Subscribe: beeFotoblog
http://beefotoblog.blogspot.com/feeds/posts/default
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Greek
Tags:
flower  αλλά  για την  είναι  και  με  μου  να  που  σε  στο  την  της  το  του  των 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: beeFotoblog

beeFotoblogΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ(Κομφούκιος)Updated: 2016-05-23T21:15:35.012+03:00

 Coluber najadum - Σαϊτα

2010-11-20T15:20:08.674+02:00

(image) Η Σαϊτα είναι το πιο γρήγορο φίδι της Ευρώπης, πιθανόν να το συναντήσουμε στα μελισσοκομεία μας, ή ακόμη κατα την διάρκεια περιπάτων στην εξοχή.
Δεν έχει δηλητήριο!Κελιά και προνύμφες μελισσών

2010-11-16T02:12:41.064+02:00

(image) Λίγο πριν το ΄΄ σφράγισμα ΄΄ των κελιών!


Αντανάκλαση

2010-11-04T15:41:44.872+02:00

(image) Η φωτογραφία είναι του φίλου και ερασιτέχνη φωτογράφου Δημήτρη!Nose-horned viper - Έχιδνα ή κερασφόρος

2009-07-28T00:05:00.523+03:00

(image) -Nose-horned viper(Vipera ammodytes )
-The down part of body.
-One still reason that discourages somebodies for dealing with the apiculture is also the fear to the reptiles that enough times in spring and the summertime find shelter under the beehives.

-Οχιά η ιοβόλος(Vipera ammodytes)

-Το κάτω μέρος του σώματος.
-Ένας ακόμη λόγος που αποθαρρύνει κάποιους να ασχοληθούν με την μελισσοκομία είναι και ο φόβος προς τα ερπετά που αρκετές φορές την άνοιξη και το καλοκαίρι βρίσκουν καταφύγιο κάτω από τις κυψέλες.Antagonist - Ανταγωνιστής

2009-07-25T00:03:00.613+03:00

(image) -An other vegetarian insect that rivals the bee. No only the chlorophyll from the green leaves, but also the pollen constitute part of diet of locust.
-Άλλο ένα φυτοφάγο έντομο που ανταγωνίζεται την μέλισσα.
Όχι μόνον η χλωροφύλλη από τα πράσινα φύλλα, αλλά και η γύρη αποτελεί μέρος του διαιτολογίου της ακρίδας.Spider - Αράχνη(Σκλεναρίκοβα)

2009-07-18T00:27:44.460+03:00

(image) An other seasonal enemy of bees!
Άλλος ένας εποχιακός εχθρός των μελισσών!Return - Επιστροφή

2009-07-14T10:31:17.864+03:00

(image) Stopped the pain in the right hand, operation was successful and I wait for they pass certain days come in action again in my apiaries and in the keyboard!
Σταμάτησε ο πόνος στο δεξί χέρι, η εγχείρηση ήταν επιτυχής και περιμένω να περάσουν μερικές μέρες να επιστρέψω δράση ξανά στα μελισσοκομεία μου και στο πληκτρολόγιο!Datura - Διαβολόχορτο

2009-06-25T13:50:39.132+03:00

-Datura stramonium -For the long absence from my keyboard, responsibility brings the Carpal Tunnel Syndrome that tortures in recent times also my two hands. The next week I believe that I will first make operation, in the left hand and after two months and in right, in order to stop the intolerable pains! -Για την μακρά απουσία από το πληκτρολόγιο μου, ευθύνη φέρει το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα που βασανίζει τον τελευταίο καιρό και τα δυο μου χέρια. Την επόμενη εβδομάδα πιστεύω πως θα κάνω την εγχείρηση, πρώτα στο αριστερό και μετά δύο μήνες και στο δεξί, για να σταματήσουν οι ανυπόφοροι πόνοι! [...]Sunset in the apiary - Ηλιοβασίλεμα στο μελισσοκομείο

2009-06-05T00:35:34.029+03:00

(image) -My colleague Nikos, admires the sunset, before the transport of beehives in the chestnuts.
-Ο φίλος μου Νίκος, θαυμάζει το ηλιοβασίλεμα, πριν την μεταφορά των κυψελών στις καστανιές.Rat snake - Δενδρογαλιά

2009-06-03T00:03:00.693+03:00

(image) -Coluber gemonensis or Hierophis
-The first meeting of this year with the friend of picture.
I did not anticipate him to photograph. Photo is one year before.

-Η πρώτη συνάντηση αυτής της χρονιάς με τον φίλο της εικόνας.
Δεν πρόλαβα να το φωτογραφήσω.
Η φωτογραφία είναι ένα χρόνο πριν.Spiders - Αράχνες

2009-06-02T00:07:00.581+03:00

(image) -Spiders of all colours and sizes.
Seasonal enemies, but enemies!

