Subscribe: Последни постинги в kontrol.blog.bg
http://kontrol.blog.bg/rss.php
Preview: Последни постинги в kontrol.blog.bg

Последни постинги в kontrol.blog.bgПоследни постинги в kontrol.blog.bgPublished: Wed, 21 Feb 2018 16:27:11 +0200

Last Build Date: Wed, 21 Feb 2018 16:27:11 +0200

 и пак 7 юли

Wed, 12 Dec 2007 18:30:14 +0200

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви. Преминаваме към въпрос от народния представител Антонела Понева относно денонощно дежурство на кола и служители на МВР на адрес ул. "Любен Каравелов" № 20, София. Заповядайте, госпожо Понева,...отоново 7 юли

Wed, 12 Dec 2007 18:28:20 +0200

Преминаваме към следващия въпрос, който е зададен от Иван Николаев Иванов, относно празнуване на рожден ден на полк. Стоицев – директор на РДВР в Пазарджик. Господин Иванов, заповядайте да развиете Вашия въпрос. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ ...7 юли 2006

Wed, 12 Dec 2007 18:25:11 +0200

Преминаваме към втория въпрос, който е зададен от народния представител Нено Димов, относно извършване на проверка по сигнал на жители от гр. Ловеч. Господин Димов, имате думата да развиете Вашия въпрос. НЕНО ДИМОВ (ДСБ): Благодаря Ви, го...12 май 2006 г.

Mon, 05 Nov 2007 18:32:31 +0200

Преминаваме към въпроси, зададени към министъра на вътрешните работи господин Румен Петков. Първият въпрос към него е от народния представител Атанас Атанасов. Господин Атанасов, моля да развиете Вашия въпрос в рамките на 2 минути, касаещ...20 януари 2006 г. въпрос, зададен от народния представител Иван Иванов защо се сменя регистрацията на автомобилите

Thu, 30 Aug 2007 18:06:35 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Преминаваме към въпроса, зададен от народния представител Иван Иванов към министъра на вътрешните работи Румен Петков. Господин Иванов, заповядайте да развиете Вашия въпрос в рамките на две минути. ИВАН ИВАНОВ...20 януари 2006 г. питане, зададено от народния представител Николай Михайлов

Thu, 30 Aug 2007 18:02:23 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Преминаваме към питане, зададено от народния представител Николай Михайлов към министъра на вътрешните работи господин Румен Петков. Господин Михайлов, тъй като Вашето е питане, а не въпрос, разполагате с три м...петък, 25 ноември 2005 въпрос на Атанас Атанасов относно пресичането на корупцията на българските граници

Thu, 30 Aug 2007 17:52:26 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви. Уважаеми народни представители, позволете ми от ваше име да благодаря на заместник министър-председателя и министър на образованието и науката господин Даниел Вълчев за днешното му участие в парла...14 октомври 2005 г. въпрос, зададен от народните представители Атанас Атанасов, Екатерина Михайлова и Елиана Масева към министъра на вътрешните работи господин

Thu, 30 Aug 2007 17:37:41 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да благодарим на заместник министър-председателя и министър на държавната политика при бедствия и аварии госпожа Емел Етем за днешното й участие в парламентарния контрол. Преминаваме към въпрос, зададен от на...петък, 9 септември 2005 г. Въпрос на Атанас Атанасов към Румен Петков

Thu, 30 Aug 2007 17:24:56 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: По този начин се изчерпаха въпросите и питанията към министъра на здравеопазването проф. Гайдарски. Да му благодарим за днешното участие в парламентарния контрол. Преминаваме към въпроса на народния представит...А сега малко Петков ...

Thu, 30 Aug 2007 17:24:04 +0300

След въпросите на ДСБ към премиера и т.нар. отговори от негова страна, сега ще сложа и въпросите към вътрешния министър и неговите опити за отговор... Интересно е да се види визията на вътрешния министър за това доколко се е справил с пре...13 Юли 2007 Питане към господин Станишев е отправил народният представител Атанас Атанасов относно правителствената политика за борба с престъпността и корупция

Mon, 27 Aug 2007 18:50:06 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин министър-председател. Питане към господин Станишев е отправил народният представител Атанас Атанасов относно правителствената политика за борба с престъпността и корупцията. Заповядайте,...13 Юли 2007 Иван Иванов и Мария Капон са отправили към министър-председателя въпроси на една и съща тема, а именно назначаване на председател на Комисията за ре

Mon, 27 Aug 2007 18:48:08 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви. Има ли други желаещи за изказване от името на парламентарна група? Няма. Преминаваме към: парламентарен контрол.29 Юни 2007 питане от депутатите Иван Костов и Асен Агов относно политическата оценка на правителството за посещението на президента на САЩ Джордж Буш в Българи

Mon, 27 Aug 2007 18:44:15 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Масларова за участието Ви в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към питането, което народните представители Иван Костов и Асен Агов са отправили към министър-председателя на Репуб...15 Юни 2007 въпрос, зададен от народния представител Атанас Атанасов към министър-председателя на Република България Сергей Станишев относно решение за празниче

Mon, 27 Aug 2007 18:41:09 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други изказвания от името на парламентарна група? Няма. Преминаваме към парламентарен контрол, който започва с въпрос, зададен от народния представител Атанас Атанасов към министър-председателя на Репу...27 Април 2007 питане, зададено от народния представител Нено Димов към министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев.

