Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://keramichnachasha14.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в keramichnachasha14.blog.bgПоследни постинги в keramichnachasha14.blog.bgPublished: Tue, 20 Mar 2018 10:19:58 +0200

Last Build Date: Tue, 20 Mar 2018 10:19:58 +0200

 На бях на концерт

Tue, 29 May 2007 17:26:02 +0300

Вчера не бях на концерт на Джордж Майкъл. Сигурно е било голям концерт и много съм изпуснала.