Subscribe: Komunikaty.pl
http://rss.gazeta.pl/pub/rss/aktualnosci.htm
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Polish
Tags:
czy  jak  jedz  jest  należy  przez  publicznych  pzp  roboty budowlane  roku  się  wykonawców  zamawiający  zamówień publicznych  zamówień 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Komunikaty.pl

Komunikaty.plKomunikaty.pl - Komunikaty, przetargii, nieruchomościCopyright: Copyright (c) Agora SA All rights reserved
 Kary umowne w zamówieniach publicznych

Mon, 16 Apr 2018 10:05:00 GMT2018-04-16T10:05:00Z

(image) Do głównych przyczyn naliczania kar umownych na wykonawców jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o zamówienie publiczne. Za co jeszcze mogą zostać naliczone kary?


Media Files:
http://bi.gazeta.pl/im/d9/32/16/z23276505M,Kary-umowne-w-zamowieniach-publicznych.jpg
Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Fri, 06 Apr 2018 12:41:00 GMT2018-04-06T12:41:00Z

(image) W dniach 12-13 kwietnia 2018 odbędzie się Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych organizowanym przez firmę ApexNet. Temat przewodni wydarzenia: Elektronizacja zamówień publicznych.


Media Files:
http://bi.gazeta.pl/im/7f/28/16/z23234943M,Zjazd-Specjalistow-i-Ekspertow-ds--Zamowien-Public.jpg
Zmiana zasad składania JEDZ - szczegóły

Tue, 27 Mar 2018 09:59:00 GMT2018-03-27T09:59:00Z

(image) Od 18 kwietnia 2018 wykonawcy startujący do przetargów przekraczających tzw "progi unijne" będą zobowiązani do złożenia JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jak należy się do tego przygotować?


Media Files:
http://bi.gazeta.pl/im/f0/1f/16/z23196144M,Zmiana-zasad-skladania-JEDZ.jpg
II Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

Mon, 12 Mar 2018 12:37:00 GMT2018-03-12T12:37:00Z

(image) W dniach 20-21 marca 2018 r. w Warszawie odbędzie się II Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych.


Media Files:
http://bi.gazeta.pl/im/50/0f/16/z23132240M,II-Kongres-Wykonawcow-Zamowien-Publicznych.jpg
Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

Tue, 27 Feb 2018 13:48:00 GMT2018-02-27T13:48:00Z

(image) Zamawiający ma prawo do wezwania wykonawców do złożenia wszystkich dokumentów i oświadczeń potwierdzających, że nie podlegają oni wykluczeniu z przetargu.


Media Files:
http://bi.gazeta.pl/im/9a/02/16/z23077274M,Wezwanie-wykonawcow-do-przedstawienia-dokumentow-p.jpg
Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

Fri, 09 Feb 2018 10:38:00 GMT2018-02-09T10:38:00Z

(image) Wniesienie wadium jest jedną z ważniejszych czynności w postępowaniach przetargowych. Przekroczenie terminu na dostarczenie wadium w formie pieniężnej grozi wykluczeniem z postępowania.


Media Files:
http://bi.gazeta.pl/im/c3/ef/15/z23002563M,Wniesienie-wadium---czy-zlecenie-wykonania-przelew.jpg
JEDZ - obowiązek uzupełnienia przez wykonawcę

Wed, 31 Jan 2018 11:39:00 GMT2018-01-31T11:39:00Z

(image) Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia JEDZ na podstawie wytycznych zamawiającego. Konsekwencją niedopełnienia tego obowiązku jest wykluczenie z postępowania przetargowego.


Media Files:
http://bi.gazeta.pl/im/36/e6/15/z22964278M,JEDZ---obowiazek-uzupelnienia-przez-wykonawce.jpg
Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku!

Tue, 09 Jan 2018 13:50:00 GMT2018-01-09T13:50:00Z

(image) Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju oraz Urząd Zamówień Publicznych nowa Pzp wejdzie w życie w pierwszym półroczu 2018 roku. Co może się zmienić ?


Media Files:
http://bi.gazeta.pl/im/23/e5/15/z22959395M,Ustawa-Pzp.jpg
Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2018]

Mon, 08 Jan 2018 06:19:00 GMT2018-01-08T06:19:00Z

(image) Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych. Przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązywania progów stosowania Pzp.


Media Files:
http://bi.gazeta.pl/im/59/cd/15/z22859865M,Nowe-progi-stosowania-Pzp.jpg
Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych w 2018 roku

Fri, 05 Jan 2018 10:30:00 GMT2018-01-05T10:30:00Z

(image) Od 1 stycznia 2018 zmienił się średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Sprawdź ile teraz wynosi.


Media Files:
http://bi.gazeta.pl/im/c2/cc/15/z22859714M,Sredni-kurs-euro-w-zamowieniach-publicznych.jpg
Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

Wed, 27 Dec 2017 06:00:00 GMT2017-12-27T06:00:00Z

(image) Zamówienie grupowego ubezpieczenia pracowników podlega ustawie Pzp. W przypadku, gdy warto zamówienia przekroczy 30.000 euro należy przeprowadzić przetarg nieograniczony lub ograniczony.


Media Files:
http://bi.gazeta.pl/im/34/c2/15/z22816564M,Jak-przeprowadzic-przetarg-na-grupowe-ubezpieczeni.jpg
Przetarg na dostawę energii elektrycznej a zatrudnienie podwykonawców

Wed, 20 Dec 2017 11:23:00 GMT2017-12-20T11:23:00Z

(image) Pzp dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców w przetargach na dostarczenie energii elektrycznej. Wykonawca wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.


Media Files:
http://bi.gazeta.pl/im/ae/c0/15/z22809518M,Przetarg-na-dostawe-energii-elektrycznej-a-zatrudn.jpg
Kilku zamawiających i jedno postępowanie - jak działać w takich przypadkach? Radzimy!

Fri, 15 Dec 2017 13:42:00 GMT2017-12-15T13:42:00Z

(image) W przypadku obowiązku przygotowania i przeprowadzenia przetargu przez kilku beneficjentów należy upoważnić jednego zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu.


Media Files:
http://bi.gazeta.pl/im/d1/bb/15/z22789329M,Kilku-zamawiajacych-i-jedno-postepowanie.jpg
Czy roboty budowlane w ramach jednej inwestycji należy oszacować łącznie?

Thu, 07 Dec 2017 14:50:00 GMT2017-12-07T14:50:00Z

(image) Jak postępować w przypadkach, gdy roboty budowlane odnoszą się do różnych obiektów budowlanych, ale składają się na jedno zamierzenie budowlane? Czy zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania?


Media Files:
http://bi.gazeta.pl/im/e4/b8/15/z22777572M,Czy-roboty-budowlane-w-ramach-jednej-inwestycji-na.jpg
Czy zamawiający ma obowiązek zatrudnić projektantów na umowę o pracę?

Thu, 30 Nov 2017 07:00:00 GMT2017-11-30T07:00:00Z

(image) Pzp jasno określa przypadki, w których zamawiający jest zobowiązany do zatrudnienia osób wykonujących określone czynności na umowę o pracę. Czy w grupie tych osób są takie projektanci?


Media Files:
http://bi.gazeta.pl/im/65/a4/15/z22693989M,Czy-zamawiajacy-ma-obowiazek-zatrudnic-projektanto.jpg