Mon, 27 Aug 2007 18:38:22 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Следва питане, зададено от народния представител Нено Димов към министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев. НЕНО ДИМОВ (ДСБ): Господин министър-председател! Знаете, че България е силн...27 Април 2007 питане от народните представители Иван Костов и Нено Димов към министър-председателя

Mon, 27 Aug 2007 18:36:28 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Следва питане от народните представители Иван Костов и Нено Димов към министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев. Господин Димов, заповядайте да развиете вашето питане в рамките на 3 ...27 Април 2007 Питане от народния представител Евгени Чачев

Mon, 27 Aug 2007 18:34:22 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Преминаваме към въпроси и питания, зададени от народните представители към министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев. Питане от народния представител Евгени Чачев. Господин Чачев, за...16 Март 2007 питане на народния представител Евгени Чачев.

Mon, 27 Aug 2007 18:30:32 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Евгени Чачев. Господин Чачев, в рамките на три минути моля да развиете Вашето питане към министър-председателя на Република България. ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ДСБ): Благодаря Ви, госп...16 Март 2007 питане от народния представител Иван Костов относно политиката за ефективно усвояване на фондовете на ЕС

Mon, 27 Aug 2007 18:28:35 +0300

Преминаваме към питания към министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев. Първото питане е от народния представител Иван Костов. Господин Костов, заповядайте да развиете Вашето питане в рамките на три минути към ми...16 Февруари 2007 питане към министър-председателя е отправено от народните представители Евгени Чачев и Костадин Паскалев относно политиката на правителството

Mon, 27 Aug 2007 18:25:50 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Следващото питане към министър-председателя е отправено от народните представители Евгени Чачев и Костадин Паскалев относно политиката на правителството за защита на обществените и държавни интереси при конц...16 февруари 2007 г. Трето питане на народния представител Иван Костов, заедно с Асен Агов

Mon, 27 Aug 2007 18:23:01 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Трето питане днес на народния представител Иван Костов, заедно с Асен Агов, към министър-председателя Сергей Станишев. Господин Агов, имате думата. АСЕН АГОВ (ДСБ): Благодаря, господин председателю.16 февруари 2007 г. Питане от народния представител Иван Костов относно политиката за охрана на правоимащи лица

Mon, 27 Aug 2007 18:20:39 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Питане от народния представител Иван Костов относно политиката за охрана на правоимащи лица към господин Сергей Станишев – министър-председател на Република България. ИВАН КОСТОВ (ДСБ): Благодаря Ви, гос...16 февруари 2007 г. Питане от народния представител Иван Костов

Mon, 27 Aug 2007 18:19:02 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Питане от народния представител Иван Костов към министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев. Господин Костов, моля да развиете Вашето питане. ИВАН КОСТОВ (ДСБ): Уважаеми господин минис...16 февруари 2007 г.питане, поставено от народния представител Евдокия Манева относно намаляване на разрешителните и лицензионни режими

Mon, 27 Aug 2007 18:17:14 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Следва питане от народния представител Евдокия Манева към министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев. Госпожо Манева, моля да развиете Вашето питане. ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, ...16 февруари 2007 г.питане на народния представител Евгени Чачев за политиката на правителството при ползване на чуждестранни лобистки и консултантски фирми

Mon, 27 Aug 2007 18:15:15 +0300

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. Първо, питане от народния представител Евгени Чачев към министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев. Господин Чачев, заповядайте да развиете Вашето питане.12 Януари 2007 Въпрос от народния представител Николай Махайлов относно връчването на годишната държавна награда “Св. Паисий Хилендарски” на Богомил Райнов

Mon, 27 Aug 2007 18:12:30 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Въпрос от народния представител Николай Махайлов относно връчването на годишната държавна награда “Св. Паисий Хилендарски” на Богомил Райнов. Имате думата, господин Михайлов. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ (ДСБ...12 Януари 2007 питане от народния представител Асен Агов относно политиката на правителството за гарантирането на националната сигурност при сделката за строите

Mon, 27 Aug 2007 18:10:34 +0300

Първо, има питане от народния представител Асен Агов относно политиката на правителството за гарантирането на националната сигурност при сделката за строителство на АЕЦ “Белене”. Заповядайте, господин Агов. АСЕН АГОВ (ДСБ): Ув...3 ноември 2006 г. питане на народния представител Евдокия Манева относно политиката на правителството към чужди инвеститори.

Mon, 27 Aug 2007 18:07:07 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря, господин премиер. Преминаваме към питане на народния представител Евдокия Манева относно политиката на правителството към чужди инвеститори. Заповядайте. ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин пр...3 ноември 2006 г. Нено Димов за политиката на правителството относно българите, живеещи извън Република България.

Mon, 27 Aug 2007 18:04:39 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Преминаваме към питане от народния представител Нено Димов за политиката на правителството относно българите, живеещи извън Република България. Заповядайте, господин Димов, да развиете Вашето питане в рамките ...23 Юни 2006 Въпрос от народния представител Евгени Чачев към министър-председателя Сергей Станишев относно международния скандал за корупция на бившия премиер н

Mon, 27 Aug 2007 18:00:21 +0300

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Въпрос от народния представител Евгени Чачев към министър-председателя Сергей Станишев относно международния скандал за корупция на бившия премиер на България и мерките, които правителството ще приеме с плана...