dat:

500.000 belastingbetalers hebben aangeven dit jaar niet in staat te zijn hun belasting te betalen.
Werkgelegenheid: Gedetacheerde werknemers – Europeanen bereid om politie te spelen

Tue, 10 Dec 2013 10:37:32 +0100

Gisteren hebben de Europese ministers van Werkgelegenheid een akkoord gesloten om misbruik van gedetacheerde werknemers een halt toe te roepen.

Eenvoudig was het niet, want de meningsverschillen binnen de Europese Unie blijken groot”, schrijft La Tribune. Volgens het Franse dagblad staan er twee kampen tegenover elkaar: het Verenigd Koninkrijk en landen uit Midden- en Oost-Europa aan de ene kant, en aan de andere kant Frankrijk en Duitsland waarachter uiteindelijk ook Polen zich heeft geschaard. Zeven landen hebben bovendien tegen het akkoord gestemd.

De details van het akkoord zijn nog niet bekend, maar volgens het financieel-economische dagblad is het idee dat:

De landen zelf invulling kunnen geven aan de lijst van documenten die vereist zijn voor het buitenlandse bedrijf dat werknemers wil detacheren in het land in kwestie, en directeuren en onderaannemers krijgen te maken met een solidaire aansprakelijkheid in geval van fraude.
Detachering werknemers: Strengere regels richten Europa te gronde

Mon, 09 Dec 2013 16:50:46 +0100

Dziennik Gazeta Prawna, Warschau – De EU-ministers van Werkgelegenheid komen vandaag in Brussel bijeen om het eens te worden over wijzigingen op de detacheringsrichtlijn uit 1996. Polen, dat negatief tegenover de voorgestelde handhavingsrichtlijn staat, wordt door sommige lidstaten van sociale dumping beschuldigd. Meer....Europese arbeidsmarkt: “Komen ze eigenlijk wel?”

Mon, 09 Dec 2013 11:08:36 +0100

In de aanloop naar de volledige openstelling van de Europese arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren op 1 januari 2014, vraagt NRC Handelsblad zich af of de “tsunami” van arbeidsmigranten er daadwerkelijk zal komen, zoals bepaalde politici willen doen geloven.

Het dagblad merkt op dat deze vrees vooral is ingegeven door het groot aantal Polen dat sinds 2004 naar Groot-Brittannië is gekomen. De deskundigen zijn verdeeld maar lijken het eens te zijn over het uitblijven van de "tsunami".

De socioloog Godfried Engbersen, geciteerd door NRC Handelsblad, zegt:

De grootste trekker voor arbeidsmigranten is natuurlijk werk. Door de economische crisis is juist dat schaarser geworden. [...] Bulgaren en Roemenen [in Nederland] hebben meestal geen netwerk van familie of vrienden om hen op te vangen.
Nederland: “Armoede in Nederland stijgt snel”

Tue, 03 Dec 2013 11:17:21 +0100

Nederland had in 2012 “de sterkste stijging van de armoede sinds het begin van de recessie in 2008”, schrijft De Volkskrant. Volgens het CPB, zijn 1,2 miljoen Nederlanders arm te noemen, dat wil zeggen dat ze na aftrek van hun vaste lasten onvoldoende geld hebben zaken zoals voor kleding, huisraad, openbaar vervoer en sociale activiteiten.

In 2013 zal de armoede echter naar verwachting minder snel zijn toegenomen dankzij “belastingmaatregelen en loonstijgingen die gunstig zullen uitpakken voor de koopkracht”, schrijft De Volkskrant. De krant merkt op dat

vooral het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, is toegenomen. Armoede treft één op de tien kinderen [...] Steeds meer mensen leven in langdurige armoede: 381.000 mensen zijn langer dan drie jaar arm.
Frankrijk: “De terugkeer van de Poolse loodgieter”

Mon, 02 Dec 2013 11:59:00 +0100

In aanloop naar de de EU-top voor Werkgelegenheid van 9 december, heeft de Franse regering de Europese Commissie verzocht de EU-richtlijn over detachering te herzien. Dankzij deze richtlijn kunnen bedrijven werknemers detacheren in andere landen zonder de arbeidsvoorwaarden en loonwetten van het land van bestemming in acht te nemen. Frankrijk vindt dit achterhaald en wijst erop dat dit voor sociale dumping binnen de EU zorgt.

Libération licht toe:

Deze richtlijn uit 1996 moest het mogelijk maken voor EU-burgers om in een ander land te gaan werken, maar de regels worden nu omzeild: de doelstelling om binnen de EU het verkeer van gedetacheerde werknemers te ondersteunen, is in deze crisistijd een kostenverlagend instrument geworden waar bepaalde bedrijven misbruik van maken, bijvoorbeeld in de bouw en de voedingsmiddelenindustrie.

In het hoofdredactioneel commentaar benadrukt het Franse dagblad:

Dit bewijst niet alleen opnieuw dat het economische Europa niet langer levensvatbaar is zonder een sociaal Europa, maar ook – en dat is nog erger – dat Europa zoals het nu is, zelf het grootste gevaar is geworden voor het idee van een politiek Europa en voor een groot aantal lidstaten zelf.
Polen: “Hongerlonen”

Mon, 18 Nov 2013 11:50:41 +0100

Polen wil een minimumuurloon instellen om miljoenen werknemers te beschermen tegen “onwaardige arbeidsomstandigheden”, schrijft Gazeta Wyborcza. Het dagblad wijst erop dat zelfs in het noodlijdende Griekenland banen “aantrekkelijker” zijn, daar bestaan lonen van nog geen 0,50 euro per uur. Het Poolse dagblad licht toe:

Poolse werkgevers betalen werkgevers liever per uur om zo de wet voor minimumloon – momenteel 400 euro (1600 PLN) per maand – te omzeilen.

