Subscribe: svoboda
http://svoboden-bg.blogspot.com/feeds/posts/default
Added By: Feedage Forager Feedage Grade C rated
Language: Bulgarian
Tags:
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: svoboda

svoboda

Updated: 2014-10-04T19:04:28.203-07:00

 ОТ ТВЪРДЕ МНОГО КАПИТАЛИЗЪМ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЛИ УМИРАТ БЪЛГАРИТЕ

2007-04-16T07:06:50.108-07:00

В България се шири мнението, че народа умира от твърде много капитализъм. Това е много интересно твърдение, щото наистина си е постижение да умреш от това дето го няма. Виж в страните при които има някаква форма на капитализъм човек има възможност да заплати за здравните услуги които получава по редица начини:- Чрез закупуването на здравни застраховки от добре развитите финансови пазари.- Чрез възможността за натрупване на лични спестявания с които човек може да заплати директно на доставчика на здравната услуга.- Чрез закупуване на групови здравни осигуровки от организации, асоциации и общества на които човек е член. Това са така наречените в английски говорещия свят "fraternal organizations" или "mutual aid societies" чиито еквивалент в България са задругите (в селата и малките градове) и спортните клубове (в големите градове) от преди 9/9/1944. Тези организации събират пари от членовете си и или сами предлагат здравни застраховки или успяват да създадат мрежа от доставчици на здравни услуги, които да дадат на членовете им големи намаления от по 20% - 40% от цените на услугите си. - Чрез помощта на благотворителните организации. В Щатите всеки човек може да дари сума на такава организация и да намали доходите си които се облагат с данъци с големината на тази сума (пример: ако на година правя $100000 и даря на благотворителна организация $10000, данъците ми ще се отчисляват върху $90000 въпреки, че доходите ми са $100000 на година). Почти всяка една болница има своя собствена организация или благотворителен фонд който дава пари на хората които нямат здравни осигуровки. Ако гореописаните 4 фактора са на лице в България и хората продължават да не могат да си позволят здравно обслужване и да умират, тогава с чисто сърце можем да кажем, че те умират поради твърде много капитализъм.ДО ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ПЛОСКИЯ ДАНЪК

2007-01-16T11:40:05.480-08:00

Напоследък попадам на коментари на мои колеги - либертарианци в които плоския данък е описан като едва ли не единица мярка за справедливо данъчно облагане. Трудно ми е да разбера този начин на мислене. Най-справедливият данък е минималния данък, т.е. данъка след който ще ми останат най-много пари от заплатата или печалбата. Не мога да разбера защо трябва да се чувствам поласкан от това, че данъчнaта ставка на всички трудещи се в България ще възлиза примерно на 35-40%. Нито пък виждам някакъв смисъл в това да плащам всевъзможни такси за щяло и нещяло, успокоявайки се с мисълта, че и останалите трудещи се плащат такси еднакви по брой и размер на моите. По мое лично мнение, преди да дискутираме добродетелите на плоския данък, би било редно да обсъдим първо начините по които данъчните ставки да бъдат сведени до полезния за всички минимум, а броя на таксите да бъде намален максимално?ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА

2007-01-16T08:21:47.215-08:00

Пълната свобода да притежават частна собственост и да я използват по най-целесъобразния за тях начин, дава стимул на устремените към печалба предприемачи да инвестират в икономиката на страната, което води до нейния растеж. Един от основните начини да се повиши жизнения стандарт на българския народ е да се ограничи властта на политиците и бюрократите върху икономическия живот на хората. За целта е необходимо да се увеличи икономическата свобода на предприемачите и потребителите, а функциите на държавата да бъдат сведени до полезния минимум.Икономическата Свобода Като Алтернатива на Поредните "800 Дни"Целта на тази статия е да предостави на незапознатите с икономическата материя, повод за размисъл относно ролята на политиците и бюрократите в техния икономически живот. Тя не цели да запознае експертите в тази област с нови научни открития и резултати в нея, нито пък да предостави форум за словолюбието на някои “специалисти по всичко”.Частната собственост и икономическата свобода дават възможност на предприемачите да развиват стопанска дейност в този сектор на икономиката в който те решат, че има най-много търсене на техните стоки и услуги. Разполагайки с тази свобода на действие, те могат да регистрират фирми, да ги финансират чрез механизмите на финансовите пазари, да произвеждат или внасят стоки без да плащат мита и да задържат за себе си по-голямата част от печалбата си плащайки данъци само за най-необходимите функции на държавата. Именно възможността да вършат свободно изброените по-горе неща води до конкуренция между предприемачите, чиято главна цел е да реализират печалба и да я максимизират. В крайна сметка с помощта на пазарите, предприемачите предлагат на потребителите най-добрия продукт който могат да произведат или доставят, на възможно най-конкурентноспособната цена. От този момент нататък потребителите имат свободата да изберат измежду множеството продукти и услуги, тези които задоволяват техните нужди и им предлагат възможно най-високото качество на най-ниската цена. На кратко това е начина по който икономическата свобода повишава благосъстоянието на предприемачите и потребителите. Почти всяка намеса на държавата в този процес, която не води до улес[...]