Subscribe: LionDalisious
http://lioncheto.blogspot.com/feeds/posts/default
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Bulgarian
Tags:
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: LionDalisious

LionDalisious

Updated: 2018-03-06T00:35:15.998+02:00

 Слънчевото затъмнение във Водолей : готов съм да се включа в хора на звездите

2018-02-13T11:39:47.652+02:00

Вътрешна революция, нова реалност или скок в неизвестнотоОсновната астрологична картина през февруари се определя от Сезонът на затъмненията и появата на Венера като вечерница. Поради мащабното си влияние върху земните процеси обаче, затъмненията винаги имат по-осезаем характер тук и сега. Те поставят в центъра на нашето внимание въпроси и ситуации, изискващи усвояването на една изцяло нова реалност и адаптацията към нея. Много често, особено както при настоящия сезон, когато лунното затъмнение предхожда слънчевото, настъпват необичайни дори парадоксални събития и промени които преобръщат живота ни с краката нагоре, а сега, в седмицата на затъмнението,  пред нас стои задачата да създадем порядък в този хаос и да се приучим да живеем в новите условия. Същевременно, всяко слънчево затъмнение ни поднася възможност да повлияем на процесите формиращи бъдещето, да бъдем творци, а не пасивни участници на собствения си живот. Темите вече бяха зададени в августовския сезон на затъмненията и тъй като вече съм ги описала, не смятам този път да се спирам подробно на тях. Далеч по-полезно би било да вникнем във вътрешните процеси протичащи в дните преди, по време и след слънчевото затъмнение през тази седмица, за да можем да се синхронизираме с тях и да ги използваме по един конструктивен и съзидателен за себе си начин.И така, добре е да имаме предвид, че настоящите събития и процеси на са изолиран случай, а естествена закономерност, етап в развитието или резултат от осъществени или не решения и избори възникнали през август-септември 2017г. До колко смели и решителни сме били в осъществяването им, съумели ли сме да се приспособим към настоящето и да поставим основа на бъдещето или все още стоим с единия крак в миналото, удобно настанени в комфорта и сигурността на "добре познатото зло", отхвърлили възможността да предприеме рискованата авантюра да се озовем в "непознатото добро". Или поне да си дадем шанса да го опознаем, със всички произтичащи от това решения и съпътстващите ги действия и промени. Приключването на тези процеси и равносметката за тях тече сега, 8-15 февруари - в последната фаза на лунния цикъл преди затъмнението.Държа да отбележа, че това много често е преди всичко психологически, отколкото събитиен пр[...]Новолуние в Скорпион: Най-тъмно е преди разсъмване

2017-11-17T20:22:02.954+02:00

На 18 ноември , в 13,40 бг време, Слънцето и Луната ще направят годишната си среща в царството на Скорпиона, за да поставят началото на нов слънчево лунен цикъл,с акцент разбира се върху темите на домакина. Популярния образ на Скорпиона е класически свързан с трансформацията, което предполага, че през следващите седмици ще имаме условия за осъществяване на промяна. Освен това, за Скорпион, като представител на водната стихия са присъщи особена емоционалност и вродени способности за дълбоко интуитивно разбиране на света, поради което бихме могли да бъдем захранени с проницателност, внезапни прозрения и открития за неизвестни и непознати до сега качества - наши собствени, на хора от обкръжението ни или на аспекти на реалността.При все цялата си мистичност обаче, Скорпион е фиксиран и доста рационален, поради което с присъщата скоприонска проницателност обслужва съвсем конкретни теми, като например финансовите взаимоотношения и всички видове обмен на ресурси и енергия, включително сексуалния обмен, задълбочени изследвания и разследвания на факти и обстоятелства намиращи се под повърхността, но влияещи директно на реалността, страховете, кризите и психичните модели, тайнствените механизми на трансформация поддържащи живота, окултните знания и практики. Като цяло, енергията на Скорпион е дълбока и интензивна, понякога дори жестока в непримиримата си битката с всичко, което възпрепятства и противоречи на еволюцията, включително и с живота, когато е лишен от жизненост и съзидателност, поради което тук намират място и всички теми имащи близко отношение със Смъртта.Така най-съществения акцент през този лунен месец ще бъде реформата. Още по-силни указания за нея поставя факта, че всъщност това новолуние представлява средната точка между миналия (августовски) и бъдещия(февруарски) сезон на затъмненията, протичащ в момента по оста Лъв-Водолей. Тази средна точка отбелязва критична фаза, с потенциал да ни преведе през прага към бъдещето. Пресичането на прага обаче, ще изисква сериозни реформи. Така че крайно напрегнатия потенциал на това новолуние, указва необходимостта от голяма промяна, според която реалността следва да се промени кардинално и необратимо. По скорпионска логика, това би следва[...]Среща

2017-10-26T17:29:15.440+03:00

На този ден бе нашата среща
Бе тихо, късен следобяд.
Влетя във стаята, поседна там отсреща уж, 
а всъщност тайно във живота ми се настани
Сърцето преобърна се смутено,
завинаги,  а всъщност целия ми свят.
Запомних  първо аз очите,
и тъмната им мъжка страст.
Те жадно питаха за всичко,
безмълвно ми говореха...какво?
И леко тръпнещата ти усмивка
прониза цялото ми същество.
Тогава твойта длан гореща
докоснах и останах в плен.
Забравена цигарата изгасна.
Притихна вечерта навън.
Три часа неусетно отетяха,
не в разговор, а в цветен сън.
Такава беше първата ни среща.
...и неизбежно ни събра.
Магия, приказка необикновена
следа безкрайна във живота ни насрещен
и разказ със отворен край

