Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://waterproof.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в waterproof.blog.bgПоследни постинги в waterproof.blog.bgPublished: Sat, 17 Mar 2018 09:19:54 +0200

Last Build Date: Sat, 17 Mar 2018 09:19:54 +0200

 Г-н Президент

Sat, 12 May 2007 22:58:28 +0300

Скъпи г-н Президент ела да се разходиш с мен Нека се престорим,