Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://istoriya.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в istoriya.blog.bgПоследни постинги в istoriya.blog.bgPublished: Fri, 23 Mar 2018 22:41:41 +0200

Last Build Date: Fri, 23 Mar 2018 22:41:41 +0200

 Създаване на Българската държава

Thu, 24 Jan 2008 20:42:38 +0200

Хан Кубрат създал първата Българрска държава Стара Велика Българияр,като съединил племената на прабългарите.След смъртта на хан Кубрат  всичките му синове тргнали на различни места.Хан Аспарух създателят на днешна България дошъл на ...