В интерес на справедливостта за новата Луна

2017-10-21T04:00:59.718+03:00

Съвпадът на Слънцето и Луната тази нощ, 19.10, 22,12ч. поставя началото на нов слънчево-лунен цикъл, който ще ни фокусира в темите на Везни, а именно сътрудничеството, партньорството, социалните взаимоотношения, справедливостта, изкуството и естетиката, дипломацията и съгласуването на личните интереси с чуждите. Най-ярък отпечатък върху новия слънчево-лунен цикъл поставя Уран, причакващ още от вчера във воюващата противоположна позиция. А това означава, че всички гореизброени теми могат да се проявят в живота ни чрез неочаквани и парадоксални обрати, обстоятелства и ситуации. Такива условия обичайно рефлектират върху нас с повишена раздразнителност, колебания в настроението, категоричност преминаваща в склонност към необмислени постъпки и радикални решения, както и завишени претенции за лична правота, лична свобода и независимост. В този момент би било разумно сами да си наложим ограничения на скоростта на действия и повече сдържаност, особено в дните на балзамична Луна, преди  първия Лунен сърп да се появи. Ще го очакваме в събота вечер.При определи условия обаче, неочакваните и парадоксални ситуации, могат да ни бъдат и полезни. На първо място, се нуждаем от вътрешна готовност за промяна и обновление, от възприемчивост към нови идеи, от умение да използваме нестандартен, новаторски подход за разрешаване на възникващите ситуации. На второ място, подобен акцент върху новолунието подчертава още повече необходимостта от поддържането на баланса между сътрудничеството и личната независимост. На карта е заложен успехът на съюзите, които са важни за нас, чието съхраняване е възможно само при открито и справедливо взаимодействие, повече свобода и доверие. Подобен обмен изисква висока степен на емоционална зрялост и осъзнатост, че съюза и личната свобода не са взаимно изключващи се понятия. Особено ако съумеем да съхраним и интегрираме индивидуалните качества на личността си във връзката, без да губим идентичност. Не са изключени непредвидени разриви под въздействието на моментни емоции и настроения дирижирани от неспокойни умове, а възстановяването на взаимоотношенията в последствие би могло да се окаже изключително трудна задача. Поради което е необходимо с[...]Новата приказка на Марс и Венера

2017-10-05T09:21:05.985+03:00

В доста сложна астрологична атмосфера, на 5 октомври, в 19-тия градус на тропическата Дева, започва новия цикъл на обмен между Марс и Венера. На фона на пълнолуние, което само по себе си задейства процеси на кулминация и развръзка в сюжети касаещи взаимоотношенията, в условията на ограничаващи рамки наложени от Сатурн, архетипните любовници ще се опитат за пореден път да ни разкажат приказката която започва с "Желая" и продължава с "Решил съм да имам". И тази приказка започва във време, в което героите съвсем не се намират в силата и радостта си, напротив, подвластни  на автоматични, неосъзнати и неконтролируеми реакции, могат да заложат деструктивно развитие на сюжетите или напротив-решителен отказ от правила и митове, които обслужват общите, чуждите, но не и личните интереси. Но нека първо ги представим.Познаваме Венера най-вече по повод срещи и преживявания с любовта, взаимоотношенията, парите и ресурсите, а така също и с красотата, изкуството, удоволствията, притежанията, хармонията, баланса и умереността. Всички тези качества приписвани на Венера обаче, са не толкова основни принципи, колкото следствие от проявленията на нейната архетипна природа. Защото на по-дълбоко ниво, Венера създава и обслужва вродената и придобита система от ценности и приоритети които ни помагат да направим избор. Много е просто. Ние придаваме субективна ценност на онова, което желаем да притежаваме и което смятаме че ще ни направи щастливи, ще ни донесе удоволствие и удовлетворение. Поради което, съвсем логично асоциираме Венера с теми като собственост, ресурси и всичко което наричаме желано и приятно и представлява за нас източник на удоволствие. По тази причина свързваме Венера на първо място със взаимоотношенията и парите, като първични категории обслужващи удовлетворението от живота. Ценностите обаче, се явяват онзи безусловен ориентир в ситуации на избор, който се налага да използваме както в ежедневно-битови, така и в глобални или съдбоносни ситуации. В крайна сметка, онова което ни обединява, или напротив разграничава от другите хора е именно нашата ценностна система. Харесваме и одобряваме онези които я споделят и напротив-както е известно, всички конфликти[...]Пълнолуние на Истината

2017-09-04T14:01:44.919+03:00

На прага на есента, съзнателно или принудително се налага да се настроим на честотите на сдържаната "девича" енергия. Живота ни връща към ежедневните задължения, обичайния ред и рутината и изисква от нас да проявим делови качества, практичност, акуратност и най-вече способност и умение да държим живота си на фокус. Дали и доколко ги притежаваме ще стане ясно много скоро по време на Пълнолунието в празничния 6-ти септември / 10,02 ч./ . А притежаването им е изключително актуално и дори живото спасяващо, предвид размиващото същия този фокус влияние на Нептун, инатливото настроение на стационарния Меркурий и все още пораждащото съдбоносни обрати влияние на Слънчевото затъмнение. И ако сме си помислили че вече сме видели, разбрали и преживяли всичко, именно в седмицата 4-10 септември, ще ни се наложи често да си припомняме народната мъдрост че "Пилците се броят на есен".Подовете от августовските събития също.Пълнолунието винаги довежда процесите до максимална реализация, поставя естествен финал на онези от тях, достигнали до своята зрялост, поднася резултати, хвърля светлина на онова което до този момент е останало в сянка и често ни принуждава да си отворим очите за онова, което до този момент умишлено сме избягвали. Така е и този път, дори нещо повече. Пълнолунието ще освети ситуациите темите и житейските сфери, в които проблемите се дължат на собствените ни илюзии и нежелание да видим и приемем истината. Едни ще поставят точка на важни житейски сюжети, други ще се сбогуват с надежди и хора които дълго са обслужвали представите им за настоящето и бъдещето. Трети вероятно ще получат настойчива покана от живота или собствената си съвест да преразгледат наскоро взети решения или да коригират допуснати грешки. Във всеки случай, небето ни поднася финална възможност да видим и осъзнаем действителността и да приемем реалността такава каквато е.Дали ще го сторим е въпрос на избор. А и никой не ни обещава, че прозренията ще ни се отдават с лекота, или че ще постигнем дори да искаме така желаната яснота. Нептун е коварен съблазнител и следва да внимаваме да не заменим една илюзия с друга. Най-съблазнителното му предложение ще ви обещае да ви спаси от [...]Корпус Херметикум / Пимандър към Хермес