Volgens schattingen van het ministerie van Werkgelegenheid worden meer dan 900.000 personen, met name studenten en langdurige werklozen, per uur uitbetaald en genieten zij niet de wettelijke bescherming die geldt op de arbeidsmarkt.
Slowakije: “Overheid gaat 15.000 banen scheppen voor jongeren”

Mon, 18 Nov 2013 11:30:17 +0100

De Slowaakse minister van Werkgelegenheid gaat 100 miljoen euro gebruiken uit Europese fondsen die in 2014 en 2015 beschikbaar zijn om 15.000 banen in de privésector te subsidiëren, meldt Pravda. Een werkgever die voor meer dan 3 maanden een werkloze jongere van onder de 25 jaar aanneemt, ontvangt daarvoor een subsidie die kan oplopen tot 456,57 euro per maand.

Het dagblad wijst erop dat dit het tweede steunprogramma is waar de regering mee komt om jongeren op weg te helpen op de arbeidsmarkt. Dankzij het eerste steunprogramma werden afgelopen jaar en dit jaar al circa 11.000 jongeren aan een baan geholpen. De regering kondigde dit tweede programma enkele dagen na de Europese banentop in Parijs aan, schrijft Pravda. Daar kwamen op 12 november 24 Europese leiders bijeen om te praten over de jeugdwerkloosheid in Europa. Slowakije telt zo’n 81.000 werklozen onder de 25 jaar; in de hele EU zitten 5,6 jongeren zonder baan.
Werkloosheid: Europese banentop voor jongeren

Tue, 12 Nov 2013 16:39:42 +0100

Vandaag bezoeken de staatshoofden en regeringsleiders van 24 EU-landen samen met de leiders van de Europese instellingen en de ministers van Werkgelegenheid in Parijs de tweede top over de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, een fenomeen waar 7,5 miljoen Europeanen tussen 15 en 24 jaar mee te kampen hebben, meldt Le Monde.

De eerste conferentie van dit type werd eveneens op initiatief van Duitsland en Frankrijk georganiseerd en vond in juni in Berlijn plaats. Naar aanleiding daarvan werd een banen- en opleidingenfonds in het leven geroepen voor jongeren in de landen die het zwaarst door de crisis waren getroffen.

Het doel van het Europese initiatief is, zo schrijft Le Monde,

ervoor te zorgen dat geen enkele jongere onder de 24 jaar langer dan vier maanden zonder werk of opleiding zit. Daarbij wordt vooral ingezet op banen en opleidingen van de toekomst (digitale sector en groene groei). Toch zal vandaag vermoedelijk geen enkele nieuwe maatregel worden aangekondigd. De leiders die in Parijs bijeen zijn, maken slechts een weinig spectaculaire balans op van maatregelen die al maanden op tafel liggen. Het gaat er vooral om de staten aan te sporen goed gebruik te maken van de 6 miljard euro waarmee de steun aan werkloze jongeren in de zwaarst getroffen landen, waaronder Frankrijk, Griekenland, Italië en Spanje, moet worden gefinancierd. Het enige probleem is dat dit geld niet beschikbaar is, omdat de desbetreffende begroting nog niet is goedgekeurd.

We staan voor een grote uitdaging, vervolgt het dagblad, want

enkele maanden voor de Europese verkiezingen van mei 2014 is actie des te meer geboden omdat de Europese leiders de opkomst van de politieke flanken vrezen, vanwege de sociale spanningen en de aanhoudende massale werkloosheid, ondanks een broos herstel.

Het is de bedoeling dat in het voorjaar van 2014 een derde top zal worden gehouden in Italië of Griekenland.
Roemenië-Verenigd Koninkrijk: “Hoe Daily Mail nieuws over invasie Roemenen verzon”

Tue, 12 Nov 2013 10:42:52 +0100

“In januari is er alleen nog een geit over”. Zo begint een reportage van de Daily Mail van 10 november. In het artikel staat dat de “helft van de inwoners” van het plaatsje Sacoşu Turcesc, in het westen van Roemenië, niet kan wachten om “op 1 januari 2014 naar Groot-Brittannië te verhuizen” als de beperkingen op de Europese arbeidsmarkt voor Roemenen (en Bulgaren) worden opgeheven.

“Dit artikel is gebaseerd op een leugen”, schrijft Adevărul verontwaardigd. Volgens de krant hadden de “journalisten zich voorgedaan als werkgevers en hadden ze zelfs een geit in de tuin van het geïnterviewde Romagezin gezet!”

De Britse journalisten hadden “de werkelijkheid uit het oog verloren door vanuit Londen te vertrekken met een vooropgezet plan, bedoeld om het imago van het land te schaden”, aldus de krant die concludeert dat het “niet verbazingwekkend is. Onder Britse journalisten is het traditie om Roemenen zwart te maken.”
Duitsland: Werkdruk is stressfactor nummer één

Thu, 31 Oct 2013 15:02:12 +0100

“Ontspan u! Duitsland is het land van de stress”, kopt Die Welt Kompakt. “Meer dan de helft van de Duitsers voelt zich onder druk staan: op hun werk, binnen hun gezin en vanwege financiële problemen.” Vrouwen tussen de 35 en 45 jaar lijden eronder dat ze te veeleisend zijn voor zichzelf en er niet in slagen kinderen met een carrière te combineren, blijkt uit de resultaten van een onderzoek van instituut Forsa, die op 30 oktober gepubliceerd werden.

“Werk is stressfactor nummer 1 geworden”, legt Die Welt uit, terwijl het Handelsblatt juist “het werkgelegenheidswonder” toejuicht: 42,2 miljoen Duitsers hebben op dit moment een baan in Duitsland, dat zijn er meer dan ooit sinds de hereniging van Oost en West. In de afgelopen vijf jaar zijn er 1, 5 miljoen banen gecreëerd en volgens een onderzoek van het instituut voor economisch onderzoek Ifo zal de boom nog verder doorzetten, licht de krant toe.

