Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://jitenklas.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в jitenklas.blog.bgПоследни постинги в jitenklas.blog.bgPublished: Sun, 25 Feb 2018 06:42:12 +0200

Last Build Date: Sun, 25 Feb 2018 06:42:12 +0200

 CV

Tue, 12 Jun 2007 16:14:57 +0300

Сега ще ви занимавам с моите проблеми. Е, само е един де, ама сериозен, поне за мен. От 6 месеца си търся работа и НИЩО. Излъгах. Има работа, но не мога да си намеря моята работа. И започвам да си мисля, че проблема е в мен. Или не мога д...