Subscribe: UmUB Kalendarium
http://www.ub.umu.se/om/pa-gang/rss
Preview: UmUB Kalendarium

UmUB Kalendarium

 PubMed på en timme

Thu, 07 Dec 2017 12:37:41 +0000

Datum: 
onsdag 9 maj 2018 14:00 - 15:00
Plats: 
Medicinska bibliotekets undervisningslokal

En grundläggande kurs för dig som behöver komma i gång med databasen PubMed.
 
Impact factors vs SJR - rankning av tidskrifter

Thu, 07 Dec 2017 12:46:35 +0000

Datum: 
torsdag 26 april 2018 14:00 - 15:00
Plats: 
Medicinska bibliotekets undervisningslokal. Universitetssjukhuset (NUS) byggnad 6M.

I denna kortkurs presenteras två resurser för att mäta vetenskapliga tidskrifters genomslagskraft. Journal Citation Reports (JCR) och SCImago Journal Rank (SJR).
EndNote - referenshantering (in English)

Fri, 08 Dec 2017 12:05:08 +0000

Datum: 
torsdag 26 april 2018 08:30 - 12:00
Plats: 
Medicinska bibliotekets undervisningslokal. Universitetssjukhuset (NUS) byggnad 6M.

En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8.

Kostnad 557:-
CINAHL på en timme

Thu, 07 Dec 2017 12:45:16 +0000

Datum: 
torsdag 12 april 2018 14:00 - 15:00
Plats: 
Medicinska bibliotekets undervisningslokal. Universitetssjukhuset (NUS) byggnad 6M.

En kurs för dig som behöver en introduktion till CINAHL, databasen med fokus mot omvårdnad.
PubMed på två timmar

Thu, 07 Dec 2017 12:40:17 +0000

Datum: 
torsdag 12 april 2018 09:00 - 11:00
Plats: 
Medicinska bibliotekets undervisningslokal. Universitetssjukhuset (NUS) byggnad 6M.

Kursen ger en djupare inblick i PubMeds struktur och funktioner. Vi visar möjligheter och verktyg att göra din sökning mer tidseffektiv.
Landstingets e-bibliotek (Eira)

Thu, 07 Dec 2017 12:33:26 +0000

Datum: 
onsdag 11 april 2018 14:00 - 15:00
Plats: 
Medicinska bibliotekets undervisningslokal. Universitetssjukhuset (NUS) byggnad 6M.

E-biblioteket är en portal för landstingets databaser och e-tidskrifter. Kursen ger en inblick i dessa resurser.
3D-skrivare på en timme

Thu, 14 Dec 2017 12:29:34 +0000

Datum: 
onsdag 11 april 2018 10:00 - 11:00
Plats: 
Medicinska bibliotekets undervisningslokalPubMed på en timme

Thu, 07 Dec 2017 12:36:48 +0000

Datum: 
tisdag 10 april 2018 14:00 - 15:00
Plats: 
Medicinska bibliotekets undervisningslokal

En grundläggande kurs för dig som behöver komma i gång med databasen PubMed.
 
Databaser inom evidensbaserad medicin

Thu, 07 Dec 2017 12:42:19 +0000

Datum: 
måndag 9 april 2018 14:00 - 15:00
Plats: 
Medicinska bibliotekets undervisningslokal

Kursen ger en inblick i begreppet EBM samt struktur och innehåll för databaserna Cochrane Library, PubMed Clinical queries, Clinical Evidence och Joanna Briggs.
EndNote Online - referenshantering

Thu, 07 Dec 2017 12:52:29 +0000

Datum: 
torsdag 5 april 2018 09:00 - 10:30
Plats: 
Medicinska bibliotekets undervisningslokal. Universitetssjukhuset (NUS) byggnad 6M.

Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.