Subscribe: Föreläsningar och seminarier
http://www.kth.se/aktuellt/kalender/forelasningar-seminarier?l=sv_SE&rss=calendar
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Swedish
Tags:
att  för  föreläsningar och  föreläsningar  kth  och seminarier  och  plats kth  plats  seminarier  tid plats  tid  typ föreläsningar 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Föreläsningar och seminarier

Föreläsningar och seminarierFöreläsningar och seminarier Var kommer de självkörande bilarna köra oss?


Tid: On 2018-02-21 kl 12.15 - 13.00

Plats: KTH Biblioteket

Typ: Föreläsningar och seminarier
Föreläsare: Anna Pernestål Brandén, Skolan för Industriell teknik och management

Självkörande fordon – hur fungerar de? Vi gör även en utblick i Europa och världen: vilka applikationer finns idag och vilka tror vi kommer? Och hur kommer de att påverka vårt resande, vår vardag och vårt samhälle?
FET-programme H2020 – rules and opportunies


Tid: On 2018-02-21 kl 14.00 - 15.00

Plats: Lindstedtsvägen 17 at D31

Typ: Föreläsningar och seminarier
Welcome to an information session about the Future Emerging Technologies (FET) programme within the Horizon 2020. The session will focus on upcoming FET funding opportunities, as well as providing an update on the status of the programme, and National Contact Points for the FET-programme in Sweden, Sverker Lundin (Vetenskapsrådet) and Johan Lindberg (Vinnova), will be on place and ready to answer your questions.


Workshop on Biomechanical Imaging


Tid: To 2018-02-22 kl 09.00 - 17.00

Plats: KTH Campus Flemingsberg, Room T2 - Jacobssonsalen, Hälsovägen 11C, 14157 Huddinge

Typ: Föreläsningar och seminarier
The main focus of this workshop is to discuss the use of different imaging modalities at a macro and micro scale to obtain mechanical properties of biological tissues. Researchers from different Swedish universities will present their work in this field with two invited speakers from abroad:

- Dieter Pahr (TU Vienna): Computational biomechanics
- Roberto Blanco (University of Oulu): HIFU-MR

More info in the web of the workshop.


Företags roll för en allt mer hållbar utveckling samt deras behov av kompetens och samarbete med högskolor som KTH


Tid: To 2018-02-22 kl 12.00 - 13.15

Plats: Gröten, Kårhuset Nymble

Typ: Föreläsningar och seminarier
Företags roll för en allt mer hållbar utveckling samt deras behov av kompetens och samarbete med högskolor som KTH. En betraktelse av Jan Agri som arbetar som strategisk rådgivare och affärsutvecklare med fokus på hållbarhetsfrågor. Han sitter i styrelsen för Nätverket för hållbart näringsliv, NMC och är civilingenjör från KTH.


Innovating on Digital Women’s Health


Tid: On 2018-02-28 kl 12.15 - 13.00

Plats: KTH Biblioteket, Sydöstra galleriet, Osquars backe 31

Typ: Föreläsningar och seminarier
Madeline Balaam, School of electrical engineering and computer science

Women’s understanding about their own body and their access to quality health information and services is deeply influenced by their social, cultural, political context. As a result, the World Health Organisation has identified that women face significant discrimination globally in terms of access to and information about healthcare. In this lecture I will discuss how design and digital technologies can work to overcome some of these inequalities
Earth observation using satellite gravimetry missions and applications


Tid: On 2018-03-07 kl 15.15 - 16.00

Plats: Lecture hall E2, Lindstedtsvägen 3, KTH campus

Typ: Seminarier
Welcome to this open lecture about satellite gravimetry!


Joint SEC-STandUP workshop on automotive electric drives


Tid: Ti 2018-03-13 kl 10.00 - 17.00

Plats: Teknikringen 56 Kemi, floor 3 (room: K1)

Typ: Föreläsningar och seminarier
Swedish Electromobility Centre (theme electrical machines and drives) in collaboration with STandUP for Energy are happy to invite you to a workshop on automotive electric drives. The main purpose of the workshop is to present results from ongoing and recently finished research projects within the area of automotive electric drives. The targeted participants are engineers and academics involved in electric machinery and power electronics for automotive applications

Full program and registration details available at http://emobilitycentre.se/event/thematic-workshop-stockholm/
Internationalisation as a driving force for quality in higher education


Tid: Ti 2018-03-13 kl 12.15 - 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8

Typ: Föreläsningar och seminarier
Part of KTH’s educational and quality seminar series led by Vice Dean of Faculty Per Berglund.

KTH is an international university when it comes to research, education and collaboration. In what ways can we utilise this to strengthen quality education. What measures must be taken and what opportunities must we give our teachers and students?


Framtidens material kommer från skogen


Tid: On 2018-03-21 kl 12.15 - 13.00

Plats: KTH Biblioteket, Sydöstra galleriet

Typ: Föreläsningar och seminarier
Föreläsare: Josefin Illergård, Skolan för Kemi, bioteknik och hälsa

För att bryta vårt oljeberoende har vi i Sverige en fantastisk
råvara som gör det möjligt– skogen! ”Allt som görs av olja kan
göras av skogsråvara” sägs det allt mer, men vad är det vi kan
göra och vad händer i forskningen egentligen?
Hållbar utveckling i utbildning


Tid: Ti 2018-03-27 kl 12.15 - 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8

Typ: Föreläsningar och seminarier
Ingår i KTH:s utbildnings- och kvalitetsseminarieserie under ledning av prodekanus Per Berglund.

