Subscribe: Presseurop | Otázky 27
http://www.presseurop.eu/cs/taxonomy/term/8/*/feed
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language:
Tags:
ale  bude  evropské  evropského parlamentu  evropského  které  který  ndash  parlamentu  podle  pro  více  že   
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Presseurop | Otázky 27

VoxEeurop | Otázky 28The talk of the continent Evropská komise: Jean-Claude Juncker, „poslední šance“ pro Evropu?

Sat, 27 Sep 2014 09:07:10 +0100

„Jestli šlo budoucímu předsedovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi o to přesvědčit nás, že je ve způsobu vlády nad Evropou potřeba něco změnit, pak už má nyní vyhráno,“ [píše Le Monde]. Lucemburskému expremiérovi se podle deníku na první tiskové konferenci téměř podařilo přesvědčit účastníky, že si „vzal ponaučení z předešlých chyb, jmenovitě chyb svého předchůdce a dosluhujícího předsedy Komise José Manuela Barrosa, které vedly ke krizi důvěry a rozmachu protievropských proudů.“ Podle deníku je tak

jisté, že po celé léto pracovali konzultanti a komunikátoři na vybrušování projektu a rétoriky, která měla především ostře kontrastovat s vyhaslým diskurzem José Manuela Barrosa.

Jeho tým, o němž se hovoří jako o týmu „vítězném“, schopném dát evropskému projektu „nový náboj“, je pro Unii „poslední šancí“. Juncker, který si uvědomuje, že se instituce, kterou bude řídit, „potýká s palčivou nutností změnit image a způsob fungování“,

nepřipomněl nejtvrdší kritiku namířenou proti eurokratické byrokracii, jejím výsadám a občas megalomanské touze všechno regulovat. Pokud aktéři bruselské bubliny správně interpretují, co před nimi načrtl, měli by chápat, že jedno období končí a možná začíná jiné, v němž by všemohoucnost a arogance mohly přenechat místo efektivitě a skromnosti.

Právě efektivitu bude mít na starost – „a to je novinka“ – první místopředseda Komise, nizozemský sociální demokrat Frans Timmermans, který

bude dohlížet na to, aby návrhy Komise byly opravdu nezbytné. Bude se zamýšlet nad tím, zda členské státy nemohly dosáhnout stanovených cílů účinněji. Je to návrat k principu subsidiarity, který požadují nejvíce protievropsky naladěné státy.

Jak připomíná Le Monde, každého jmenovaného komisaře čeká v době od 29. září do 7. října slyšení před Evropským parlamentem a „europoslanci rozhodnutými konfrontovat je s jejich protimluvy.*“ Z toho by Juncker neměl mít obavy:

zná meze této procedury a ví, že Parlament nemůže nechat padnout kandidáta na komisaře, aniž by tím zároveň nepoložil celou Komisi. A nikdo, snad kromě eurofobů, nemá chuť spouštět institucionální krizi. Tím spíš, že Parlament vidí v Junckerovi především spojence, který by mu mohl pomoci omezit pravomoci Evropské rady, jinými slovy států. V každém případě ale bude muset Komise se skutečným „výkonným“ místopředsedou a s místopředsedy pocházejícími z „malých“ států, kteří budou mít na povel francouzské, britské či německé komisaře, prokázat svou efektivitu. A profil a přínos některých komisařů vyvolá debatu. […] Hrozí jim veto? Předseda představitelům a zemím, které je zvolily, „důvěřuje“. Zároveň ale dává najevo, že se s Parlamentem do křížku nepustí. A že ti, kdo by představovali problém, budou nahrazeni...
Evropský parlament: S falešným vědomím europoslanců je třeba skoncovat

Fri, 29 Aug 2014 17:36:25 +0100

Nově zvolená europoslankyně a pravidelný host tohoto portálu Barbara Spinelliová se na stránkách deníku La Stampa opět zamýší, tentokrát z pozice poslankyně, nad rolí Evropského parlamentu a nad tím, jak se vymanit ze „stavu otupělosti, apatie a nacionalistického zpátečnictví, do něhož sklouzává projekt sjednocené Evropy“.

Někdejší redaktorka deníku La Repubblica zmiňuje čtyři prvky, které by těmto snahám mohly napomoci.

Předně v souvislosti s politikou úsporných opatření tvrdí, že

podobně jako lze nad melancholií – zde je míněn zvláštní druh melancholie, který ochromuje Evropu – zvítězit tím, že z temných chmurů necháme vzejít nové poznání a vědomí, zvítězíme i nad evropskou krizí tím, že vědomí svých vlastních mezí přetavíme v jasné vědomí pečlivě si všímající reality věcí a vlivu, který na něj mají zkostnanělé ekonomické doktríny.

Dalším poznatkem, k němuž novopečená evropská poslankyně působící v nejdemokratičtější instituci Evropské unie záhy dospěla, je rozsah výkonné moci Parlamentu, která je mnohem obšírnější a vlivnější, než za jakou ji považují mnozí politici, pozorovatelé i samotní voliči. […] Dnes jsou tyto pravomoci velice rozsáhlé, i když o tom málokdo ví, a ti, kdo to vědí, to tají před sebou samými i před voliči.

Třetí zkušeností, kterou nové poslankyni přinesl měsíc a půl strávený v parlamentních lavicích, je ta, že

parlamentní většiny, které se tvoří v Bruselu, znají své pravomoci velice přesně, ale většinou je prostě nevyužívají a jen zřídkakdy požadují nové. […] Parlament nevykonával kontrolu ani nad trojkou, ani nad Evropským fondem finanční stability, ani nad Evropským stabilizačním mechanismem a hrozí, že ji nebude vykonávat ani nad bankovní unií. Jeho protest proti snížení vlastních zdrojů EU byl jen chabý a nakonec úplně zapadl. Nezvedl hlas proti politice úsporných opatření, která srazila na kolena země jako Řecko, ani se nepostavil proti fiskálnímu paktu.

Na závěr Spinelliová vyzývá naléhavě své kolegy, aby

se zprostili falešného vědomí, které zachvacuje mnohé poslance jak na pravici, tak na levici. Představa, kterou mají o budoucnosti své instituce, je pasivní, odevzdaná a naprosto bez účinku. Parlament musí získat nové pravomoci […], ale očekává, že mu je národní státy a Rada samy od sebe dobrovolně přidělí.

