Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://cemile.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в cemile.blog.bgПоследни постинги в cemile.blog.bgPublished: Sat, 24 Feb 2018 09:12:16 +0200

Last Build Date: Sat, 24 Feb 2018 09:12:16 +0200

 vizove

Tue, 20 Mar 2007 14:37:48 +0200

Лъвът издал заповед горските животни да не пият и който пие, ще бъде изяден. На другия ден лъвът чува пиянски песни и намира зайчето пияно. Лъвът: - Зайо, ще те изям. Издадох заповед! Зайчето: