Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://geriito.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в geriito.blog.bgПоследни постинги в geriito.blog.bgPublished: Sun, 18 Feb 2018 11:43:11 +0200

Last Build Date: Sun, 18 Feb 2018 11:43:11 +0200

 spomen4eta...:P

Sun, 16 Dec 2007 13:18:34 +0200

КоГаТо РаЗсЪбЛеЧеШ дУшАтА сИ пРеД ХоРаТа, ЕдИнСтВеНоТо, КоЕтО ХоРаТа щЕ НаПрАвЯт е - Да я ИзЧуКаТ. ЗаТоВа, КоГаТо ПрАвИш ДуШеВеН СтРиПтИйЗ, ЗнАй КоГа Да СпРеШ. НаДъРвИ Ги и СпРи.