Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://lesipari.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в lesipari.blog.bgПоследни постинги в lesipari.blog.bgPublished: Thu, 22 Feb 2018 03:55:08 +0200

Last Build Date: Thu, 22 Feb 2018 03:55:08 +0200

 лесни пари

Tue, 13 Nov 2007 16:55:41 +0200

. Особено трябва да внимавате с адреса - как ТУКАШНИТЕ раздавачи ще разчетат английските и транскрибираните с латиница български думи. Те често ЛЕСНИ ПАРИ - почваме ВЕДНАГА! Става въпрос за работа. Въпреки, че ще я върши компютъра, а не ...лесни пари

Tue, 13 Nov 2007 16:55:34 +0200

. Особено трябва да внимавате с адреса - как ТУКАШНИТЕ раздавачи ще разчетат английските и транскрибираните с латиница български думи. Те често ЛЕСНИ ПАРИ - почваме ВЕДНАГА! Става въпрос за работа. Въпреки, че ще я върши компютъра, а не ...