Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://vmatev.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в vmatev.blog.bgПоследни постинги в vmatev.blog.bgPublished: Wed, 21 Feb 2018 18:03:50 +0200

Last Build Date: Wed, 21 Feb 2018 18:03:50 +0200

 Евроизбори

Thu, 01 Feb 2007 09:23:52 +0200

Трябва ли български граждани,които живеят в страни извън Европейския съюз да имат право да гласуват на предстоящите избори за Европарламент?