A to ony nikdy neudělají,“ uzavírá Spinelliová. Proto „je na Parlamentu, aby si pravomoci, které potřebuje k šíření evropské demokracie, sám vydobyl.“
Vysoký představitel pro zahraniční politiku: Kdo to bude?

Thu, 28 Aug 2014 18:28:38 +0100

Revista 22, Bukurešť – Boj o post vysokého představitele Unie pro zahraniční politiku vstoupil do finální fáze. Portrét čtyř kandidátů, kteří patří v Bruselu k favoritům. Více.Evropské instituce: Kandidátský valčík

Thu, 26 Jun 2014 16:37:14 +0100

De Volkskrant, Amsterdam – Jmenování předsedy Komise, ke kterému pravděpodobně dojde během zasedání Evropské rady na konci června, je pouze první etapou výměny na nejvyšších postech evropských institucí. V politicko-diplomatickém baletu proti sobě stojí jednotlivá hlavní města. Hra má své rituály i tajná jednání. Více.Předsednictví Evropské komise: Jak se zbavit Junckera

Thu, 12 Jun 2014 18:58:56 +0100

El País, Madrid – Vzhledem k tomu, že David Cameron hrozí jmenování bývalého lucemburského ministerského předsedy na post šéfa unijní exekutivy, vetovat, jediným způsobem, jak respektovat demokracii, je nechat o tom hlasovat evropský parlament. Více.Imigrace: „Jak reformovat Schengen”

Thu, 05 Jun 2014 13:39:54 +0100

Mohutný příliv běženců do Evropy vyvolaný politickými otřesy na severu Afriky a občanskou válkou v Sýrii oživil diskuzi o volném pohybu osob v rámci 26 členských států schengenského prostoru, píše list La Croix. Podle deníku,

vzhledem k „případu Mehdiho Nemmouche“, který měl 24. května vraždit v bruselském židovském muzeu, čelí dnes Evropané dalšímu problému, a sice výměně informací v rámci Schengenu. Dnes již takřka jednohlasně napříč politickým spektrem rozšířené přesvědčení o potřebě posílení vnějších hranic EU vyvolává různí reakce.
Evropská rada: “Členské státy: nejprve obsah, potom postavy”

Wed, 28 May 2014 17:40:52 +0100

V Bruselu „začalo soupeření o posty, které potrvá nejspíš až do léta”, píše Trouw den po neformálním setkání Evropské rady, během nějž měli hlavy států a vlád osmadvacítky první příležitost vyvodit důsledky z voleb do Evropského parlamentu a zahájit diskuzi o nominacích na klíčová místa v EU. Navzdory požadavku parlamentních skupin na jmenování na post předsedy Komise kandidáta strany, která získá nejvíce hlasů, tedy Jean-Claudea Junckera z EPP, hlavy států a vlád raději pověřili předsedu Evropské rady Hermana Van Rompuye „aby prověřil, kdo může zastat klíčové posty a získat většinu v Parlamentu,upřesňuje EUobserver s tím, že „tyto konzultace by mohly trvat až do konce června.
Evropské volby 2014: “Stane se euroskepse novým standardem?”

Mon, 26 May 2014 17:06:04 +0100

Nový parlament bude rozdrobenější než ten předchozí a bude v něm víc malých stran, což odráží sílící názorové rozdíly evropské veřejnosti.„Výsledkem evropských voleb je, že Evropský parlament bude hlučnější, neukázněnější, více matoucí a bude se s ním obtížněji vycházet,“ píše Quentin Peel na blogu listu Financial Times. Podle britského komentátoranásledkem vzrůstu podpory populistických protievropských stran na politické pravici i levici v zemích jako Británie, Francie nebo Řecko, nebude mít sněmovna o 751 členech jasnou většinu ani na jedné straně politického spektra. Vypadá to, že se nevyhneme týdnům politického handrkování, když se noví poslanci budou s obtížemi snažit vytvářet politické aliance s lidmi, se kterými toho mají pramálo společného, a velké strany budou bojovat o většinu ve snaze ovlivnit výběr příštího předsedy Evropské komise. Mezi Parlamentem a Evropskou radou, ve které se scházejí lídři 28 členských států, by mohlo kvůli otázce, kdo v této pozici nahradí José Manuela Barrosa, dojít k dlouhodobé patové situaci.Ačkoliv Demokratická strana ministerského předsedy Mattea Renzi dosáhla s více než 40 % hlasů v Itálii rekordního výsledku, v jiných zemích „nejde o protestní hlasy, které ohlašovaly průzkumy preferencí, a možná ani o onen, ozdravný šok’, který předpovídal [bývalý předseda Evropské komise Romano] Prodi. Jde to něco víc,“ píše Aldo Cazzullo v listu Corriere della Sera:na volby v roce 2014 se bude vzpomínat jako na historickou porážku určitého politického systému. Ústup tradičních stran. Odmítnutí evropského establishmentu. Včerejší výsledek znamená dvě věci. Evropa odpověděla na krizi špatně. Celý svět na průmyslový a finanční kolaps reagoval politikou růstu a investic, jen Evropa se pod německým vedením řídila strategii rozpočtových škrtů a úspor, což všechny země kromě Německa uvrhlo do chudoby. [...] Volby potvrdily trend, který se šíří za hranice kontinentu - znamením naší doby je vzpoura proti elitám, proti institucím, proti tradičním formám politické reprezentace. A na Evropu se pohlíží jako na základnu a garanta těchto elit, proti kterým je nutné se bouřit.„Nerozhodný výsledek pro Občanskou platformu,“ píše Gazeta Wyborcza, která přináší zprávu o evropských volbách ještě před zveřejněním definitivních výsledků v Polsku [dnes odpoledne]. Už nyní je jasné, že obě největší polské strany, vládnoucí Občanská platforma (PO) a opoziční Právo a spravedlnost (PiS) získaly v novém Evropském parlamentu (EP) 19 křesel. Překvapením je, že se do Parlamentu dostala (se 7% podporou) i antiestablishmentová a protievropská Nová pravice (NP). Podle GW bude mít volební zisk populistických a krajně pravicových stran ve volbách na celém kontinentu dlouhodobý vliv na evropskou politiku:Ačkoliv radikální euroskepticismus nebude pro fungování EU pravděpodobně znamenat okamžitý šok, bohužel by se z něj mohl stát virus, který se bude šířit. Populismus a hysterie ohledně „imigračních vln“ a „všemocného Bruselu“, ale i touha po silném národním státu [...] by se mohly stát populárnějšími myšlenkami i mezi dalšími stranami, zvláště pokud si budou chtít znovu získat podporu euroskeptických voličů.„I navzdory dřívějším předpovědím je vítězství Národní fronty,“ která se s 25 % hlasů stala nejsilnější stranou v zemi, „skutečným šokem jak pro Francii, tak i pro celou Evropu,“ píše Libération. Podle francouzského levicového deníkudosáhne vlna šoku, kterou vyvolala NF, až za hranice. Výsledek, který provázejí podobná volební skóre eurofobních stran v Dánsku, Rakousku[...]Volby do EP 2014: Jsou euroskeptici příležitostí pro Evropu?