2018-01-15T19:22:42.848+02:00

Втора книга: Пимандър към Хермес1.   Пимандър: "А сега бъди тих, о, Хермес Трисмегист, и запомни добре това, което ще ти кажа. Аз ще ти кажа сега това, което имам в ума си."2.   Хермес: "За Бог и Всемира е говорено много и от всички възможни страни, но въпреки това мненията си противоречат, така че аз не можах да разбера в тях истината. Желаеш ли, о, Господи, да ми обясниш това? Защото само на твоето откровение ще повярвам."3.   Пимандър .: "Слушай тогава, сине мой, каква е истината за Бог и Всемира. За Бог, Вечността, Всемира, Времето и Възникването.4.   Бог създава Вечността, Вечността създава Всемира, Всемирът създава времето, а времето създава възникването, раждането.5.   Доброто, Красивото, Блаженството и Мъдростта заедно оформят същността на Бог; същността на Вечността е непроменливост; същността на Всемира е порядък; същността на времето е променливост; същността на възникването, на раждането е живот и смърт.6.   Духът и Душата са активните, изявяващи се сили на Бог; непреходността и безсмъртието са въздействията на Вечността; завръщането към съвършенството и освобождаването от природата са въздействията на Всемира; нарастването и намаляването са въздействията на времето, възникването има за въздействие качеството.7.   И така, Вечността е в Бог, Всемирът е във Вечността, времето е във Всемира и възникването е във времето.8.   Докато Вечността почива около Бог, Всемирът се движи във Вечността, времето протича във Всемира и възникването се ражда във времето.9.   Следователно Бог е първоизворът на всички неща, тяхната същност е Вечността, а Всемирът е тяхната материя.10.   Вечността е потенциалната сила на Бог. Делото на Вечността е Всемирът, който не познава начало, а непрестанно възникване по въздействието на Вечността. Затова нищо, което е във Всемира, никога няма да премине, защото Вечността е непреходна; още по-малко някога нещо ще бъде унищожено, защото Всемирът изцяло е обгърнат във Вечността."11.   Хермес: "Но какво е Божията мъдрост?"12.   Пимандър.: "Тя е доброто и красивото, блаженството, всяка добродетел и Вечността.13.   Вечността оформя Всемира в един порядък, който прониква материята с безсмъртие и непрехо[...]Корпус Херметикум / Пимандър

2018-01-15T19:27:19.202+02:00

1.   Веднъж, когато размишлявах върху съществените неща и моята Душа се извиси нагоре, физическите ми сетива напълно заспаха, както при някой, който след обилно угощение или вследствие на голяма фзическа преумора е налегнат от дълбока дрямка.2.   Привидя ми се едно огромно същество с неопределена форма, което ме повика и ми рече:3.   "Какво искаш да чуеш или видиш и какво жадуваш да научиш и познаеш с цялата си душа?"4.   Аз казах: "Кой си ти?"5.   И получих като отговор: "Аз съм Пимандър, Духовната душа, пребъдващото от самосебе си същество. Аз зная какво желаеш силно и навсякъде съм с теб."6.   Аз казах: "Жадувам да бъда поучен върху съществените неща, да разбера тяхната природа и да позная Бог. О, колко много копнея да разбера!"7.   Той отговори: "Задръж добре в съзнанието си това, което искаш да узнаеш, и аз ще те науча."8.   При тези думи неговият външен вид се промени и заедно с това в един миг всичко се разкри пред мен. Аз видях едно необикновено видение: всичко се превърна в една ведра и радваща сърцето светлина и аз се наслаждавах безгранично на тази гледка."9.   Малко след това в една част от светлината се появи ужасяващ и непрогледен мрак, който, както ми се стори, се движеше и въртеше като змия надолу във виещи се спирали. После мракът се превърна във влажна и неизразимо хаотична природа, от която се издигаше дим като от огън, докато тя издаваше звук, наподобяващ неописуемо стенание.10.   Тогава от влажната природа се издигна нагоре един вик, един безсловесен зов, който аз сравних с гласа на огъня, като в същото време върху нея разстла от светлината едно свещено Слово и от влажната природа се разгоря и извиси нагоре един чист огън, светъл, ослепителен и мощен.11.   Въздухът последва в своята ефирна лекота огненото дихание: от земята и от водата той се издигаше към огъня така, сякаш беше закачен към него.12.   Земята и водата останаха там, където си бяха, много силно смесени една с друга, така че земя и вода не можеха да бъдат възприемани поотделно; и те бяха довеждани непрестанно в движение, чрез диханието на Словото, което се носеше над тях.13.   Тогава Пимандър каза: "Разбра ли какво означава това видение?"[...]Затъмнението в Лъв - извън пределите на безопасността

2017-09-04T13:59:51.295+03:00

Преди да разгледаме подробно ефектите и дефектите на предстоящото Слънчево затъмнение в Лъв, може би е добре да уточним, че затъмненията активират процеси на обновление в принципите заложени не просто в един зодиакален знак, а в двойката знаци по която е разположена нодалната ос на Луните възли - в случая Лъв-Водолей. Именно в дуалността на осите, търсим индикациите за съдбоносни обрати, промени и важни житейски избори проявяващи се в нашата реалност в периодите на затъмнения, за да възстановят баланса в проявата на полярните значения заложени в съответната зодиакална ос.И така смисъла на всичко случващо се през август, преди и след Слънчевото затъмнение ще трябва да потърсим в съотношението на следните полярности в живота си.Власт и СвободаЛюбов и способност да предоставим правото на другите да бъдат себе сиСебереализиция и зависимост от оценката на другитеСебеизразяване и способност за сътрудничествоПотребностите ни да контролираме и съхраняваме статуквото от една страна и способността да възприемаме новото, да се откажем от рамките и шаблоните от другаПотребността от любов, одобрение и признание и способността да отдаваме всичко това на другитеСпособността да строим и контролираме живота си и зависимостта ни от влиянието на външни, непредвидени обстоятелстваПотребността от по-висок стандарт на живот и способността ни да получаваме съответните доходи от своето призвание, работа и обществено положениеРазбира се, доколкото слънчевото затъмнение подчертава Лъвските принципи, основния фокус ще бъде в способността ни да разгръщаме потенциала и да творим, както и да заслужим признанието, одобрението и потвърждението за нашата значимост. Заради това, ще се стремим към публичност, ще търсим възможности да демонстрираме потенциала и постиженията си. Събитията и сюжетите, и дори неочакваните кризи и обрати,  могат да ни поднесат нови тенденции и сюжети касаещи взаимообмена на енергия и любов в живота ни, както във външната реалност, така и в личните взаимоотношения с любимите ни хора. В този момент могат да се родят идеи и тенденции, предлагащи ни повече възможности за себеосъщ[...]Лятно слънцестоене

2017-09-04T13:59:33.283+03:00

Днес е Лятното слънцестоене-един от най-заредените с магическа енергия дни в годината. В този момент Слънцето достига най-високата точка по еклиптиката. То ще ни огрява от своята висота в продължение на няколко дни и ще опложда с творяща енергия всичко в поднебесния свят. Огненият му диск символизира величието на мъжкият аспект на Божествеността. Това е най-дългия ден в годината символично отбелязващ победата на Светлината над Мрака и господството на Деня над Нощта.

