Subscribe: Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ - România
http://abirblog.blogspot.com/atom.xml
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Romanian
Tags:
abir  biblioteca  bibliotecarilor din  bibliotecarilor  bibliotecilor  care  din  fost  mai  pentru  prof    în  şi 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ - România

Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ - România

Updated: 2017-11-13T14:45:12.094+02:00

 Site ABR

2007-06-25T12:22:00.708+03:00

Site-ul ABR este disponibil la adresa http://www.abr.org.roConstituirea Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

2007-03-20T15:14:38.672+02:00

Luni, 19 martie 2007, în Aula Bibliotecii Academiei Române, s-a desfăşurat adunarea de constituire a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR).
Din acest moment, până la realizarea site-ului noii asociaţii, detalii privind activitatea acesteia veţi putea găsi la adresa http://proiectabr.wordpress.com. Blogul ABIR şi site-ul disponibil la adresa www.bcut.ro/abir NU VOR MAI FI ACTUALIZATE.
Vă rugăm să popularizaţi adresa menţionată mai sus, astfel încât cât mai mulţi colegi interesaţi de activitatea noii asociaţii să afle de existenţa ei.Mircea Eliade - 100 de ani între profan şi sacru

2007-03-14T16:55:34.047+02:00

Între 25.01.2007 şi 13. 03.2007, la Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, s-a desfăşurat un program pedagogic complex dedicat împlinirii a 100 de ani de la naşterea marelui scriitor, filosof şi istoric Mircea Eliade. A fost un parteneriat între Centrul de Documentare şi Informare şi catedra de Limba şi literatura română. La realizarea sa au participat un număr de 80 de elevi din clasele a IX-a C, a IX-a D şi a X-a A, coordonaţi de prof. bibliotecar Diana Ionescu, profesor Emilia Mihnea şi profesor Corina Muntean. Elevii din clasa a X-a au întocmit o fişă biografică, un material intitulat „Mircea Eliade în fondul de carte al bibliotecii colegiului” şi au făcut analize pe text la nuvelele citite (în afara lecturii cerute la clasă). Toate acestea, cu ilustraţii potrivite tot de ei, le-au publicat în cartea „100 de ani între profan şi sacru”. Elevii din cele două clase de a IX-a au scris povestiri ştiinţifico-fantastice , adunate în volumul „Ce ne aduce viitorul ?”. Pentru prezentarea proiectului în power point, ţinută în sala de festivităţi a Colegiului, elevii au pregătit imagini şi citate din cele două cărţi. În faţa invitaţilor (alţi elevi, profesori şi reprezentanţi ai mass mediei locale), copii implicaţi în această activitate au citit câteva din creaţiile proprii cuprinse în cele două volume.Activitatea a avut succes, astfel că am fost invitaţi la un post local de televiziune să relatăm mai pe larg despre ideea proiectului, despre modul cum s-a realizat şi, bineînţeles, despre cele două cărţi.Diana Ionescusecretar ABIR MaramuresImagini de la manifestare:[...]Adunarea de constituire a ABR

2007-03-13T13:16:10.972+02:00

Urmare a adeziunii bibliotecarilor din toate tipurile de biblioteci (circa 800 de adeziuni individuale in acest moment, iar inscrierile continua) la Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR) şi a alegerii birourilor de coordonare ale celor cinci diviziuni care formează asociaţia, sunteţi invitaţi, conform proiectului de statut, la Adunarea Generală de constituire a ABR.

Adunarea va avea loc în ziua de 19 martie, ora 11 în Aula Bibliotecii Academiei Române.

Norma de reprezentare, conform proiectului de statut, este de 1/10membri înscrişi. Adunarea va valida conducerea diviziunilor şi va alege conducerea centrală a asociaţiei. De asemenea, se va vota Planul de activitate al ABR pe anul 2007.
Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării

2007-04-10T22:25:26.460+03:00

Miercuri, 7 ianuarie 2007, s-a desfasurat sedinta Colegiului de redactie al Revistei Romane de Biblioteconomie si Stiinta Informarii. A fost stabilita tematica aparitiilor din anul 2007, dupa cum urmeaza (formularile temelor sunt provizorii):

Nr. 1: Biblioteca 2.0; Coordonator: Robert Coravu

Nr. 2: Biblioteca şi digitizarea; Coordonator: Angela Repanovici

Nr. 3: Servicii furnizate de biblioteca publică; Coordonator: Liviu Dediu

Nr. 4: Proiecte de cercetare în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării în România; Coordonator: Elena Târziman

Cei interesati sa contribuie cu articole pot lua legatura cu coordonatorii numerelor sau cu secretariatul revistei. Reamintim ca toate aceste informatii, precum si recomandarile pentru autori se regasesc la adresa http://www.bcut.ro/abir/rrbsi.html

Robert Coravu
Abonamente pe 2007 la Revista Romana de Biblioteconomie si Stiinta Informarii

2007-02-25T22:42:39.173+02:00

Revista Romana de Biblioteconomie si Stiinta Informarii este o revista specializata scrisa de profesionisti pentru profesionisti. Colegiul de redactie al revistei garanteaza prin pozitia academica si experienta profesionala a membrilor lui calitatea fiecarei aparitii a Revistei Romane de Biblioteconomie si Stiinta Informarii.

In anul 2006, in cele 4 numere tematice, au fost abordate probleme extrem de actuale intr-un mod tehnic si pertinent : bazele de date bibliografice (nr.1/2006, coord. Dan Matei), actualitatea clasificarii zecimale universale (nr. 2/2006, coord. Victoria Francu), promovarea produselor si serviciilor de biblioteca (nr. 3/2006, coord. Agnes Erich), invatamantul biblioteconomic romanesc (nr. 4/2006, coord. Angela Repanovici).

Preţul unui abonament este de 40 RON, daca abonarea se face direct la secretariatul revistei.

Pentru abonamente ne puteti contacta la :

Revista Romana de Biblioteconomie si Stiinta Informarii

Str. Boteanu, Nr. 1, Sector 1

Cod 010027

Bucuresti

CUI 10211897

Cod IBAN RO02RNCB0090000508350001

BCR Lipscani

Fax : 021 / 312.01.08

Tel. 0726 10 20 15 sau 021 313 16 05 Int. 262

e-mail : abirom@gmail.com

Va rugam sa ne transmiteti o copie dupa ordinul de plata pentru confirmarea abonamentului la numarul de fax: 021 / 312.01.08 (aceasta procedura este obligatorie pentru a va asigura ca a fost luat in evidenta abonamentul dumneavoastra).

