Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://vorak.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в vorak.blog.bgПоследни постинги в vorak.blog.bgPublished: Mon, 19 Feb 2018 07:02:17 +0200

Last Build Date: Mon, 19 Feb 2018 07:02:17 +0200

 Here we go...

Wed, 23 Jan 2008 22:12:27 +0200

Искам да ви разкажа една история (като силно се надявам да има, някак си, български спелчек). Това ще бъде една съвсем случайна история. Малко тъжна, малко трагична, малко скучна, малко тривиална, малко мазохистична, малко оптимистична и...