Subscribe: Harmonia - The Blog
http://harmoniata.blogspot.com/feeds/posts/default
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Bulgarian
Tags:
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Harmonia - The Blog

Harmonia - The BlogТова е публичната страница на една хармонична емайл листа... Пишем за всичко, което ни е интересно:)!Updated: 2014-10-03T07:22:36.987+03:00

 Поредно становище за ПРЗ на Студентски град

2009-10-21T20:09:14.809+03:00

ДО: ДИМИТЪР ДИЛЧЕВ

КМЕТ НА РАЙОН “СТУДЕНТСКИ”

КОПИЕ ДО: АРХ. ПЕТЪР ДИКОВ

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТАНОВИЩЕ

на гражданска група „Хармония“

по проект на План за Регулация и Застрояване /ПРЗ/

в местност „Студентски Град“, към заповед РД-09-143/17.09.2009г.

на Кмета на СО-Район "Студентски".Изх. №003-09/9.10.2009г.

вносител: Мария Долапчиева

Уважаеми г-н Дилчев,

С настоящото писмо изразяваме позицията си към представеният за обществено обсъждане проект за План за Регулация и Застрояване на м. Студентски Град.

На проведените обществени представяния в УНСС бяхме запознати с предвидения проект.

Последните години се наблюдава бързо застрояване на междублоковите пространства в Студентски Град, което изражда квартала в който живеем. Факта, че той ще бъде населяван от студенти и след нас, малко или много ни ангажира и ни накара да излезем със следните предложения за изграждане на Студентски Град като едно по-добро място за живеене и пребиваване на учащите студенти.

Приветстваме усилията за оформяне на миникампуси в зоните на студентските общежития, но сме силно притеснени от предложените промени извън тези територии. Също така физическото отделяне на зоните-кампуси с огради или всякакви други „препятствия“ считаме за напълно неконструктивно – не е реално мислимо да съществуват „безопасни“ острови сред море от свръхзастроени квартали. Оградите няма да спрат или намалят престъпността извън кампусите.

В допълнение предлагаме и следните изменения на ПУП, които според нас значително ще повишат качеството на живот в Студентски Град и са в общ интерес:

* В нов квартал 130, между бл.52 и бл.53 се предвижда разширение на
паркинг-а за сметка на съществуваща зелена площ, докато паркингът пред бл. 52. вх В. е отразен в ПРЗ като зелена площ – нецелесъобразно е създаването на нов паркинг и възстановяването на вече унищожената тревна площ пред бл.52 вх. В
* Към нов квартал 130 да премине паркингът пред блок 52
* Да не се обособява квартал 278 и квартал 278а
* Инфраструктурата между квартали 278, 278а и бл. 54 (дори и при тяхното евентуално обособяване) е напълно ненужна и ще намали и без друго предвидената за унищожение зелена площ
* В нов квартал 130 площите между ул. "Атанац Иширков" и бл. 53 и бл. 52 - да се обособят явно като зелени площи и да се включват в квартала
* сградите по ъглите на квартал-кампус от блокове 59, 60 и 61 да
отпаднат и останат като зелени пощи – в момента те не са застроени
* В квартал 144 Тго в УПИ IV, да бъде разширено в крайпътната ивица в УПИ II, където съществува висока дървестна растителност;
* В квартал ?? до блок 28 и 29 да отпадне предвидената за КОО зона
* Предвиденият паркинг до нов квартал 150, зад блок 15 да отпадне от ПУП и да се запази като Тго, тъй като в момента там съществува висока дървестна растителност.Обществено обсъждане