De asemenea, revista se distribuie si prin Orion Press Impex 2000 SRL. Tel. 021/610.6765 sau 021/210.6787, la un pret negociat si cu o difuzare poate mai prompta.

In tabelul de la aceasta adresa: http://docs.google.com/Doc?id=dhnhcq27_5hm7nsd puteti urmari situatia abonarii dumneavoastra la revista, in cazul in care abonarea s-a facut direct (fisierul se va actualiza periodic).
Educatia pentru informatie in mediul rural

2007-02-09T02:56:51.684+02:00

Stimate doamne, Stimaţi domni, Consecventă politicii educative de introducere a reformei şi eforturilor de a asigura o pedagogie activă, eficientă şi alternativă; Implicată profund în procesul de informare şcolară, orientare profesională şi în relaţionarea cu potenţialii parteneri externi unităţii şcolare; Înfruntând provocările lansate de noile paradigme ale educaţiei şcolare şi noilor parametri ai educaţiei familiale; Axată pe ideea de continuitate şi pe ideea de durabilitate, calitate… - Conducerea Liceului Teoretic Brezoi, prin demersurile iniţiate (stabilirea echipei de proiect; stabilirea locului de amplasare; identificarea partenerilor şi colaboratorilor; găsirea surselor de finanţare etc.), a reuşit să devină unul dintre beneficiarii (şi, în acelaşi timp, unul dintre partenerii serioşi ai) Proiectului Naţional „EDUCAŢIA PENTRU INFORMAŢIE ÎN MEDIUL RURAL DEFAVORIZAT”. CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA, reprezentată de D-na Director Prof. Ochescu Maria, organizează CERCUL PEDAGOGIC şi SCHIMBUL DE EXPERIENŢĂ destinate în principal specialistilor din domeniul bibliotecilor/documentariştilor şcolari – viitori responsabili CDI în data de 5 martie 2007, orele 9:00, la LICEUL TEORETIC BREZOI. ACTIVITATEA DIDACTICĂ va fi coordonată de D-na Director Prof. Olimpia Stanca şi prof.psih. Cătălina Jianu şi va avea ca temă “Proiectul de amenajare şi dotarea a CDI-urilor. Aspecte practice.” Evenimentul va oferi specialiştilor, partenerilor oportunitatea de a se întâlni şi discuta problemele specifice şi stringente cu rol deosebit în optimizarea activităţii educaţionale. Cu acest prilej vă invităm să participaţi. Cu stimă, Prof. Olimpia Stanca Director Liceul Teoretic Brezoi, Vâlcea [...]Constituirea ABR

2007-02-02T23:17:52.323+02:00

Stimati colegi, Deoarece aproape toata lumea considera ca a aparut momentul potrivit pentru constituirea unei asociatii profesionale unitare, in urma unei consultari largi cu bibliotecari din diferite tipuri de biblioteci, s-a ajuns la o formula care ni se pare adecvata. Beneficiind de experientele traite sau observate in ultimii ani in materie de viata asociativa (ABIR, ANBPR, FABR, ABBNR, etc.), consideram ca secretul succesului va fi realizarea unui echilibru optim intre o structura organizatorica bine articulata si o descentralizare care sa evidentieze particularitatile interne. Noua entitate este gandita ca o asociatie supla, modelabila, dar care sa fie in acelasi timp integrativa, astfel incat diferentele sa nu devina un factor de blocaj functional. Scopul noii asociatii este de a proteja cu mai multa forta interesele comune ale meseriei de bibliotecar si de a contribui la dezvoltarea profesiei. Publicam propunerea de statut fata de care asteptam cu interes dezbateri, observatii si adaugiri coerente cu textul deja prezentat. Potrivit statutului, noua asociatie urmeaza sa se numeasca Asociatia Bibliotecarilor din Romania (ABR). ABR va fi compusa din: -filiale teritoriale judetene conduse de Adunarea Generala a filialei si Consiliul de conducere alcatuit din trei membri: presedinte, vicepresedinte, secretar -diviziuni specializate pe tip de biblioteca ( nationale, publice, universitare, specializate, scolare) conduse de un Birou de coordonare ales de membrii diviziunii si alcătuit dintr-un presedinte, un secretar si trei membri. Presedintii diviziunilor sunt automat vicepresedinti ai ABR. La inscriere in asociatie, membrii ABR vor opta pentru diviziunea din care vor sa faca parte. Veniturile provenite din taxele de inscriere si din cotizatiile membrilor diviziunii vor fi gestionate autonom de Biroul propriu de coordonare. -sectiuni profesionale conduse de un Birou executiv (presedinte si secretar) Organele de conducere ale ABR sunt: - Adunarea Generala din care fac parte: membrii Consiliului de Conducere; membrii de onoare ai asociatiei; presedintii, vicepresedintii si secretarii filialelor teritoriale; presedintii si secretarii sectiunilor profesionale; membrii Comisiei de cenzori; reprezentanti ai diviziunilor asociatiei, intr-o normă de reprezentare de 1/10 din membrii lor. - Consiliul de Conducere format din: un presedinte ales de Ad. Generala; cinci vicepresedinti, fiecare reprezentand cate una dintre diviziunile ABR; un secretar general, ales de Ad. Generala; un trezorier, ales de Ad. Generala; cinci dintre presedintii sectiunilor profesionale, alesi de Ad. Generala; opt membri, alesi proportional cu numărul membrilor inscrisi in asociatie, dar cel putin un membru pe diviziune, indiferent de numărul membrilor diviziunii. - Biroul Executiv (presedintele, vicepresedintii, secretarul si trezorierul) Constituirea noii asociatii se va face pe baza optiunilor liber exprimate ale celor care sustin un astfel de proiect. Speram ca aceasta initiativa sa se bucure de o adeziune cat mai larga in randul bibliotecarilor din toate tipurile de biblioteci, urmand sa avem in continuare relatii profesionale cordiale cu cei care vor avea puncte de vedere si optiuni diferite de cele ale viitorilor membri ai ABR. ABIR, initiatorul acestei unificari, nu impune nimanui si nici nu face presiuni pentru inscrierea in noua asociatie. Cine doreste sa devina membru ABR este rugat sa completeze formularul de adeziune pe care il asteptam la adresa: ABIR, str. Boteanu, nr. 1, Sector 1, Bucuresti. In curand, va fi gazduita pe site-ul BCU Bucuresti o sectiune speciala destinata constituirii Asociatiei Bibliotecarilor din Romania, sectiune in care se va face o prezentare mai detaliata a acestui proiect si unde va exista un formular interactiv de adeziune.[...]Sub povara cărţilor?