Преди изгрева на Слънцето, Зората се бе нагиздила с красив съвпад на Луната с Венера. Така запечатало целувката от двете господарки на нощта, Слънцето ще отстъпи господството на Деня, на Нощта. А тя постепенно ще започне да расте и да ни напомня, че освен от външни и видими постижения имаме нужда и от вглъбеност, вкореняване, връзка с миналото и традициите, семейството и дома.Емоциите и чувствата с които Луната и Венера поставят своя печат, ще задават тона и посоката във всички сфери на живота, но както знаем те звучат най-на място в личните взаимоотношения. Позволете си да изразите чувствата си към тези които са ви симпатични, които обичате и с които ви свързват топли чувства и привличане.

Днес е и горния съвпад със Слънцето и Мeркурий, който също поставя печат върху предстоящия летен сезон. Нека той ви донесе интелектуално озарение. Не пренебрегвайте нито едно хрумване, новина или внезапно завладяла ви идея. Слънцето което днес притежава божествена власт върху всичко ще им предаде мащаб и енергия за реализация. Тази максимална фаза в Слънчево-Меркуриевия цикъл ни дава възможност да преживеем този ден максимално осъзнато,защото всички действия, намерения, мисли и думи днес, и съответно техните последствия притежават сега мощна сила. Съсредоточете се в себе си, в пълно приемане на текущите ситуации, бъдете наблюдатели на вътрешните и външните процеси протичащи днес.

Прекрасно време за пътувания и пътешествия. Бъдете в движение, не се застоявайте на едно място, прекарайте повече време сред природата. Движението и връзката с природните сили ще ви заредят с енергия, бодрост и сила. Светлината е в изобилие, природата тържествува и ни разкрива богатство от цветове, аромати и звуци. Окъпете се в слънцето, в морето, прекарайте целият ден навън. А сега той е дълъг, най-дългия в годината, продължава повече от 15 часа. Нека заряда, който Слънцето ни дава днес и с който ще продължи да ни захранва и в следващите два дни, пробуди у нас съзидателни стремежи и несломим дух.11 май, В Пълнолунието на Божествената сватба

2017-05-09T22:59:56.928+03:00

Пълнолунието настъпва в сряда срещу четвъртък 11 май, малко след полунощ. Ако се разходите по залез или зазоряване ще можете да наблюдавате дисковете на небесните светила разположени едно срещу друго. Истинска космическа сватба!Един от най-магичните и потайни моменти през годината се отбелязва с пълнолунието през май, което се разполага по оста на тропическите Телец-Скорпион.  На този ден се е родил Буда, а  древната келтска култура се свързва с отбелязването на празника Белтейн. Всяка религиозна култура отбелязва този ден в своя календар. Това е празникът на Земята, пирът на Природата, Божествената сватба между небето и земята, когато Великата майка, Богинята на плодородието е коронясвана с венци от цветя и почитана с песни, танци и веселие. Този ден бележи началото на лятото, когато цялата природа достига върха на своята сила и енергия, хората, растенията и животните се подготвят за предстоящите топли месеци. Това е времето за любов и единение.В тази нощ на вълшебства първото ми послание е към дамите. Ако не сте чародейки и лечителки, и не танцувате цяла нощ около вековно дърво сред цветята и музиката на птиците, постарайте се да не пренебрегвате малката магьосница, която спи у всяка жена. Та нали и у вас живее поне една Лунна богиня? Излезте сред природата и се насладете на красивия залез и уханния аромат на цъфналите дървета и цветя. Полежете в зелената трева и се опитайте да почувствате в себе си силата на Земята. Слейте се с нея! Наберете цветя и ги отнесете у дома, за да съединят дома ви с изобилието на живия свят навън. А вечерта под пълната Луна си направете малък олтар вкъщи, поставете бяла свещ, украсете я с червени и бели панделки и пролетни цветя, запалете благовония и подредете цветята и много зелени листа. Изразете със собствени думи признателността към Природата, към свещения съюз и новия живот, проникващ във всичко. Още по-добре ще бъде, ако имате любимо дърво и е възможно да направите своя малък ритуал около него. Празнувайте живота, сексуалната си мощ, сливането на духа и материята, съвършения баланс, раждащ живот. А  на разсъмване, отидете в г[...]Акшая Тритя - Неразрушимия ден

2017-04-27T12:29:16.988+03:00

Новолуния има през всеки месец. Има обаче само един ден в годината който има уникалните качества да превърне нашите начинания и духовни стремежи в гарантирано благосъстояние и днес ще ви разкажа за него.Акшая тритяНеразрушимия ден, или както го наричат в джойтиш традицията Акшая тритя, произтича от астрологичната концепция на ведите.Това е онзи ден в годината в който Слънцето и Луната се намират в своите най силни позиции, съответно за Слънцето-Овен, за Луната-Телец, като по този начин гарантират дълговечност, просперитет, устойчивост и стабилност на всичко предприето и придобито в този момент. В тази концепция се използват сидеричните позиции на светилата- т.е реалното им разположение в съзвездията, чрез която каквото е на Небето, това е и на Земята и обратното . Луната и съзидателните аспекти на материята в Телец са оплодени току що от огъня на духа пробуден в Слънцето в Овен.В древността на този ден са полагали основите на храмовете,  оцелели както знаем и до днес. А днес той продължава да се използва за стартирането на дългосрочни, крупни проекти, инвестиции, покупка на злато и недвижимости, начало на строителство. В Индия е прието размяната на подаръци във вид на скъпоценности, за да се задейства енергията на изобилието. В много източни култури, съхранили в обредния си календар идеята за връзка с природата и космоса, този ден поставя началото на сватбения сезон.Според ведическия календар на този ден е направено първото жертвоприношение, извършено от Божество принесло себе си в жертва за благото на целия свят, разцвет на човечеството и просветление на човешкия дух. Още веднъж виждаме утвърден изкония принцип на обединените в единство материя и дух. Защото и тук в традицията на този ден е заложено фундаменталното разбиране, че средствата с които можем да привлечем изобилие и разцвет  в живота си са духовни и обратното - духовните качества и придобивки трябва да се използват и трансформират в съзидателна енергия чрез създаването на блага, които да бъдат използвани за последващ духовен растеж и подобряване на условията на живот за всички[...]Сатурн в стоянка пред Галактическия център

