Subscribe: Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud
http://opikeskkonnad.wordpress.com/feed/
Preview: Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Õpikeskkonnad ja -võrgustikudTallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursusLast Build Date: Mon, 11 Dec 2017 12:48:15 +0000

 Rühmatööd 2017hanspoldoja

Sat, 02 Dec 2017 12:54:02 +0000

Kaasav planeerimine Melika, Kristel, Katre, Helen Küte ja energia Natalja, Ainar, Peep Meediatiimi loomine Martin, Sille, Liis Põgenemistuba Rille, Kaia, Margit, Anne-Mari Õppevideo loomine Airi, Krista, Karin, Lilit Tuleviku klassiruum Keit, Catlyn, Kristo Uue töötaja sisseelamine Kerli, Eliise, Ave Advertisements(image)


Media Files:
http://2.gravatar.com/avatar/53ffab501b3073e20bd12fbcbeaf36aa?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Neljas teema: 1:1 arvutikasutus ja õpikeskkondade arengusuunadhanspoldoja

Thu, 26 Oct 2017 19:42:24 +0000

Meie kursuse neljas teema keskendub 1:1 arvutikasutusele ning õpikeskkondade arengusuundadele. 1:1 arvutikasutuse (ingl one-to-one computing) mõiste tuli kasutusele 2000. aastate alguses ning kirjeldab olukorda, kus iga õppija kasutab personaalset arvutit või nutiseadet. Chan et al. (2006) toovad välja 6 olulist võimalust, mida pakub 1:1 arvutikasutus: kaasaskantavus; sotsiaalne interaktsioon teiste kasutajatega läbi erinevate suhtlus- ja koostöörakenduste; … Continue reading "Neljas teema: 1:1 arvutikasutus ja õpikeskkondade arengusuunad"(image)


Media Files:
http://2.gravatar.com/avatar/53ffab501b3073e20bd12fbcbeaf36aa?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Kolmas teema: hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed õpikeskkonnadhanspoldoja

Tue, 10 Oct 2017 17:28:24 +0000

Enne meie teist kontakttundi on jäänud veel üks teema iseseisvaks lugemiseks. Kui eelmise teema lugemismaterjalid olid traditsiooniliste keskselt kontrollitud ja suletud õpihaldussüsteemide suhtes pigem kriitilised, siis selle teema lugemismaterjalid pakuvad õpihaldusüsteemide puuduste lahendusena välja Veeb 2.0 vahenditel põhinevad personaalsed õpikeskkonnad: Downes, S. (2005, oktoober). E-learning 2.0. eLearn Magazine. Loetud aadressil http://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=1104968 Dalsgaard, C. (2006). Social … Continue reading "Kolmas teema: hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed õpikeskkonnad"(image)


Media Files:
http://2.gravatar.com/avatar/53ffab501b3073e20bd12fbcbeaf36aa?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Teine teema: õpihaldussüsteemidhanspoldoja

Wed, 27 Sep 2017 00:03:04 +0000

Kursuse teiseks teemaks on õpihaldussüsteemidega tutvumine. Tavaliselt on siin kursusel sellele teemale eelnenud teine kontakttund, kus tutvume Moodle’iga ning saame ülevaate teistest levinumatest õpihaldussüsteemidest ja lihtsamatest virtuaalsetest õpikeskkondadest. Sel aastal tuleb õpihaldusüsteeme käsitlev kontakttund alles 21. oktoobril, nii et selle teemaga peate natuke iseseisvalt ette tutvuma. Uuendasin eelmise aasta konkakttunni esitlust ning jätsin siit välja … Continue reading "Teine teema: õpihaldussüsteemid"(image)


Media Files:
http://2.gravatar.com/avatar/53ffab501b3073e20bd12fbcbeaf36aa?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Erialased huvid ja hobidhanspoldoja

Sun, 10 Sep 2017 21:46:28 +0000

Postitan siia ka fotod meie laupäevasest tutvumismängust. Esimesel fotol on erialased huvid ja teisel teie hobid.(image)


Media Files:
http://opikeskkonnad.files.wordpress.com/2017/09/hobid_2017.jpg?w=286
Esimene teema: õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessishanspoldoja

Sun, 10 Sep 2017 21:04:18 +0000

Haridusalaste mõistete sõnastik edglossary.org defineerib õpikeskkonna kui “mitmesugused füüsilised asukohad, kontekstid ja kultuurid, milles õpilased õpivad”. Eestis on õppekeskkonna mõiste defineeritud riiklikus õppekavas: “Õppekeskkonnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad.” Ühe võimaliku joonise õpikeskkonna komponentidest pakub välja e-õppe valdkonna üks pikaajalisi eestvedajaid Tony Bates oma raamatus “Teaching … Continue reading "Esimene teema: õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis"(image)


Media Files:
http://2.gravatar.com/avatar/53ffab501b3073e20bd12fbcbeaf36aa?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Ajaveebi ülesseadmine ja õpilepinghanspoldoja

Sun, 10 Sep 2017 20:20:07 +0000

Tore oli teiega eile esimeses kontakttunnis kohtuda. Postitan väikese kokkuvõtte esimestest tegevustest, mida palun teil ära teha: oma magistriõppe ajaveebi loomine (eelistatult) WordPress platvormil; õpikeskkondade kursuse rubriigi loomine oma ajaveebis; ajaveebi registreerimine kursusele EduFeedr keskkonnas: http://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/view_educourse/71532 enesetutvustuse lehekülje koostamine ajaveebis; õpilepingu koostamine õpikeskkondade kursuse jaoks ning postitamine ajaveebi postitusena. Õpilepingu (ingl personal learning contract või … Continue reading "Ajaveebi ülesseadmine ja õpileping"(image)


Media Files:
http://2.gravatar.com/avatar/53ffab501b3073e20bd12fbcbeaf36aa?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Õpikeskkondade kursus 2017hanspoldoja

Sat, 09 Sep 2017 10:42:27 +0000

Kursus Õpikeskkonnad ja -võrgustikud alustab sel sügisel juba 8. korda. Esimese kontakttunni slaidid on SlideShares.(image)


Media Files:
http://2.gravatar.com/avatar/53ffab501b3073e20bd12fbcbeaf36aa?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Rühmatööde esitlusedhanspoldoja

Sat, 03 Dec 2016 07:54:41 +0000

Viimases kontakttunnis tulevad esitlusele järgmised rühmatööd: Õpimäng HappyCat (Katrin, Anne, Erki) Fotonäituse projekti õpikeskkond (Tuuli, Riina, Raige, Ulla) Karjääriplaneerimise e-portfoolio (Liia, Kristi, Margit, Kurmet) Animatsiooni loomise koolitus lasteaiaõpetajatele (Mikk, Kristina, Cristina, Jaana)(image)


Media Files:
http://2.gravatar.com/avatar/53ffab501b3073e20bd12fbcbeaf36aa?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Ootused rühmatöödelehanspoldojaopikeskkonnad2016_skeem

Wed, 23 Nov 2016 17:19:35 +0000

Paar kursuslast on minult küsinud rühmatööde kohta. Vastan siia blogisse, et kõigil sama info oleks. Eelmises kontakttunnis tutvustasid rühmad oma esialgse taustauuringu tulemusi (probleemi tutvustus; sihtgrupi analüüs persoonade vormis). Viimases kontakttunnis 03.12 toimub rühmatööde lõplike tulemuste esitamine. Ma ootan, et igal rühmal valmiks lisaks eelmises kontakttunnis tutvustatud taustauuringule järgmised tulemused: vahendite võrdlus ja valik; õpikeskkonna … Continue reading "Ootused rühmatöödele"(image)


Media Files:
http://opikeskkonnad.files.wordpress.com/2016/11/opikeskkonnad2016_skeem.png?w=840Neljas teema: 1:1 arvutikasutus ja õpikeskkondade arengusuunadhanspoldoja

Tue, 01 Nov 2016 06:25:48 +0000

Meie kursuse neljas teema keskendub 1:1 arvutikasutusele ning õpikeskkondade arengusuundadele. 1:1 arvutikasutus seostub selliste mõistetega nagu personaalsed mobiilseadmed, äpid, VOSK/BYOD, jne. Personaalsete digiseadmete kasutamisele tuginev digipööre on üheks viiest strateegilisest eesmärgist Eesti elukestva õppe strateegias 2020 (PDF). Lisaks 1:1 arvutikasutusele ja mobiilseadmete kasutamisele õppetöös pakun ma selle teema all õpikeskkondade mõningaid arengusuundi (liitreaalsus, digitaalsed õpimärgid) … Continue reading "Neljas teema: 1:1 arvutikasutus ja õpikeskkondade arengusuunad"(image)


