Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://p4elica.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в p4elica.blog.bgПоследни постинги в p4elica.blog.bgPublished: Sun, 25 Feb 2018 02:27:03 +0200

Last Build Date: Sun, 25 Feb 2018 02:27:03 +0200

 Размисли върху една презентация

Wed, 07 Mar 2007 12:44:34 +0200

          Сутринта бях на една презентация за пестициди /попаднах там по погрешка/. Но беше полезно за мен – осъзнах се! След трийсе минути презентиране стигнах до извода, че много съм б...