Fri, 23 May 2014 14:19:37 +0100

eutopia, Řím – Protiunijní vlna očekávaná v předvečer voleb do Evropského parlamentu na základě průzkumů veřejného mínění, evropské instituce nesmete. Naopak představuje příležitost pro unavenou politickou scénu, která postrádá nápady, jak se dát dohromady a najít cestu vpřed. Více.Volby do EP 2014: “Populisté berou Evropu útokem”

Fri, 23 May 2014 13:12:12 +0100

„Podle průzkumů veřejného mínění by mohly volby do Evropského parlamentu, které se konají 22. až 25. května vyvolat populistickou vlnu”, píše Courrier international. Podle francouzského týdeníku „Mají tyto strany, které v řadě případů vzešly z krajní pravice a jsou ostře proti EU, určitý nádech modernity, která chybí klasickým stranám […]. Evropská unie sleduje vzestup stran, které si kladou za cíl její zrušení, pochopitelně s obavami. Dojde k přepsání politické mapy EU?
Evropské instituce: „‚Tabákový lobbista‘ byl předsedou etického výboru EU“

Fri, 20 Dec 2013 12:12:53 +0100

Předseda etického výboru EU Michel Petite, který měl dohlížet na vliv lobbistů, odstoupil 18. prosince z funkce. Kvůli kauze se střetem zájmů „je jeho postavení nadále neudržitelné“, píše De Standaard.

Europoslanci za Zelené José Bové a Bart Staes loni odhalili, že Petite v době, kdy pracoval jako advokát v advokátní kanceláři Clifford Chance, hájil na schůzkách s Evropskou komisí nejméně dvakrát zájmy tabákového výrobce Philip Morris.

Evropská ombudsmanka Emily O’Reillyová, na niž se v únoru obrátily tři nevládní organizace, označila sebemenší podezření ze střetu zájmů za „nepřijatelné“ a Komisi doporučila, aby Petita ve funkci nahradila.
Informační technologie: Porcelánová svatba Microsoftu a EU

Tue, 17 Dec 2013 13:12:38 +0100

Mediapart , Paříž – Evropské instituce jsou jak známo pevnými zastánci konkurenčního prostředí a odpůrci kartelů a monopolů. I ony jsou ale neprůhledými smlouvami vázány spoluprací s americkým softwarovým gigantem. Přechod k „otevřenému softwaru“ sice teoreticky podporují, byl by ale příliš drahý a složitý. Více.Německo: „Jdeme na to“

Tue, 17 Dec 2013 11:34:36 +0100

Německo má 86 dní po volbách novou vládu. „Němci museli čekat téměř tři měsíce, ale dohoda mezi CDU, CSU a SPD je na světě,“ píše Die Welt.

Spolkový sněm zvolil Angelu Merkelovou 17. prosince potřetí kancléřkou. Celkem získala 462 hlasů z 631. Šéfka křesťanských demokratů poděkovala poslancům za důvěru: „Velká koalice je koalicí pro velké úkoly,“ připomněla. Die Welt Kompakt k tomu poznamenává:

K největším úkolům, které má nová vláda před sebou, patří transformace německé energetiky, plánovaná důchodová reforma, ukončení vojenské mise v Afghánistánu a zavedení mýtného pro osobní automobily, které prosazuje CSU.
Velká Británie: „Mladí lidé chtějí, aby Británie zůstala v Evropě“

Mon, 16 Dec 2013 12:37:23 +0100

Ve Velké Británii se otevírá mezigenerační propast: 41 % lidí ve věku 18-24 let se zásadně nebo spíše přiklání k tomu, aby země zůstala v EU, 32 % je proti, vyplývá z nového průzkumu zveřejněného v deníku The Independent.

Naopak lidé ve věku nad 65 let z 60 % odmítají setrvání Británie v EU, 25 % je pro. Podle mladých Britů by odchod země z Unie mohl „ohrozit jejich pracovní perspektivy doma i v Evropě“, komentuje The Independent průzkum, který si nechal vypracovat think tank British Future od ústavu veřejného mínění ICM Research. Jeho výsledky budou zveřejněny v průběhu tohoto týdne, jen pár dní před zrušením restrikcí pro rumunské a bulharské občany, kteří mohou od 1. ledna 2014 pracovat volně v celé EU.
Evropské volby 2014: Na nejhorší nedojde

Thu, 12 Dec 2013 17:21:54 +0100

Le Monde, Paříž – Na rozdíl od toho, co tvrdí řada pozorovatelů, by volby do Evropského parlamentu v květnu příštího roku neměly vynést eurofobní strany na politické výsluní, ujišťují experti. To ale nic nemění na nedostatku zájmu Evropanů o Parlament, který je podle nich vzdálen jejich problémům. Více.Občanství EU: Nejvýhodnější pas na světě

Thu, 12 Dec 2013 14:44:28 +0100

The Independent, Londýn – Rozhodnutí Malty přiznat cizincům občanství za poplatek 650 000 eur ukazuje na dvě skutečnosti. Zaprvé na fakt, že navzdory finanční krizi zůstává občanství Evropské unie jedním z nejžádanějších na světě. Zadruhé je důkazem, že lidský kapitál má dnes stejnou cenu jako kapitál finanční. Více.Myšlenky: Evropa na kusy

Tue, 10 Dec 2013 13:00:39 +0100

Les Echos, Paříž – Společnost kontra elity, Sever proti Jihu, Německo proti Francii, Velká Británie proti všem... Navzdory mnoha rozporům, které oslabují Unii v nově se utvářejícím světovém kontextu, v ni musíme i nadále věřit, zdůrazňuje politolog Dominique Moïsi. Více.Bankovní unie: „Posun v Berlíně nás přibližuje dohodě o evropské bankovní unii“

Tue, 10 Dec 2013 12:21:30 +0100

Ministři financí eurozóny mají blízko k dohodě o bankovní unii. Německo a ostatní státy sdílející jednotnou měnu se dohodly na principu záchranného fondu pro krachující banky, který bude financován jednak ze státních, jednak z centrálních zdrojů, informuje Financial Times.

Francouzský ministr financí Pierre Moscovici sdělil britskému hospodářskému deníku, že se diskutuje o zavedení systému zahrnujícího jak centrální fond – jak prosazuje EU –, tak síť národních fondů – jak chce Německo.

Moscovici upřesnil, že se nový mechanismus bude opírat o „společný fond“ i „národní mechanismy“, což podle něj není v rozporu. Financial Times k tomu dodává:

podrobnosti fungování tohoto hybridu – v podstatě sítě národních fondů podřízených kontrole EU – budou s největší pravděpodobností jedním z nejdiskutovanějších bodů před konečnou dohodou.
Práce: „Vyslaní zaměstnanci – Evropané připraveni dělat policii“

Tue, 10 Dec 2013 11:08:48 +0100

Ministři práce EU se 9. prosince dohodli, že zakročí proti zneužívání režimu vysílání pracovníků. „Není vyhráno, protože rozdíly uvnitř EU jsou podle všeho značné,“ píše La Tribune. Podle deníku proti sobě stojí dva tábory: Velká Británie a země střední a východní Evropy na jedné straně a Francie a Německo, k nimž se nakonec připojilo i Polsko, na straně druhé. Sedm zemí hlasovalo proti kompromisu, jehož podrobnosti nejsou dosud známy.

Hospodářský deník vysvětluje, v čem spočívají nové změny:

Země si budou moci volně stanovit seznam dokumentů požadovaných od zahraničních firem, které chtějí vyslat pracovníky na jejich území, a dodavatelé a subdodavatelé ponesou v případě porušování předpisů solidární odpovědnost.
Debata: Jak vytvořit evropskou identitu

Wed, 04 Dec 2013 16:56:05 +0100

The Irish Times, Dublin – Navzdory rozmanitosti dějin jednotlivých členských států EU i skutečnosti, že občanská podpora evropského projektu od začátku krize neustále klesá, má podle irského politologa Unie vše potřebné k tomu, aby vytvořila společenství s jedinečnou a sdílenou kulturní identitou. Více.Imigrace: David Cameron a „užiteční barbaři“ z EU

Wed, 04 Dec 2013 13:56:22 +0100

Standart, Sofie – Prvního ledna se bulharským a rumunským občanům otevírá trh práce v celé Evropské unii. Londýn, Paříž a Berlín se ale snaží budovat nové bariéry na úkor evropských hodnot, lituje bulharský komentátor. Více.Imigrace: David Cameron a „užiteční barbaři“ z EU

Wed, 04 Dec 2013 13:39:43 +0100

Standart, Sofie – Prvního ledna se bulharským a rumunským občanům otevírá trh práce v celé Evropské unii. Londýn, Paříž a Berlín se ale snaží budovat nové bariéry na úkor evropských hodnot, lituje bulharský komentátor. Více.Skotsko: „Španělsko pranýřuje Salmondovu vizi Evropy“

Thu, 28 Nov 2013 11:33:34 +0100

Španělský premiér Mariano Rajoy zasadil ránu plánům Alexe Salmonda na nezávislé Skotsko, když 27. listopadu prohlásil, že pokud se země rozhodne oddělit od Spojeného království, vyloučí se tím de facto z EU a bude muset o členství znovu žádat jako nový stát, píše The Scotsman .

Skotská vláda představila program nezávislého Skotska začátkem tohoto týdne, necelý rok před referendem o nezávislosti plánovaným na září 2014. Podle této Bílé knihy bude Skotsko v EU vítáno. Dokument se nicméně vyhýbá podrobnostem kolem způsobu, jakým členství dosáhnout.

Mariano Rajoy, který v Katalánsku rovněž čelí separatistickému hnutí, si přeje, aby „byly důsledky rozdělení prezentovány Skotům realisticky“.
Velká Británie: Cameron hodlá omezit sociální dávky přistěhovalcům

Wed, 27 Nov 2013 14:42:34 +0100

„Volný pohyb osob nesmí znamenat vývoz přídavků na děti”, hřímá David Cameron v komentáři, který dnes zveřejnil list Financial Times. Před chystaným zrušením imigračních bariér pro rumunské a bulharské občany, ke kterému se EU chystá 1. ledna 2014, nastínil britský premiér svůj plán omezit novým přistěhovalcům z EU přístup k dávkám v nezaměstnanosti.

Cameron ve svém článku zveřejnil sérii opatření, která mají odradit potenciální přistěhovalce, včetně zákazu pobírat dávky v nezaměstnanosti během prvních tří měsíců v Británii a omezení období vyplácení dávek na šest měsíců.

Změní se i výše minimálního příjmu pro pracující s částečným pracovním úvazkem, kteří žádají o sociální podporu, a noví přistěhovalci z EU nebudou už v Británii moct žádat o příspěvek na bydlení.

Pod titulkem „Přistěhovalci z EU čelí přísnému omezení sociálních dávek“ vysvětluje list The Times detaily premiérova plánu a dodává, že rovněž Rakousko, Německo a Nizozemsko se podle prohlášení svých vlád obávají možného přílivu přistěhovalců po zrušení hraničních kontrol s Rumunskem a Bulharskem. Deník pokračuje:

Očekává se, že Evropská komise bude proti balíčku opatření protestovat s tím, že je v rozporu se směrnicí EU o volném pohybu osob. Vládní zdroje nicméně věří, že nová opatření tato pravidla neporušují. Cameron tak zaujal pozici v zápase, který má podle něj předefinovat vztah mezi Británií a EU, a prohlásil, že je nejvyšší čas k přehodnocení práv o volném pohybu a práci v EU.
Referendum o nezávislosti: „Budoucnost Skotska?“

Wed, 27 Nov 2013 11:15:45 +0100

Skotský premiér Alex Salmond představil podrobný plán fungování nezávislého Skotska pro případ, že by v příštím roce v referendu o nezávislosti zvítězilo ‚ano‘.

