Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://valentinka.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в valentinka.blog.bgПоследни постинги в valentinka.blog.bgPublished: Thu, 22 Feb 2018 07:49:10 +0200

Last Build Date: Thu, 22 Feb 2018 07:49:10 +0200

 СпОмЕнИ

Sun, 14 Oct 2007 17:00:08 +0300

Никога не се целувай пред входната врата,защото любовта е сляпа,но съседите не са!