Subscribe: Nyheder fra Kommunesamarbejde vedr. sundhed
http://www.regionsyddanmark.dk/user/system/dokumenttypenyhedsbrev/rss.asp?channel=54
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Danish
Tags:
bliv  dialog  elektronisk kommunikation  forebyggelse  hjælp  kommuner  læs mere  læs  med  mere    region syddanmark  region  syddanmark  viden 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Nyheder fra Kommunesamarbejde vedr. sundhed

Nyheder fra Kommunesamarbejde vedr. sundhedNyheder fra Kommunesamarbejde vedr. sundhedLast Build Date: Mon, 14 Jan 2008 8:26:50 +0200

 Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng

Thu, 26 Apr 2012 00:01:01 +0200

Nyt projekt undersøger brugen af elektronisk tværsektoriel RehabiliteringsplanNy viden om forløbskoordination på kronikerområdet

Mon, 16 Apr 2012 00:01:01 +0200

Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination er udgivet. Læs mere om projektet og find projektrapporten her.Hvordan forebygges overdødeligheden af sindslidende med somatiske sygdomme?

Tue, 13 Mar 2012 00:01:01 +0200

Kom til temamøde den 26. april og få viden og inspiration til forebyggelsesarbejdet.Praktisk hjælp og ledsagelse

Fri, 24 Feb 2012 00:01:01 +0200

Regional vejledning til brug for personale i forbindelse med praktisk hjælp og ledsagelse ved sygehusbehandling er tilgængelig.Sundhedsinnovation, sundhedssamarbejde og kvalitet

Fri, 23 Dec 2011 00:01:01 +0200

Ny organisering i Regionshuset gør at Afdelingen for Kommunesamarbejde deles ved udgangen af 2011.90% har fået implementeret videotolkning

Wed, 21 Dec 2011 00:01:01 +0200

Videotolkeudstyr er nu udbredt på relevante afdelinger i Region SyddanmarkNyt Dialog om forebyggelse

Wed, 30 Nov 2011 00:01:01 +0200

Få inspiration til sundhedspædagogiske metoder og anvendelse i forskellige settingsBliv inspireret af den seneste viden og dokumentation

Tue, 29 Nov 2011 00:01:01 +0200

Rådgivning om forebyggelse har planlagt følgende temamøder i foråret 2012Erfaringer med sundhedsprofiler skal deles

Wed, 16 Nov 2011 00:01:01 +0200

Erfaringerne med at indsamle og anvende sundhedsdata på baggrund af geografi skal nu deles med resten af verden.Håndtering af utilsigtede hændelser

Wed, 10 Aug 2011 00:01:01 +0200

Regional vejledning om håndtering af utilsigtede hændelser i sektorovergange er tilgængelig.Hjælp til alvorligt syge og døende og deres pårørende

Wed, 29 Jun 2011 00:01:01 +0200

Ny patientpjece informerer om den hjælp, der kan fås til pleje, behandling og praktisk hjælp.Bliv inspireret af den seneste viden og dokumentation

Mon, 27 Jun 2011 00:01:01 +0200

Temamøder om forebyggelse i efteråret 2011Bliv inspireret og se muligheder indenfor den elektroniske kommunikation

Thu, 9 Jun 2011 00:01:01 +0200

Fælles IT-sekretariat har udgivet det tredje nyhedsbrev vedr. tværsektoriel elektronisk kommunikation i Region Syddanmark.Første playspot i Space-projekterne indvies

Fri, 6 May 2011 00:01:01 +0200

Tjæreborg Skole indvier mandag d. 9. maj deres nye udendørs faciliteter.Lær at bruge resultaterne fra Sundhedsprofilen

Tue, 12 Apr 2011 00:01:01 +0200

Der inviteres til arbejdsmøder om hvordan vi styrker forebyggelse og sundhedsfremme på tværs af forvaltninger.Godkendte sundhedsaftaler 2011-14

Wed, 6 Apr 2011 00:01:01 +0200

Region Syddanmark har fra Sundhedsstyrelsen modtaget godkendelser af de 22 aftaler med kommunerne i regionen.Inspiration til arbejdet med sundhedspædagogik

Fri, 1 Apr 2011 00:01:01 +0200

Temamøde om sundhedspædagogik i patientuddannelse den 25. maj 2011Sikring af sammenhængende patientforløb for alvorligt syge og døende

Thu, 31 Mar 2011 00:01:01 +0200

Ny aftale skal sikre patientens forløb gennem systemet samt fremme dialog og koordinering parterne imellem.Bliv opdateret på ansvaret for behandlingsredskaber og hjælpemidler

Tue, 29 Mar 2011 00:01:01 +0200

Casekatalog for ansvarsfordelingen i Region Syddanmark er nu opdateret og tilgængelig her på hjemmesiden.Bliv skarp på evalueringen af dit projekt!

