Subscribe: Пясъчник
http://egolution.blogspot.com/feeds/posts/default
Added By: Feedage Forager Feedage Grade C rated
Language: Bulgarian
Tags:
да се  да  демонът  душа  за  като  което  ми  на  не  но  от  по  се  си  че 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Пясъчник

Пясъчникистории, заровени в пясъкаUpdated: 2015-09-17T10:05:45.947+03:00

 Демонът и хармоничната душа

2007-07-08T12:32:01.019+03:00

Разказвайки моята история се сетих за една друга, която, обаче, зная как завършва. Но както всички останали, така и не научих какво се случи с героя по-нататък.

Имало едно време един човек като всички други. Особеното в него било душата му- тя била хармонична, съчетавайки различните добродетели в изкусен баланс. Странна била тази хармонична душа, трудно се намирали такива като нея, затова мълвата за нея се разпростряла бързо в невидимия свят и стигнала до ушите на демона. Той веднага поискал да притежава тази душа, да разбере как се е появила на този свят и накрая да вземе силата й. Тръгнал той да търси хармоничната душа, мислейки как да я отнеме от тялото, в което тя живееше. Намерил демонът къде живее хармоничната душа и невидим като вятър за нейния притежател, отишъл той при нея.
- Дошъл съм за да те отведа - рекъл демонът.
- Не можеш, - казала хармоничната душа, - аз съм хармонична душа и демоните нямат власт над мен.

Ядосал се демонът. Не можел да измъкне душата дори със сила, тъй като здраво се беше вкопчила в тялото си. Трябваше да измисли друг начин, за да да получи това, което искаше. Реши да опита с хитрост.
- Колко струваш - прошепна тихо демонът. - Имам цялото злато на света.
- Аз съм душа, хармонична душа - отвърна душата. - Аз имам идеали, като морал, чест, честност и много други. За какво ми е злато на мен? Не можеш да ме купиш с него.
Тогава демонът се превърнал в картина, с която да изкушава душата, да я примами. Душата дълго се взирала в картината, но чрез нея намерила единствено свобода, която искала да сподели с останалите души, затова не пожелала картината само за себе си.
Решил демонът да приеме човешки образ, изпаднал в беда и човекът с хармоничната душа му помогнал. За отплата демонът предложил приятелството си и човекът отвърнал със същото. Ала бидейки така обсебен, демонът преследвал единствено хармоничната душа и един ден човекът поискал помощ, която така и не получил.
- Може би не знаеш какво е приятелството, - казал човекът. - Затова не разчитай и ти на моето.
Демонът искал хармоничната душа и вече не знаел как да я получи. Бил в безизходица. Трябвало да я отнеме по някакъв начин, но не знаел как. Решил само той да попита душата и се превърнал в жена. Влюбил се човекът в демона, скрит зад прекрасния женски образ, а сам демонът не знаел какво да прави. Единственото, което можел да бъде било ... да бъде демон. Човекът сам предложил душата си и демонът, без много да чака, я сложил в торбата си и побягнал към своето скривалище. Веднага щом влязъл, изсипал торбата на земята, но от нея изпаднала само купчина пепел. Разочарован бил демонът, а любопитството му станало още по-голямо и той тръгнал по света да намери друга хармонична душа.
Любов като за борса

2007-07-07T00:37:50.765+03:00
Преди време отнякъде ме намери една жена. Много красива жена. И ми предложи интересна сделка. Някакъв невероятно сложен дългово-капитало-валутно-индексен инструмент, наречен "любов". Предложи страхотни условия, включително солидни дивиденти "секс", които се начисляваха редовно. От нейните думи звучеше невероятна оферта и аз, въпреки, че знаех, че колкото по-красива е една жена, толкова по-големи са проблемите около нея, взех, че се съгласих. Сключихме сделката с обичайния спот и на практика трябваше да окажа собственик на базовия актив. Като начало първият проблем беше в получаването на дивидентите. Оказа се, че тъй като било твърде сложен инструмент, клиърингът беше веднага обвинен в невъзможността аз да си получа въпросните начисления, но веднага ми беше дадено обещанието, че дивидентите ще се капитализирът, докато този лош, лош клиъринг не бъде преодолян в превода. За целта трябваше да инвестирам още малко маржин в сделката. Мина не мина време, красивата жена каза, че не съм изпълнил условия по договора. Опитах се да се оправдая с клиъринга, с не добре дефинирани условия по този сложен, сложен инструмент, но дори не бях допуснат до арбитражен съд. Базовият актив "любов" беше заменен с фючърс върху него - "връзка" с най-ранна доставка - "когато му дойде времето". Приех го. Все пак имаше големи обещания за този актив. Но ми направи силно впечатление, че волатилността на актива започна да се повишава, което носеше своите рискове. Тогава все още можех да предвидя, че трендът ще е нагоре и просто трупах маржин за черни дни. Е, те не закъсняха. Оказа се, че облигационната част е с купони. И на всичкото отгоре купоните "срещит" трябваше да бъдат насилствено стрипнати и споделени с "приятели", "роднини", "други задължения" и т.н., като за мен не остана почти нищо. На всичкото отгоре станах собственик на опция върху "връзка", наместо фючърс. А характерното за опцията е, че може да послужи, а може и да не послужи. След време волатилността започна да се повишава още повече, а тредндът предвещаваше мече хоро. Но нямаше достъп до достатъчно инструменти, които да позволяват хеджиране и бях оставен да се справям сам със себе си и непознатия инструмент с многото деривати по него. На няколко пъти маржинът ми почти загиваше и реших да се освободя от актива навреме. Бях натрупал сериозна загуба и много надежди си отидоха безвъзвратно. Реинвестирах остатъка от маржина в безрискови активи, които изобщо не следях как се движат. В един момент красивата жена се обади отново. Обясни ми някаква сложна схема по която аз всъщност съм притежател на short-put опция и сега тя я упражнява и ми набутва актива обратно. Получих премия няколко купона "среща". После рязко показване на цената на базовия актив "любов" и после отново отлагане на доставката по фючърса "връзка". Фундаменталните данни отново бяха много неясни. Изобщо спрях да гледам и техническите, защото започнах да изпадам в стрес и депресия. И пак почна да ми пада маржина и ако и тоя път не издържи, ще се наложи да учредя един суап върху дивидента "секс". Което в крайна сметка ще доведе до прецакване на целия инструмент, разбира се. Затова ми остана само надеждата и възможността да наливам още маржин, пък дано издържи до доставката по фючърса.

......
Богат, беден

2007-07-05T12:27:32.119+03:00

На една пейка в парка седеше привидно възрастен мъж, брадясал и с посивели дрехи. Четеше книга. По алеята бавно се задаваха двама по-млади мъже, които разговаряха помежду си. Като наближиха пейката, те спряха близо до нея, застанали един срещу друг. Единият от тях разказваше много оживено нещо на другия. Мъжът на пейката затвори книгата, която четеше, и се заслуша.

- Не го прави - каза внезапно той на смаяните мъже. - Твърде е рисковано това, което си намислил. Ще загубиш много. - След което му обясни накратко къде греши младият мъж.

Младежът го погледна странно, след което отговори надменно:

- Та ти ли знаеш повече от мен как се правят пари? Виж се - приличаш на просяк!

- Да, -отвърнал възрастният мъж - но преди да заприличам на просяк бях хиляди пъти по-богат от теб.

......