Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://hohulisimo.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в hohulisimo.blog.bgПоследни постинги в hohulisimo.blog.bgPublished: Thu, 22 Mar 2018 03:41:20 +0200

Last Build Date: Thu, 22 Mar 2018 03:41:20 +0200

 Работа насам Работа натам - Дни на Кариерата

Wed, 14 Mar 2007 15:36:51 +0200

Гледам сайтовете за работа, защото съм постоянният търсещ:)) и ми направи впе4атление 4е има страсхно много оферти за чужбина напоследък. ето тук: http://jobs.neogen.bg/?1=1&bj_lg_p=search_job_result&oras_sel=309