Hur långt har vi kommit med integrering av hållbar utveckling i utbildningen på KTH ? Resultat från UKÄ:s tematiska utvärdering 2017 kommer att presenteras liksom en lägesrapport kring KTH:s arbete.
Exploring the high energy universe … by balloon.


Tid: On 2018-04-04 kl 12.15 - 13.00

Plats: KTH Biblioteket, Sydöstra galleriet

Typ: Föreläsningar och seminarier
Mark Pearce, Skolan för Teknikvetenskap
Neutron stars and black holes are amongst the most powerful sources of radiation in the universe. A new type of telescope built at KTH has recently shed new light on these enigmatic objects. Observations are made from the top of the atmosphere using a helium-filled balloon which is double the size of Globen!
Exploring the high energy universe … by balloon


Tid: On 2018-04-04 kl 12.15 - 13.00

Plats: South East Gallery, KTH Library

Typ: Populärvetenskapliga föreläsningar
Elektriska fältmätningar i rymden


Tid: On 2018-04-11 kl 12.15 - 13.00

Plats: KTH Biblioteket, Sydöstra galleriet

Typ: Föreläsningar och seminarier
Föreläsare: Göran T Marklund, Skolan för Elektroteknik och datavetenskap

Experimentell rymdforskning har utvecklats av behovet att kunna göra mätningar av universella plasmaprocesser, till exempel de som driver soleruptioner och polarsken på jorden. Elfälts-instrument från KTH klarlägger processerna ovan som ingår i solens växelverkan med jorden. Denna kunskap är viktig för att kunna minimera solstormars skador på infrastruktur, såsom utslagning av satelliter, avbrott i elkraftnät, samt störningar i GPS-navigering.
Elektriska fältmätningar i rymden


Tid: On 2018-04-11 kl 12.15 - 13.00

Plats: Sydöstra galleriet, KTH Biblioteket

Typ: Populärvetenskapliga föreläsningar
Utmana, utveckla och uppmuntra, inte enbart upprepa


Tid: On 2018-04-18 kl 12.15 - 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8

Typ: Föreläsningar och seminarier
Ingår i KTH:s utbildnings- och kvalitetsseminarieserie under ledning av prodekanus Per Berglund.

Det duger inte att på traditionellt, rationellt vis göra det vi redan gör snabbare och billigare. Som lärare på KTH har jag en viktig roll för ett mer hållbart samhällsbyggande: Jag kan utmana normer och traditioner genom att bidra med utvecklandet av nya perspektiv och jag kan uppmuntra studenterna att ställa nya frågor.
Designa och kommunicera hållbarhet för alla


Tid: On 2018-04-25 kl 12.15 - 13.00

Plats: KTH Biblioteket, Sydöstra galleriet

Typ: Föreläsningar och seminarier
Föreläsare: Sara Ilstedt, Skolan för Industriell teknik och management

De flesta människor är positiva till hållbar utveckling - men på olika sätt. En del menar att teknikutvecklingen kommer att lösa problemen medan andra hävdar att vi måste ändra vårt sätt att leva. För en del är social hållbarhet viktigast medan andra bryr sig mest om regnskogen. Hur ska vi kunna utveckla hållbara lösningar som når ut till alla?
Green Week


Tid: On 2018-05-02 - Fr 2018-05-04

Plats: KTH campus

Typ: Föreläsningar och seminarier
Green Week is a student-led initiative organized by THS Future. The aim is to showcase and promote discussion about corporate sustainability among students and create a meeting place for both students and professionals interested in sustainable development. A series of seminars and case solving events and is planned to take place at KTH campus. It is an opportunity for companies to inspire students and get them to think about critical issues and how to solve them and for the students - to learn from the professionals and stay up-to-date with the sustainability techniques and advancements currently used in business.


Feminist Futures of Spatial Practice


Tid: On 2018-05-02 kl 12.15 - 13.00

Typ: Föreläsningar och seminarier
Meike Schalk, Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad

Architecture and the arts have long been at the forefront of socio-spatial struggles, in which equal access, representation and expression are at stake in our cities, communities and everyday lives. The book Feminist Futures traces practical tools and theoretical dimensions, as well as temporalities, histories, events, durations - and futures - of feminist practices.
SEAM


Tid: On 2018-05-02 kl 15.15 - 16.00

Plats: Room FP41, Roslagstullsbacken 33, KTH campus

Typ: Seminarier
Welcome to this open lecture about the SEAM satellite! Abstract will be posted soon.


Setting up and running a Master’s programme


Tid: Må 2018-05-14 kl 12.15 - 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8

Typ: Föreläsningar och seminarier
Part of KTH’s educational and quality seminar series led by Vice Dean of Faculty Per Berglund.

Changes of terms and conditions over time. What has worked well and what could have been done different.