Subscribe: Видин
http://corupciavidin.blogspot.com/feeds/posts/default
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Bulgarian
Tags:
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Видин

ВидинСигнали за корупцияUpdated: 2015-09-16T22:45:25.539-07:00

 Обществена дискусия "Видин днес"

2007-03-23T15:34:30.213-07:00

Групова дискусия - ВидинУчастници – 8 души. От тях:Мъже49 :г., работник, частен сектор38 г., служител, частен сектор28 г., работник, частен сектор (ромски произход)Жени55 :г., колбасар, частна месопреработвателна фирма51 г., служителка качествен контрол, държавен сектор40 г., работник, частен сектор28 г., безработна27Местни проблеми и гражданско участие.г., майчинство (ромски произход)Участниците изключително трудно достигат до конкретни предложения за разрешаване на установените проблеми на град Видин. Като цяло нагласата е, че тези проблеми касаят изцяло централна и местна администрация. Местните власти се мислят предимно като хората, които са разпродали предприятията на града за лично облагодетелстване. Това се разбира под “влошаване на ситуацията в град Видин - градът не е това, което беше”, заводите не работят. Има и частни фирми, но повечето са в сивата икономика. Гражданите са притиснати да работят без договори и осигуровки. Миграция на младите хора и безработица е тотална - едва 1 на 10 заявява, че желае да остане в град Видин Решението, което интервюираните предлагат остава в рамките на обичайното “да се открият предприятия”, “да заработи икономиката”. Откриването на нови работни места и предприятия се вижда като отговорност на “управляващите” – местна и централна администрация. Изводът е, че са нужни честни и мислещи за държавата /респективно - града/ хора. Ограничаването на сивата икономика се отбелязва като крачка към решаване на проблема. Един от пътищата за това са облекчения за дребния бизнес, който не изкарва достатъчно, за да покрие разходите по заплати и осигуровки. И тази мярка обаче трябва да дойде “централизирано”, без участието на засегнатите граждани, фирми и т.н. Корупция в общинската власт Според участниците корупцията е сред най-тежките проблеми в Община Видин . Разрешаването му се мисли като ключ към всичко останало – “ако се изкорени корупцията, ще се развие и икономиката, която сега не се развива свободно, а от хора, които са близки на Общинската администрация ”. Престъпността се разкрива, но заради корупция извършилите на престъпления не се наказват. Участниците са единодушни, че се страхуват да предприемат каквито и да е действия в тази посока. Дори и колективно те не биха търсили н[...]Рекет в общински пазар Видин

2007-03-13T15:31:58.225-07:00

В Централен Общински пазар Видин и до днес, продължават да се отдават маси на фирми които са преустановили търговската си дейност, това става с знанието на общинските съветници и кмета на община Видин д-р Иван Ценов. Тази порочна практика продължава 7 година, но никой не желае да започне проверка в това предприятие, касае се за много пари инвестирани под масата които потъват в служители на общинската администрация, и управлението на пазара. За тези суми, наематели дори които нямат фирми наемат маси, и обекти, да не говорим за незаплащането на тротоарно право в пазара където е порочна практика. Злоупотреби има и в отдаването на обекти под наем , всички обекти се отдават под наем без търг и конкурс , за други обекти който имат сключени договори за наем, срещу заплащане под масата, договорите им се продължават с анекси. Така има наематели които ползват обекти по 6, 7 години в нарушение на Закона за общинска собственост. Поисках да си наема магазин в пазара, където управителя ми отговори, че тук законите не важат, тука трябва да си платя и няма проблем. Сумата обаче която ми поискаха беше доста голяма. Много от обектите и наемателите на маси са задължени да учавстват в корупционни практики, след като направят дарения в размер на 4000-5000 лв. на община Видин. При липсата и желание да направят такива ,,дарения" договорите им се прекратяват , или не се подновяват. Държавата , общински съвет и кмета на общината продължават да злоупотребяват, всички злоупотреби в Общински пазар Видин се знаят, дори бяха дискутирани и в предаването ,, Дебати" по местната кабелна телевизия Видин. Но никой не желае да бръкне в политическото и финансовото блато на местната Община Видин, където мълчат местните общински съветници, и администрация където прилично под масата си осигуряват солидно финансово попечителство. Нито прокуратурата желае да започне проверк по същество защото от там се получават солидни финансови възнаграждения. Много от фирмите имат по пет шест обекта, за други който нямат фирми работят необезпокоявани от управлението на пазара. Всички тези злоупотреби се знае в целия град, затова и цените в общинския пазар Видин са толкова високи. Дори Видин няма лицензирано тържище съгластно новия закон за тържищата, защото много от масите и площите предвидени за селскостопанска продукция , се унищожават и на тяхно място изникват шикозни магазини, несъобразени с инфраструктурата на районна. Всичко това може да се види в общинския пазар във Видин, но никой няма желание да започне проверка , или ако започне тя е фиктивна , защото много от доходите на местните политически партии се усигоряват именно от тези ,,дарения", строителство на пеетна без нужните разрешения., дори и ДНСК не желае да започне проверка по същество. Корупцията в това общинско предприятие се е превърнала в традиция, и всеки работещ в управлението на пазара, човек, осигурява солидно финансово обезпечение за себе си.Автоматично публикуване на сигнал чрез SMS

