Subscribe: Преподаватели във ФЖМК
http://prepodavateli-fjmc.blogspot.com/feeds/posts/default
Preview: Преподаватели във ФЖМК

Преподаватели във ФЖМК

Updated: 2017-10-17T19:38:36.095-07:00

 .

2007-06-29T02:00:12.587-07:00

Страницата е в процес на изграждане и допълване.
Всички информации са от посочени източници в интернет и цитирани печатни изадния.
При неточосности или в случай, че желаете да добавите нещо към информацията в блога пишете на prepodavateli.fjmc@gmail.com!
EКИПЪТас. Марин Бодаков

2007-06-20T13:23:04.529-07:00

(image)
Марин Бодаков е български поет и журналист.

Ражда се на 28 април 1971 г. във Велико Търново.

През 1994 г. завършва Българска филология в Су "Св. Кл. Охридски".

От 1997 до 2000 г. работи в сп. „Български месечник“.
От 2000 г. е литературен редактор на вестник "Култура".

Понастоящем е експертен сътрудник на половин щат по въпросите на културата в Кабинета на Председателя на Народното събрание и асистент по жанрове в печата в Катедра “Печат и книгоиздаване” на ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“.

Предстои му защита на докторат към катедра "История и теория на журналистиката" на ФЖМК на Софийския университет на тема: “Политики на представяне на българската литература в печатните медии през 90-те години на ХХ век".Приемно време:
петък 13:00 - 14:00
кабинет: 76, IV ет.Доц. д-р Веселина Вълканова

2008-05-01T04:40:18.335-07:00

(image) Заместник - декан на ФЖМК
Доц. д-р Веселина Вълканова е преподавател по “Графичен дизайн”, „Дизайн на печатните медии” и „Дизайн на книгата” във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент Охридски”.
Научните й публикации са в областта на теорията и практиките на графичния дизайн и типографията, на web дизайна и новите медии.
От 2001 до 2004 г. ръководи катедрата “Печат и книгоиздаване”, а от 2003 г. е заместник-декан по научноизследователската дейност и председател на Редакционния съвет на ФЖМК.
Веселина Вълканова е експерт в полето на визуалната комуникация, автор е на графични концепции на редица вестници и списания, оформила е десетки книги.
Член е на Gutenberg Gesellschaft.
Доц. Вълканова е първият засеага единствен преподавател о т Факултета, който се вслуша в призива на студентте за модерно обучение и създаде два блога за дисциплините, по които пеподава - МедиаДизайн и ДизайнКнигоиздаване. Но освен че ги създаде се грижи много добре за тях, публикувайки редовно актуална информация.

кабинет: 72
приемно време: петък, 12:00 - 14:00
e-mail: valkanovav@gmail.com
Блогове:
МедиаДизайн
ДизайнКнигоиздаване
ст. ас. д-р Стилиа-Фелиси Паунова

2007-06-18T04:35:48.795-07:00

Приемно време: петък 13.00 – 15.00
кабинет: 60, ет. ІІІ
тел: 9308 379
e-mail: stilia_felisi@abv.bgгл.ас. д-р Дияна Петкова

2007-06-18T04:34:53.334-07:00

Приемно време: четвъртък 15.00 – 16.00
кабинет: 60, ет. ІІІ
тел: 9308 379
еmail: petkovadp@yahoo.com

Балканите: сравнителна народопсихология (упражнения)
Психология на комуникациятапроф. д-р Христо Кафтанджиев

2007-06-20T12:54:55.049-07:00

(image)
Христо Кафтанджиев e доктор на филологическите науки и професор във Факултета по журналистика на Софийския университет.
Преподава обща теория на рекламата, креативни аспекти на рекламата, реклама и визуална комуникация, интеркултурна комуникация и реклама, семиотика и реклама, рекламни кампании, търговски марки, интегрирани маркетингови комуникации и др.
Чест гост е в чужбина, където чете лекции по маркетингови комуникации на различни стоки и услуги - телекомуникации, автомобили, напитки, финансови услуги, мода, фармацевтика, туризъм, авиоуслуги и др.
Специализирал е в Холандия, Обединеното кралство, Ирландия и Русия.
Член е на журито на Нюйоркския рекламен фестивал (The New York Festivals).
Автор е на книги и на много научни статии по реклама и семиотика. http://www.superbrandsbulgaria.com/index.php?id=2&b_id=24&board=2006

Приемно време:
сряда 14.00 – 16.00
кабинет: 67, ет. ІІІ
тел: 9308 493
е-mail: christo@fnpp.uni-sofia.bg, chr@mail.bg
От и за Хр. Кафтанджиев:
ИТ уменията правят студентите и преподавателите конкурентноспособни http://www.cio.bg/?call=USE~home;&page=resume&n=948

Преподава по:
Основи на рекламата
Планиране на рекламна кампания
Интегрирани маркетингови комуникациипроф. д-р Здравко Райков

2007-06-20T13:40:14.788-07:00

(image)
Здравко Райков е професор по PR (public relations - връзки с обществеността), основоположник на образованието по тази дисциплина.

