Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://ver4etyyy.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в ver4etyyy.blog.bgПоследни постинги в ver4etyyy.blog.bgPublished: Wed, 21 Feb 2018 00:19:44 +0200

Last Build Date: Wed, 21 Feb 2018 00:19:44 +0200

 NaPrAvEnA S MaIsToRlUk

Tue, 20 Nov 2007 21:10:32 +0200

Приятелства наемни, предателства безброй... във нищо да не вярваш