2009-10-16T15:46:07.948+03:00

Преди малко се върнах от общественото обсъждане на подробния устройствен план на район Студентски. Съвсем не ми е първото събитие от такъв ранг, на което присъствам. Нямаше и да отида, но колегите от Велоеволюция настояха, че е важно да се ходи на такива обсъждания.Малко за предишния ми опит и очакванията ми: На такива обсъждания идват два вида хора. Едните са собственици на земи, на парцели, на имоти - не ги разбирам тези неща, но като цяло са собственици, на които не им дават да се разпореждат със земята си. Другите са защитници на обществения интерес, разни хора с каузи - едни за градинки и зелени площи, други за образованието и творческата среда, трети за велосипедите... Едните искат точно техния си парцел да бъде със запазени граници, благоустроен, с безкрайно голяма възможност за строителство, с най-добрата транспортна обезпеченост, с осигурени всички комуникации.. останалите - кучета ги яли. Другите искат съвършен свят - птичките пеят, тревичките се поклащат, няма презастрояване, няма задръстване, образованието, здравеопазването, спортът са осигурени за всички на удобно място, пък било то и върху частния парцел на някой си - какво е един човек пред благото на цялото общество!Има и едни трети хора - онези, които трябва да начертаят самия план и да го предложат на обществеността за обсъждане. На тях се пада да балансират между интереса на обществото като цяло и интереса на отделната личност. Предполагам, че и двата интереса са безпрекословно защитени от конституцията.. за съжаление, не съм американец и не си я знам наизуст.На всяко обсъждане едните дърпат насам, другите натам, а третите отговарят "Ще разгледаме вашата жалба, ако сте я подал писмено и ще спазим буквата на закона". Хората отначало се изслушват, но като видят че никой не пита за тяхната градинка, за тяхното пикселче от картата, започват да се изнервят, а още повече се изнервят онези, които са получили протоколния отговор "Ще разгледаме, ще направим всичко възможно". Накрая всички викат, половината разярени напускат залата, а останалите викат още малко и водещият закрива обсъждането.Сега, какво стана днес: Всичко започна както обикновено и си вървеше по обичайния сценарий - пак имаше баби и дядовци, пак имаше дебеловрати чичковци или пък ч[...]Второ становище за ПУП на студентски град

2009-03-19T09:42:19.969+02:00

ДО: ДИМИТЪР ДИЛЧЕВКМЕТ НА РАЙОН “СТУДЕНТСКИ”КОПИЕ ДО: АРХ. ПЕТЪР ДИКОВГЛАВЕН АРХИТЕКТСТОЛИЧНА ОБЩИНАКОПИЕ ДО: КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЖИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА СТАНОВИЩЕна гражданска група „Хармония“ по Проекта заПодробен устройствен план на м. Студентски Град,към Заповед №РД-09-7/02.02.2009г. на Кмета на СО-Район "Студентски"Изх. №002-09/24.02.2009г.Уважаеми г-н Дилчев,С настоящото писмо изразяваме позицията си към представеният за обществено обсъждане проект за Подробен устройствен план на м. Студентски Град.На проведените обществени представяния на 02.10.2008г. и 22.10.2008г. в УНСС бяхме запознати с предвидения проект.Последните години се наблюдава бързо застрояване на междублоковите пространства в Студентски Град, което изражда квартала в който живеем. Факта, че той ще бъде населяван от студенти и след нас, малко или много ни ангажира и ни накара да излезем със следните предложения за изграждане на Студентски Град като едно по-добро място за живеене и пребиваване на учащите студенти.Във връзка с прекомерното застрояване на м. „Студентски Град“ и публично изявената концепция на гл. Арх. Петър Диков* за оформяне на миникампуси в зоните на студентските общежития, предлагаме следните изменения в ПУП на м. „Студентски Град”: Квартали 73, 74, 75 и 76 със студентски общежития 1, 2, 3 и 4 да бъдат обособени в мини кампус, като в квартал 73 да отпаднат от ПУП предвидените обекти в УПИ I, III, IV и V. До момента по тях не са започнали строителни дейности;Квартли 20, 37, 38, 39, 39а със студентски общежития 33, 34, 35, 36, 28 и 29 да бъдат обособени в мини кампус, като в квартал 39, УПИ II и в квартал 20, УПИ V и VI предвидените в ПУП обекти да отпаднат. До момента по тях не са започнали строителни дейности;Квартали 130, 131, 132, 133, 210, 211, 212, 213, 215 и 220 със студентски общежитя 40, 41, 42, 38, 50, 51, 52, 53 и Тго в квартал 130 и 210 да бъдат обособени в мини кампус, като в квартал 210, УПИ I и квартал 211, УПИ III да бъдат премахнати съответните (временни) обекти; също така в квартали 130, 131 и 132 да бъдат премахнати незабавно временните обекти, а на тяхно място да бъдат реализирани предвидените от ПУП Тго. Да не се допуска застрояване с каквито и да е било обекти на ланшафтно декорираната градина в квартал 133, УПИ X;В квартали 120, 121, 122, 124, 125 и 154 със студентски общежитя 16, 17, 1[...]Допълнение към становище за ИОУП

