Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://greece.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в greece.blog.bgПоследни постинги в greece.blog.bgPublished: Sun, 25 Feb 2018 22:39:56 +0200

Last Build Date: Sun, 25 Feb 2018 22:39:56 +0200

 Тръгвам за Гърция

Fri, 27 Apr 2007 12:23:41 +0300

Днес екип от ентусиасти тръгваме палатково за Гърция. Ще влезем с лични карти, но ще си тръгнем с нещо друго. 3 коли народ, алкохолици, хора не плащащи дори за къмпинг. "Не на организирания туризъм" е нашето мото.