Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://nikoloff.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в nikoloff.blog.bgПоследни постинги в nikoloff.blog.bgPublished: Fri, 23 Feb 2018 01:31:04 +0200

Last Build Date: Fri, 23 Feb 2018 01:31:04 +0200

 Страсти

Fri, 22 Jun 2007 01:28:05 +0300

Здравей! Ела при мен - не се страхувай! Отпусни се и се засмей...В търсене на светлина

Thu, 21 Jun 2007 21:50:54 +0300

Всичко е замръзнало! Обградени сме от тъмнина... Нещастието навсякъде е плъзнало