Subscribe: Kommentarer til: Tanker om atomkraft
http://polyb.wordpress.com/2010/09/17/tanker-om-atomkraft/feed/
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Danish
Tags:
atomkraft    holger skjerning  hvis  magtcentralisering overvågning  man  med  nok  osv  politisk    skal  så videre    være 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Kommentarer til: Tanker om atomkraft

Kommentarer til: Tanker om atomkraft

Last Build Date: Sun, 22 May 2016 06:36:10 +0000

 Af: vhs

Fri, 22 Oct 2010 10:44:14 +0000

Det er så mig der har skrevet den første kommentar. Det er virkelig et slagkraftigt modargument du har der. Hvis jeg ikke helt har misforstået dig så er dit argument følgende: "Hvis atomkraft er noget der implicerer atomvåben, magtcentralisering, overvågning m.v. hvordan kan det så være at staterne overhovedet er interesserede i at have det?" Tjah... hvordan kan det være at stater er interesserede i militær-teknologi, magtcentralisering, overvågning og den slags i det hele taget? Kan det have noget at gøre med at staten er en politisk styreform hvis karakteristiske egenskaber er at den søger at centralisere magten og kontrollen internt i samfudnet samt at den generelt er i en konkurrence-situation med andre stater? Du ville have et slagkraftigt argument hvis det var således at staterne generelt IKKE var interesserede i at have magt (og de redskaber som magten opererer med). Men det ville være en ret absurd antagelse. Da staten er hvad staten er, så giver det faktisk ret god mening at de skulle være interesserede i at subsidiere en energiform som kan bruges til militære formål og som kan fungere som begrundelse til at konsolidere magt og kontrol i samfundet.Af: polyb

Fri, 22 Oct 2010 10:10:46 +0000

@Holger Beklager jeg var lidt længe om at få godkendt din kommentar, har travlt med en del andet end bloggen her for tiden. Jeg er ikke Anders Samuelsen - han er alt for højreorienteret, og selv hvis jeg var højreorienteret, så ville han ikke være liberal nok :-)Af: Holger Skjerning

Mon, 18 Oct 2010 14:35:02 +0000

Øh... jeg glemte et mod-argument: at der kun er uran nok til 50 - 100 års drift af 1000 reaktorer....... Holger SkjerningAf: Holger Skjerning

Mon, 18 Oct 2010 14:29:20 +0000

Før jeg kommenterer de to indlæg grundigt, vil jeg meget gerne vide, hvem der har skrevet "Tanker om Atomkraft" og de to kommentarer af "vhs" ??? Hvis det er Andres Samuelsen, der har skrevet det første, vil jeg meget gerne kontakte ham og forklare/rette nogle misforståelser og svare på nogle få uklarheder. De to andre kommentarer er sværere, for de bringer debatten helt tilbage til OOA's tid, hvor debatten kørte på myter og udokumenterede påstande: Kernekraft er dyr, unødvendig, politistat, uløst affaldsproblem, kobling til kernevåben, terrorisme, osv, osv..... Den type "opremsede faktorer" plejer jeg at tackle ved at spørge: Hvorfor mon der kører 439 reaktorer i 32 lande, og hvorfor planlægger mindst 16 lande nu at bygge et sted mellem 80 og 200 nye reaktorer... - helt uden at have overvejet alle disse opremsede mod-argumenter ??? Holger SkjerningAf: polyb

Fri, 17 Sep 2010 20:49:21 +0000

@vhs Tak for din kommentar. Interessante betragtninger :-) Må indrømme at jeg aldrig før har ført tanken hen på centralisering, stor statsmagt osv. - men kan helt sikkert godt følge din pointe. Kan du for alvor forestille dig en nation med atomkraftværker men uden et stærkt militær, overvågningsapparat, politi osv? Hvis du kan, så har du ikke prøvet godt nok :) Må nok erklære mig enig, måske med det forbehold at jeg til dels kan forestille mig at det stærke militær, overvågningsapparat osv. bliver mindre nødvendigt jo højere velstand et samfund har, og jo stærkere demokratisk kultur der er tilstede.Af: vhs