2007-03-13T15:17:22.667-07:00

За да публикувате автоматично сигнал , свързан с корупцията в община Видин и областната администрация , изпратете SMS на телефон 0877378989. НЯМА НИКАКВО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНАТА .Моля , спазвайте фонетичната конвенция www.uni-bonn.de/~manfear/cyrlatencoder.php , за да се конвертира и кирилизира правилно съобщението . Съобщенията се публикуват автоматично т.е без администраторска намеса. Съобщения несъвместими с общоприетите ценности на общуване няма да бъдат допускани (съобщението се претърсва от бот за недопустими изрази, преди да бъде публикувано).Корупция в Гранична полиция

2007-03-10T12:31:03.054-08:00

Искам да Ви информирам за висша форма на корупция от един полицейски шеф на гранична полиция в гр.Видин. Същият комисар притежава транспортна фирма "Вишка"-91, която се представлява от неговата бълдъза и неговия племенник. Чрез автомобилите на фирмата и с активното съдействие на комисар Янков се осъществява една от най-крупните контрабанди на акцизни стоки през границата на страната. Под "стриктен" контрол" от негова страна през границата на страната на ГКПП "Връшка чука" и ГКПП "Брегово" се внасят огромни количества контрабандни цигари от Република Сърбия. Изградил връзки и в съседната страна, използвайки длужебното си положение, този господин се самозабравя в правенето на пари. Използвайки методи на заплаха, той контролира подчинените си служители и своята престъпна дейност. Назначен от престъпна групировка и покровителстван от висши партийни величия, той се смята за недосагаем в града. Напълно използва служебното си положение за правене на много пари. Печели от всички дейности, които са свързани като шеф на тази служба. Всички ГКПП за да нямат "проблеми" се отчитат щедро на този господин. Господина притежава и кафе-машини в района на ГККП "Връшка чука" и ГКПП Брегово от които се изкарват парични средства, месечно, колкото са пенсиите в гр.Видин. Фирмата му съмсем "честно" спечелва конкурсите за снабдяване на Областната полиция и граничния сектор с ГСМ, предимно с масла за автомобилите. Всичко това се вижда и е елементарно за доказване, но страха в този град е голям и то с основаниеВидин