2007-01-29T18:30:55.530+02:00

Aflându-ne, de fapt, sub bombardament informaţional, străduinţa noastră, a bibliotecarilor, de a atrage elevii spre lectura cărţilor, este tot mai dificilă. Titlul activităţii propuse cu ocazia Zilelor Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare a primit un răspuns satisfăcător la final: una din eleve şi-a exprimat dorinţa de a deveni bibliotecar, altele două s-au oferit sa ajute în pauze la eliberarea cărţilor la domiciliu. Au fost provocaţi la atelierul de lucru elevi de clasa a IX-a de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” şi de la Seminarul Teologic Ortodox Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” tot din Baia Mare, în cadrul parteneriatului oficial pe care l-am stabilit între cele două biblioteci . După iniţierea despre spaţiile din CDI, după cunoaşterea regulamentului, participanţii au aflat despre aranjarea documentelor în rafturi şi despre modalitatea de găsire rapidă a cărţii dorite. Despre felul cum folosesc elevii mai mari CDI, cei 10 elevi au putut admira un produs final recent al clasei a XII-a B, intitulat „Poezia inscripţiilor argheziene”, fiind vorba de toate inscripţiile argheziene comentate de ei şi adunate într-o broşură. Au participat apoi la lansarea numărului 10, aniversar, al revistei liceului „Interferenţe”. Afişierul de la intrare este actualizat tot cu elevi şi cuprinde materiale despre „Românii supt Mihai Voievod Viteazul-120 de ani de la prima apariţie în volum”, precum şi un calendar UNESCO „50 de ani de la moartea lui Constantin Brâncuşi”, al elevei Diana Vrabie din clasa a XI-a B. Alte două expoziţii realizate în luna decembrie, cu prilejul un proiect comun cu elevi de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, „Pictură impresionistă” şi „ Beaux livres, belles lectures” au fost contemplate şi admirate de participanţi. Cu acelaşi prilej au fost invitate să participe cu o expoziţie de carte colegele bibliotecare de la CCD Maramureş. Fiind vorba de carte didactică, standul a fost vizitat atât de elevi, cât şi de părinţi şi profesori. Cercetarea cărţilor special alese pentru discuţiile de la masa rotundă, le-a trezit interesul despre alcătuirea lor, despre conţinut (erau din domenii diferite) şi au realizat că toate proiectele colegilor mai mari pe care le-au admirat cu sinceritate , au fost posibil de realizat, în primul rând pentru că au cercetat şi au citit mai multe cărţi şi apoi s-au folosit de tehnologia existentă pentru prezentări, expuneri. Baia Mare, 29.01.2007 Diana Ionescu, prof. bibliotecar la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” [...]Comisia Naţională a Bibliotecilor-şedinţă luna ianuarie

2007-01-28T20:18:33.857+02:00

In sedinta ce s-a desfasurat la Ministerul Culturii si Cultelor in data de 24 ianuarie ora 9,30, s-au dezbatut si analizat urmatoarele probleme:Discutii privind legea achizitiilor publice. Reprezentantul MCC si reprezentantul MEC in comisie vor incepe demersurile in cadrul ministerelor pentru a obtine o ordonanta de urgenta pentru exceptarea achizitiilor cartilor de la aceasta lege. Termen:URGENT Analiza situatiei informatizarii bibliotecilor din Romania cu scopul realizarii Catalogului National. Se va trimite un chestionar la toate bibliotecile, se va identifica nivelul tehnic si informatizarea bibliotecilor, se va stabili nivelul de finantare necesar. Dupa colectarea datelor se va dezvolta un proiect national. Analiza proiectelor de digitizare. Se va trimite un chestionar pentru a dispune de informaţiile necesare întocmirii statisticii privind digitizarea publicaţiilor din bibliotecile din România. Scopul principal este acela de a evita paralelismele în activitatea de digitizare şi realizarea unui plan de colaborare în scopul diseminării informaţiilor. Elaborarea unui plan operaţional de formare profesională continuă a personalului de specialitate din Biblioteci şi Centre de Informare din România, susţinut de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. In acest scop se va trimite un chestionar pentru identificarea nevoilor de formare. Reluarea si finalizarea aprobarilor privind evaluarea patrimoniului mobil de tip carte, a vizarea dosarelor pentru experti si evaluatori. Elaborarea unei metodologii pentru autorizarea infiintarii de biblioteci. Realizarea unui catalog al tuturor bibliotecilor din Romania, definirea institutiei si a obligatiilor ordonatorilor de credite fata de aceste institutii. La sedinta urmatoare se vor face propuneri privind specialistii ce vor fi cooptati pentru realizarea proiectelor propuse. In intervalul dintre sedinte, membrii comisiei vor lucra si colabora pentru realizarea celor de mai sus. Urmatoarea sedinta va avea loc in 28 februarie 2007. Asteptam propuneri,sugestii si critici la adresa cnb@unitbv.ro Presedinte, Prof.univ.dr.Angela REPANOVICI[...]


Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării nr.4/2006

2007-01-09T15:22:53.359+02:00

Tema: Învăţământul biblioteconomic românesc

Cuprins:

 • Sensul schimbării. Pregătirea specialiştilor pentru profesiile infodocumentare - Ion Stoica
 • Învăţământul biblioteconomic de ieri şi de astăzi - Mircea Regneală
 • Bibliotecarul, specialist în ştiinţele informării şi documentării - Vasile D. Ţâra
 • Modernitate în învăţământul biblioteconomic şi de ştiinţa informării la Universitatea Transilvania din Braşov - Angela Repanovici, Andrei Bodiu
 • Specializarea Biblioteconomie şi Ştiinţele informării la Universitatea din Bucureşti - Elena Tîrziman
 • Din experienţa învăţământului biblioteconomic la Târgovişte - Victor Petrescu
 • Şcoala biblioteconomică de la Sibiu la 15 ani - Anca Sîrghie
 • Evoluţia profesiei de bibliotecar-documentarist în contextul societăţii informaţionale - Agnes Erich
 • Evoluţia învăţământului biblioteconomic la Universitatea din Oradea - 1996-2006 - Claudia Pop
 • Educaţia specialiştilor din structurile infodocumentare în domeniul managementului cunoaşterii - Octavia-Luciana Porumbeanu
 • Recenzie: Biblioteca în era digitală (Kari Garnes, Ane Landøy, AngelaRepanovici. Aspects of Digital Library) - Gheorghe BuluţăComisia Nationala a Bibliotecilor

2007-01-09T12:16:38.035+02:00

COMISIA NATIONALA A BIBLIOTECILOR

ACTIVITATI 2006

20 octombrie 2006


Prima intalnire de organizare. S-au ales presedintele, secretarul, comisia de elaborare a regulamentului, s-au definitivat comisiile de lucru si membrii acestora.

