Subscribe: love buzz
http://jarbeetle.blogspot.com/feeds/posts/default
Preview: love buzz

love buzz

Updated: 2014-10-05T09:57:56.650+04:00

 ***

2005-12-29T19:51:06.816+04:00

увиснали от клоните птици
писукат невидимо
слънцето разплаква стрехите
аз
дишам едва доловимо
мислите ми пъплят
по коридори, болни

от уязвимостМ РЪ Н

2005-12-15T14:55:52.250+04:00

(image)
Мозъкът ми бръмчи като електронен модел на бръмбар в празен буркан от детски храни...