Media Files:
http://2.gravatar.com/avatar/53ffab501b3073e20bd12fbcbeaf36aa?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Tagasivaade õpilepingutelehanspoldojaopikeskkonnad2016_opilepingud

Sat, 22 Oct 2016 15:46:33 +0000

Olen nüüd vaadanud läbi ja teinud enda jaoks kokkuvõtte teie õpilepingutest. Minu jaoks annavad õpilepingud eelkõige ülevaate sellest, millised on õppijate kitsamad huvid kursuse teemade raames. Kirjutasin teie õpilepingutest välja täpsemad teemad, mis teid siin kursusel huvitavad ja kontekstid, kus soovite õpikeskkondi rakenda. Jätsin siit kokkuvõttest välja märksõnad “õpikeskkonnad” ja “õpivõrgustikud”, kuna nende kõrval oleks … Continue reading "Tagasivaade õpilepingutele"(image)


Media Files:
http://opikeskkonnad.files.wordpress.com/2016/10/opikeskkonnad2016_opilepingud.png
Kolmas teema: hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed õpikeskkonnadhanspoldoja

Tue, 11 Oct 2016 23:36:21 +0000

Teise teema lugemismaterjalid viitasid õpihaldussüsteemide puudustele. Üheks lahenduseks nende puuduste vastu on Veeb 2.0 vahenditel põhinevad personaalsed õpikeskkonnad. Pakun selle teema kohta valiku artikleid, millest peaksite tutvuma vähemalt ühega. Downes, S. (2005, oktoober). E-learning 2.0. eLearn Magazine. Loetud aadressil http://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=1104968 Dalsgaard, C. (2006). Social software: E-learning beyond learning management systems. European Journal of Open, Distance, … Continue reading "Kolmas teema: hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed õpikeskkonnad"(image)


Media Files:
http://2.gravatar.com/avatar/53ffab501b3073e20bd12fbcbeaf36aa?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Teise teema kodutöö: õpihaldussüsteemidhanspoldoja

Mon, 26 Sep 2016 20:43:30 +0000

Kursuse teiseks teemaks on õpihaldussüsteemidega tutvumine. Valisin teile lugemismaterjalideks välja kaks teadusartiklit ning ühe olulise ajaveebipostituse. Ootan, et te neist vähemalt ühe allika läbi loeksite. Watson, W. R., & Watson, S. L. (2007). An Argument for Clarity: What are Learning Management Systems, What are They Not, and What Should They Become? TechTrends, 51(2), 28–34. http://doi.org/10.1007/s11528-007-0023-y … Continue reading "Teise teema kodutöö: õpihaldussüsteemid"(image)


Media Files:
http://2.gravatar.com/avatar/53ffab501b3073e20bd12fbcbeaf36aa?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Teise kontakttunni slaididhanspoldoja

Sun, 25 Sep 2016 01:05:35 +0000

Teise kontakttunni slaidid on SlideShares:(image)


Media Files:
http://2.gravatar.com/avatar/53ffab501b3073e20bd12fbcbeaf36aa?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Esimene teema: õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessishanspoldoja

Sun, 11 Sep 2016 23:32:11 +0000

Kursuse esimese teema eesmärgiks on tutvuda õpikeskkonna mõistega ja võrgustiku rolliga õpiprotsessis. Valisin selle teema kohta välja kolm lugemismaterjali, millest teie omakorda peaksite valima ühe. Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 11–30). Tallinn: TLÜ informaatika instituut. [PDF, 14,7 MB] … Continue reading "Esimene teema: õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis"(image)


Media Files:
http://2.gravatar.com/avatar/53ffab501b3073e20bd12fbcbeaf36aa?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Esimene kontakttund ja esimesed tegevusedhanspoldojaopikeskkonnad2016_erialased_huvidopikeskkonnad2016_hobid

