Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://plashkov.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в plashkov.blog.bgПоследни постинги в plashkov.blog.bgPublished: Wed, 21 Feb 2018 12:22:14 +0200

Last Build Date: Wed, 21 Feb 2018 12:22:14 +0200

 Алхимия

Mon, 05 Nov 2007 15:04:23 +0200

Времето ме довя на тази земя. Времето ми поднесе любовта. Времето издуха младостта ми. Времето в стъкленица ще затворя И ЩЕ ОТПИЯ!