16 noiembrie 2006

 • S-a discutat legea achizitiilor publice privind achizitionarea cartilor.
 • S-a elaborat o scrisoare catre MEC si MCC de propunere de amendare a art.13, lit.b) din OUG 34/2006.
 • S-a dezbatut si votat regulamentul de organizare si functionare a CNB
 • S-au ales vicepresedintii comisiilor.
 • A fost lansat site-ul CNB. Site-ul poate fi accesat la adresa: http://but.unitbv.ro/CNB/index.htm sau la adresa: http://www.unitbv.ro/- Biblioteca-Noutati-Comisia Nationala a Bibliotecilor (OBS: Momentan, la biblioteca universitatii sunt lucrari tehnice de modernizare care mai intrerup conexiunea internet)

14 decembrie 2006

S-au discutat si aprobat proiectele si planul de activitati pe 2007 propus de fiecare presedinte. Amintim:

 • Regulament cadru de organizare si functionare a bibliotecilor
 • Normarea operatiunilor in biblioteci
 • Promovarea si evaluarea personalului
 • Standardizare si tipizate de biblioteca
 • Statutul bibliotecarului
 • Proiect national de formarea continua a bibliotecarilor
 • Proiect national de informatizare a bibliotecilor
 • Metodologia organizarii inspectiei in biblioteci
 • Reglementari pentru protejarea bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci
 • Statistica de biblioteca
URMATOAREA SEDINTA: 25 ianuarie 2007


Intrebari,sugestii,comentarii si propuneri asteptam la adresa: cnb@unitbv.ro

Presedinte CNB
Prof.univ.dr.ing.Angela REPANOVICICarol I şi epoca lui*

2007-01-09T12:15:39.580+02:00

După biobibliografia adnotată Alexandru Tzigara-Samurcaş (2004), dedicată celui care a fost timp de 47 de ani bibliotecarul, apoi directorul Fundaţiei Universitare Carol I, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti continuă linia editării unor lucrări care o aşază în relaţie cu momente şi personalităţi care i-au marcat existenţa. Astfel, la sfârşitul lui 2006, numit Anul Carol I pentru a omagia personalitatea primului rege al României cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la venirea sa la conducerea tânărului stat român (1866) şi a 125 de ani de la proclamarea Regatului (1881), a fost lansată monografia Carol I - amintirea unei mari domnii, elaborată de Serviciul de Cercetare al Bibliotecii Centrale Universitare (redactori: Anca Podgoreanu şi Geta Costache). Cartea este un omagiu adus ctitorului României moderne, dar şi al bibliotecii Fundaţiei Universitare, într-un moment în care aceasta, după o întrerupere de 58 de ani, a recăpătat numele celui care a înfiinţat-o. Prima secţiune a lucrării, intitulată Portret în mozaic, prezintă personalitatea regelui Carol I aşa cum este reflectată ea de scrierile contemporanilor (I.G. Duca, Titu Maiorescu, C. Rădulescu-Motru etc.). Găsim aici portretul unui principe german sosit în Principatele Unite la 27 de ani, care a găsit o Românie înapoiată din punct de vedere al civilizaţiei şi aflată încă sub suzeranitate turcească şi care a lăsat moştenire, după o domnie de 48 de ani, un regat independent şi pornit pe drumul unei modernizări accelerate. Iată cuvintele semnificative ale lui I.G. Duca, din evocarea care deschide volumul (Portretul regelui Carol - extras din Amintiri politice): „Într-o ţară de aproximaţie în toate, el a adus conştiinciozitatea impusă până la meticulozitatea germană. Într-o ţară de zvâcnituri, de entuziasm violent şi de descurajare pripită, sau cel puţin de rapidă plictiseală el a adus o stăruinţă nezdruncinată, liniştită şi regulată ca bătăile numeroaselor orologii ce umpleau odăile apartamentelor sale. Într-o ţară plină de nerăbdare şi de neastâmpăr, el a adus răbdarea care ştie să pregătească şi astâmpărul care ştie să-şi menţie pururea seninătatea” (p.7) A doua secţiune - Reconstrucţia unui destin: Carol I şi Fundaţia Universitară - cuprinde textele unor documente reprezentative pentru diverse momente ale domniei lui Carol I (Declaraţia solemnă a lui Carol I de depunere a jurământului în faţa Adunării Constituante, 10/22 mai 1866; Decret pentru înfiinţarea Şcolii Normale din Bucureşti, 20 octombrie 1867; Scrisoarea regelui Carol I de întemeiere a Fundaţiei Universitare Carol I, 3/15 mai 1891; Testamentul Regelui Carol I datat 14/26 feb. 1899 şi Codicilul din 14/27 dec. 1911 etc.), studii care prezintă contextul socio-cultural al epocii, ca Bucureştiul în veacul al XIX-lea (Ulysse de Marsillac), Teatrul românesc între 1866 şi 1914 (Camil Petrescu), 1866-1914 (Vladimir Streinu), Carol I şi învăţământul românesc: implicarea unui rege constituţional (Daniela Dumitrescu), În preajma Dinastiei (Al. Tzigara-Samurcaş), Carol I şi Muzeul de la Şosea (Petre Popovăţ), precum şi contribuţii ale unor personalităţi legate de destinul actual al BCU „Carol I”, continuatoarea Fundaţiei Universitare: Fundaţia Universitară Carol I (Mircea Regneală) şi Un model cultural: Fundaţia Universitară Carol I (Anca Podgoreanu). Foarte interesantă pentru cineva al cărui destin se împleteşte astăzi cu cel al unei biblioteci este puntea peste timp pe care o întinde evocarea modului în care era organizată şi funcţiona o bibli[...]Probleme discutate la şedinţa Consiliului de conducere al ABIR din data de 15.12.2006 (extrase din procesul verbal al şedinţei)