-Αράχνες όλων των χρωμάτων και μεγεθών.
Εποχιακοί εχθροί, αλλά εχθροί!Flying robber - Ιπτάμενος ληστής

2009-06-01T00:02:00.669+03:00

(image) -One still enemy of bees. Seasonal, but enemy.
-Μαύρο καλαμάκι.
-Ένας ακόμη εχθρός των μελισσών. Εποχιακός, αλλά εχθρός.Bee's sting - Κεντρί μέλισσας

2009-05-31T00:03:00.420+03:00

(image) -This is the arm of honey bee. On appear him certain small drops from her poison.
-Αυτό είναι το όπλο της μέλισσας.
Πάνω του φαίνονται κάποιες μικρές σταγόνες απο το δηλητήριο της.Breakfast - Πρωϊνό γεύμα

2009-05-29T00:57:54.910+03:00

(image) -An other moment of beauty and collection
-Άλλη μια στιγμή ομορφιάς και συλλογήςThank you very much! - Ευχαριστώ πάρα πολύ!

2009-05-24T00:13:37.615+03:00

(image) -The rose is given in the all visitors my blog, but special in those that gave me wishes for my nominal feast!
-Το τριαντάφυλλο χαρίζεται σε όλους τους επισκέπτες του blog μου, και ειδικότερα σε αυτούς που μου δώσανε ευχές για την ονομαστική μου εορτή!Work in the apiaries - Εργασία στα μελισσοκομεία

2009-05-13T00:11:13.792+03:00

(image) -Hedera helix
-These days hard work in the apiaries, enough tiredness, the few sleep, but big pleasure from the result.
Bee in flowers of ivy.
-Αυτές τις ημέρες σκληρή δουλειά στα μελισσοκομεία, αρκετή κούραση, ο ύπνος λίγος, αλλά μεγάλη ευχαρίστηση απο το αποτέλεσμα.
Μέλισσα σε άνθος κισσού.Beautiful young lady - Όμορφη νεαρή κυρία.

2009-05-07T00:21:18.969+03:00

(image) -Daisy with beautiful visitor!
-Μαργαρίτα με όμορφο επισκέπτη!Dadelion - Πικραλίδα ή αγριομαρούλο

2009-05-07T00:21:53.237+03:00

Taraxacum officinaleThe flower of apple tree said in the simple small flower: - What is your name? - Me they say dandelion (tooth of lion), it answered that. - My Poor, small flower, said the flower of apple tree. You are not to blem you, but how much sad it should you feel when you hang around with a so much ugly name! (From the - -Splendid small flower apple tree--) Hans Christian Andersen. Το λουλούδι της μηλιάς είπε στον απλό μικρό ανθό: -Πως σε λένε; -Με λένε dandelion(δόντι του λιονταριού), απάντησε εκείνο. -Φτωχό, μικρό μου λουλούδι, είπε το μηλολούλουδο. Δεν φταις εσύ, αλλά πόσο λυπημένο πρέπει να νοιώθεις όταν τριγυρνάς με ένα τόσο άσχημο όνομα! (Από το- Υπέροχο μικρό μηλολούλουδο) του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. [...]Naked beauty - Γυμνή ομορφιά

2009-05-05T00:41:45.194+03:00

(image) -We did not anticipate to admire the poppies the frequent rains they left him naked throwing their petals.
Naked it is also beautiful!
-Δεν προλάβαμε να θαυμάσουμε τις παπαρούνες οι συχνές βροχές τις αφήσανε γυμνές ρίχνοντας τα πεταλά τους.
Γυμνές είναι επίσης όμορφες!Small white spider - Μικρή λευκή αράχνη

2009-05-04T00:25:26.358+03:00

(image)

-It set up the web and waits for, patience, the big qualification of each good hunter. Photo from first the May in the mountains!

-Έστησε τον ιστό και περιμένει, υπομονή, το μεγάλο προσόν κάθε καλού κυνηγού. Photo από την πρώτη του Μάη στα βουνά!
Collection - Συλλογή

2009-05-02T00:45:34.410+03:00

(image) -Beautiful presence in flowers for the work that it knows it makes well!
-Όμορφη παρουσία σε άνθη για την δουλειά που ξέρει να κάνει καλά!1st May - 1η Μαη

2009-05-01T01:22:50.104+03:00

(image) -First May, the flowers celebrate...
-Πρωτομαγιά τα λούλουδα γιορτάζουν...Bees enemy - Εχθρός των μελισσών

2009-04-30T02:44:48.929+03:00

-Varroa destructor on honeybee -The treatment for his fighting, the apiarist should make systematically two times by year's. A beginning of autumn and second with the beginning of spring! -Την θεραπεία για την καταπολέμηση του, ο μελισσοκόμος πρέπει να κάνει συστηματικά δυο φορές τον χρόνο . Μία αρχή φθινοπώρου και δεύτερη με την αρχή της άνοιξης! [...]The flock - Το κοπάδι.

2009-04-29T09:27:29.015+03:00

(image) -Goats, beautifully and very likeable animals.
The photograph is from the mountainous village Filippaioi, in the Prefecture Grevena!
-Κατσίκες, όμορφα και πολύ συμπαθητικά ζώα.
Η φωτογραφία είναι απο το ορεινό χωριό Φιλιππαίοι, στον Νομό Γρεβενών!