2007-03-10T12:29:31.155-08:00

Д Е К Л А Р А Ц И ЯНие, долуподписаните общински съветници от Общински съвет Видин с настоящата декларация изразяваме публично категоричното си НЕСЪГЛАСИЕ с внесеното Предложение от кмета на Община Видин с рег.№ 08-00-219/ 17.10.2006 г. за ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ и макар да съзнаваме, че сме в позиция на малцинство по ред причини, предлагаме на Общинския съвет като върховен орган на местната власт да не приема посоченото предложение. Водими от силна тревога и загриженост за родния край, констатирайки безпрецедентния упадък и невиждано безконтролно разхищаване на общинските финанси, незачитане на действащите нормативни разпоредби и едноличен диктат при вземане на важните решения за управлението на града ни, ние заявяваме, че не желаем да съдействаме за задължняването на общината и нейните жители за години напред, като отпуснатите средства бъдат похарчени вероятно за целите на следваща предизборна кампания. Нашите мотиви са породени от обективен анализ на резултатите от управлението на община Видин в последните години, като налице е следното: НЕПРОЗРАЧНО И НЕЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАРИ. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНТРОЛ В последните няколко години сме свидетели на крайно непрозрачно, незаконосъобразно и неефективно управление на финансовите средства на Община Видин, която тенденция се задълбочава и намира пореден израз в сегашното предложение на изтеглянето на нов кредит. Община Видин почти остана без свое имущество при установилата се напоследък ударна разпродажба на общинско имущество и то на нереални цени, така че сме изправени пред невъзможност да генерираме съществени приходи от собствено имущество. Практика е недвижими имоти - частна общинска собственост да се отдават под наем без търг или конкурс в нарушение на Наредбата на ОбС по чл.8 от ЗОС, да не се претендират дължими наеми, лихви и неустойки, да не се следи за изпълнението на приватизационни договори. В това отношение е безрезултатна намесата на държавни институции като Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол или Сметната палата, чийто заключения и препоръки не се изпълняват,а издадените актове и наказателни постановления срещу виновните длъжностни лица от[...]Кой пречи на Дунав Мост

2007-03-07T03:29:05.498-08:00

Транспортно министерство не може да отчужди земите около предстоящия втори мост над река Дунав, защото община Видин ги е продала на частни инвеститори, съобщиха в петък от ведомството.Местната власт в крайдунавския град е била уведомена още в началото на проекта, за границите на идейния проект, в които ще се разположи бъдещото съоръжение. Били са нееднократно уведомявани за предстоящите отчуждителни процедури, планирани от транспортното ведомство на терени, които трябва да влязат в прилежащата инфраструктура на моста.Щом започват процедурите за отчуждаване на терени, за които транспортно министерство знае, че са общинска собственост, става ясно, че общинското ръководство на Видин ги е продало на трети частни лица.От Министерство на транспорта уточниха, че според действащия Закон за устройство на територията общината е длъжна първо да ги предложи на инвеститора и едва след това на трети лица.Община Видин не е имала разпоредителни сделки с имоти пред последните месеци, коментира за Mediapool кметът на Видин Иван Ценов.Това обвинение ми прилича малко на измиване на ръце от страна на транспортното министерство, което вече две години и половина не успява да подпише договор за строителството на моста, каза Ценов. Той уточни, че винаги е работил добре със звеното за управление на проекта към Министерство на транспорта и не е бил уведомяват за проблеми с отчуждителните процедури. Има само един голям инвеститор, чиито инвестиционни намерения попадат в а сервитутната зона на големия инфраструктурен проект. Частникът обаче бил готов да си отстъпи терена срещу обезщетение, коментира Иван Ценов.Общинският съвет продава имотите, а не аз, но ако имам инвеститорски интерес, то аз няма да спирам продажбата на имоти заради транспортното ведомство, каза кметът на Видин.От транспортното ведомство обаче твърдят, че общината е прескочила действащото законодателство и не само е продавала имоти, а е преобразувала терени, в резултат на което са се образували още няколко нови имота.Специалисти коментираха неофициално пред Mediapool, че общината не за първи път се възползва по този начин от големия инфраструктурен проект. Специалисти коментираха, че кога[...]Във всеки град има мафия, във Видин мафията си има град