Fri, 25 Mar 2011 00:01:01 +0200

Den 9. juni afholdes projektlederdag med fokus på evaluering og erfaringsudveksling for alle projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark.Viden om forløbskoordination og inspiration til det videre arbejde

Fri, 11 Feb 2011 00:01:01 +0200

Afdelingen for Kommunesamarbejde inviterer til et spændende temamøde om forløbskoordination på kronikerområdet den 5. april 2011 i Vejle.Offentliggørelse af regional sundhedsprofil

Thu, 10 Feb 2011 00:01:01 +0200

Torsdag den 10. februar 2011, offentliggjordes resultatet af sundhedsprofilen for Region SyddanmarkSundhedsaftalerne er sendt til godkendelse

Wed, 2 Feb 2011 00:01:01 +0200

De specifikke aftaler for de 22 kommuner i Regionen er indsendt til godkendelse hos Sundhedsstyrelsen.Laboratorium for offentlig-privat innovation er i gang.

Fri, 21 Jan 2011 00:01:01 +0200

Region Syddanmark fungerer som tovholder for projektet, som består af de fem danske regioner, Servicestyrelsen samt en række kommuner og private virksomheder.Mere end 6 mio. kr. til børn og unges bevægelse på skolerne

Mon, 17 Jan 2011 00:01:01 +0200

TrygFonden, Lokale- og Anlægsfonden samt fem kommuner har bevilget 6.7 mio. kr. til nyskabende bud på, hvordan man får børn og unge til at bevæge sig mere på skolerne. De fem projekter er en del af forskningsprojektet ”Space”.Sundhedsaftaler klar til godkendelse

Wed, 22 Dec 2010 00:01:01 +0200

Praksis- og kommuneudvalget har afsluttet forhandlingsrunden med de 22 kommuner om sundhedsaftalerne for 2011-14Modulopbygget diabeteskursus

Thu, 1 Jul 2010 00:01:01 +0200

Seks eftermiddage om diabetes for sundhedspersonale med mellemlang videregående uddannelse i kommunerne, almen praksis og sygehusene.Nyt om elektronisk kommunikation

Mon, 21 Jun 2010 00:01:01 +0200

Læs nyhedsbrevet fra Fælles IT-sekretariat om elektronisk kommunikation mellem kommuner, sygehuse, praksis og apoteker.Rådgivning om forebyggelse

Thu, 10 Jun 2010 00:01:01 +0200

Læs mere om efterårets aktiviteter på Dialog-Net.dk. Du kan også printe en plakat med aktiviteterne til din opslagstavleDialog om forebyggelse

Thu, 10 Jun 2010 00:01:01 +0200

Temaet for dette nummer er patientuddannelse. Læs mere i "Dialog om forebyggelse"Forløbsprogrammer KOL, diabetes og hjerte

Fri, 7 May 2010 00:01:01 +0200

Patientforløbsprogrammerne for kronisk sygdom i Region Syddanmark er udarbejdet af kommunerne og regionen som afsæt for udvikling af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, herunder bedste praksis, kvalitetsudvikling og dokumentation af kronikerindsatsen.Høring om grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-2014

Tue, 4 May 2010 00:01:01 +0200

Sundhedskoordinationsudvalget har 20. april 2010 godkendt et udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14, der udsendes til høring ved kommunerne, Praksisudvalget (alment praktiserende læger) og regionsrådet. Fristen for indsendelse af høringssvar er 30. juni 2010.Audit 2009

Thu, 15 Apr 2010 00:01:01 +0200

I november / december måned 2009 blev der gennemført en eksplicit Audit på genoptræningsplaner i Region Syddanmark. Auditrapporten kan findes her.Styrket indsats overfor kronisk syge

Tue, 5 Jan 2010 00:01:01 +0200

Region Syddanmark har fået tildelt ca. 85 mio. kr. over de næste tre år af regeringens pulje til en styrket indsats over for kronisk sygdom. Læs mere herPris for rehabiliteringsplan

Thu, 26 Nov 2009 00:01:01 +0200

Region Syddanmark har sammen med Odense Kommune vundet en 2. præmie for besvarelse af en prisopgave om det optimale sammenhængende rehabiliteringsforløb.Bestilling af rettelsesblad til Sam:Bo

Thu, 6 Aug 2009 00:01:01 +0200

Ændringer i Sam:Bo afsnit 4.4 om udskrivningsplanlægning. Rekvirere løsbladet til Sam:Bo her.It-strategi for samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Thu, 7 Feb 2008 00:01:01 +0200

Hent det nye statusnotat maj 2009 her.