Sun, 11 Sep 2016 22:17:09 +0000

Tore oli teie kõigiga esimeses kontakttunnis kohtuda. Lisan siia kokkuvõttesse fotod teie haridustehnoloogiaalastest huvidest (kollased märkmepaberid) ja isiklikest huvialadest (punased märkmepaberid). Kursuse esimesed tegevused on järgmised: Oma magistriõppe ajaveebi loomine (eelistatult) WordPress platvormil Õpikeskkondade kursuse rubriigi loomine oma ajaveebis Ajaveebi registreerimine kursusele EduFeedr keskkonnas: http://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/join/71525 Enesetutvustuse lehekülje koostamine ajaveebis Õpilepingu koostamine õpikeskkondade kursuse jaoks ning … Continue reading "Esimene kontakttund ja esimesed tegevused"(image)


Media Files:
http://opikeskkonnad.files.wordpress.com/2016/09/opikeskkonnad2016_hobid.jpg?w=225
Esimese kontaktpäeva slaididhanspoldoja

Sat, 10 Sep 2016 08:31:14 +0000

Esimese kontaktpäeva slaidid on SlideShares:(image)


Media Files:
http://2.gravatar.com/avatar/53ffab501b3073e20bd12fbcbeaf36aa?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Rühmatööd 2015hanspoldoja

Sat, 28 Nov 2015 11:53:04 +0000

Viimasel kontaktpäeval esitletud rühmatööd: Lasteaiaõpetajate kogukond Kati, Linda Helene, Anneli M. Esitlus: Prezi Sisekoolituskeskkond Pirje, Ivar, Dagne, Maia, Eno, Signe Esitlus: Google Slides Prototüüp: moqups KAAGA Kaidi, Anneli T., Airit, Gätlin, Angela Esitlus: Prezi Persoonad ja stsenaariumid: Google Docs Virtuaalne koostöö Tiina, Kadi, Kerttu Esitlus Täname kõiki huvitavate ideede eest!(image)


Media Files:
http://2.gravatar.com/avatar/53ffab501b3073e20bd12fbcbeaf36aa?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Kevadised kursusedhanspoldoja

Sat, 28 Nov 2015 11:18:51 +0000

Reklaamin natuke kevadel toimuvaid kursuseid, millega me seotud oleme: IFI7065.DT Magistritöö seminar I Terje / Kairit / Hans Selle kursuse eesmärgiks on leida endale magistritöö teema ja juhendaja ning tööga alustada. 4×4 kontakttundi nädalavahetustel HT magistriõppe I kursuse tunniplaanis. IFI7053.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine Hans Võrreldes eelmiste aastatega on kavas kursuse sisu sel korral natuke ümber … Continue reading "Kevadised kursused"(image)


Media Files:
http://2.gravatar.com/avatar/53ffab501b3073e20bd12fbcbeaf36aa?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
IFI7052 arvestustirtsu

Wed, 25 Nov 2015 19:48:08 +0000

Kuna 28. november on ühtlasi ka arvestuse päev, siis ärge unustage end ÕIS’is arvestusele registreerida.(image)


Media Files:
http://0.gravatar.com/avatar/91d26616fc2af00afc51abbca7edff8f?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Kokkuvõte teemast: Õpikeskkondade disaini pedagoogilised põhimõttedtirtsu

Fri, 13 Nov 2015 16:00:35 +0000

Ma ei teagi nüüd, kas asi on minus ja selles, et see teema on mulle südamelähedane või hoopis selles, et ka kursusel osalejad leidsid viimase individuaalse ülesande juures energiat ja huvi sellega vaeva näha. Igatahes jagus seekord kohe eriti palju huvitavat lugemist. Suured tänud! Kõigepealt jäi mitmes postituses kõlama mõte Airit’i sõnadega öeldes “Kuna õpilased … Continue reading "Kokkuvõte teemast: Õpikeskkondade disaini pedagoogilised põhimõtted"(image)


Media Files:
http://0.gravatar.com/avatar/91d26616fc2af00afc51abbca7edff8f?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Tehnoloogiate ja standardite teema kokkuvõtehanspoldoja

