Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://julijan.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в julijan.blog.bgПоследни постинги в julijan.blog.bgPublished: Mon, 19 Feb 2018 14:49:31 +0200

Last Build Date: Mon, 19 Feb 2018 14:49:31 +0200

 Малко повече за мен

Mon, 08 Oct 2007 10:55:43 +0300

Казвам се Юлиан Радев и съм кандидат за кмет на район Витоша от листата на Константин Папазов. Роден съм в град София през 1971 година. Отраснал съм и живея в район Витоша, което бе и причината да се кандидатирам за кмет именно на този р...