Bílou knihu o 649 stranách představil Salmond jako „nejpodrobnější dokument na podporu nezávislosti země, jaký byl kdy zveřejněn“. Program obsahuje řadu radikálních politických reforem, které mají občany motivovat k tomu, aby přišli 18. září 2014 volit. Součástí návrhu je například zavedení 30 hodin týdně bezplatné péče o děti ve věku 3 až 4 let nebo zrušení reforem britské vlády týkajících se krácení příspěvku na bydlení.

Salmond počítá s tím, že si Skotsko ponechá „libru šterlinků“ a že Evropská unie uvítá nezávislé Skotsko ve svých řadách, aniž by ovšem tento scénář, který odmítá jak Londýn, tak Brusel, podepřel argumenty.
Evropský parlament : Dáme sbohem Štrasburku?

Thu, 21 Nov 2013 15:23:41 +0100

„Antištrasburští evropští poslanci, kteří si přejí seskupení všech parlamentních aktivit do Bruselu, si mohou připsat bod,“ poznamenává deník Les Dernières Nouvelles d’Alsace 20. listopadu, den po hlasování Evropského parlamentu, které dopadlo ve prospěch Fox-Häfnerovy zprávy o „upevnění sídel institucí Evropské unie“.

Přesto, jak poznamenává štrasburský deník, „antištrasburští nedosáhli očekávaného skóre 500 hlasů, jak si přáli, návrh totiž podpořilo jen 483 poslanců. 141 poslanců hlasovalo proti a 34 poslanců se zdrželo hlasování, zejména proto, že pro Štrasburk a prostory Evropského parlamentu nebyla vymyšlena žádná alternativa.”

Je to „zajímavá“ diskuze, hodnotí milánský deník Il Sole 24 Ore:

nejen proto, že hlasování poukazuje na anachronickou neefektivitu. Parlament má v procesu evropského rozhodování čím dál větší vliv. Doposud se vlády mohly jeho žádostem vyhnout, ale v době, kdy politický vliv Parlamentu vůči Radě rychle sílí, nebudou zřejmě ostatní země hlasování zcela ignorovat.

„Nikdo nemůže zpochybnit náklady vynaložené na dvě gigantické budovy, z nichž ta ve Štrasburku se používá jen 45 dní v roce, přesto je jí třeba pronajímat, vytápět, udržovat,“ připomíná novinářka Anne Blanpainová na webových stránkách belgické frankofonní rozhlasové a televizní stanice RTBF.

„Bude zapotřebí obrátit list a skoncovat s tímto světovým festivalem nepoctivosti, kdykoliv začneme o této citlivé otázce mluvit,“ dodává novinářka:

Přejděme k argumentům, které vysvětlují, proč Štrasburk není schopen řádně hostit Parlament. [...] Ale neopomeňme ani názory některých zastánců Štrasburku […]. Ti mají ve všem jasno, Brusel rovná se byrokracie, Rada, Komise. Zatímco Štrasburk rovná se demokracie, občanství, a tím pádem i Parlament. Kdybych byl jedním z nich, přidal bych ještě lásku, umění radovat se ze života, bratrství, motýly a květiny.

Přes všechny tyto argumenty lituje amsterdamský deník Trouw toho, že:

se sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku stalo symbolem anti-evropanství. A to nadále pokračuje, a je čím dál silnější. Kamióny a bedny archivních dokumentů, které cestují tam a zpátky každý měsíc mezi Bruselem a Štrasburkem, se objevují čím dál častěji v televizi jako emblém byrokratické Evropské unie, která je neefektivní a stupidní.
Rozpočet EU na období 2014-2020: Rezignovaný souhlas

Wed, 20 Nov 2013 15:27:42 +0100

„Evropa dostane své peníze,“ raduje se Luxemburger Wort.

Evropský parlament 19. listopadu schválil rozpočet EU na období 2014-2020. Pro plán finančního hospodaření, který je ve srovnání s obdobím 2007-2013 o 38,2 miliard nižší, hlasovalo 537 poslanců a proti bylo 126.

„Rozpočtový rámec EU se poprvé v historii zmenšil (960 miliard euro v položkách na závazky a 908 miliard v položkách na platby), třebaže úkoly Bruselu se neustále rozrůstají“, píše francouzský deník Les Echos, podle kterého poslanci hlasovali „s pocitem rezignace“.

To proto, vysvětluje španělský El País, že po „devíti měsících intenzivních jednání“ mezi evropskými institucemi a členskými státy „EU schválila první rozpočtové snížení ve svých dějinách.“ K 3,5% snížení ve srovnání s obdobím 2007-2013 došlo právě na nátlak členských států.

Členské země EU už několik let polykají hořkou pilulku úspornosti a nakonec tomuto trendu neunikla ani samotná EU. Dohoda však všem stranám umožňuje radovat se z vítězství. […] Vedení EU se může chlubit, že zabrzdilo výdaje. A parlament může být pyšný, že před členskými zeměmi uhájil dvě hlavní podmínky. Zaprvé větší pružnost v rozdělování peněz z evropských fondů. Ty v případě, že nebudou utraceny během daného roku, mohou být použity v roce nadcházejícím nebo dokonce poskytnuty dalším stranám. Zadruhé revizi rozpočtového rámce v roce 2016, kdy mohou být provedeny změny s ohledem na nejnovější ekonomickou situaci.