Fri, 06 Nov 2015 13:51:22 +0000

Suuremal osal teist on praeguseks neljanda teema postitus tehtud, nii et teen sellest teemast kokkuvõtte. Sel korral olid enamikul suhteliselt põhjalikud postitused, aga eraldi tõstaksin ma esile Ivari ja Kerttu postitused. Ivar võttis oma postituses hästi kokku standardite olulisuse: “Alates selle kursuse algusest on mind pidevalt häirinud olukord, kus erinevaid õpikeskkondasid on tohutult palju. Kõik … Continue reading "Tehnoloogiate ja standardite teema kokkuvõte"(image)


Media Files:
http://2.gravatar.com/avatar/53ffab501b3073e20bd12fbcbeaf36aa?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Viies teema: Õpikeskkondade disaini pedagoogilised põhimõttedtirtsu

Sat, 31 Oct 2015 09:35:40 +0000

Meie kursuse viimaseks teemaks on õpikeskkondade disaini pedagoogilised põhimõtted. See on suhteliselt lai teema, mis hõlmab endas erinevaid valdkondi nagu näiteks innovaatilised õpistsenaariumid, õpitegevuste kavandamine e-kursustel, e-portfoolio, õpimärgid jne. Valisime sel korral lugemiseks järgmised artiklid: Väljataga, T., Põldoja, H., Laanpere, M. (2011). Open Online Courses: Responding to Design Challenges. H. Ruokamo, M. Eriksson, L. Pekkala, … Continue reading "Viies teema: Õpikeskkondade disaini pedagoogilised põhimõtted"(image)


Media Files:
http://0.gravatar.com/avatar/91d26616fc2af00afc51abbca7edff8f?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=GÕpikeskkondade disain ja rühmatööhanspoldoja

Sat, 31 Oct 2015 00:39:09 +0000

Üks esitlus selle kursuse rühmatöö toetamiseks. Lisamaterjalid: Personade näited Stsenaariumide näited(image)


Media Files:
http://2.gravatar.com/avatar/53ffab501b3073e20bd12fbcbeaf36aa?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Katsetushanspoldoja

Tue, 27 Oct 2015 16:06:24 +0000

EduFeedr on katki. Testin, kas selle postituse aggregeerimine õnnestub või mitte.(image)


Media Files:
http://2.gravatar.com/avatar/53ffab501b3073e20bd12fbcbeaf36aa?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Kokkuvõte teemast 1:1 arvutikasutustirtsu

Tue, 20 Oct 2015 12:34:50 +0000

Kogusin kokku teie postitustes mainitud äpid ja tarkvara, mida kasutatakse kas enda arengu toetamiseks või siis formaalse/informaalse õppe kontekstis. Nimekiri on muidugi muljetavaldav. Plickers, GeoGebra, Elements4D, yHomework, TED, iBooksAuthor, iTunesU, Quizlet, Sõnar, ClassDoJo, Maps, Linnuaabits, Keskäis?, Kahepaiksed, Qrafter, Skype, Viber, KeyNote, Pages, QR reader, EraserFree, ChatterKid, PuppetEdu, ThingLink, Samblikud, LiveButterflies, iMotionR, iMotion, iPhysics, Wolfram Alpha  Kahoot, Socrative, VideoScribe, Mindomo, StarWalk, aCal Lite, Google Drive, Facebook, Skitch, Wunderlist, Messenger, WordPress, Chrome, Docs, Evernote, Pinterest, Collage, Book creator, Story wheet, Pic, Magnetic alphabet, Dropbox, S … Continue reading "Kokkuvõte teemast 1:1 arvutikasutus"(image)


Media Files:
http://0.gravatar.com/avatar/91d26616fc2af00afc51abbca7edff8f?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G
Kuna me oleme …tirtsu

Tue, 20 Oct 2015 06:58:17 +0000

… jõudnud oma kursusega poole peale, siis oleks õige aeg korra üle vaadata ka oma kursuse alguses koostatud õpileping ning seda vajadusel kohendada. Kindlasti on teil kursuse jooksul üldine pilt selgemaks saanud. Kohendatud õpileping võiks olla välja toodud eraldi postitusena, kus on ära toodud ka väike refleksioon, kas, kuidas ja miks on esialgses õpilepingus kirjapandu muutunud. … Continue reading "Kuna me oleme …"(image)


Media Files:
http://0.gravatar.com/avatar/91d26616fc2af00afc51abbca7edff8f?s=96&d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&r=G