Subscribe: Rijksoverheid.nl - Besluiten Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
http://feeds.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/besluiten.rss
Preview: Rijksoverheid.nl - Besluiten Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rijksoverheid.nl - Besluiten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportBesluiten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Rijksoverheid.nlLast Build Date: Wed, 25 Apr 2018 18:45:27 GMT

Copyright: Iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze feed is toegestaan
 Besluit wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi

Tue, 24 Apr 2018 13:45:47 GMT

Besluit van 13 maart 2018, houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi ter zake van de regeling voor transparantie van jaarstukken en het hebben van een toezichthoudend orgaan voor Regionale Ambulancevoorzieningen.


Besluit van minister VWS (22 augustus 2017) over taakuitoefening Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.)

Sat, 24 Mar 2018 00:00:00 GMT

Besluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 22 augustus 2017 over de taakuitoefening van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.). Dit Besluit is op 25 september 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.Besluit van minister VWS (10 oktober 2017) over naamswijziging Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.)

Sat, 24 Mar 2018 00:00:00 GMT

Besluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 oktober 2017 in verband met de naamswijziging van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (i.o.). Dit Besluit is op 23 oktober 2017 in de Staatscourant gepubliceerd.Conceptbesluit wijziging amvb's in verband met vorming Inspectie gezondheidszorg en jeugd

Mon, 12 Mar 2018 23:00:00 GMT

Conceptbesluit houdende wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.Ontwerpbesluit wijziging van lijst I behorende bij de Opiumwet

Thu, 15 Feb 2018 16:03:54 GMT

Ontwerpbesluit wijziging van lijst I behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst.Nota van toelichting wijziging van lijst I behorende bij de Opiumwet

Thu, 15 Feb 2018 16:03:54 GMT

Dit besluit voorziet in de plaatsing van enkele nieuwe psychoactieve stoffen op lijst I van de Opiumwet.Conceptontwerpbesluit over Besluit zorgverzekering in verband met geneesmiddelentekorten

Mon, 12 Feb 2018 13:53:24 GMT

Conceptontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met geneesmiddelentekorten.


Beschikking subsidieverlening SectorplanPlus 1e tijdvak

Tue, 19 Dec 2017 13:07:00 GMT

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit op een aanvraag voor subsidie in het kader van SectorplanPlus. Het doel van deze subsidie is arbeidsorganisaties te stimuleren meer opleidingstrajecten aan te bieden op het gebied van zorg en welzijn.Ontwerpbesluit

Tue, 17 Oct 2017 14:26:19 GMT

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met het opnieuw vaststellen van de bijlage vanwege de omzetgerelateerde boete en enkele technische wijzigingen.Besluit wijziging van het Besluit Jeugdwet

Thu, 28 Sep 2017 15:13:44 GMT

Besluit wijziging van het Besluit Jeugdwet teneinde outcomegegevens toe te voegen aan de te verstrekken gegevens in het kader van de beleidsinformatie.


Ontwerpbesluit aanpassing Besluit publieke gezondheid vanwege het vaccinatieprogramma en het bevolkingsonderzoek

Fri, 23 Jun 2017 12:22:13 GMT

Ontwerpbesluit aanpassing van het Besluit publieke gezondheid vanwege het vaccinatieprogramma en het bevolkingsonderzoek, alsmede het aanwijzen van vectoren.


Conceptbesluit omtrent actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen

Fri, 09 Jun 2017 13:30:51 GMT

Concept, houdende wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen, in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen.
Concept - Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Fri, 19 May 2017 13:48:45 GMT

Concept - Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met betrekking tot het aanpassen van de aftrek van vermogensbestanddelen voor het bepalen van het vermogen.