Podle listu Le Soir však „nový evropský rozpočet nereaguje na krizi“. Belgický deník cituje hlavního ekonoma think-tanku European Policy Centre Fabiana Zuleega, který se domnívá, že

Osu evropského rozpočtu i nadále tvoří dvě tradiční oblasti (společná zemědělská politika a kohezní fondy). Nejde proto o plán, který by se snažil reagovat na krizi – stejný rozpočet bychom měli, i kdybychom žádnou hospodářskou krizi nezažívali. Nicméně věnuje víc peněz na politiky zaměřené na budoucí rozvoj EU, především na vědecký výzkum nebo budování dopravních a komunikačních sítí. Není to mnoho, z dlouhodobého hlediska to však přispěje k určitému vyvážení.
Byrokracie: Konec „regulační bulimie“

Tue, 19 Nov 2013 12:54:25 +0100

Gazeta Wyborcza, Varšava – Za svou snahu regulovat všechno možné sklízí Brusel pravidelně kritiku euroskeptiků, zejména těch britských. Současným trendem je přitom „zeštíhlení“ regulace, soudí nejvlivnější polský deník. Více.Belgie: „Krajní pravice uzavírá tajnou dohodu“

Fri, 15 Nov 2013 10:56:41 +0100

„V intimitě vídeňského hotelu“ se 15. listopadu sejde několik evropských ultrapravicových stran včetně belgické Vlaams Belang, francouzské Národní fronty (FN), nizozemské Strany pro svobodu (PVV), Svobodné strany Rakouska (FPÖ) a italské Ligy severu, aby zde sepsaly koncepční dohodu o spolupráci, píše De Morgen.

Strany chtějí před evropskými volbami v roce 2014 položit „základy velkého evropského ultrapravicového bloku, píše deník. K sestavení skupiny v Evropském parlamentu jsou zapotřebí zástupci přinejmenším sedmi stran. De Morgan k tomu poznamenává:

[Pro krajně pravicovou alianci] je dobré zejména to, že ji podporuje Liga severu, která má [v Evropském parlamentu] devět křesel. I tak jí toho ale ještě zbývá hodně na talíři. Zdá se, že Alternativa pro Německo a britská UKIP jí na poslední chvíli ukázaly záda.
Evropské volby 2014: „Krajní pravice se snaží sjednotit“

Thu, 14 Nov 2013 16:44:43 +0100

„Typ lidí jako je Le Penová. Jaká hrůza“: takhle mluvil šéf Stany pro svobodu (PVV, populistická, vpravo) Geert Wilders v roce 2007 o šéfce Národní fronty (FN, krajní pravice), připomíná nizozemský deník NRC Handelsblad. Avšak jestliže po volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 Wilders odmítal, aby členové jeho strany seděli v Evropském parlamentu vedle protějšků z FN, a nechtěl být za žádnou cenu spojováni s krajní pravicí, dnes se zdá, že zředil víno vodou. Šéf PVV přijal 13. listopadu v Haagu Marine Le Penovou s cílem vytvořit koalici před volbami do Evropského parlamentu 2014. Kvůli názorové odlišnosti však tato návštěva nebyl přijata uvnitř strany s důvěrou. Jestliže obě strany vyznávají euroskepticismus a odpor k imigraci, FN nesdílí pro-izraelské a pro-homosexuálné názory PVV. Deník konstatuje, že uvnitř PVVprozatím nejsou kritické hlasy slyšet veřejně, protože [členové strany] viděli, co se stalo s jejich kolegou [Louisem] Bontesem [který byl nedávno vyloučen ze strany za veřejnou kritiku vedení strany]. Ale pokud Wilders bude pokračovat ve spolupráci s Le Penovou a šéfem FPÖ [Rakušanem Heinz-Christianem Strachem], je velmi pravděpodobné, že členové PVV nakonec stranu opustí.De Volkskrant lituje, že tradiční strany v Nizozemsku nejsou schopny „silně zareagovat“ na euroskeptické hlasy PVV.Příznivci EU a eura mají značné zpoždění. Je nejvyšší čas se ukázat, stejně jako Wilders představil přesvědčivé uchazeče s přesvědčivými projevy. [...] Ale místo toho [tradiční] strany nabízejí neznámé tváře v čele svých kandidátek a spolehájí na nízkou volební účast [Evropanů], která tak má snížit způsobené škody. Je to opovrhování voličů, a opovržení jen zhoršuje jejich odcizení od evropského projektu.V deníku Trouw jeden arabista upozorňuje na katastrofické důsledky, které by mohlo způsobit silné spojení mezi FN a PVV. Jestliže pro zmíněné strany jde o „win-win” situaci,pro evropské státy to rozhodně neplatí. FN stejně jako PVV chtějí šířit svou extrémně štvavou xenofobní ideologii. A jakmile se jednou tento jed dostane do genů Evropanů, bude těžké se jí zbavit, jak jak to už ostatně známe z našich dějin plných násilí. Francouzský deník Le Monde se domnívá, že cíl Marine Le Penové a Geerta Wilderse je jednoduchý: „Evropská krajní pravice se snaží spojit své síly a vytvořit koalici v Evropském parlamentu po volbách v květnu 2014.“ Podle listu:je nicméně laťka vysoko a cíl obou eurofobních lídrů nebyl ještě dosažen. Protože k vytvoření koalice je třeba pětadvaceti poslanců ze sedmi zemí Evropské unie. V tuto chvíli jim chybí dvě země. V jejich snaze se mohou spolehnout na stranu Evropské aliance svobody, do které spadá Marine Le Penová, […] najdeme tu i rakouskou FPÖ […], Belgičany Vlaamse Belanga a Švédské demokraty. Technická porada bez šéfů se koná ve čtvrtek 14. listopadu ve Vídni.Dohoda mezi FN-PVV budí obavy i ve střední Evropě. Podle slovenského deníku SME, se nemůžeme na Marine Le Penovou a Geerta Wilderse spolehnout, protožeačkoliv je její strana anti[...]Volný pohyb osob: „Rumuni, pokořeni před schengenskou zdí“

Wed, 13 Nov 2013 09:54:07 +0100

„Rumunsko a Bulharsko nevstoupí 1. ledna 2014 do schengenského prostoru, oznámil 11. listopadu předseda Evropské komise José Manuel Barroso.