2017-04-05T21:14:19.248+03:00

Сатурн, "Черното Слънце на Нощта" вече е в своята първа сутрешна стоянка, която ние наблюдаваме от Земята, проследявайки движението му по орбитата спрямо Слънцето. На този етап от своето небесно пътешествие, планета спира видимото си движение и след няколко дни започва да се движи назад по еклиптиката, по пътя който вече е извървяла.Първата утринна стоянка на Сатурн е събитие, което учените наблюдават на небето и проследяват с огромен интерес вече хилядолетия наред, тъй като цикълът Слънце / Сатурн е всъщност цикъл на реализацията. Поради това, че видимото ретроградно движение е феномен, който има пряко отношение и връзка с хелиакалния цикъл, т.е движението на планетата спрямо Слънцето ефектът върху съзнателните модели и представи генерирани в поднебесния свят е забележим и потвърден. Мнозина астролози от древността до днес, смятат че Сатурн, както и останалите външни планети са най-силни и мощни в изявата на принципите и качествата си именно в периода от първата сутрешна поява до първата сутрешна стоянка-т.е в този момент. След което, при ретроградното си движение изявата на техните принципи среща трудности, забавяне и пречки. Поради това се считат за носещи проблеми до момента, в който застанат във вечерната си стоянка, след като вече са се появили като вечерни звезди и пак възстановят обичайното си движение по хода на еклиптиката, във втората половина на своя хелиакален цикъл. Съществен нюанс в тази обща теория добавя вечерния изгрев, случващ се при опозицята на ретроградната планета със Слънцето-в който планетата символично достига апогеят на силата си и зрелостта на сюжетите генерирани от съответния цикъл и планетните принципи които ги обслужват. В настоящия цикъл на Сатурн имамеСутрешна стоянка: 3-8 април, в 28 гр. на тропическия СрелецОпозиция със Слънцето и вечерна поява: 15-16 юни, в 25гр. по остта на тропическите Близнаци-СтрелецВечерна стоянка: 22-29 август, в 22гр. на тропическия Стрелец, там където заварихме Сатурн в новогодишната нощ на 2017г.А кои са принципите и качествата на Сатурн?В древността съвсем не са придавали такава[...]Различните лица на Любовта във фазите на Венера

2018-01-15T21:02:43.201+02:00

Системата от ценности и предпочитания, формиращи възгледите на човек относно любовните взаимоотношения, обичайно се разглеждат в контекста на зодиакалната и домовата позиция на Венера в рождения хороскоп. Непосредственият житейски опит обаче ни учи, че една тема може да се разгърне в различни сценарии в зависимост от природата и наклонностите на главния герой, информация за които черпим от фазата на рождената Венера. И това е обяснимо, защото фазите на планетите са свързани с техния цикъл на движение спрямо Слънцето, у което в хороскопа е проектирана индивидуалността и потенциала на Аза.Цикъла започва при долен съвпад, при хелиакалния изгрев - първа поява на източния хоризонт.Различните лица на Любовта, надничащи зад всяка Венерина фаза, си имат своите индивидуални характеристики, ценности, приоритети и предпочитания, формиращи очаквания и представи за щастието в Любовта, които съответно обслужват с различни модели на поведение, критерии за избор и оценка на доволството от направения вече избор. В някои случаи, ще ги разпознаем като възрастови характеристики и то не без основание - в началото на цикъла, Венера е млада, невинна и идеалистично настроена, а в края му - опитна и мъдра покровителка на Любовта. Като архетип на Добродетелите, в различните си фази поставя приоритет на различни добродетели.Младата Венера се стреми към идеали, търси безусловната Любов и самоотвержено се бори за Справедливостта, а във най-зрялата си фаза като кулминираща Зорница притежава и Мъдростта да побеждава, без да се сражава. Зорницата манифестира мъжкия принцип на Венера и е божество на войната и откритото противопоставяне, които намираме проектирани във Везни и седми дом, а идеалите и божествените добродетели които следва, както и Мъдростта с които ги постига се проектират в Риби.Зрялата Венера- Вечерницата напротив, е божество на Любовта, способна да прави избори и компромиси, които да обслужват Мира, Хармонията, Съгласието и Единството-отново с проекция във Везни и седми дом. Тя е освободена от утопични идеали , но пък разпо[...]Ретроградна Венера - ревизия на изборите и ценностите, които стоят в основата им

2017-03-15T00:33:41.339+02:00

Когато една планета започне да се движи ретроградно, настъпва период, в който събитията, обстоятелствата, мислите и преживяванията ни заставят да преосмислим и преразгледаме своите позиции по темите и въпросите, намиращи се под нейно влияние.Венера е господарката на нашите чувства, ресурси и добродетели, отговаря за партньорствата - както личните, така и деловите. Тя показва как встъпваме в съюз, как разбираме любовта, как проявяваме чувствеността си, какви прояви на любов и привързаност очакваме, а също и доколко успяваме да се свържем с насладата от живота, тъй като е тясно свързана с понятийните ни възприятия за красотата и комфорта като цяло. И не на последно място, в чисто материален аспект - парите, талантите и притежанията, които освен източник на комфорт, са и разменна монета във взаимоотношенията, особено в деловите.  И да, действително когато Венера навлезе в своята ретроградна примка започваме да усещаме промяна във всичко гореизброено. Взаимоотношенията и финансите, красотата и равновесието, притежанията и ресурсите, удоволствията и всичко, което традиционно приписваме на Венера обаче, са по скоро външна опаковка и най-разпространен вариант на проявление на нейния основен принцип- изборът и ценностите, които се явяват безусловен ориентир в ситуации на избор.Ние проектираме субективна ценност в онова, което желаем да притежаваме, във всичко което смятаме че би могло да ни донесе щастие и удоволствие. Системата от ценности и добродетели, която изповядваме обуславя онова, което ценим повече от всичко, онова което се стараем да постигнем и в крайна сметка онова, заради което правим всичко, което правим. В края на краищата, ценностите и вкусовете са тези, които ни обединяват или ни разграничават от околните. Харесват ни онези, които споделят ценности сходни нашите, а заради различията, противопоставянето и конфликта на ценности са възниквали конфликти и дори войни. Именно поради това Венера се свързва не само със съюзите, но и с конфликтите и откритите вражди.Венера е архетип на хармоният[...]Ретроградна Венера - инструкции за безопасно ползване