Роден е в София, завършил е социология и икономика във ВИИ "Карл Маркс".

Работил е като социолог и журналист.


Приемно време:

вторник 16.00 – 17.00

кабинет: 67, ет. ІІІ
тел: 9308 493
е-mail: zraikov@mail.bg

Преподава по:
История и теория на връзките с обществеността
ПР стратегии и тактики
Убеждаваща комуникацияпроф. д-р Тодор Петев

2007-06-18T04:32:27.876-07:00

Приемно време: сряда 11.00 – 12.00кабинет: 12, ет. Ітел: 981 49 86
е-mail: tdpetev@hotmail.com

Теория на масовата комуникация
ПР по време на криза
Комуникация и социална промянаПламен Йовчев Василев

2007-06-19T03:59:28.490-07:00

Звукооператор
тел:
9308275инж. Александър Александров Велинов

2007-06-19T04:01:40.096-07:00

Завеждащ учебен радио комплекс
тел: 9308275инж. Георги Петров Русинов

2007-06-20T13:34:45.916-07:00

Завеждащ Учебен ТВ комплекс

кабинет: 37, ет. ІІ
тел: 9308 212

Преподава по:
Техника и технология на телевизиннния процес - 1ас. Георги Младенов

2007-06-18T04:29:47.247-07:00

Приемно време: вторник 16.00 – 17.00 кабинет: 40, ет. ІІ
тел: 9308 397

ТВ жанрове (новинарство)
Учебно студио (телевизия)гл. ас. д-р Вяра Ангелова

2007-10-24T01:51:45.563-07:00

*Информацията е премахната по молба на д-р Ангелова

Приемно време:
сряда 14.00 – 15.00
кабинет: 33, ет. ІІ
тел: 9308210ст. ас. д-р Поля Иванова

2007-06-18T04:28:20.873-07:00

Приемно време: сряда 13.00 – 15.00
кабинет: 41, ет. ІІ
тел: 9308 226
е-mail: poly_i@abv.bg

История на телевизията
Учебно студио (телевизия)гл. ас. д-р Мануела Манлихерова

2007-06-18T04:27:34.214-07:00

Приемно време: понеделник 14.00 – 15.00 и петък 12.00 – 14.00
кабинет: 33, ет. ІІ
тел: 9308 210
е-mail: mmanliher@yahoo.co.uk

Радиоформати
Реклама и ПР в радиото
Експериментално студио
Реклама в медиите (радио)гл.ас. Светлана Божилова

2007-06-19T03:54:50.339-07:00

(image)
Светлана Божилова е работила като медиен експерт към множество европейски институции като Съвета на Европа, Европейския институт по медии, Постоянния комитет по трансгранична телевизия, както и координатор на програма "Обществени медии в Югоизточна Европа".
Има над 120 студии и публикации на медийна тематика.
Приемно време:
понеделник 10.00 – 12.00
кабинет: 40, ет. ІІ
тел: 9308 397
е-mail: sbojilova@abv.bg
От и за Св. Божилова:
Преподава по:
ТВ език
Експериментално студио
Учебно студиогл. ас. Лъчезар Точев

2007-06-18T04:25:42.583-07:00

Приемно време: вторник 14.00 – 16.00кабинет: 33, ет. ІІ
тел: 9308 210
е-mail: lluben@dir.bg

Радио жанрове (журналистика)
Учебно студио (радио)
Комуникативни умения (радио)доц. д-р Орлин Спасов

2008-05-01T04:52:02.982-07:00

Ръководител на Катедра "Радио и телевизия"
Орлин Спасов е лектор и изследовател в Европейския университет Виадрина – Франкфурт (Одер).
Настоящите му изследвания са свързани с промените в обществената сфера, свързани с медиите.
Орлин Спасов е автор на “Преходът и медиите: политики на репрезентация”, съавтор е на “Европейска интеграция и интеркултурна комуникация”, на сборника “New Media in Southeast Europe”, “Дневен Труд: лидерът”, “24 часа: Вестникът”, “Медии и митове” и “Медии и преход”.