Vypovídá to o „neserióznosti evropských představitelů“, domnívá se Jurnalul Naţional:

Toto nové prohlášení se liší o 180 stupňů od zářijového, kdy [Barroso] tvrdil, že „Rumunsko a Bulharsko jsou na vstup do Schengenu připraveny“. Rumuni se opět cítí jako ‚občané druhé kategorie‘ v Evropě, která se snaží vyvolat dojem, že si toto nepřeje.
Evropská unie: Tajné unijní summitování

Tue, 12 Nov 2013 17:09:48 +0100

De Volkskrant, Amsterdam – Nedostatek transparentnosti během bruselských jednání je často zmiňován jako jeden z důvodů demokratického deficitu EU. Podle historika Petera Ludlowa, jsou však právě zákulisní jednání v rozhodování evropských lídrů klíčová. Více.Rozpočet EU: Dohoda o rozpočtu na rok 2014

Tue, 12 Nov 2013 14:18:43 +0100

Zástupci Rady a Evropského parlamentu se 12. listopadu po celonočním jednání dohodli na návrhu rozpočtu pro rok 2014, což představuje další krok k dohodě o financování Evropské unie na období 2014-2020, píše zpravodajský server EUobserver.

Výsledkem je rozpočet o celkové výši 142,6 miliard eur v závazcích a 135,5 miliardy eur v platbách – tedy o 400 miliard eur méně, než europoslanci minulý měsíc požadovali, ale o 500 miliard více, než zněl původní návrh předsedů vlád. Ve srovnání s rokem 2013 to znamená téměř pětiprocentní snížení výdajů.

Rozpočtové škrty se budou týkat všech útvarů EU, kromě její administrativy, přičemž k největšímu snížení dojde v oblasti kohezních fondů, včetně grantů ze strukturálních fondů, jejichž příjemci jsou nejchudší členské země. Zde dojde ke škrtům ve výši téměř 7 miliard eur. Podle zpravodajského serveru

se nicméně členské státy rozhodly dát dohromady víc peněz, aby fondu solidarity EU umožnily vyplatit pomoc ve výši 400,5 milionu eur regionům v Rakousku, České republice, Německu a Rumunsku, které na jaře postihly povodně.

Dohodu bude nyní předložena ke schválení poslancům Evropského parlamentu během plenární schůze příští týden ve Štrasburku.
Myšlenky: Tím pravým problémem nejsou populisté

Fri, 08 Nov 2013 13:39:50 +0100

La Repubblica, Řím – Označovat veškerá protestní hnutí za populistická či zpátečnická znamená zastírat pravou povahu problému. Evropskou unii, jak ji známe dnes, neohrožuje hněv občanů, ale neochota vlád členských států postoupit jí suverenitu. Více.Evropské volby 2014: Politická komise, riskantní nápad

Mon, 04 Nov 2013 11:18:24 +0100

Le Monde, Paříž – Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz by rád nahradil José Manuela Barrosa v čele Evropské komise. Svou kampaň založil na politizaci funkce, která by podle něj měla připadnout předsedovi vítězné strany. Tato strategie ale nemá jednohlasnou podporu. Více.Evropská unie: Vítězný tým Merkelová-Lagardeová

Thu, 31 Oct 2013 16:40:32 +0100

Financial Times, Londýn – Výměna stráží v hlavních institucích EU, která je plánovaná na příští rok, dává Bruselu šanci jmenovat silné lídry a znovu tak posílit důvěru v evropský projekt. Tak proč na nejvyšší místa neposadit ředitelku MMF a německou kancléřku, táže se komentátor Tony Barber. Více.EU-Instituce: Jak Merkelová zreformuje Evropu

Tue, 29 Oct 2013 13:06:24 +0100

Der Spiegel, Hamburk – Německá kancléřka je zřejmě konečně připravena na sebe vzít odpovědnost za Evropu. Jelikož jdou její snahy sociálně demokratickým směrem, potřebuje spojence: předsedu Evropského parlamentu Martina Schulze. Více.Imigrace: „Je na čase zjistit, zda Evropa dodržela sliby“

Thu, 24 Oct 2013 11:12:57 +0100

V Bruselu odstartovalo 24. října zasedání Evropské rady z části věnované tématu imigrace. Deník Dagens Nyheter u této příležitosti očekává, že hlavy států a vlád osmadvacítky zaujmou k evropské imigrační politice jasné stanovisko.

Švédský deník poukazuje na velmi odlišné postoje členských zemí EU.

Statistiky ukazují, že Německo, Francie, Velká Británie a Švédsko udělují každoročně azyl více než 10 tisícům lidí, zatímco v mnoha jiných členských zemích je to třeba jen deset lidí. Ukazují také, že v Itálii, Řecku a na Maltě není azylová politika na výši, a přitom tyto země obviňují ostatní z jejího zanedbávání.
Evropský rozpočet: „EU už nemá peníze“

Wed, 23 Oct 2013 12:06:34 +0100

„Brusel by mohl přestat vyplácet peníze z eurofondů,“ obává se Novinar, protože „rozpočet Evropské komise nedokáže pokrýt její výdaje: chybí 2,7 miliardy eur“.

Přestože Evropský parlament schválil 22. října opravný rozpočet, aby zabránil platební neschopnosti EU, bulharský deník cituje bulharského europoslance Ivaila Kalfinna, podle nějž „bude od příštího roku hrozit, že EU přestane vyplácet peníze, což by mělo pro občany a místní zastupitelství citelné důsledky“.

Socialistický poslanec upřesňuje, že pokud bude rozpočet na rok 2014 „seškrtán o 8 miliard eur, těžce to poznamená výzkum a vývoj, mobilitu mladých lidí a nové technologie“.
Evropské volby 2014: Hospodářské elity euro podrží

Tue, 22 Oct 2013 12:09:51 +0100

De Volkskrant, Amsterdam – Protievropské strany by v příštím Evropském parlamentu mohly mít početnější zastoupení než kdy předtím. Dokud se však nenaučí spolupracovat, nepodaří se jim ohrozit společnou měnu, jejíž zachování je v zájmu evropských hospodářských elit. Více.Evropské volby 2014: Hrozí „shutdown“ i Evropě?

