Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://bsng.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в bsng.blog.bgПоследни постинги в bsng.blog.bgPublished: Thu, 22 Feb 2018 23:23:27 +0200

Last Build Date: Thu, 22 Feb 2018 23:23:27 +0200

 BSNG inc.

Sun, 28 Jan 2007 13:55:41 +0200

BSNG inc. е ново създадено CREW. Неговата цел е да намира и подпомага развитието на млади таланти, било то рапери, DJ-и, BeatBoxer-и или B-Boy-и. Задачата на BSNG е да подпомогне със свежи сили равитието на ХИП-ХОП културата в България. B...