Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://dvabezpet.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в dvabezpet.blog.bgПоследни постинги в dvabezpet.blog.bgPublished: Thu, 22 Feb 2018 15:52:58 +0200

Last Build Date: Thu, 22 Feb 2018 15:52:58 +0200

 Пуяк

Sat, 16 Jan 2010 14:06:30 +0200

Върви пуяк през гора, а насреща му коза: - К'во правиш ма коза?Смразяваща жега

Mon, 27 Nov 2006 19:10:50 +0200

Горещо ми е - каза тревата на слънцето, и на мен, отговори слънцето. Дойде облак, от запад,