2017-03-13T17:28:12.897+02:00

Ключовата дума в описанието на ретроградната фаза на всяка планета е преосмисляне. Обикновено то протича чрез малки или по-големи неприятности и забавяне на развитието по темите на съответната планета, когато тя навлезе в ретроградната си примка. Венера, да речем, винаги създава проблеми на влюбените, особено на нововъзникналите връзки и изчерпаните взаимоотношения. Започваме да си задаваме въпроси дали сме направили верния избор, това ли е човекът, който действително може да отговори на очакванията ни за пълноценна връзка. Или пък една сутрин се събуждаме, поглеждаме се в огледалото (а то изумително много прилича на глифа на Венера) и решаваме, че някак си тази прическа никак, ама никак не съответства на вътрешното ни състояние. Понякога Венера си служи и с по-радикални способи.Всичко зависи от това, доколко в този период вкусовете и ценностите ни ще претърпят промяна. В случай че ключовите градуси в настоящата ретроградна примка аспектират сензитивни точки от хороскопа, това е гарантирано. И така, изведнъж добиваме смелост да експериментираме с външността си, да направим ремонт у дома, така че да го нагодим към последните модни течения или да си позволим покупки, които в друго време биха ни се стрували проява на абсолютна липса на здрав разум. Нещо повече, изведнъж ни хрумва, че половинката ни съвсем не отговаря на типа партньор, който си представяме до себе си, или пък се отдаваме на неочакван прилив на нежност към някого, който отдавна е напуснал живота ни. Затова никак не е  излишно да си припомним какво може и какво не бива да правим в този период. Венера навлезе в ретроградната си примка на 29 януари и ще излезе от нея на 17 май.Какво не трябва да правимНа първо място не бива да гледаме сериозно на постоянно менящите се вкусове и интереси, поне докато Венера не възстанови обичайното си движение. Може да изпитате внезапна отчужденост от партньора или да почувствате привличане към някой друг. Почакайте Венера да възстанови нормалния си ход, а най-добре да излезе от ретроградната прим[...]Пълнолуние в Дева - пролетно почистване с метлата на Съдбата

2017-03-11T11:05:23.287+02:00

Пълнолунието през март, със сигурност не може да се нарече обичайно - и по аспекти и по цикли, то подсказа настъпването на важен етап в развитието на възникнали в миналото процеси и сюжети.  В деня на Пълнолунието - 12 март, е падежа на растящата квадратура на Меркурий със Сатурн, последвана от годишната сатурнова ревизия на амбициите на Слънцето, а самото пълнолуние указва фаза в развитието на процесите и сюжетите генерирани от Слънчевото затъмнение на 26 февруари тази година и лунното затъмнение на 16 от септември 2016. Родените в последната декада на подвижните знаци в тропическия зодиак Близнаци, Дева, Стрелец и Риби, вече вероятно преживяват процеси,които променят не само текущите житейски сюжети, но преди всичко и най-вече пораждат криза на самоличността и фундаменталните принципи, които добавят или отнемат смисъл в живота им.Предвид текущата астрологична обстановка, дните около Пълнолунието вероятно ще оформят период на изострени противоречия, породени от незаконни или безотговорни инициативи и решения. Сега, ситуациите пред които ще ни изправи това Пълнолуние призовават към поемането на отговорност за допуснати в миналото грешки, лъжи или укрити истини, упорито поддържани самозаблуди и изкривено прилагане на човешките и божествените закони.Съвсем логично, предвид политическата обстановка в страната пък и по света, можем да наблюдаваме както вътрешно властови проблеми-оставки, уволнения, понижаване в ранга,така и проблеми на определени личности и структури със самата власт и представителите на закона и реда.В индивидуално-личен план, периодът и събитията с които той ще ни ангажира, вероятно ще подчертае "грешки в изчисленията" от миналото, когато в опитите си да окажем натиск върху хода на ситуациите в живота си, или да избегнем кризисни ефекти, сме предприели мерки, подценявайки основния фактор-мъдростта на самия живот и еволюционните процеси, които са част от естествената му природа. Начинания, идеи и ситуации възникнали през февруари 2017г., септември и март [...]Бъди светлината в себе си

2017-02-04T21:40:42.461+02:00

(image) Бъди Светлината в себе си! Всеки от нас трябва да развие в себе си способността да си проправя път през тъмнината сам - без приятели, близки, партньори и учители. Без карта и без водач. Свободата не може да бъде достигната без да преминеш през самотата. Дали ще се чувстваш самотен и слаб докато трае този процес, зависи от готовността ти в края на пътя да отпразнуваш собствената си Сила и Личност.Пълнолуние в Рак: Не се учи на навигация докато има буря

2017-01-12T10:48:01.521+02:00

В природата на чувствителния Рак е скрит стремежът към сигурност и безопасност. За да я обезпечи, Ракът е склонен да сдържа емоциите си, да крие тайните си. Природата на Рака, прилича на спокойно езеро в горещ слънчев следобед. Приканва те да приседнеш край него и да се разтвориш в огледалните му отражения. Да изследваш с часове динамичните нюанси на оловно-синьо-зелените цветове и танцуващите по повърхността му облачета. Красиво е. Спокойно и уютно. Представа си нямаш дори колко живот кипи под огледалната му повърхност, колко е дълбоко и колко е студено. Докато не издържиш и не се гмурнеш в него. И тогава бистрата вода помътнява, на повърхността изплува тиня, а непознати форми на живот започват да дават знаци на присъствие и интерес към теб. Излизаш бързо. Защото в природата на Рака са скрити инстинктите за оцеляване.Пълнолунието обичайно задейства процеси, при които скритото става явно и ние получаваме възможност да забележим и осъзнаем причини и факти, които до този момент са останали в страни от нашето полезрение. При пълнолунието емоциите достигат до температура на кипене, проблемите до максимална форма на изява, победите очевидни, пораженията-също, а енергийния ресурс преминава от фаза на натрупване към фаза на проявление. Какво ще забележим, какво ще осъзнаем, какво ще трябва да преодолеем и накъде ще насочим силата си, а също и как всичко това ще се отрази на последващите сценарии и решения, зависи от зодиакалната ос в която се активира и аспектите на Слънцето и Луната.Първото пълнолуние за годината се случва на 12 януари в 13,33ч. и се проектира по оста Рак-Козирог. Развива текущата конфигурация образувана от Слънцето, Уран и Юпитер, от динамиката на тауквадрата до категоричността на космическия кръст. Няма да се спирам на описанието и значението на конфигураците. Имената им носят красноречиво послание, поне що се отнася до втората. А първата, вече задава своите изяви поставяйки на масата остри проблеми и форсмажорни обстоятелства, от личн[...]Слънце/Сатурн- цикълът на реализацията