Mon, 21 Oct 2013 16:14:21 +0100

The Guardian, Londýn – Politický pat, který americkou federální vládu málem přivedl do stavu platební neschopnosti, Evropany ohromil a znepokojil. Pokud ale v příštích volbách do Evropského parlamentu získají velký počet hlasů protievropské strany, mohla by podle německého politologa hrozit podobná situace i Unii. Více.Diskuze: Evropská renesance má ještě šanci

Thu, 17 Oct 2013 13:38:53 +0100

La Croix, Paříž – Rezignací na to, co je na Evropě nejlepšího – na lidskost a opravdový altruismus – se Evropané odvrátili od hodnot, které pro ně bývaly charakteristické. Pokud nechtějí přestat pro svět existovat, musí začít jednat, soudí francouzský ekonom. Více.Maďarsko: „EU zprávu připravila Gönczová“

Thu, 17 Oct 2013 10:15:19 +0100

Magyar Hírlap, deník blízký Viktoru Orbánovi, tvrdí, že zprávu Tavares o stavu základních práv v Maďarsku, kterou schválil v červenci Evropský parlament, připravovali ve skutečnosti maďarští socialističtí europoslanci včetně bývalé ministryně zahraničí Kingy Gönczové.

Deník otiskl rozhovor s členem Orbánovy strany Fidesz a místopředsedou (konzervativní) skupiny PPE v Evropském parlamentu Józsefem Szájerem, podle nějž „by se zpráva Tavares měla správně nazývat zpráva Gönczová. Lži můžeme tisíckrát opakovat, ale pravda se z nich nestane.“

József Szájer kritizuje také „Cohn-Bendita a banky“, kteří podle něj

cílenou politikou zaútočili na autoritu státu, aby dosáhli svých malicherných finančních cílů. Maďarské sociálně-liberální strany se uchylují k zahraniční pomoci, ale ve skutečnosti jde v této bitvě o nezávislost a sebeurčení země.
Demokracie: Dejme euroskeptikům prostor

Wed, 16 Oct 2013 13:24:10 +0100

De Standaard, Brusel – Jednat o Evropě a její budoucnosti je možné jedině s těmi, kteří ji kritizují. Politici a intelektuálové by měli více diskutovat s euroskeptiky, soudí belgická politoložka Soetkin Verhaegenová. Více.Justice: „Jak se staví Rumunsko k myšlence evropského státního zástupce?“

Wed, 16 Oct 2013 10:47:15 +0100

Ministři spravedlnosti EU zahájili začátkem října jednání o vytvoření úřadu evropského veřejného prokurátora (EPPO).

S vytvořením tohoto úřadu počítá Lisabonská smlouva. Myšlenka získala konkrétní podobu v návrhu eurokomisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingové, který předložila letos v červenci a který byl motivován potřebou disponovat institucí hájící finanční zájmy EU.

Pro vytvoření takové instituce se už vyslovilo několik členských států, jmenovitě Francie, Belgie, Lucembursko, Portugalsko, Bulharsko a Chorvatsko,upřesňuje România liberă. Rumunsko vyjádřilo s návrhem principiální souhlas, Polsko a Maďarsko jsou proti.
Evropský parlament : Jedno sídlo bude stačit

Tue, 15 Oct 2013 15:36:22 +0100

„Zase jednou vyhráli kritici stěhování do Štrasburku“, lituje deník Les Dernières Nouvelles d’Alsace den poté, co výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu schválil článek, který navrhuje, aby poslanci Evropského parlamentu mohli sami rozhodovat o tom, kde se budou konat jejich zasedání. Dvaadvacet členů výboru bylo pro změnu, jen čtyři hlasovali proti.

Štrasburský deník dále poznamenává, že článek, který „iniciovali poslanci notoricky známí svým odporem ke Štrasburku“ a který zatím „nemá právní hodnotu“

žádá, aby hlavy států a předsedové vlád, kteří jako jediní mají právo změnit sídlo evropské instituce, přenechali tuto pravomoc samotnému Parlamentu.

Drtivá většina evropských politických představitelů každoměsíční přesuny do Štrasburku kritizuje. Přesto právě tam by měli schválit tento článek v rámci následujícícho listopadového zasedání.

Londýnský Daily Telegraph, který k evropským institucím není nikdy příliš shovívavý, podporuje stanovisko Výboru pro ústavní záležitosti a poukazuje na to, že dvě sídla Evropského parlamentu mají negativní dopad na životní prostředí:

Zpáteční cesty mezi Bruselem a Štrasburkem – tento měsíc se už uskutečnily dvě – vypouštějí do ovzduší něco přes 20 000 tun oxidu uhličitého.
Volby do Evropskéh parlamentu 2014: Na evropské obloze svítí jen pár hvězd

Mon, 14 Oct 2013 16:56:49 +0100

Dilema Veche, Bukurešť – Život v Evropské unii je mnohem snadnější než v řadě jiných částí světa. Její vysokou životní úroveň ovšem ohrožuje krize a ztráta důvěry občanů v evropské instituce. Tato tendence bude jedním z hlavních témat příštích voleb do Evropského parlamentu. Více.Chorvatsko: „Za dva měsíce členství v EU klesl vývoz o 11 %“

Mon, 14 Oct 2013 10:57:26 +0100

Od vstupu Chorvatska do EU (1. července) se vývoz podle prvních odhadů meziročně propadl o 11 %. Jen v srpnu klesl o 19 %, píše Poslovni Dnevnik. Za prvních osm měsíců letošního roku zaznamenal vývoz v porovnání s rokem 2012 propad o 6,3 %. Deník uvádí jako důvod to, že

se Chorvatsko vstupem do EU více vystavilo mezinárodní konkurenci a přišlo o výhody vyplývající z členství ve Středoevropské zóně volného obchodu (CEFTA).
Evropská unie: Mýtus německého euroskepticismu

Thu, 10 Oct 2013 16:47:27 +0100

Project Syndicate, Praha – Často slýcháme názor, že krize eurozóny oslabila ve všech členských státech důvěru občanů v Evropskou unii a evropské instituce všeobecně. Především pak německá veřejnost se podle několika nedávných zpráv otočila k Evropě zády. Více.Evropská unie: „Superorgán pro Evropu“

Wed, 09 Oct 2013 12:31:32 +0100

Osmadvacítka přemýšlí, komu svěří likvidaci zkrachovalých bank v bankovní unii, píše Handelsblatt.

Podle původního plánu měl úkol připadnout Evropské komisi. Eurokomisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier ale navrhuje, aby se role ujal Evropský stabilizační mechanismus (ESM), jakmile se stane oficiální institucí EU. Do té doby by funkci mohla zastat Komise, domnívá se Barnier.

Berlín kompromis vítá a chce nalézt řešení do konce roku, dodává deník.