Gezien de cijfers begrijpt de Frankfurter Allgemeine Zeitung niet waarom de Duitsers zo ongerust zijn:

Alleen Duitsers doen dit: voor het eerst hebben 42 miljoen mensen in Duitsland werk, en toch houdt de publieke opinie niet op te klagen over de arbeidsomstandigheden. Er is vrijwel geen enkele regering ter wereld die de omstandigheden in eigen land niet onmiddellijk voor de Duitse zou willen ruilen. Maar terwijl de halve wereld probeert het ‘Duitse werkgelegenheidswonder’ te kopiëren, lijken de scheppers ervan het geheel uit het oog te verliezen.
België: “Nergens werken zo weinig allochtonen”

Tue, 29 Oct 2013 11:47:05 +0100

Amper tweederde (62%) van de niet-Europese immigranten in België had in 2012 werk, meldt De Standaard op basis van cijfers die Eurostat voor de krant heeft geanalyseerd.

Dit percentage ligt beduidend lager dan het Europese gemiddelde (73%) en valt te verklaren door de neergang van de industrie in het land en door de strenge taalvereisten die Belgische werkgevers stellen. Maar immigranten lijden ook onder “blijvende discriminatie”, zegt een deskundige die door de krant wordt geciteerd:

Bij werkgevers leeft het vooroordeel dat mensen met buitenlandse roots minder goede arbeidskrachten zijn. Daardoor belanden ze in banen die mensen zonder migratieachtergrond niet willen doen. Denk aan uitzendarbeid of de schoonmaaksector. In landen waar meer zulke ‘slechte’ jobs zijn dan in ons land, zal de werkzaamheidsgraad van mensen met buitenlandse roots hoger liggen.
Werkgelegenheid: Polen zijn de ‘Chinezen’ van Europa

Wed, 23 Oct 2013 12:06:51 +0100

Wprost, Warschau – Amazon gaat drie grote distributiecentra openen in Polen. Is dat goed nieuws? Niet echt, want het gaat vooral om tijdelijke en slecht betaalde banen. Als het land zijn concurrentievermogen wil verbeteren, dan is dit een verkeerde keuze van Polen, meent een Poolse journalist. Meer....Europese Unie : “880.000 slaven in EU”

Mon, 14 Oct 2013 10:26:53 +0100

Ongeveer 880.000 mensen in de Europese Unie leven als slaven, volgens recente cijfers van de commissie Georganiseerde Misdaad, Corruptie en Witwassen(CRIM) van het Europees Parlement.

Het gaat met name om "kinderen die gedwongen worden te bedelen, mannen die tegen een hongerloon zware arbeid moeten verrichten, en vrouwen die verplicht worden zich te prostitueren", zo valt te lezen in De Morgen.

Het dagblad schrijft dat de CRIM de lidstaten oproept de richtlijn over mensenhandel uit te voeren, en de Europese Commissie aanspoort de strategie voor de uitroeiing van mensenhandel in de praktijk te brengen. Op 23 oktober buigt het Europees Parlement zich over de aanbevelingen van de CRIM.
Sociaal beleid: “EU-leiding wil werklozenfonds voor eurozone”

Thu, 03 Oct 2013 11:00:30 +0100

Op 2 oktober, in de nasleep van de verkiezingen in Duitsland en Oostenrijk, heeft “de Europese Commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken, László Andor, voorstellen ingediend om een “sociale dimensie” aan de monetaire unie toe te voegen”, bericht Der Standard.

Deze maatregelen – reeds goedgekeurd door de Commissaris voor Economische en Monetaire Zaken, Olli Rehn, en de voorzitter van de Commissie, José Manuel Barroso – voorzien onder meer in de oprichting van een fonds dat landen in financiële problemen helpt om werkloosheidsuitkeringen uit te keren. De krant schrijft:

De Commissie wil op deze manier de koopkrachtdaling een halt toeroepen die is veroorzaakt door de bezuinigingsmaatregelen en die leidt tot een neerwaartse spiraal [richting armoede, red.].

De krant merkt wel op dat voor dergelijke maatregelen aanpassingen in de EU-verdragen nodig zijn, zoals ook de Europese Raad onderstreept. Deskundigen menen daarom dat dit project weinig kans van slagen heeft, schrijft het Duitse dagblad.
Oostenrijk: Rijk, maar ontevreden

Wed, 02 Oct 2013 17:20:31 +0100

The New York Times, New York – De twee grote regeringspartijen mogen op het pluche blijven, zo laten de verkiezingen van 29 september zien. Ze hebben echter wel zetels verloren, waaruit blijkt dat ze weinig lof hebben geoogst voor hun succesvolle beleid op het gebied van financiën en werkgelegenheid. Meer....Portugal: “Bedrijven moeten personeel dat wegens ‘ongeschiktheid’ was ontslagen, opnieuw aannemen”

Fri, 27 Sep 2013 12:39:48 +0100

Zes wetswijzigingen uit 2012 om de arbeidsmarkt flexibeler te maken zijn op 26 september verworpen door het Constitutioneel Hof. Ze zouden in strijd zijn met de grondwet.

Dit betekent onder meer dat personeelsleden die waren ontslagen omdat ze niet meer geschikt waren voor de functie – een clausule van de wetswijziging – opnieuw in dienst moeten worden genomen.

Het dagblad Diário de Notícias schrijft echter dat andere maatregelen om het Portugese bedrijfsleven concurrender te maken, zoals het schrappen van vier feestdagen volgens het Hof niet strijdig zijn met de grondwet en dus gehandhaafd worden.
Eurozone: IMF wil bankenunie en Europese werkloosheidsuitkering

Thu, 26 Sep 2013 15:46:43 +0100

In zijn jongste Bulletin van 25 september duwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) "Europa in de richting van een begrotingsunie", aldus de kop op de voorpagina van Die Presse.