2016-12-10T16:30:08.513+02:00

Съвпада на Сатурн със Слънцето на 10 декември е фундаментален, ключов за годината момент на рестарт и пренастройка. Този взаимообмен ограничава мъжкия принцип и липсата на активно изразена яннска енергия става очевидна. Марс, намирайки се в градуса на своята екзалтация би могъл да компенсира с изява на сексуалност и воля, но въпреки това, особено ако естествени условия за тяхната проява липсват, не е изключено да почувствате изострен песимизъм и самокритичност. Предстоящото пълнолуние във вторник срещу сряда допълнително изостря, но и осветява темите, които би следвало да поставим като приоритет за реализация през следващата година.Съвпада се случва веднъж годишно и отбелязва началото на нов Слънчево-Сатурнов цикъл и ни приканва да обърнем внимание на нивата на лична компетентност и умението съзнателно да фокусираме вниманието си в конкретни житейски области. Доброволното уединение в тези дни може да се окаже изключително продуктивно, особено ако вниманието бъде насочено към дела изискващи съсредоточеност, дисциплина и концентрация. Струва си в този момент да направим знакови постъпки, малки ритуали, жестове, да проведем разговори, акцентиращи върху теми, които разпознаваме за себе си като приоритети, стратегически цели, лични стремежи и сюжети, чието проявление бихме желали да видим проектирано в реалността.Полезно е също да изследваме в кои ситуации се налага да насочим силата и съзнателните си намерения, и да поемем лична отговорност чрез активно поемане на инициатива и готовност за самостоятелни действия, без да разчитаме на помощ или чужди инициативи. Ситуациите които попадаме в този момент ни подсказват къде "трябва" е по-важно от "искам", ситуации в които на първо място стоят чувството за дълг, необходимостта, задължението или принудата. Но това е време за осъзнаване на отговорността, както и на ползите от нея. Животът може да ни постави изисквания да се разплатим за стари дългове, а пропуски, грешки, безотгово[...]Новолунни разни: Обесения, Бдителния и тауквадратурите

2016-12-01T03:17:55.237+02:00

Докато Луната още спи, защото тя все още спи, въпреки всеобщата еуфория и големите обещания на новолунието, се разхождам по неясните очертания и мъгливите пътеки затрупани от първия сняг и сред тихия шепот на снежинките и бялата победа на чистотата преди началото, си мисля: Еуфория??? Ама защо и на какво отгоре? Та нали каквото горе това и долу, а долу чист бял празен лист без обещания за каквито и да било желания. Усещам как чистотата, студът, ограничените възможности за движение и  внезапния застой, лишаващ те от каквито и да било възможности освен една-да се концентрираш тук и сега, някак си ме отдалечават от стрелешко-юпитеровото безгрижие и все по-натрапчиво ме насочват към Сатурн.И не само те - Луната, която макар и да не виждам, усещам с тялото си, с всяка крачка, ден след ден, час след час, все по-навътре и по на-дълбоко в студената прегръдка на зимата, която ще се случи само след няколко часа-в студената прегръдка на Сатурн.Казват, пък и за толкова години наблюдения и сама знам, че по време на новолуние организма и психиката се освобождават от товара на изтичащия месец. Пречистват се и се готвят за нов жизнен цикъл. Ето това вече е идеалната синхроничност - каквото горе, това и долу-белоснежна чистота, замръзнало в очакване дихание и тишина. Първична тишина в която дори шепота на снежинките звъни като камбанен звън помитащ всякакви предубеждения, а и съмнения.И някак в белотата всичко се подрежда по местата. Рано е за посрещане. Време е за изпращанеПърво не е новолуние или по-точно е , ама не баш, и днес да, точно днес, започва оня тъмния, страшния ден, потънал в първичната бездна на гладната и освирепяла от липсата на възможност да се окъпе в лъчите на светлината Хеката. После се сещам и не само се сещам, направо усещам, че тия лъчи извират, буквално прозират през сърцето на Скорпиона. О дааа, точно така, как можах да пропусна. Точно там където Луната е тъй безпомощна и ранима- пред Антарес който ще пречисти Слънцето от фа[...]Пълнолуние на Сянката

2016-11-12T17:06:49.225+02:00

Една огромна, ярка и плътна Луна, напълнила до пръсване своя диск със слънчева светлина ни очаква в понеделник, 14 ноември след залез слънце на източния хоризонт. Точната фаза на пълнолунието е в 15,52 .Пълнолунието е процес на кулминация и максимална реализация, който придобива съществено значение когато засяга важни области в рождения хороскоп или отключва влиянието на други астрологични фактори в него. Представителите на знаците от неподвижния кръст Телец, Лъв, Скорпион и Водолей ще усетят непосредствено ярката проява на лунните процеси и силен акцент на принципите проектирани по оста Телец-Скорпион в живота си, Разбира се и всички които имат важни фактори в хороскопа разположени около 22 градус на неподвижните знаци или по места гледащи към тях. Разбира се далеч не всяко Пълнолуние разгръща важни сюжети в живота ни но при всички случаи малко или много определени тенденции се разгръщат пред нас в максимална степен а някои от идеите и делата ни достигат до зрялост в реализацията си, въплъщавайки се в конкретни обстоятелства.Настоящото пълнолуние е важно по няколко причини. Първо, защото Луната се намира в своя перигей-най близката до земята точка от лунната орбита. Наричаме това Пълнолуние  Супер Луна. Това, че от една страна Луната се намира възможно най-близо до Земята, а от друга застава срещу Лилит - фокуса в най-отдалечената точка от орбитата и, може буквално да се проектира в преживявания в които най-отхвърляните и потискани аспекти на психиката и подсъзнанието, биват осветени и се опитват да завоюват правата си, да реализират своите неотработени програми или просто да привлекат вниманието към себе си. В по-голяма или в по малка степен те придобиват властта да влияят на поведението, реакциите и решенията ни, а за изявата им подсъзнанието се нуждае от привличането на необичайни събития извеждащи ни от зоната ни на комфорт и поставащи ни в ситуация на криза. Лилит, Черната Луна, апогеят на лу[...]Суперлунието - Боговете сигурно са полудели.... ама надали

