Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://klaudia.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в klaudia.blog.bgПоследни постинги в klaudia.blog.bgPublished: Tue, 20 Feb 2018 18:15:14 +0200

Last Build Date: Tue, 20 Feb 2018 18:15:14 +0200

 Всеки има щастлива звезда

Mon, 04 Feb 2008 23:35:50 +0200

*  *      ...иначе те обичам...

Wed, 12 Dec 2007 12:41:51 +0200

* ...иначе наистина те обичам,Магия

Tue, 11 Dec 2007 13:24:28 +0200

* * *