2009-02-24T13:57:44.198+02:00

предстоиНародното събрание не просто преля... ами направо изпотроши чашата

2008-12-18T13:05:47.240+02:00

НАЧАЛОТО НА КРАЯ НА ЕДНА ЦИНИЧНА ОЛИГАРХИЯ! ОБСАДА НА СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:


Гражданско присъствие в Парламента

ЗА Държава без корупция, беззаконие и унищожение на природен, човешки и интелектуален ресурс на България. СТИГА ТОЛКОВА!

ЧЕТВЪРТЪК(18.12), от 16.30 до края, ПЕТЪК(19.12) от 13.00 отново, заедно със студентите, пред ПарламентаЕдна нелепа смърт

2008-12-11T14:21:29.966+02:00

Без много думи - повечето сте прочели за нелепата смърт на Стоян Балтов...

Помислете си и за причините довеждащи хората до подобна безмислена агресия...

Призивът:

Каним всички студенти и обществено отговорни граждани на протестно шествие, срещу безнаказаната престъпност, некомпетентността и безхаберието на държавните и общински власти, довели до смъртта на нашия колега Стоян.

ПЕТЪК, 12.12.08, 10:30
Студентски град, начало пред зала "Христо Ботев"


посади дръвче

2011-02-25T16:01:40.383+02:00

Всички знаете от съобщенията в мейл листата за организираното залесяване до хижа Алеко.  За тези, които не можаха да дойдат, ето тук накратко дейностите - съвестни хора копаят дупки и садят дръвчета - бял бор, други преди тях са садили пластмасови опаковки, шишенца и какво ли още не, а най-съвестните събират боклуците, за да го изхвърлят разделно долу в София. Това е пример за силен оптимизъм (че няма след малко да мине следващия, който ще си изхвърли боклуците на тревата), но тъй като съм реалист ще си пожелая само да има повече хора, за които е грях да си оставят с уродливите си пластмасови глупости сред красивата природа.


Самото садене не ми се видя никак уморително, а усещането, че правиш нещо, което е ценно и трайно си струва участието ( както и картите на Витоша които раздаваха безплатно на доброволците ;)Становище за градинката пред 52 блок

2008-04-16T23:58:54.641+03:00

Днес внесох становището за забрана на паркирането в градинката пред 52 блок

До: Изпълнителния Директор
На Поделение СБО
При СУ “Св. Климент Охридски”
Г-н Петко Горанов

Копие до: Кмета на Район
“Студентски”
Г-н Димитър Дилчев

СТАНОВИЩЕ
от гражданска група „Хармония“

Уважаеми господин Горанов,

В желанието си да развием гражданска отговорност към бъдещето и децата си, задължението към обществото и мястото, където живеем, връзката си с природата и създаване на едно по-добро място за хармонично съществуване, изразяваме мечтата не само на група хора, но и на човека като цяло – подобряване на жизненото пространство около нас.

Реалността, с която се сблъскваме всеки ден, в резултат на нашето бездействие е, че голяма част от междублоковите пространства са заети от паркинги и строежи, а детските площадки, много от зелените площи и многогодишни дървета са унищожени.

Едно добро начало за промяна, според нас, е възстановяването на градинката пред 52 блок, вход Б, превърната в нерегламентиран паркинг. Създалата се ситуация НЕ Е породена от липсата на места за паркиране, а е причинена от засипването на тревната площ с чакъл преди повече от 10 години при ремонт на покрива на блока и от привидното удобство колите да се намират по-близо до сградата.