Om het "vertrouwen in het bankstelsel te verankeren", stelt het IMF voor de eurozone te stabiliseren door het toezicht op het nationale beleid te verbeteren. Daarbij wil het "de risico's vooraf spreiden", "gecentraliseerde leningen" – dat wil zeggen euro-obligaties – invoeren en de banken in de eurozone ondersteunen.

Die Presse merkt echter op dat deze oplossingen in Berlijn vermoedelijk niet in goede aarde zullen vallen. Tot op heden heeft Duitsland geweigerd maatregelen te treffen als de uitgifte van euro-obligaties of de onderlinge verdeling van het bankenrisico.

Volgens El Periodico

stelt [het IMF] voor dat Europa binnen de eurozone een gemeenschappelijke werkloosheidsuitkering introduceert om de bevolking zo weinig mogelijk de gevolgen van de crisis te laten ondervinden. […] De risico's dienen in hogere mate tussen de lidstaten te worden verdeeld. Hiertoe moeten een gemeenschappelijk fonds voor onvoorziene uitgaven, een Europees stelsel van werkloosheidsverzekeringen en een gezamenlijke begroting in het leven worden geroepen, wat de kosten van mogelijke reddingsplannen zal drukken.
Griekenland: Hoe laag kan een salaris zijn?

Thu, 19 Sep 2013 13:23:09 +0100

I Kathimerini, Athene – Grieken moeten genoegen nemen met steeds lagere salarissen. Niet alleen afgestudeerde jongeren zijn de klos, maar ook oudere werknemers die na een periode van werkloosheid weer aan de slag gaan. Meer....Duitse verkiezingen 2013 : Welvaart dankzij miserabele lonen

Wed, 18 Sep 2013 12:26:49 +0100

Le Monde, Parijs – In Nedersaksen, het kloppend hart van de Duitse vleesverwerkende industrie, illustreren de arbeidsomstandigheden van de werknemers de keerzijde van de medaille van het succes van het land. De invoering van een minimumloon vormt er de kern van het debat. De sociaal-democraten pleitte ooit voor deze maatregel waarvan het belang nu wordt onderstreept door de partij van Angela Merkel. Meer....Tsjechië: “Reddingsplan voor regio Ostrava”

Fri, 13 Sep 2013 12:30:15 +0100

De Tsjechische regering komt met een reddingsplan om een “maatschappelijke ramp” te voorkomen in het industriegebied van Ostrava, de op twee na grootste stad van Tsjechië, gelegen in het noordoosten van het land. Dat schrijft MF Dnes. Het Tsjechische dagblad legt uit:

De regio heeft reeds te maken met een recordpercentage langdurige werkloosheid (9,68 procent, terwijl het landelijk gemiddelde 7,5 procent is) en wordt nu bedreigd met een nieuwe ontslaggolf. Zo’n 71 duizend banen staan er op de tocht.

De regering heeft verschillende maatregelen voorgesteld. Bijvoorbeeld de verlaging van de elektriciteitsprijzen voor grote bedrijven uit de metaal-, staal-, en mijnindustrie. Zij hebben veel te lijden onder de afgenomen concurrentiekracht veroorzaakt door het succes van Amerikaans schaliegas. Ook overweegt de regering een mijn te nationaliseren die op de rand van faillissement balanceert en is ze bereid met directe overheidssteun op de proppen te komen.
Italië: Bij terugkomst van vakantie opeens werkloos

Tue, 03 Sep 2013 12:57:46 +0100

Süddeutsche Zeitung, München – Veel Italianen komen dezer dagen thuis van vakantie en blijken geen baan meer te hebben, omdat hun werkgever failliet is gegaan. De economie van het land wankelt, en debet daaraan is een man die wegens belastingfraude is veroordeeld: Silvio Berlusconi. Meer....Griekenland: “Duisternis”

Tue, 03 Sep 2013 11:28:14 +0100

De economische vooruitzichten zijn somber, dat is de conclusie van een onderzoek van de Griekse vakbond GSEE voor werknemers uit de private sector. De Griekse krant Eleftherotypia heeft inzage in het onderzoek gehad, dat aan het einde van de maand wordt gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de werkloosheid in december een piek van 33 procent zal bereiken terwijl pensioenen en salarissen in 2014 verder zullen dalen. Sinds 2009 “is de koopkracht van werknemers met bijna een kwart gedaald”, valt te lezen in het onderzoek.

Verder valt in het onderzoek te lezen dat 4 op de 10 werklozen, waarvan slechts 12 procent een uitkering ontvangt, hun hoofd boven het water kunnen houden dankzij hulp van de familie. Maar doordat 70 procent van de vrijgezelle werklozen worden opgevangen door families, komen zij steeds moeilijker rond. Ondertussen zou 55 procent van de Grieken bereid zijn een baan aan te nemen ongeacht de hoogte van het salaris.

Ten slotte valt er in het rapport te lezen dat de 50 belangrijkste ondernemingen van het land 17 procent minder omzet hebben gedraaid. Maar “het ergste”, en dat vindt ook Eletherotypia, is dat:

er 20 jaar nodig is en een groei van 4 tot 5 procent om de miljoenen banen die sinds 2009 verloren zijn gegaan weer te scheppen en terug te komen op het werkloosheidsniveau van dat jaar.
Polen: “Flexibele werktijden betekenen nog geen uitbuiting”

Fri, 23 Aug 2013 12:13:39 +0100

Vandaag zal een amendement op de Poolse arbeidswet in werking treden, waardoor Poolse werknemers voortaan flexibelere werktijden kunnen bedingen, schrijft Dziennik Gazeta Prawna. Volgens het dagblad bieden zulke contracten vooral voordelen voor werknemers met jonge kinderen.

