Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://stanity.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в stanity.blog.bgПоследни постинги в stanity.blog.bgPublished: Sun, 18 Feb 2018 21:11:56 +0200

Last Build Date: Sun, 18 Feb 2018 21:11:56 +0200

 Zdraveite

Mon, 21 Jan 2008 19:39:01 +0200

Десетте заповеди ( Религията на Хакерите ) 1. Не открехвай никого в тази професия. Ако постигне 2/3 сам, тогава го поеми и го направи по свой образ и подобие. 2. Мрази светлината.