2016-11-12T11:03:19.934+02:00

Наближаващото пълнолуние,  ще бъде малко по-особено и вече всички знаят това. И на външен вид и според влиянието си както върху отделните личности, така и върху земните процеси въобще. Причината? - Луната по време на пълната си фаза ще преминава през своя Перигей - най близката до Земята точка от лунната орбита. Напоследък това небесно явление придоби гражданственост под названието Суперлуние. И не без основание. На първо място защото Владетелката на нощното небе в този момент е с около 14% по-голяма и с около 30% по-ярка от обикновено, поради което изглежда зрелищно красива. На второ, защото поради близостта си и доказаните си качества на гравитационен и психично влияещ фактор, когато Пълнолунието се случва в близост до лунния Перигей, неговото влияние върху земните процеси и психологическото състояние, реакции и поведение на хората, значително нараства.Медиите вече се възползват от предстоящото астрономично явление, привличайки вниманието на обществеността с гръмки съобщения относно предстоящи катаклизми, изостряне на социално-политически проблеми и повишено психологическо напрежение. И действително, в тези дни можете да почувствате резки колебания в настроението, сложни емоционални състояния, а рискът от необмислени постъпки под въздействието ирационални мотиви значително нараства, обяснимо последван и от привличането на нежелани и конфликти ситуации в живота ни. Поради близостта на Луната, влияеща на подсъзнанието, и непосредствения и обмен със Слънцето, действително е възможно подсъзнателните процеси да повлияят значително на съзнанието (Слънцето) и дори да придобият пълен контрол върху нашето поведение. Така Суперлунието вече се радва на обществено очакване за изява на деструктивни модели на поведение, поради липсата на контрол върху всичко което касае навиците, емоциите и реакциите ни. И горкото дори е набедено за резултатите от изборите в САЩ - лудостта видиш ли е [...]Пълнолуние в Овен - светът като огледало

2016-10-15T10:58:12.809+03:00

Пълнолунието настъпва на 16 октомври, неделя, по изгрев-в 7,24ч. Ще имаме възможност да наблюдаваме  едновременно Слънчевия и Лунния диск разположени съответно на източния и западния хоризонт. В древността, подобно, сравнително рядко астрономично явление, когато точната фаза на пълнолунието настъпва по изгрев или по залез и съответно се е отбелязвало като Божествената сватба, съюза на Духа и Душата. Каква ще бъде рожбата на този съюз проектиращ се по оста Овен-Везни през тази година?Кипящи емоции и бурни страсти-това са ключовите фрази на пълнолунието в Овен, обичайно генератор на мощна енергия. Повече от колкото е можем да поемем, без да преминем границите на разума и безопасността, или както се казва през пречистващия катарзис на огъня.Темата за партньорството и любовта става крайъгълен камък и вероятно ще преобърне хода на не един житейски сценарий. И тъй като пълнолунието винаги дава максимална видимост и реализация на текущите процеси, а те от своя страна са фиксирани върху проблематичните и слабите места, всичко което възпрепятства щастливото, пълноценно развитие на взаимоотношенията изпъква с болезнена острота и ще можем да наблюдаваме наистина богата палитра от човешки взаимоотношения. Много поучително, стига да не сме сред засегнатите, но и много показателно за онези които дълго са избягвали от неудобните истини. Скрити мотиви, идеи и факти изплуват на повърхността, добивайки публичност което поражда ярки дебати и шумни скандали. Бурята в обществения и политическия живот може да достигне критична точка,заради дипломатически скандали, изостряне на военните конфликти в горещите точки по света и оставки в критичните сфери на управление.Слънцето е във Везни и вероятно малцина ще прекарат тези дни в усамотение. Дори за онези, които нямат партньор вероятно ще се появи нещо или някой, което ще ни ангажира лично в обмена "Аз-Ти", като попаднат на човек или ситуа[...]Есенно равноденствие - С надежда за друго "утре"

2017-09-13T00:33:19.731+03:00

Съществуват няколко специални, свързани с движението на Слънцето дни в годината, които винаги са били смятани за надарени с особена магическа сила и често съвпадат с различни религиозни празници по света. Четири от тях са свързани с точките на Равноденствие и Слънцестоене. Физическия смисъл на Слънцестоенето е свързан с минимума и максимума на съзидателната слънчева енергия, но то едновременно с това отбелязва и точка на обрат - към Светлината, или към Тъмнината и всички символични действия и ритуали свързани с което и да е от двете, отразяват вечното противоборство между Светлата и Мрака. В дните на Равноденствие пък, продължителността на деня и нощта е еднаква поради, което те съдържат смисловия заряд на грандиозната сила, необходима за поддържането на равновесието в света.На 22 септември, Слънцето ще пресече небесния екватор, преминавайки от северното в южното полукълбо. Това е моментът, в който настъпва есенното равноденствие. В дните на равноденствие продължителността на деня и нощта по цялата Земя е еднаква, с изключение на районите, разположени около полюсите. Моментът има дълбок смисъл за всички култури от най-дълбока древност та досега. В езотеричен аспект това е времето, в което силите на доброто и злото, на светлината и мрака, на действието и покоя, са равнопоставени. И тъй като във Вселената няма абсолютно добро, нито абсолютно зло, равновесието между двете крайности на практика осигурява най-богати възможности за промяна и сътворяване на реалността. За природата това е времето, в което се сменят сезоните. За вещия, балансът между двете сили създава условия за смесването на всички съществуващи потенциали, на всичките четири елемента, изграждащи видимия и невидимия свят. Или с други думи, това е един изключително магичен и специален момент, с огромен потенциал. Традиционно дните на равноденствие са период за духовни размишления и самооце[...]