Приемно време:
понеделник 15.00 – 16.00
кабинет: 41, ет. ІІ
тел: 9308 226;
е-mail: orlinspassov@yahoo.com

Преподава по:
Междукултурна комуникация
Медийни и комуникационни изследванияпроф. д-р Константин Ангелов Ангов

2007-06-18T14:16:30.206-07:00

Приемно време:
понеделник 15.30 – 17.30
стая: 41, ет. ІІ
тел: 9308 226

Преподава по:
Радиосистеми
ТВ системи
ТВ жанрове (художествена телевизия)проф. д-р Веселин Димитров

2007-06-18T04:22:34.773-07:00

Приемно време: четвъртък 13.00 – 15.00
стая: 16А, ет. І
тел: 980 20 40
e-mail: dim@gyivetch.bg

История на радиото в България
Програмиране (радио)гл.ас. Иво Пиперков

2007-06-18T04:21:39.904-07:00

Приемно време: вторник 15.00 – 17.00
кабинет: 76, ет. ІV
тел: 9308 484
е-mail: i_piperkov@abv.bg

Информатика и информационни технологии
Медийна педагогика (упражнение)гл. ас. Димитър Найденов

2007-06-18T04:20:59.350-07:00

Приемно време: четвъртък 13.00 – 15.00
кабинет: 76, ет. ІV
тел: 9308 484
e-mail: kota97@tea.bg

Пресжурналистикадоц. д-р Милена Иванова Цветкова

2007-06-29T01:56:00.107-07:00

(image)
Милена Иванова Цветкова е родена на 24.12.1970 г. в гр. Павликени.

Завършва специалност Библиотекознание и научна информация във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Доктор по социология (1999), доцент по журналистика (теория на четенето) във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски" (2003).
Автор на три научни монографии: "Четенето - антиманипулативен филтър" (2000), "Информационна култура: Името на четенето" (2001), "Комуникационен мениджмънт" (2001). Автор-съставител на пет биобиблиографски бази данни: "Проф. Андрей Пантев" (2004), "Проф. Марко Семов" (2004), "Проф. Веселин Димитров" (2004), "Доц. Любен Атанасов" (2001), "Марко Вачков" (1996).

Съавтор на три енциклопедии: "Български енциклопедичен речник" (2002), "Съвременна българска енциклопедия" (2003), "Българска книга" (2004).

Автор на над 150 публикации в научни списания, сборници и всекидневници у нас и в чужбина.

Участник в повече от 17 научни форума, конференции и кръгли маси, с доклади; редактор на шест книги.

Сътрудник на различни печатни медии: в. "Банкеръ", в. "Стандарт", в. "Монитор", в. "Сега", в. "Култура", сп. "Наука", сп. "Библиотека", сп. "Връзки с обществеността", сп. "Философски алтернативи", сп. "Критика", сп. "Везни", сп. "Понеделник" и др. Член на Съюза на учените в България, Съюза на библиотечните и информационните работници, Съюза на българските журналисти.
http://www.liternet.bg/publish3/mtzvetkova/index.html

Приемно време:
четвъртък 15.00 – 17.00
кабинет: 65, ет. ІІІ
тел: 9308 394
е-mail: tsvetkova_su@abv.bg
Преподава по:
Теория на четенето
Книгата като медиа
Съвременно световно книгоиздаванедоц. д-р Грета Николаева Дерменджиева

2007-06-19T04:13:07.699-07:00

Доц. д-р Грета Дерменджиева е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Автор е на монографията "Увод в компютърно опосредстваната комуникация"(2001) и на редица студии и статии в областта на он-лайн журналистиката и комуникациите.

Приемно време:
вторник 13.00 – 15.00
кабинет: 65, ет. ІІІ
тел: 9308 394
е-mail: greta@bitex.com

От и за Г. Дерменджиева:
"Да избуташ информацията към потребителите" - в. КУЛТУРА

Преподава по:
Компютърно опосредствана комуникация
Издателски системи
Он-лайн ПРдоц. д-р Eфрем Ефремов

2007-06-18T04:18:33.817-07:00

Приемно време: петък 13.00 – 15.00кабинет: 76, ет. ІV
тел: 9308 484
е-mail: efremov@mail.orbitel.bg

Теория и практика на текста (редактиране)
Типология на списанието
Спортна журналистика