Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://makeover.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в makeover.blog.bgПоследни постинги в makeover.blog.bgPublished: Wed, 21 Feb 2018 20:07:27 +0200

Last Build Date: Wed, 21 Feb 2018 20:07:27 +0200

 Начални думи за финалната права

Thu, 28 Feb 2008 20:17:13 +0200

Колко силна трябва да е Силната воля? Колко пълна трябва да е Пълната Лична Промяна? От какво трябва да се откаже, за да постигне желаните резултати, и  дали ще успее?