Затова молим за Вашето съдействие за ограничаване достъпа на коли на територията на градинката пред 52 блок.
Становище до ДАГ

2008-03-18T02:16:10.101+02:00

Становище за общия устройствен план (ОУП) към дирекция архитектура и градоустройство (ДАГ) в Столична общинаДнес подадох становището ни до ДАГ.Снимковият материал може да се намери ТУК(Ще го качим скоро)А ето го и самото становище:ДО: АРХ. ПЕТЪР ДИКОВГЛАВНИЯ АРХИТЕКТСТОЛИЧНА ОБЩИНАКОПИЕ ДО: КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НАТЕРИТОРИЯТА И ЖИЛИЩНАТА ПОЛИТИКАКОПИЕ ДО: КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НАОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИКОПИЕ ДО: КОМИСИЯ ПО МЕСТНОСАМОУПРАВЛЕНИЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБАКОПИЕ ДО: КОМИСИЯ ЗА ДЕЦАТА,МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ТУРИЗМАКОПИЕ ДО: КОМИСИЯ ПО ГРАЖДАНСКИПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИСТАНОВИЩЕна гражданска група „Хармония“ по Проекта за изменение наОбщия устройствен план на Столична Община,към заповед на главния архитект на София № РД-09-09-2 от 16.01.2008 г.Уважаеми арх. Диков,С настоящото писмо изразяваме позицията си към представеното за обществено обсъждане Изменение на Общия устройствен план на Столична община и по-конкретно за част от територията на Студентски Град.На проведените обществени представяния на 04.02.2008г. в район Лозенец, на 14.02.2008г. в район „Студентски Град“ и 29.02.2008г. в район „Младост“ бяхме запознати с предвидените изменения.Първо държим да подчертаем положените усилия за опазване на малкото останали зелени площи и най-вече приветстваме идеята за изграждане на нов градски парк в жк. „Витоша“.Второ във връзка с прекомерното застрояване на жк. „Студентски Град“, изказваме нашето притеснение за бъдещото му развитие и смятаме, че не е отчетена адекватно високата гъстота на населението в тази част. Без да привеждаме цитати от различни европейски проучвания за вредното влияние на липсата на свободно междублоково пространство и зелени площи върху психиката на хората и най-вече децата, предлагаме да бъдат направени следните конструктивни промени:в квартали 213, 212, 133 и 132: устройствената зона на територията, заградена от блоковете 42, 41, 51 и 50 да се промени от Жк в Тго;в квартали 220 и 215: устройствената зона на територията между 53 и 52 блок да се промени от Жк в Тго;в квартали 101 и 102: устройствената зона на територията между блокове 10 и 11 и ул. Академик Стефан Младенов и ул 8[...]Семинар за рециклирането на UNECO

2008-03-09T10:39:29.777+02:00

Поредният семинар на "Зелен Университет" - за рециклирането

Като се заговорихме за проблемите с отпадъците и светлината в тунела - напомняме на всички, които не са прочели все още плаката разлепен из факултетите на СУ:

Проекта "Зелен Университет" на Студентския еко клуб UNECO ще проведе семинар на тема
"Отпадъците - проблем или основен суровинен ресурс в бъдещето. Редуциране, рециклиране."
на 10 март 2008 – понеделник от 19ч в аудитория 65 на Ректорат - СУ.

Който има въпроси да отиде и да попита...

Това разбира се не отменя бъдещия семинар с РЕПАК в Студентски Град.Вижда ли се краят на найлоновите торбички?

2008-03-09T10:37:36.565+02:00

Във Велико Търново - без найлонови торбички!
След като Гърция, а и много градове в други държави, забраниха найлоновите торбички най-накрая това се случва и в България... И то къде - във Велико Търново. Повече подробности тук.

Ако сте изпуснали възможността да подкрепите глобално една такава инициатива - поправете този пропуск чрез тази петиция.

Ха честито на търновци. Дано това ви спаси от найлоновия апокалипсис...Кола, задвижвана с въздух, влиза в серийно производство

2008-02-19T18:22:56.056+02:00

Важна статия в БлуЛинк - http://www.bluelink.net/index.shtml?x=28913

Има и филмче накрая.

Време за четене - 5 мин + 15 за филма.5 Must Read Articles in Oil and Alternative Energy