2007-03-07T03:22:06.046-08:00

Безобразията в Община Видин продължават. престъпните безумия на кмета на общината и безобразното отношение и безпринципност, и безотговорност на общинския съвет продължават. Всички тези точки ако има отговорни институции моля да бъде изискана проверка от предложенията които са допуснати от Председателя на ОбС г-н Пламен Трифонов. Много от предложенията допуснати до заседанието са незаконносъобразни и нецелесъобразни и противоречат на в интерес на видинските граждани и на общината. Разпродажбите на имущество продължават, заменките и незаконно опрощаване на задължения и отпускане на средства от бюджета на общината. Община Видин в момента е в финансова криза, пари няма,но се питанм след като се продаде всички имоти от каде общината ще има финансови постъпления.Повечето от имуществото в общината е продадено,много от финансовите средства са несабрани. Общината строи павилиони с бюджетни пари а след това ги продава на безценица. Поредното безумие е да бъдат отдадени паметниците на културата които са публично държавна собственост,от кмета на общината незнам защо на физически и юридически лица това е абсурд. Продават се тротоари които са оформени като петна, за строителство, зменят се имоти в края на града за имоти в центъра това е абсурд. Нека ако има отговорни държавни институции наистина подходят адекватно и да преустановят тази корупционна порочна практика. Нека да бъде потърсена отговорнаст на това безумие и този апсурт .Ето част от безумните предложения, този въпрос го поставям на вниманието и на разследващите органи т.е. Прокуратурата. Заседанието ще се проведе при следния дневен ред: 2. Предложение с вх.№08-00-145/06.07.06г. на кмета на Община Видин относно замяна на поземлен имот 5945-частна общинска собственост по плана на гр.Видин, ЮПЗ, собственост на “Екопетролеум Индъстриз” АД Докладва: д-р Иван Ценов-кмет на Община Видин Становище: председател на ПК по общинско имущество 3. Предложение на ПК по общинско имущество, ...за разглеждане на предложение с вх.№08-00-111/08.05.06г. на кмета на Община Видин относно замяна на УПИ-ІV, 2566, кв.515а по плана на к-с “Калето”- ЧОС Становище: председател на ПК по общинско имущество 4. Предложен[...]Община Видин

2007-03-07T03:20:35.898-08:00

Тотална корупция тресе Община Видин.Многоброини констатации на различни институции. Но видинската окръжна прокуратура остана безмълвна.Корупцията солидно е подкрепена и от прецедателя на общинския съвет видин който е от БСП И Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБщИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА БСП в града. С неговото заведение ,,Летен кът" което се намира в градската градина и се ползва вече шеста година без да се обяви търг и конкурс, въпреки ,че е публична общинска собственост.Липсва политика за управление на общината.Продължават разпродажбите без търг и конкурс, или ако има той е фиктивен. Повечето от решенията се взимат в нарушение на законите имено по продажбата на общинска собственост.Много от решенията са взети без квалифицирано мнозинство от две трети както го задължава закона, но какво от това.Почти всичко в града е разпродадено, на свои хора и поставени лица.Много от общинските съветници са получили солидно възнаграждение от кмета, в замяна някои от разпродажбата на имоти около Дунав мост две на свои хора. Това може да бъде проверено от отговорни външни институцции и евентуална ревизия на взетите решения от общински съвет. Зелените площи бяха унищожени с грандоманско строителство на магазини и търговски конплекси, всеки можеда се убеди в това.Но ДНСК- Видин остана безмълвна, нарушения няма или може би се правят , че не ги забелязват.През миналата година шумно започна реконструкция на дигата в село Градец, видинско на река ,,Тополовец", но въпреки това селото бе наводнено. Оказа се ,че 160 000лв. отпуснти, ОТ КОМИСИЯТА ПО БЕДСТВИЯ И АВАРИИ не са достатътчни за дига на едно село. Липсва контрол от институциите. В тях цари тотална корупция. Да не говорим за съда и прокуратурата. Кадето през 2004г. шумно бе проведено първото изнесеното заседание на ,,Комисията за координация за борба с корупция " в Видин, то бе отразено от всички медии . От вестник,,Банкер", притурка ,,Параграф 22" непрекъснато се описваха действията на Окръжния прокурор на Видин. Който независимо от решението на комисията която излезне с десет страничен доклад и в него бяха констатирани подробно редица нарушения на закона , бе изразено мнение за образуване на предваритеклно производство. Окръжна прокуратура Видин въпреки становищата отказваше да образува предварително производство. Оказа се ,че мъжа на окръжния прокурор работи в Община Видин към отдел ,,Екология". За всяка рекратена преписка на жена му тои получава солидно възнаграждение. Всичко това ме навява ,че няма институции които да спрат тези своеволия на кметовете и по специално Кмета на Видин, незаконно съобразните решения на Общинси съвет Видин. Няма кои да извършва проверки ,а и тези дирекции са тотално корунпирани защото по един или друг начин са получили своите имоти и магазини за благодарност. Кметовете непрестанно искат да бъде изменена конституцията и по специално за децентрализацията на общините. Но общината е в хиляди левове дългове които общински съвет ги приема.Спортната зала в Видин няма осветление , общината се надява отново да отложи задълженията си към енергото. Просто няма контрол. През декември месец от двама роми бе извършено зверското убиство на адвоката Даниел Вълчев в градския парк.Общината има сключен договор за охрахна НА ПАРКА от охранителната фирма,,МАРС СЕКЮРИТИ". Тя е на брата на адвокат Цецо Иванов които и е общински съветник. В договора изрично е има кауза за опазване живота на хората в парка, но въпреки убйството договора продължава да е в сила и общината продължава да превежда на фирмата хиляди левове годишно. Няма контрол. В Видин продължават да бъдат задържани ученици от полицията с по една или малко повече от една доза наркотик, но няма задържан нито един голям наркодилър. Шумно биват оповестявани тези действия в медиите.Видинската общинска мафия