2007-01-09T12:14:58.850+02:00

Membrii Consiliului prezenţi : Mircea Regneală, Adriana Szekely, Maria Drăghici, Robert Coravu, Lăcrămioara Blascioc, Elena Pohodnicaru, Angela Repanovici, Valentina Lupu, Octavian Lohon, Luminiţa Miron, Ivona Olariu, Ovidiu Călugărescu, Maria Colătău Au absentat următorii membri ai Consiliului: Crina Mihăilescu, Ioana Robu, Doina Ostafe, Gilda Drăgănescu Şedinţa Consiliului a fost deschisă de domnul preşedinte Mircea Regneală, care le-a cerut membrilor Consiliului să prezinte acţiunile importante din ultimul timp din filialele ABIR. Dna Valentina Lupu a informat despre participarea la un curs de formare continuă a bibliotecarilor, curs organizat de Inspectoratul Şcolar Prahova cu formatori de la Cluj şi de la Timişoara, un program pe care Ministerul Educaţiei şi Cercetării vrea sa-l extindă şi în alte judeţe. D-ra Lăcrămioara Blascioc a prezentat situaţia financiară a Asociaţiei - patrimoniul financiar existent şi cheltuielile importante (copertele Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cheltuielile cu tipărirea celor trei titluri noi apărute în colecţia ABIR, precum şi costurile Conferinţei de la Timişoara). A fost adusă la cunoştinţa membrilor Consiliului starea achitării cotizaţiilor pe filiale, evidenţiindu-se filialele care şi-au sporit numărul de membri, cum ar fi filiala Bucureşti care a reuşit cooptarea în asociaţie a unor bibliotecari şcolari, sau care plătesc la timp şi regulat cotizaţia, cum este cazul filialei Hunedoara. D-ra trezorier a transmis rugămintea ca atunci când se fac plăţi către ABIR prin ordine de plată sa fie menţionat scopul exact al plăţii şi filiala pentru care se plăteşte. Dl. preşedinte Mircea Regneală a menţionat faptul că, printr-un memoriu adresat Ministerului Finanţelor Publice şi Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, conducerea ABIR a solicitat clarificări privind modalitatea de aplicare, în cazul achiziţiei de publicaţii de către biblioteci, a noilor reglementări legale privind achiziţiile publice, însă răspunsul primit nu a furnizat aceste clarificări. În paralel, Comisia Naţională a Bibliotecilor, printr-un memoriu adresat Ministerului Culturii şi Cultelor, a arătat necesitatea amendării acestor reglementări, în sensul exceptării achiziţiei de publicaţii pentru biblioteci şi a formulării unor proceduri specifice. D-na Ivona Olariu a propus publicarea lucrărilor de la Conferinţa de la Timişoara într-un volum tipărit şi nu doar punerea lor la dispoziţie online, asigurându-li-se astfel o difuzare mai largă şi printre cei care nu utilizează frecvent Internetul pentru informare. Consiliul şi-a însuşit această idee, urmând să se constituie, la sugestia d-nei Maria Drăghici, o comisie de lectură care să selecteze lucrările care merită să vadă şi lumina tiparului. Dl. preşedinte Mircea Regneală a rugat membrii Consiliului să contribuie la cunoaşterea în teritoriu a activităţii editoriale a ABIR şi a publicaţiilor de biblioteconomie care apar în general în România. D-na Adriana Szekely a subliniat ca este necesară îmbunătăţirea comunicării în cadrul asociaţiei, astfel încât sa apară cât mai rar întrebarea „ce face ABIR-ul pentru noi?”. În legătură cu constituirea Asociaţiei Bibliotecarilor din România, preşedintele ABIR a reamintit celor prezenţi că atât la Conferinţa Naţională de la Petroşani (2005), cât şi la cea de la Timişoara (2006) a fost mandatat să poarte negocieri cu celelalte asociaţii de bibliotecari din România, în scopul unif[...]Comunicat al Consiliului de conducere al ABIR

2007-01-09T12:16:10.468+02:00

Consiliul de conducere al ABIR, reunit în şedinţa din data de 15 decembrie 2006, a luat în discuţie mesajele electronice transmise de doamnele Doina Ostafe şi Gilda Drăgănescu, membre ale Consiliului, în zilele de 14.12. şi 15.12.2006. Consiliul de conducere îşi manifestă în mod public dezaprobarea faţă de felul în care doamnele Ostafe şi Drăgănescu au înţeles să-şi comunice opiniile faţă de anumite acţiuni ale conducerii asociaţiei. În special gestul doamnei Gilda Drăgănescu de a răspunde pe lista de discuţii Biblos la un mesaj adresat de doamna Doina Ostafe exclusiv membrilor Consiliului nu face decât să aducă prejudicii imaginii asociaţiei noastre. Reamintim colegelor noastre că, indiferent de nemulţumirile lor, soluţia potrivită era de a fi prezente la şedinţa de astăzi a Consiliului, unde puteau să ridice problemele care le preocupă şi să le discute cu ceilalţi colegi. Suntem consternaţi de limbajul vulgar şi jignitor utilizat de doamna Gilda Drăgănescu, surprinzător pentru o persoană care pretinde că face parte din categoria intelectualilor. Pentru buna informare a membrilor ABIR şi a celorlalţi membri ai comunităţii bibliotecare din România, Consiliul de conducere aduce la cunoştinţă următoarele: - În anul 2003, membrii asociaţiei noastre au fost consultaţi, prin intermediul unor adrese trimise preşedinţilor de filiale, cu privire la propunerea de unificare a asociaţiilor de bibliotecari din România; voturile exprimate au fost în marea lor majoritate în favoarea unificării. - Atât la Conferinţa Naţională de la Petroşani (2005), cât şi la Conferinţa Naţională de la Timişoara (2006), Adunarea Generală a Asociaţiei şi-a manifestat acordul faţă ideea unificării, mandatându-l pe preşedintele ABIR să întreprindă demersurile necesare în această direcţie. Preşedintele urma să dea raportul membrilor Consiliului cu privire la demersurile întreprinse la proxima şedinţă a Consiliului de conducere (e surprinzător că doamna Ostafe nu ştie de câte ori se reuneşte, conform statutului, Consiliul ABIR, mai ales că dânsa a ţinut să sublinieze că trebuie să dea seama în faţa celor care au ales-o de activitatea proprie). - Printr-un mesaj electronic transmis preşedinţilor de filiale în data de 30 noiembrie 2006 şi reluat în mai multe rânduri din cauza lipsei de răspuns, li s-a comunicat acestora proiectul de statut al Asociaţiei Bibliotecarilor din România, în vederea comunicării de observaţii, şi li s-a solicitat să facă propuneri pentru conducerea diviziunilor biblioteci şcolare şi biblioteci universitare, structuri prevăzute în statut. Preşedinţii de filiale trebuia să se consulte cu membrii filialelor în privinţa propunerilor pe care urmau să le înainteze. S-a solicitat ca persoanele propuse să fie din interiorul Consiliului, considerându-se că acestea sunt cunoscute la nivelul întregii asociaţii şi au primit oricum un mandat de reprezentare din partea membrilor ABIR până în anul 2007, prin rezultatul alegerilor desfăşurate la Conferinţa Naţională de la Cluj (2003). Din motive obiective, legate, între altele, de conexiunea Internet a anumitor preşedinţi de filiale - fapt care poate fi confirmat de aceştia -, unii dintre ei au citit acest mesaj cu puţin timp înaintea şedinţei de Consiliu care s-a desfăşurat astăzi, membrii Consiliului hotărând din această cauză să ia în considerare şi voturile transmise după data limită de 5 decembrie. Rezultatul acestor demersuri a fost comunicat membrilor Consiliului de conducere în [...]O noua biblioteca digitala