De werkgevers verwelkomen het amendement over de flexibele arbeidstijden, zij zijn ervan overtuigd dat bedrijven hierdoor beter kunnen inspelen op de marktomstandigheden. De vakbonden zijn echter tegen, omdat ze vrezen dat het zal uitmonden in uitbuiting van de werknemers, vooral omdat de maximale tijd dat een personeelslid moet werken alvorens hij of zij recht krijgt op vakantiegeld wordt opgeschroefd naar twaalf maanden.

De voorzitter van de Poolse organisatie voor machineproducenten is het hier niet mee eens. In de krant legt hij uit:

Deze lange, maar niet per se twaalf maanden durende periode zal ertoe leiden dat ervaren personeel niet hoeft te worden ontslagen.

De vakbonden menen dat de situatie zou kunnen verbeteren als dergelijke lange periodes uitsluitend via collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen worden afgesproken.
Werkgelegenheid: Loonverlaging is geen wondermiddel

Mon, 12 Aug 2013 17:13:10 +0100

El País, Madrid – Om de economische groei weer op gang te brengen, zou Madrid net als Ierland en Letland de salarissen moeten verlagen, zegt Europees Commissaris Olli Rehn. Een voorstel dat in Spanje tot een golf van protest heeft geleid en in landen waar het in de praktijk is gebracht ook niet uitsluitend in goede aarde is gevallen. Meer....Werk: “Minimumloon: België bovenaan”

Fri, 09 Aug 2013 11:05:09 +0100

Uit eind juli gepubliceerde cijfers van Eurostat blijkt dat het minimumloon in België hoger is dan in de meeste Europese landen, aldus Le Soir.

Op een niveau van 1.502 euro bruto per maand is het Belgische minimumloon het op één na hoogste van Europa, na Luxemburg (1.874 euro), en hoger dan in Nederland (1.478 euro), Ierland (1.462 euro), Frankrijk (1.430 euro) en Groot-Brittannië (1.190 euro). Het laagst genoteerde land is Bulgarije (159 euro). Het dagblad merkt ook op dat slechts één Europees land “geen minimumloon kent, en dat is Duitsland”.

Over de kwestie van “de zogenaamd verwoestende gevolgen voor de arbeidsmarkt van het minimumloon” zegt het dagblad in zijn hoofdredactioneel commentaar dat dit neerkomt op “een holle discussie en een echt probleem”, en dat het in België

… waar is dat [...] het verschil tussen het minimumloon en de werkloosheidsuitkering […] te laag is.
Verenigd Koninkrijk: “Carney zet alles in: revolutionair plan tegen werkloosheid”

Thu, 08 Aug 2013 10:22:50 +0100

De nieuwe gouverneur van de Bank of England, Mark Carney, heeft bekendgemaakt dat de centrale bank voor het eerst in de geschiedenis haar economisch beleid gaat richten op het terugdringen van de werkloosheid.

Hij heeft beloofd dat de rente op 0,5 procent zal blijven, totdat de werkloosheid is gedaald naar 7 procent, wat waarschijnlijk niet het geval zal zijn voor 2016. Hiermee tracht hij het bedrijfsleven gerust te stellen dat lenen nog minstens drie jaar goedkoop zal blijven. Gehoopt wordt dat dit het bedrijfsleven zal aanzetten tot investeringen, en nieuwe economische groei en werkgelegenheid teweeg zal brengen.

De nieuwe aanpak, door de Bank omschreven als “forward guidance” (“voorwaartse richtgeving”), contrasteert met die van zijn voorganger, Lord King, die weigerde uitspraken te doen over de toekomstige hoogte van de rente, [aldus The Independent.]
Portugal: “Werkloosheid begint te dalen”

Wed, 07 Aug 2013 11:21:38 +0100

Volgens cijfers van het Nationale Bureau voor de Statistiek van Portugal is de Portugese werkloosheid in het tweede kwartaal gedaald, van 740.062 werkzoekenden in januari naar 689.933 in juni.

Het gaat hierbij, aldus Jornal de Notícias, om de grootste daling sinds 2000. De werkloosheid is sinds [de komst van de trojka van EC, ECB en IMF] in april 2011 alleen maar blijven stijgen, merkt het dagblad op, waarbij onlangs de 17 procent werd gepasseerd.

Diverse economen, die de afgelopen weken door Jornal de Notícias zijn ondervraagd, hebben benadrukt dat de tekenen die op verbetering van de Portugese economie duiden vooral verband houden met de export en de privatiseringen, en met het toerisme.
Werkgelegenheid: “Sombere toekomst voor jonge Europeanen”

Tue, 06 Aug 2013 11:39:00 +0100

Svenska Dagbladet publiceert een reeks artikelen over de “verloren generatie” van werkloze jongeren in Zuid-Europa. Iedereen weet dat de werkloosheid onder jongeren in bijvoorbeeld Griekenland en Spanje zeer hoog is, maar “de diepste crisis qua jeugdwerkloosheid” bevindt zich op de Westelijke Balkan, schrijft de krant:

In Kosovo zit meer dan 70% van de jongeren zonder werk. In Kroatië is meer dan de helft werkloos.

Commentator Therese Larsson Hultin schrijft:

Achter deze cijfers gaan mensen schuil. Een rijke samenleving die niet in staat is deze jongeren aan het werk te helpen, wordt vanzelf arm [...] We reppen wel steeds over leerprogramma’s en opleidingen, maar dat is niet genoeg: Europese bedrijven moeten ze wel durven aannemen [...] En de jongeren in Europa moeten wel bereid zijn om van land te veranderen.
Frankrijk: “Pensioenen, werkgelegenheid: het IMF roept Frankrijk op tot hervormingen”

Tue, 06 Aug 2013 10:24:02 +0100

”Geen groei zonder hervormingen, waarschuwt het IMF”, schrijft Le Figaro. De krant verwijst naar het jaarlijkse rapport over Frankrijk van het Internationale Monetaire Fonds dat gisteren verschenen is.