2007-03-07T03:19:25.089-08:00

Общински съвет-Видин продължава да си затваря очите като най голяма вина носи председателя и който е ОТ БСП, И Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС НА БСП. Аз работих по програмата ,,От социални помощи към заетост" в ,,Алея на влюбените" това беше по програма на общината която спечели проект по ФАР.Разбрах ,че общината е спечелила много пари по този проект, а на нас ни плащаха от социалните.И защо след като държавата ни плаща общината ни нае да работиме там, вместо да назначи безработни.Нека да бъдат проверени и кои и как се продаде бившето кино,,Дружба" сега търговски комплекс и кино ,,Никра".Кои разреши да се построи пред него заведение в залената площ в градинката,кои разреши да се построи магазина до Младежкия дом. защо е превърнат и как като търговско дружество.Колко пари са изразходвани за фонтана пред Съдебната палата и защо общинските съветници гласуваха толкова много пари, а за монумента на площад ,,Европа". Това всичко може да бъде проверено аз се поразпитах и разбрах ,че за всичко това има документи,тоезт Списъците за капиталовите разходи за 2003,2004,2005г,2006г. а там наистина има доста интересни факти за източване ан общината и то с знанието на общинския съвет. Да не говорим за храма,,Успение Благородично " където общински съвет-Видин са отпуснали милиони лева. В този храм се строи от едно частно сдружение в което в управителния съвет учавствува и кмета на общината д-р Иван Ценов. Да не говорим че много от имотите се ползват без да провежда търг и конкурс , това също може да бъде проверено в общината, в регистара. Всички това оставям на прокуратурата и Главния прокурор да го вземе под внимание и да разпореди проверка, ако не нека стане достояние на Европа да видят как се спазва бюджетната дисциплина от община Видин. Има и много актове на АДВФК, НО ТЕ СЕ КРИЯТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, И И НЕ СТАВАТ ДОСТОЯНИЕ НА ВИДИНСКАТА ОБщЕСТВЕНОСТ ТАКА Е И С ДОКЛАДА НА ,,КОМИСИЯТА ПО КОРУПЦИЯ " КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ КЪДЕТО във Видин се ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО ИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗ 2004Г. Корупцията и източването на общината е факт и много лесно може да бъде проверен от взетите решения на ОбС-Видин, и в регистрите които трябва да подържа общината. [...]