2008-02-18T18:39:14.858+02:00

Източник:http://seekingalpha.com/article/64955-5-must-read-articles-in-oil-and-alternative-energy?source=d_emailЕто накъде почват да духат ветровете: (с две думи "ако алтернативните енергийни източници  са ви скъпи - просто изчакайте 'нормалните' да поскъпнат със 100% и нямаме проблеми")1. Oil rising to $125 a barrel in 2008. (сега е $94 бел. ред.) Veteran market commentator Byron Wien correctly predicted that oil would hit $80 a barrel last year. Now, he says that people still underestimate the seriousness of the energy situation. "China and India are consuming less than two barrels of oil per person per year while we consume 26 barrels, Western Europe consumers 13 to 15 barrels, Japan, Korea the same amount. As China and India increase their consumption, even if the two and a half billion people there only increase their consumption a quarter of a barrel of oil per year, there's no way the world can meet that demand. So I think the price of oil is going a lot higher." Combined with further declines in the dollar, he predicts that rising demand for oil will drive the price to $125 a barrel. The easiest way to play rising oil prices is with the oil ETFs, such as the United States Oil Fund, LP ETF (USO), the iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OIL) and the Claymore MACROshares Oil Up Tradeable ETF (UCR).(futures са сделки с договор за покупка ако цената след 2 месеца на дадено нещо стигне дадено ниво - икономиката е сложно нещо;ETF - представляват специален вид документи които се търгуват на фондовите борси, но не са като другите акции, а например се движат в синхрон с цената на захарта или каквото друго си изберете ...  бел. ред)2. Sugar versus ethanol stocks. In the latest Barron's roundtable, money manager Felix Zulauf recommends playing rising demand for ethanol by owning sugar rather than ethanol stocks. The price of sugar has fallen 50% since February 2006 to 11 cents a pound, he says, below production costs of about 14 cents in Brazil and India, the two largest producers. Zulauf claims that sugar production is therefore on the decline, while demand is rising due to ethanol. Brazil produces 5 billion gallons of ethanol a year, and plans to increase that to 8 billion gallons in the next three years. Flex cars account for 22% of Brazil's total fleet, and the goverment wants the percentage to rise to 30%. And Brazil exports ethanol to the U.S., Japan and China, all of which are raising their demand. "In the past", says Zulauf, "when sugar started rising from a price below the cost of production, it rose 100% or more, on average." His target price is 20 cents. Note that according to Zulauf a 30% increase in the price of sugar (far less than the increase from 11 to 20 cents he's predicting) would eliminate ethanol's price advantage over gasoline. Sugar futures are therefore a better play on ethanol than the sugar-based ethanol producers such as Cosan (CZZ). Investors who can't access sugar futures may consider two commodity ETFs: the PowerShares DB Agriculture ETF (DBA) and ELEMENTS Linked to the MLCX Biofuels Index ETF (FUE).3. Coal prices to double -- good for alt energy stocks. As if the rise in oil and sugar prices isn't enough, Citigroup forecasts that the annual contract price for thermal coal will reach $100 per metric ton in the 2008-2009 finan[...]Напредват със синтетичния живот

2008-01-25T11:50:35.236+02:00

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7203186.stm

Един приятел ми прати линка от BBC и го споделям с вас. Засега не става въпрос за някакви кой знае какви сложни организми, въпреки че накъдето са тръгнали и това може да се очаква...да ги видим да се разхождат измежду нас. Само ще напомня, че вирусът на СПИН-а е лабораторно създаден и дори и учените да имат правата да го създават, това че са го "изтървали" ни е лишило от... Фреди Меркюри например. Намеренията им изглеждат благородни:

"The group hopes eventually to use engineered genomes to make organisms that can produce clean fuels and take carbon dioxide out of the atmosphere."

Но някой случайно не знае ли вече съществуващи, естествени такива организми?Пресни снимки от протеста в защита на Рила

2008-01-24T16:18:09.151+02:00

(image)

Тези които са били, могат да се познаят, а които не са били..могат да разгледат и да си помислят, защото това беше един много добре организиран, културен протест. Ако някой се е страхувал от сблъсъци и стълкновения - такива неща нямаше. Имаше сняг, вярно и студ малко, но огън също. Вижте сами.

(image)

P.S. за кадрите на задружното хоро на фона на плаката "РИЛА ВИСИ НА КОСЪМ", благодаря на Орлин :)Хармоничен старт

2008-01-24T01:32:53.582+02:00

Първа статия!
Крайно време беше...

Пускам този блог за да може всеки от любимата ни емайл листа да изнася публично най-доброто, от собственото си творчество :).

Не претендирам да ставаме медия, нито да конкурираме Горичка, а просто да имаме място, където спокойно да може да споделяме пред широката аудитория интересни идеи, статии, филми, сайтове и т.н.

Свобода!