Het IMF bevestigt dat “de [Franse] economie weer op gang komt”, maar het “gebrek aan vertrouwen en concurrentiekracht” belemmert de daadwerkelijke groei.

Daarom raadt het IMF de Franse regering aan de structurele hervormingen te versnellen: door de pensioenen te hervormen, de arbeidsmarkt verder te hervormen en de markten voor goederen en diensten meer te liberaliseren.

Het IMF meent echter dat Frankrijk het begrotingstekort minder snel moet verlagen, om het nog aarzelende economische herstel niet in de wielen te rijden.
Europese Unie: Meer vakantie, hogere productiviteit?

Mon, 05 Aug 2013 16:54:58 +0100

Slate.fr, Parijs – Verscheidene Europese landen overwegen het aantal betaalde vakantiedagen in te perken om de economie aan te zwengelen. Volgens bepaalde experts zou dit echter contraproductief werken want dankzij vakantie blijft onze productiviteit op peil. Meer....Jeugdwerkloosheid: Welke toekomst voor de verloren generatie?

Mon, 05 Aug 2013 12:24:26 +0100

NRC Handelsblad, Amsterdam – In deze jaren van economische crisis en politieke desintegratie lijkt de grondslag te worden gelegd voor een nieuw generatieconflict. Hoe zal het verzet van de gedesillusioneerde generatie vorm krijgen? vraagt commentator H.J.A. Hofland zich af. Meer....Werkloosheid in Europa: Niemand ontzien

Thu, 01 Aug 2013 16:28:58 +0100

International New York Times, Parijs – Cartoon. Meer....België: “Kansarmoede piekt aan kust”

Tue, 30 Jul 2013 09:58:19 +0100

De crisis eist zijn tol aan de kust: steeds meer kinderen worden er geboren in een kansarmgezin”, schrijft De Morgen. Het Vlaamse dagblad baseert zich op cijfers van de Vlaamse overheidsinstantie Kind en Gezin.

In Oostende zou het in 2012 om 26,7 procent van de kinderen gaan, tegen 15,7 procent in 2010. “Daarmee overtreft de kuststad zelfs grootstad Antwerpen, waar 25,1 procent van de kinderen in een precair gezin geboren wordt”, licht het dagblad toe. Deze stijging zou in verband staan met “de aantrekkingskracht van de zee op hen die het moeilijk hebben” en die op een nieuwe start hopen door in het zomerseizoen aan de slag te gaan in een restaurant of hotel.

De horeca biedt velen een tijdelijke oplossing, maar het aantal contracten slinkt, en de inkomsten zijn fragmentarisch […] Ondertussen stort de aanslepende crisis steeds meer lageropgeleiden in langdurige werkloosheid.
Werkgelegenheid: Geen vakantie voor werklozen

Mon, 29 Jul 2013 16:46:59 +0100

, – Cartoon. Meer....Duitsland: Onmogelijke job

Wed, 24 Jul 2013 16:07:15 +0100

L’Echo, Brussel – Cartoon. Meer....Werkgelegenheid: “Werkloosheid wordt onbeheersbaar”

Wed, 17 Jul 2013 11:09:48 +0100

Het einde van de crisis is nog niet in zicht. Dat blijkt uit het laatste rapport over werkloosheid van de OESO. "Met een werkloosheidspercentage rond de 60 procent in Griekenland en Spanje betalen vooral jongeren een zware prijs", schrijft De Morgen.

In de komende 18 maanden zal de situatie in de EU alleen maar slechter worden: het algemene werkloosheidscijfer zal tot boven de 11 procent stijgen in Frankrijk en in Italië en Griekenland respectievelijk oplopen tot 12,5 procent en 28,2 procent. Alleen Duitsland staat er goed voor. Daar zal in de komende maanden slechts vijf procent van de arbeidspopulatie zonder werk zitten.

De OESO roept de regeringen in te grijpen, bijvoorbeeld door bedrijven te subsidiëren die jonge werknemers in dienst nemen. De krant noemt de oproep van het samenwerkingsverband van 34 landen "een opvallende bocht" aangezien de OESO "tot dusver steeds heeft gepleit voor deregulering en minder staatsinterventie".
Polen : “Regering laat jongeren in de steek”

Tue, 16 Jul 2013 10:40:18 +0100

De Poolse minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken, Władysław Kosiniak-Kamysz, heeft voorgesteld om in de strijd tegen jeugdwerkloosheid de leeftijdsgrens voor jongeren die in aanmerking willen komen voor EU-fondsen, te verhogen naar 30 jaar. Dat schrijft Dziennik Gazeta Prawna.

Oorspronkelijk heeft de Europese Commissie deze leeftijdsgrens op 25 jaar gesteld. Het Poolse dagblad ziet het idee van Kosiniak-Kamysz als:

een nieuwe strategie op een lange lijst van plannen die bedoeld zijn om jeugdwerkloosheid te bestrijden, maar die tot dusver geen zoden aan de dijk gezet hebben gezet, want een kwart van de EU-burgers tussen de 15 en 24 jaar heeft geen baan.

Dziennik Gazeta Prawna benadrukt dat de jeugdwerkloosheid in Griekenland het record van 55 procent heeft bereikt, in Spanje tegen de 53 procent aanloopt en in Portugal 28 procent bedraagt.
België: “Hoge minimumlonen hinderen werkgelegenheid”

Thu, 11 Jul 2013 10:11:50 +0100

Volgens een rapport van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid dat op 10 juli is gepubliceerd, vormen de hoge minimumlonen – gemiddeld € 9,20 per uur – in België een obstakel voor het aannemen van laaggeschoolden. Slechts 38% van de mensen zonder diploma middelbaar onderwijs heeft een baan, in tegenstelling tot 82% van de hooggeschoolden, merkt De Standaard op.

