Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://velikiq.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в velikiq.blog.bgПоследни постинги в velikiq.blog.bgPublished: Thu, 22 Feb 2018 06:13:01 +0200

Last Build Date: Thu, 22 Feb 2018 06:13:01 +0200

 Встъпление

Fri, 22 Dec 2006 08:24:10 +0200

Писах се Великия, но всъщност това не е така. Кой може да каже, че е велик? Нима такъв човек ще е нормален? Според мен не. Може би просто иска някой да го забележи. Може би иска да избие страхотни комплекси. Но както и да е. Ще има такъв...