2007-01-09T12:21:38.545+02:00

Microsoft a lansat o bibliotecă digitală on-line

Microsoft a lansat, ieri, în Statele Unite, o bibliotecă digitală on-line, Live Search Books, care va concura cu proiectul controversat al portalului Google de a face disponibilă on-line întreaga literatură universală, transmite AFP. Este un serviciu-test care va cuprinde zeci de mii de cărţi din domeniul public şi juridic, printre care şi cărţile puse la dispoziţie de British Library şi de universităţile din Toronto şi California. În august, Google [sic - e vorba de Microsoft - n.n.] a anunţat că a încheiat un acord cu Universitatea din California pentru a face disponibil on-line conţinutul bibliotecilor acestei instituţii, care constituie unul dintre fondurile de carte cele mai importante din lume. În cazul cărţilor protejate de drepturi de autor, utilizatorul poate găsi informaţii care se limitează doar la autor, titlul cărţii căutate şi câteva idei ale acesteia, precum şi informaţii despre locurile de unde poate procura sau împrumuta volumul. (Mediafax)
(Stire preluata din Adevarul, 8 dec. 2006 - http://www.adevarulonline.ro/2006-12-08/Magazin/microsoft-a-lansat-o-biblioteca-digitala-on-line_209891.html)
Detalii: http://publisher.live.com/
Accesare: http://books.live.com/Veşti de la filiala Olt a ABIR

2007-01-09T12:17:43.573+02:00

Bibliotecarii şcolari din judeţul Olt s-au întâlnit vineri 24 noiembrie 2006 la Grupul Şcolar Construcţii Montaj Slatina. Programul activităţii a fost dedicat scriitorului Eugen Ionescu. Doamna bibliotecară Dina Anişoara împreună cu catedra de română şi cu elevii au pregătit momente deosebit de interesante în legatură cu viaţa şi activitatea scriitorului (referate, concurs însoţit de premii, expoziţie de carte).
Doamna bibliotecară Preoteasa Victoria de la Casa Corpului Didactic a prezentat un material despre Informarea şi documentarea prin serviciile bibliotecilor şcolare (o sinteză a stagiului naţional de formare de la Buşteni, unde a participat în perioada 16-18 noiembrie împreună cu inspectorul de limba română).
În final, eu am prezentat câteva dintre publicatiile ABIR şi le-am recomandat ca fiind necesare pentru a ne tine la zi cu toate noutăţile intervenite în domeniul biblioteconomiei.

Morărescu Viorica
Preşedinte Filiala Olt a ABIRRevista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării nr.3/2006

2007-01-09T15:23:50.655+02:00

A apărut nr. 3/2006 al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, având ca temă "PROMOVAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ".

Din cuprins, semnalăm:

- Marketingul în bibliotecă (Ionel Enache)
-
Marketingul de bibliotecă între teorie şi practică (Claudia Doroftei)
-
Marketingul şi relaţiile publice - sprijin în promovarea structurilor de informare şi documentare în societatea informaţională (Elena Tîrziman)
-
Necesitatea marketingului în activitatea bibliotecară (Victor Petrescu)
- Dinesh K. Gupta, Christie Koontz, Angels Massisimo, Rejean Savard. Marketing library and information services: international perspectives (recenzie de Corina Dovîncă)
Agenda manifestărilor ştiinţifice (actualizare 2 noiembrie 2006)

2007-01-09T15:24:04.574+02:00

A 30-a Conferinţă ELAG (European Library Automation Group)Perioada: 26-28 aprilieLoc de desfăşurare: Bucureşti, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”WWW: http://www.cimec.ro/ELAG/default.htmConferinţă ANBPR: Biblioteca publică - provocări şi oportunităţi ale dezvoltării sale într-un mediu concurenţialPerioada: 27-28 aprilieLoc de desfăşurare: Piatra Neamţ, Biblioteca Judeţeană "G.T. Kirileanu"WWW: http://www.anbpr.org.ro/ Conferinţă FABR din ciclul „Provocările biblioteconomice ale secolului XXI”: Sistemul clasificării zecimale poate supravieţui?Perioada: 4 maiLoc de desfăşurare: Bucureşti, Biblioteca Centrală UniversitarăWWW: http://abirblog.blogspot.com/2006/03/care-este-viitorul-clasificrii.html A 5-a Conferinţă Naţională de Biblioteconomie BIBLIO BraşovPerioada: 25-27 maiLoc de desfăşurare: Braşov, Biblioteca Universităţii „Transilvania”WWW: http://www.unitbv.ro/faculties/biblio/ro/noutati.htmÎntrunirea secţiunii de Referinţe a ABIRPerioada: 2 iunieLoc de desfăşurare: Galaţi, Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos”WWW: http://abirblog.blogspot.com/2006/05/ntrunirea-seciunii-de-referine.htmlSesiune de comunicări ştiinţifice: Comunicarea în secolul XXI. Aspecte ale comunicării în biblioteconomiePerioada: 8-10 iunieLoc de desfăşurare: Suceava, Universitatea „Ştefan cel Mare”WWW: http://abirblog.blogspot.com/2006/05/sesiune-de-comunicri-tiinifice-suceava.htmlÎntruniri ale secţiunilor ABIR: Achiziţie şi Dezvoltarea Colecţiilor, Comunicarea documentelor şi împrumutul interbibliotecar, Periodice, Statistică şi evaluare, Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesionalăPerioada: 29-30 iunieLoc de desfăşurare: Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”WWW: http://abirblog.blogspot.com/2006/05/reprogramare-intalniri-sectiuni-abir.html A 10-a Conferinţă EAHIL (European Association of Health Information and Libraries)Perioada: 11-16 septembrieLoc de desfăşurare: Cluj-Napoca, Biblioteca Universităţii de Medicină „Iuliu Haţeganu”WWW: http://www.eahilconfcluj.ro/index.htmlA XVII-a Conferinţă Naţională a ABIR: „Starea bibliotecilor din învăţământ în pragul integrării europene”Perioada: 20-22 septembrieLoc de desfăşurare: Timişoara, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”WWW: http://www.bcut.ro/abir/conferinta.htmlA XVII-a Conferinţă Naţională a ANBPR: „Managementul resurselor tehnologice în biblioteca hibridă”Perioada: 8-10 noiembrieLoc de desfăşurare: Galaţi, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”WWW: http://www.anbpr.org.ro/ecs/2006/conferinta/program_conferinta.htmSimpozionul „Biblioteca virtuală”Perioada: 16-17 noiembrieLoc de desfăşurare: Vaslui, Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul”WWW: http://biblioteca.vaslui.ro/[...]Comisia Nationala a Bibliotecilor