Het minimumloon varieert van 7 tot 18 euro per uur, al naar gelang de bedrijfssector. In een hoofdredactioneel commentaar roept de krant op tot het aanpassen van bepaalde minimumlonen om de werkgelegenheid te stimuleren, maar zonder “Duitse minijobs te crëeren [...]die mensen in een nieuwe onderlaag van ‘working poor’ duwt, een nieuw proletariaat. Wie werkt, moet boven de armoedegrens uitstijgen”.
Jeugdwerkloosheid: Maatregelen tegen “sociale ramp”

Thu, 04 Jul 2013 15:06:02 +0100

Achttien staatshoofden en regeringsleiders, 28 ministers van Werkgelegenheid, de voorzitters van de Commissie en de Europese Raad: door al deze leiders voor een conferentie op 3 juli over de Europese jeugdwerkloosheid in Berlijn bijeen te laten komen, wilde de Duitse bondskanselier “duidelijk maken dat de Duitsers niet onverschillig bijven onder de sociale ramp die zich in de crisislanden voltrekt”, schrijft Die Welt. Maar de krant waarschuwt ook: Snelle successen tegen de massale werkloosheid zijn onmogelijk. […] Nieuwe banen kun je niet voorschrijven, die komen voort uit de economie, als de algemene omstandigheden groei mogelijk maken. Ieder land moet dus zijn eigen manier vinden om uit de crisis te komen. […] Maar wat van doorslaggevend belang is, is dat de structuren die de economie hinderen, doorbroken zijn. In Spanje schrijft La Vanguardia verheugd over de “grote impuls” die er aan de werkgelegenheid voor jongeren is gegeven. De krant uit Barcelona meldt dat we van de 8 miljard euro waartoe op 28 juni in Brussel is besloten, zijn overgestapt naar 24 miljard, die volgens Duitsland in de komende twee jaar kunnen worden ingezet. Er worden ook een groot aantal initiatieven genomen om het hoofd te kunnen bieden aan de jeugdwerkloosheid, die in Europa prioriteit nummer een is geworden. Na de top van gisteren wordt er een volgende voorzien in Parijs in augustus. In het najaar zal Berlijn concretere maatregelen presenteren. Tijdens de volgende topontmoetingen zou het accent kunnen verschuiven naar financiële middelen die een andere bestemming zullen moeten krijgen, of het nu gaat om de mobiliteit in het kader van een Europese arbeidsmarkt of de ‘uitwisseling van best practices’ waarmee landen in moeilijkheden zich kunnen laten inspireren door landen met effectievere arbeidsmarkten. En dat is nog maar het begin. Voor Diário Económico-columnist Ricardo Francisco zijn deze aansporingen om jeugdwerkloosheid te bestrijden echter slechts een grote afleidingsmanoeuvre: De grootmoedige Europese instellingen verstrekken extra middelen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. […] Hoe komt het dat jonge mensen, vooral in de zuidelijke landen van Europa, zoveel moeite hebben om een eerste baan te vinden? Is dat omdat deze maatregelen ontbraken? Nee. De jongeren lopen daar tegen een arbeidssysteem aan dat erop gericht is degenen te beschermen die al een baan hebben. […] De Zuid-Europese landen, vooral Portugal, vragen om subsidies in plaats van de arbeidsmarkt te veranderen en flexibeler te maken. […] Wanneer de vreugde van overheden, bedrijven en jongerengroepen over dit ‘maatregelenpakket’ bekoeld zal zijn, rest slechts de factuur, en zal er nog steeds niets zijn opgelost. Ondanks al het applaus dat de voorstelling krijgt. [...]Griekenland: “Merkel: 'Jullie schuld zal houdbaar blijven'”

Wed, 03 Jul 2013 11:34:38 +0100

In een interview met zes Europese dagbladen heeft de Duitse bondskanselier bevestigd dat het “verder saneren van de Griekse schuld niet nodig zal zijn”.

Ter gelegenheid van de conferentie over de jeugdwerkloosheid vandaag in Berlijn hield Merkel staande tegenover journalisten van Le Monde, La Stampa, El País, Suddeutsche Zettung, en The Guardian dat ”er geen 'verloren generatie'” zal komen.

Ze voegde daaraan toe dat “het probleem van de jeugdwerkloosheid niet met geld kan worden opgelost. Er zijn ook hervormingen nodig”.
Werkgelegenheid: “Sociale dumping explodeert in België”

Wed, 03 Jul 2013 11:08:19 +0100

Het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie heeft “onbedoelde gevolgen” die “bepaalde sectoren van de economie van het land” uithollen, aldus Le Soir.

In 2011 bevonden zich in België 337.189 gedetacheerde werknemers, die door hun werkgever uit hun land van herkomst naar België waren gestuurd of gehaald om daar gedurende een bepaalde periode te werken. Dat waren er 120.000 meer dan in 2009. Het dagblad legt uit dat deze praktijk, in afwachting van een nieuwe Europese richtlijn, “sociale dumping” is:

De Belgische staat is drie keer de dupe. In de eerste plaats dragen de gedetacheerde werknemers niet bij aan het sociale zekerheidsstelsel van België. In de tweede plaats raken Belgische werknemers hun baan kwijt, doordat het werk wordt gedaan door ‘geïmporteerd’ personeel. In de derde plaats moeten de ondernemingen die de wet respecteren opboksen tegen bedrijven die het minder nauw nemen en misbruik maken van het detacheringssysteem [...].
Jeugdwerkloosheid: Miljardenregen

Tue, 02 Jul 2013 16:46:19 +0100

L'Hebdo, Lausanne – Cartoon. Meer....Italië: “Werkloosheid 12,2%, record sinds ’77”

Tue, 02 Jul 2013 11:28:33 +0100

Volgens de laatste cijfers van het Italiaanse bureau voor de statistiek steeg de Italiaanse werkloosheid in mei naar 12,2 procent. Dit is een nieuw record sinds 1977, toen het land begon werkloosheidsstatistieken bij te houden, schrijft Il Sole 24 Ore.