Fri, 17 Sep 2010 16:15:37 +0000

Grundene til at jeg er modstander af atomkraft kan deles ind i to kategorier: Miljømæssigt: 1) Selvom det er korrekt at de udleder mindre C02 end andre energiværker, så er der mange der snyder med regnskabet, når de taler for atomkraft. De "glemmer" belejligt at inkludere co2-udledningen ved den enorme infrastruktur der skal til for at drive atomkraft - det radioaktive affald skal transporteres væk (typisk til Østeuropa) på jernbanenettet med bevogtning, kraftværkerne selv skal bevogtes, de skal pladseres udenfor byerne, så arbejderne skal køre og så videre. Det gør dem ikke værre end f.eks. kulkraftværker - men det skal også regnes med og det er bedrag når folk glemmer det. 2) Det radioaktive affald som du selv nævner. Det er simpelthen grotesk at efterlade den slags bomber til fremtiden... for slet ikke at tale om spørgsmålet om hvorvidt vi kan garantere at de opbevares sikkert nu. 3) Rissikoen for uheld. Vi kender historien. Fortalerne siger ofte "jamen det sker jo ikke igen"... hvilket ærligt talt ikke er særligt betryggende. Jovist, de er sikkert mere sikre idag, men tilbage står altså den følelsesvækkende kendsgerning, at skulle et uheld ske (uanset hvor lille sandsynligheden er), så vil det have katastrofale konsekvenser. Politisk: 1) Atomkraft er ikke rentabelt. Det er faktisk enormt omkostningsfuldt at operere sådan noget. Det er pudsigt at for eksempel Konservativ Ungdom i Danmark fører kampagne for atomkraft, for i USA (jeg ved ikke med verden men mon ikke mønsteret er det samme) er der mig bekendt ikke et eneste atomkraftværk som ikke modtager offentlig støtte for at køre rundt. Atomkraft kræver altså økonomisk omfordeling. Det kan man mene om hvad man vil og der kan være argumenter for og imod, men det skal inkluderes i debatten, hvis den skal føres på et sagligt grundlag. 2) I første kategori nævnte jeg en masse ting der drejede sig om sikkerhed - både angående sikkerheden på/omkring selve kraftværket og angående transporten af affaldet (som jo kan bruges til våben) samt sikkerhed ved opbevaringsstederne. Vi er forhåbenligt alle enige om at det vil være nødvendigt at bevogte disse ting. Well. Det betyder at atomkraft indebærer og nødvendiggør en stærk stat med politisk magtcentralisering, overvågning, efterretningstjenester og så videre. Man kan mene meget forskelligt om den slags, men det går stik imod mine politiske interesser at arbejde for en energi-kilde som i sig selv beder om endnu mere centralisering og overvågning. Teknologi er ikke politisk neutralt. Bestemte former for teknologi kræver bestemte politiske infrastrukturer og super-strukturer. Atomkraft er i modsætning til det jeg ønsker politisk. Er man for decentralisering og mindre magt-koncentration, så bør man overveje om atomkraft passer ind i de strukturer. Kan du for alvor forestille dig en nation med atomkraftværker men uden et stærkt militær, overvågningsapparat, politi osv? Hvis du kan, så har du ikke prøvet godt nok :) Eksistensen af noget som skal overvåges og sikres og som ikke må falde i de forkerte hænder nødvendiggør jo ikke blot politi-apparat og så videre, men også politisk magtkoncentration, hvor lederen er nødt til at kunne træffe hurtige og hemmelige beslutninger (for at sikre riget) uden irriterende demokratiske processer. Jeg synes det ville være smartere ikke at have ting liggende som er så sprængfarlige at de kan legitimere (og nødvendiggøre) antidemokratiske processer. 3) Hvorfor subsidierer USA atomkraftværkerne? Ikke for at få energi alene. Grunden er offentlig tilgængelig: Det er for at få atom-våben. Det er altså virkeligheden: Atomkraft og atom-våben hænger sammen. Der investeres i atomkraft for at få materialer til atomvåben. Sådan er det. Er man imod atomvåben (eller for den sags skyld, imod at samfundet skal styres af militære i[...]