2007-01-09T12:16:55.109+02:00

Comisia Nationala a Bibliotecilor, in noua sa componenta, s-a reunit vineri, 20 octombrie a.c., la sediul MCC. In functia de presedinte al Comisiei a fost aleasa colega noastra de asociatie, doamna prof.dr. ANGELA REPANOVICI, directorul Bibliotecii Universitatii "Transilvania" din Brasov. A doua veste buna este ca in curand va fi lansata si o pagina Web a Comisiei, pe site-ul BU Brasov. Pana la lansarea acestei pagini, iata care este componenta Comisiei: Reprezentantii din partea: MEdC - Carmen Bitir-Istrate, consilier superior, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, MEdC Prof. dr. Mircea Regneală, director general, Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” din Bucureşti Prof. dr. Angela Repanovici, director, Biblioteca Universităţii “Transilvania” din Braşov Prof. dr. Gilda Drăgănescu, director, Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi Prof. Mariana Drăghici, bibliotecar, Casa Corpului Didactic Constanţa Prof. Nicoleta Liţoiu, bibliotecar, Casa Corpului Didactic Craiova Ministerului Culturii şi Cultelor - Victor Bădoiu, şef birou, Ministerul Culturii şi Cultelor Claudia Elena Lungu, şef birou, Biblioteca Naţională a României Doina Popa, director, Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj Teodora Fântânaru, director, Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea Onuc Nemeş - Vintilă, director, Biblioteca Judeţeană “Astra” Sibiu Niculina Cozma, director, Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” Oneşti Academiei Române - Prof. dr. Dan Horia Mazilu, membru corespondent al Academiei Române, director general, Biblioteca Academiei Române, Dr. Ioan Chindriş, director, Biblioteca Academiei Române - Filiala Cluj Asociaţiilor profesionale de profil - Monica Lazăr, şef serviciu, Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca (Asociatia Bibliotecarilor din Invatamant-Romania-ABIR) Constantin Bostan, director, Biblioteca Judeţeană “G. T. Kirileanu” Neamţ (Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România - ANBBPR) Tabita Chiriţă, şef serviciu, Biblioteca Naţională a României (Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României-ABBNR) Dr. Florin Rotaru, director general, Biblioteca Metropolitană Bucureşti (Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din România - ABIDOR), fax- 021.316.36.25 Bedő Melinda, şef serviciu, Biblioteca Judeţeană Harghita (Asociaţia Bibliotecarilor Maghiari din România - RMKE) Ministerului Administraţiei şi Internelor - Adriana Mihai, consilier superior, Direcţia Secretariat, Valorificare şi Integrare Europeană din Aparatul Central al Arhivelor Naţionale Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei - Mihail Profir Stelian Gondoş, consilier superior, Direcţia Generală pentru Tehnologia Informaţiei şi Programe Europene în Domeniul IT Patriarhiei Române - Prea Sfinţitul Episcop Vicenţiu Ploieşteanu, Vicar Patriarhal P. C. Ieromonah Policarp Chiţulescu, conducătorul Bibliotecii Sfântului Sinod Robert Coravu[...]Ziua Internationala a Bibliotecilor Scolare

2007-01-09T12:17:15.215+02:00

Happy International School Library Day!
Biblioteca Liceului Teoretic Mikes Kelemen a organizat în data de 23 Octombrie Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare.
Din program:
Poveşti pentru cei mici - elevii din clasele IX-XII au citit poveşti în bibliotecă pentru clasele a întâia şi a doua , 30 de minute pentru fiecare clasă.
Bookmarks Exchange Project - expoziţie de însemne de carte al Stephens County Middle School/Toccoa/Georgia/USA organizată în holul bibliotecii (au sosit peste 150 de desene). La rândul nostru şi noi am trimis pe ale noastre şcolii americane. Cititorii au trebuit să deseneze secvenţe din cartea lor favorită şi să le recomande partenerilor de peste hotare.
E-mailuri de felicitare- am trimis e-mailuri de felicitare de Ziua Internaţională, bibliotecilor din lumea întreagă, înfrăţite cu biblioteca noastră.
Am organizat o zi metodică bibliotecarilor şcolari din judeţ
Teme:
a) ,,Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare- o oportunitate să-ţi faci cunoscută biblioteca ta “
b) ,,Asemănări şi deosebiri” (Bibliotecile Şcolare Româneşti şi Bibliotecile din UE)
5. Am purtat tricouri speciale pentru această sărbătoare cu logo-ul bibliotecii noastre.

(image)

(image) (image)

(image)

Laszlo Kiss, presedinte Filiala ABIR Covasna

Liceul Teoretic Mikes Kelemen
kkisslaci@mikes.educv.ro
Sfantu Gheorghe
Zilele Bibliotecii USAMV Iasi - 50 de ani de existenta

