Subscribe: UmUB nyheter
http://www.ub.umu.se/om/nyheter/rss
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language:
Tags:
att  bibliotekets söktjänst  bibliotekets  från  för  kommer  med  och  oecd    söktjänst  testperiod på  är  år går  år 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: UmUB nyheter

UmUB Nyheter

 Svenska dagstidningar genom Kungliga bibliotekets söktjänst

Wed, 13 Dec 2017 13:54:00 +0000

På Universitetsbiblioteket är det nu möjligt att söka artiklar och läsa digitaliserade svenska dagstidningar genom Kungliga bibliotekets söktjänst. Artiklar som är äldre än 115 år går att se i sin helhet oavsett var man befinner sig, dagstidningar i söktjänsten som är yngre än 115 år går att läsa och bläddra vid fasta terminaler i biblioteket. Närmare två miljoner sidor från 60 tidningstitlar kommer att finnas fritt tillgängliga.

 
Testperiod på AccessEngineering

Wed, 06 Dec 2017 07:15:43 +0000

Nu finns möjlighet att testa ett uppslagsverk från McGraw-Hill inom teknik, biomedicin, kemi och elektronik.
Låsning av DiVA-poster

Tue, 28 Nov 2017 08:16:57 +0000

Från och med 2017-12-04 kommer poster i DiVA som granskats bibliografiskt och godkänts av universitetsbibliotekets personal att låsas för vidare redigering. 
Finland 100 år

Fri, 10 Nov 2017 12:05:31 +0000

Finland firar 100 år som självständig stat i år och Umeå universitetsbibliotek uppmärksammar detta med några mindre utställningar med material ur våra samlingar, som böcker och arkivmaterial. Den övergripande titeln är 100 nyanser av Finland.
Visible Body - ny anatomisk databas med 3D-bilder

Mon, 09 Oct 2017 07:13:31 +0000

Biblioteket har en ny anatomisk databas, Visible Body, som visar anatomiska bilder i 3D-format.
Ny workshopserie för studenter på masternivå

Sun, 03 Sep 2017 20:28:56 +0000

Let's Write Now är en ny workshop-serie för studenter på masternivå. Syftet är att utveckla sin förmåga i det akademiska skrivandet.
Ny blogg: Tryckt & otryckt

Tue, 29 Aug 2017 12:50:02 +0000

Nu startar Umeå universitetsbibliotek bloggen Tryckt & otryckt. En blogg som vill synliggöra material ur bibliotekets slutna samlingar. Här kommer Forskningsarkivet tillsammans med universitetsbibliotekets specialsamlingar att glänta på dörren till samlingarna som i många fall både är gamla och unika. Vi kommer att presentera godbitar ur samlingarna, berätta om arbetet med dem, samt allmänt informera om sådant som berör våra arkiv och specialsamlingar.
Testperiod på OECD-databas

Mon, 14 Aug 2017 13:23:11 +0000

Statistik från OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) finns i databasen OECD iLibrary. Biblioteket har nu en testperiod på databasen som ger tillgång till fulltext.
Nytt användargränssnitt i bibliotekets söktjänst

Tue, 30 May 2017 08:06:09 +0000

Bibliotekets söktjänst har fått ett nytt användargränssnitt, anpassat för alla typer av enheter. Funktionerna är desamma som i nuvarande användargränssnitt, men vi hoppas att det innebär en markant förbättring för dig som använder bibliotekets söktjänst.
Mer än sextio år västerbottnisk lanthushållningslitteratur digitaliserad

Wed, 17 May 2017 12:17:44 +0000

Umeå universitetsbibliotek har nu digitaliserat Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar för åren 1866-1878 och 1890-1940. Här finns protokoll, redogörelser över väderlek och årsväxt, beskrivningar över olika åtgärder som runt om i länet vidtagits av sällskapet, uppräkningar av priser som har utdelats, tjänsteberättelser av olika slag, bland annat länsagronomens, länsmejeristens och länsträdgårdsmästarens, m.m.