Subscribe: Rijksoverheid.nl - Besluiten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
http://feeds.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/besluiten.rss
Preview: Rijksoverheid.nl - Besluiten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijksoverheid.nl - Besluiten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBesluiten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op Rijksoverheid.nlLast Build Date: Mon, 23 Apr 2018 10:33:17 GMT

Copyright: Iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze feed is toegestaan
 Tarieflijst logies- en overige kosten bij dienstreizen buitenland per 1 april 2018

Fri, 13 Apr 2018 07:02:00 GMT

Lijst van logies- en overige kosten per land bij dienstreizen naar dat land.Afschrift besluit Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Thu, 05 Apr 2018 10:54:28 GMT

Afschrift van het besluit van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp).Afschrift besluit ‘gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Dordrecht’

Thu, 29 Mar 2018 09:40:08 GMT

Het besluit is genomen op de aanvraag van de gemeente Dordrecht. Dit om de maatregel op grond van artikel 5, derde lid, in samenhang met artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) toe te kunnen passen in de daartoe aangewezen gebieden.Besluit Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) gemeente Rotterdam

Wed, 21 Mar 2018 10:50:33 GMT

Afschrift van het besluit van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp).Ontwerpbesluit vaststelling bedragen per eenheid provinciefonds 2016

Wed, 21 Mar 2018 09:53:00 GMT

De bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het provinciefonds over 2016 zijn opgenomen in dit ontwerpbesluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken vanaf 22 maart 2018 hun zienswijze hierop geven. Daarna worden de bedragen op de gebruikelijke wijze vastgesteld. Deze openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) wordt gevolgd op grond van de Financiële-verhoudingswet (art. 9, 2e lid).Ontwerpbesluit vaststelling bedragen per eenheid gemeentefonds 2016

Wed, 21 Mar 2018 09:46:00 GMT

De bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds over 2016 zijn opgenomen in dit ontwerpbesluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken vanaf 22 maart 2018 hun zienswijze hierop geven. Daarna worden de bedragen op de gebruikelijke wijze vastgesteld. Deze openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) wordt gevolgd op grond van de Financiële-verhoudingswet (art. 9, 2e lid).Besluit toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Mon, 19 Mar 2018 14:21:42 GMT

Afschrift van het besluit voor toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) van de gemeente Zaanstad.Ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet (17e tranche)

Mon, 19 Mar 2018 14:03:59 GMT

Ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (17e tranche)).Besluit over de instelling van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid en de Programmeringsraad Logius

Thu, 22 Feb 2018 09:13:40 GMT

Besluit van 16 februari 2018 over de instelling van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid en de Programmeringsraad Logius.Beschikking artikel 12 gemeente Ten Boer 2014

Thu, 18 Jan 2018 12:40:00 GMT
Afschrift besluit Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Fri, 22 Dec 2017 10:41:11 GMT

Afschrift van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp).Toelichting belangrijkste wijzigingen van de Wiv 2017 en het bijbehorende stelsel van waarborgen en toezicht

Fri, 15 Dec 2017 13:17:10 GMT

In de bijlage worden de belangrijkste wijzigingen van de Wiv 2017 en het bijbehorende stelsel van waarborgen en toezicht nader toegelicht en in het bijzonder de bevoegdheid tot onderzoeksopdracht gerichte interceptie (OOGinterceptie).Wetsvoorstel Wet uitbreiding personele reikwijdte Wet Normering Topinkiomens

Tue, 14 Nov 2017 16:41:48 GMT

Wetsvoorstel Wet uitbreiding personele reikwijdte Wet Normering Topinkiomens.Naderrapport en Advies Wet uitbreiding personele reikwijdte Wet Normering Topinkiomens

Tue, 14 Nov 2017 16:41:48 GMT

Naderrapport en Advies Wet uitbreiding personele reikwijdte Wet Normering TopinkiomensAanvraag artikel 12 gemeente Vlissingen 2018

Thu, 09 Nov 2017 23:00:00 GMT

Aanvraag van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen voor een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds voor 2018. De aanvraag wordt gedaan op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet.


Afschrift besluit aanwijzing artikel 5, derde lid, Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek Nijmegen

Mon, 06 Nov 2017 09:15:54 GMT

Besluit van minister Ollongren (BZK) op de aanvraag van gemeente Nijmegen voor toestemming om de maatregel op grond van artikel 5, 3e lid, van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) toe te mogen passen. Het gaat om woningtoewijzing in de gebieden en straten Zwanenveld, Teersdijk en Ackerbroekweg in Nijmegen.Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2018

Thu, 19 Oct 2017 10:23:00 GMT

Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2018.Afschrift besluit aanwijzing Wet bijzondere maatregelen problematiek Tilburg

Thu, 14 Sep 2017 13:10:02 GMT

Afschrift besluit van Minister Plasterk (BZK) op de aanvraag van de gemeente Tilburg tot het aanwijzen van het gebied Stoeterijstraat en omgeving.Afschrift besluit aanwijzing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek gemeente ’s-Hertogenbosch

Wed, 13 Sep 2017 07:51:46 GMT

Afschrift van het besluit van minister Plasterk (BZK) op de aanvraag van de gemeente ’s-Hertogenbosch voor toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) in een 6-tal buurten: Hinthamerpoort- Zuid, Sprookjesbuurt, Muziekinstrumentenbuurt, Edelstenenbuurt, De Hambaken en de Gestelse buurt.