2007-01-09T12:22:09.413+02:00

Stimati colegi,In perioada 9-21 octombrie, Biblioteca USAMV Iasi sarbotoreste 50 de ani de existenta. In programul de mai jos puteti afla despre manifestarile ce vor avea loc. Lucrarile care se vor desfasura pe ateliere, avind ca punct de plecare aceeasi tema ca si Conferinta Asociatiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, urmaresc o dezbatere in oglinda a problematicii bibliotecilor din doua state surori, cu atit mai mult cu cit Asociatia Bibliotecarilor din Moldova a devenit parte din ABIR. Speram ca participarea d-nei Ludmila Costin, presedinta ABRM, care ne va prezenta rezumatul lucrarilor Conferintei din Moldova, ne va permite formularea unor concluzii comune pe care le vom face cunoscute pe Biblos . Va asteptam cu speranta ca ne veti fi alaturi!Gilda DraganescuPROGRAM9 – 21 octombrie 20069 octombrie 2006ora 10: Panoramic expoziţional (expoziţia cărţilor noi şi de patrimoniu existente în Bilioteca U.S.A.M.V.)· Cuvânt de deschidere, prof. univ. dr. ing. Gerard Jităreanu, Rectorul U.Ş.A.M.V. Iaşi· Biblioteca în sprijinul specialistului, prof. univ. dr. ing. Neculai Munteanu, Cancelarul general U.Ş.A.M.V. Iaşi· Politica de achiziţii: standarde şi realizări practice, prof. dr. Gilda Eleonora Drăgănescu· Prezentarea secţiunilor expoziţiei, prof. Vera Pântea· Vizitarea expoziţieiExpoziţia va fi deschisă, de luni până sâmbătă, între orele 10 – 18.10 octombrie 2006Biblioteca U.Ş.A.M.V. în memoria utilizatorilor. Întâlnirea seniorilor Bibliotecii cu invitaţii de onoare: acad. Valeriu D. Cotea prof. univ. dr. ing. Constantin Vasilică, prof. univ. dr. ing. Gheorghe Lixandru, prof. univ. dr. ing. Petru Magazin, prof. univ. dr. Paul Ioan, prof. univ. dr. ing. Ioan şi Silvia Lăbuşcă, prof. univ dr. ing. Constantin Milica ...11 octombrie 2006Ziua porţilor deschise: accesul liber al publicului în toate spaţiile Bibliotecii.Acces liber 8 – 20. Accesul studenţilor se va face în grupuri de câte 10 persoane şi va fi asistat de bibliotecari.În această zi, va fi nerestricţionat împrumutul din fondul de cărţi în unic exemplar.12 octombrie 2006orele 10 – 11 - prezentarea bazei de date Agricola şi a ultimelor apariţii ale Editurii Elsevierde către firma Books Unlimited Timişoaraorele 11 –13 - Workshop cu tema Schimbări şi orientări strategice înbibliotecile universitare – ateliere pe secţiuniParticipă invitaţi din bibliotecile universitare şi publice· Cadrul de reglementare în sprijinul bibliotecilor şi bibliotecarilor.· Probleme de catalogare şi clasificare. Modificări CzU.Pauzăorele 14-20· Informatizarea bibliotecilor: program naţional, responsabilităţi.· Cultura informaţională.· O profesie pentru profesii: instruirea bibliotecarilor, aspecte deontologice.13 octombrie 2006orele 10 – 13 - Vizita elevilor Liceului Agricol din Iaşi – vizită ghidată.Afis workshopAfis expozitie [...]Informatii privind Conferinta ABIR de la Timisoara disponibile pe site-ul Asociatiei

2007-01-09T12:18:17.908+02:00

Stimati colegi,
pe site-ul ABIR, la adresa http://www.bcut.ro/abir/conferinta.html, aveti la dispozitie link-uri catre:
- textul integral al comunicarilor prezentate in cadrul sectiunilor profesionale - http://www.bcut.ro/abir/comunicari_timisoara_2006.html (fisierul va fi actualizat pe masura ce presedintii de sectiuni vor raspunde solicitarii noastre de a ne transmite comunicarile);
- premiile si diplomele decernate in cadrul Conferintei - http://www.bcut.ro/abir/premii_2006.html ;
- sumarele lucrarilor lansate in cadrul Conferintei.
Vom adauga ulterior si alte informatii de interes legate de desfasurarea Conferintei ABIR de la Timisoara.

Robert Coravu
Secretar general al ABIROferta de publicatii editate de ABIR

2007-01-09T12:18:50.177+02:00

NOI APARITIIClasificarea zecimala Universala. Ghid de utilizare / I. C. McIlwaine, Traducere de Victoria Francu. Bucuresti: Asociatia Bibliotecarilor din Invatamant - Romania, 2006. 30 RONRepertoriul lucrărilor elaborate de bibliotecile din România. Vol. 1: Lucrări elaborate de biblioteci publice / Coordonare generala : Mircea Regneala ; lucrare intocmita de Constanta Dumitrasconiu ; indexuri realizate de Olimpiu Naicu. Bucuresti: ABIR, 2006. 35 RONNoi tendinte in serviciile de referinte din biblioteci / Angela Marcu. Bucuresti: ABIR, 2006.10 RONALTE LUCRARIGhid de informatizare a bibliotecilor mici si mijlocii / coord. si revizie generala Mircea Regneala ; trad. si adapt. din lb. franceza Robert Coravu si Mircea Regneala. [Constanta] : Ex Ponto, 2000.6,5 RONTezaur bazat pe CZU : Clasele 793/799 : Activitate fizica / corespondente în lb. româna întocmite de: Nadia Cristescu si Marilena Stroie. Bucuresti; Constanta : Biblioteca Academiei Nationale de Educatie Fizica si Sport : Ex Ponto, 2001.10 RONTezaur bazat pe CZU : Clasele 634/635 : Horticultura / corespondente în lb. româna întocmite de: Rodica Traistaru, Eugenia Grecescu si Georgeta Padureanu. Craiova Constanta : Biblioteca Universitatii din Craiova : Ex Ponto, 2001.8 RONMetodologia de aplicare a normelor ISBD(S) / lucrare elab. de Eugenia Tudorica. Bucuresti : Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti : Asociatia Bibliotecarilor din Invatamânt - România, 1999. 5 RONManagementul informatiei si al bibliotecilor în mileniul III / editat de W. Malcolm Watson ; trad. din lb. engleza de Octavia-Luciana Porumbeanu ; cuvânt înainte de Mircea Regneala. Bucuresti : Asociatia Bibliotecarilor din Invatamânt-România, 2004. 20 RONGhid de resurse Internet pentru biblioteci si bibliotecari / Robert Coravu. Bucuresti : Asociatia Bibliotecarilor din Invatamânt-România, 2002. 10 RONDirectii si strategii de dezvoltare a colectiilor în bibliotecile universitare / Viorica Iepureanu si Alexandra Enescu ; în colab. cu Gabriela Armeanu, Dragna Baron si Ioana Tunaru. Constanta : Ex Ponto, 2001. 8,5 RONREVISTA româna de biblioteconomie si stiinta informarii : revista trimestriala editata de Asociatia Bibliotecarilor din Invatamant - România ; dir. Mircea Regneala ; red. sef Robert Coravu. Intre 1997-2004 tit.: "Buletin ABIR". Aparitie trimestriala. 10 RON exemplarul / 40 RON abonamentul pe anCD Buletin ABIR. Textul integral al articolelor publicate in perioada 1997-2004 in format .pdf10 RONContact informatii si achizitie:Marin Pruteanu Tel.: 0726102015 sau 0213131605/262E-mail: abirom@gmail.com[...]