Niettemin daalde de jeugdwerkloosheid in mei naar 38,5 procent, dat wil zeggen 1,3 procent minder dan de voorgaande maand. Dit betekent dat 647 duizend Italiaanse jongeren onder de 25 die maand werkloos thuis zaten. Een cijfer dat overeenkomt met 10,7 procent van de bevolking in de leeftijdsklasse 15-24 jaar.

Een soortgelijke trend is in de eurozone zichtbaar, zo blijkt uit cijfers van Eurostat. De gemiddelde werkloosheid bedroeg in mei 12,1 procent, terwijl die in april 12 procent was. Dit betekent dat er in mei 67 duizend nieuwe werkzoekenden bij zijn gekomen en er toen in de hele eurozone zo’n 19,2 miljoen werkzoekenden waren.
Spanje: “Regering publiceert vandaag beste werkloosheidscijfers juni uit geschiedenis”

Tue, 02 Jul 2013 10:52:06 +0100

Het Spaanse werkloosheidscijfer van 27 procent is een van de hoogste in de EU, maar “begint nu tekenen van verbetering te tonen”, meldt El Economista.

Vanochtend maakte het ministerie van Werkgelegenheid bekend dat er in juni 127 duizend minder werklozen waren dan het jaar daarvoor in diezelfde maand. Dit is de vierde maand op rij dat de werkloosheid afneemt en de eerste kwartaaldaling van jaar op jaar sinds het begin van de crisis in 2008, licht de Spaanse zakenkrant toe. Ondertussen staan er nog wel 4,76 miljoen Spanjaarden ingeschreven bij het nationale arbeidsbureau INEM.

De werkloosheid daalt doorgaans in juni, omdat het zomerseizoen dan begint en veel werklozen een baan vinden in de toeristensector. Maar volgens het Spaanse ministerie van Werkgelegenheid is dit jaar in juni de werkloosheid in alle sectoren afgenomen, ook in die van de industrie en de bouw. Alleen in de landbouw zou er geen verbetering te zien zijn.
Europese Raad: “Veel discussie, weinig geld”

Fri, 28 Jun 2013 16:25:55 +0100

Een ander onderwerp op de agenda van de EU-top was de goedkeuring van de EU-begroting voor 2014-2020, die tot het laatste moment werd opgeschort na de dreiging van Groot-Brittannië om hier niet over te stemmen als de korting op de Britse bijdrage op losse schroeven zou komen te staan.Les Echos schrijft verheugd te zijn over “de zes miljard euro die door Europa op tafel is “gelegd” om jongeren aan een baan te helpen". Het economisch dagblad herinnert aan de voorwaarden die de EU-landen in staat hebben gesteld zich kalm te wijden aan "dat wat ze als prioriteit hebben bestempeld”:De bereidheid van Franse zijde om na een week vol spanningen met de Europese Commissie de gemoederen te kalmeren; na maanden van taaie onderhandelingen op het nippertje een compromis te bereiken over de Europese begroting; om de ministers van Financiën na meer dan een jaar van discussie op het allerlaatste moment een akkoord te laten sluiten over de regels bij het omvallen van banken. In de Portugese krant Publico uit José Manuel Fernandes de nodige kritiek op de opeenvolgende EU-toppen, waar sinds 2010 al wordt beweerd dat ze dienen om “de euro te redden en een regelrechte ramp te voorkomen”:Weer een maand juni, weer een Europese top. En een handjevol van alles en nog wat. Het programma om de werkloosheid onder jongeren te bestrijden is niet alleen hopeloos beperkt als we kijken naar de beschikbare middelen, maar illustreert bovendien alweer een poging die is bedoeld om toch een paar resultaten te boeken in het kader van de mislukte "Lissabon-strategie". Het lijkt wel alsof Europa tegenwoordig tot niet veel meer in staat is.“Een jaar later en 1,7 miljoen werklozen verder stelt Europa precies dezelfde remedie voor”, schrijft El Pais teleurgesteld. Volgens deze krant is het besluit om zes miljard euro op te offeren aan het creëren van banen in 2014 en 2015 plus de extra twee miljard tot 2020 “een deeloplossing en relatief bescheiden”, gebaseerd op “geringe prikkels”:Zes jaar na het uitbreken van de crisis zijn 27 miljoen Europeanen werkloos. Een contingent dat gelijkstaat aan de bevolkingen van België, Oostenrijk, Denemarken en Ierland samen, met de armen over elkaar en zonder uitzicht op werk. […] Van deze werklozen leeft bijna een half miljoen in Spanje, de feitelijke voorraadkamer van werklozen in Europa. En de economische groei schittert door afwezigheid.“Werkgelegenheid voor jongeren in de EU: veel discussie, weinig geld", schrijft Gazeta Wyborcza. Het bedrag van zes miljard euro dat tussen 2014 en 2020 wordt uitgegeven, is onvoldoende, vertelt André Sapir van de denktank Bruegel aan het Poolse dagblad.Projecten die uitsluitend voor jongeren worden opgezet zullen niet “veel verschil” maken, aangezien het probleem gekoppe[...]Massawerkloosheid: We kunnen er maar beter aan wennen

Thu, 27 Jun 2013 16:21:07 +0100

Público, Lissabon – De EU-leiders zullen tijdens de Europese Raad op 27 en 28 juli proberen de werkgelegenheid een nieuwe impuls te geven, met name voor jongeren. Maar in Portugal – en ook in veel andere Europese landen – begint de werkloosheid steeds meer een structurele realiteit te worden, die op de lange termijn niet met specifieke maatregelen valt op te lossen. Meer....