Subscribe: KEIMENA
http://costisquotes.wordpress.com/feed
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Greek
Tags:
δε  δεν θα  θα  και  με  να  σου που  τα  τε  την  της  τις  τον  του  τους  των 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: KEIMENA

KEIMENA.σχολιασμένα και ασχολίαστα αποσπάσματα.Last Build Date: Tue, 11 Jul 2017 06:29:08 +0000

 Ο χάλκινος έρωταςcostis

Mon, 09 Oct 2006 20:03:15 +0000

Χάλκειόν τις Έρωτα μετήγαγεν εκ πυρός εις πυρ τήγανον αρμόζων τη κολάσει κόλασιν. Το χάλκινο άγαλμα του Έρωτα άλλαξε κάποιος σε τηγάνι, κι η φλόγα του έρωτα έγινε φωτιά, στην κόλασή μας κόλαση.(1) Η εικόνα της αισθητικής κατάρευσης με τη διαπεραστική ματιά του ποιητή και τη λανθάνουσα γλώσσα του: ένα χάλκινο αγαλματάκι του έρωτα θα γίνει τηγάνι για να […](image)


Media Files:
http://0.gravatar.com/avatar/f7f2646455fd895ab68f4e680712da4e?s=96&d=identicon&r=G
Σεραπείου έδαφος ουχ υφείλοντο μόνονcostis

Sun, 08 Oct 2006 14:30:58 +0000

και τα περί τον Κάνωβον ιερά ταυτό τούτο έπασχον, Θεοδοσίου μεν τότε βασιλεύοντος, Θεοφίλου δε προστατούντος των εναγών, …, Ευαγρίου δε την πολιτικήν αρχήν άρχοντος, Ρωμανού δε τους κατ΄Αίγυπτον στρατιώτας πεπιστευμένου· οίτινες, άμα φραξάμενοι κατά των ιερών λιθίνων και λιθοξοάνων, επί θυμόν ταύτα βαλλόμενοι, πολέμου δε μήτε ακοήν μήτε παρακοήν υφιστάμενοι, τω τε Σεραπείω κατελυμήναντο […](image)


Media Files:
http://0.gravatar.com/avatar/f7f2646455fd895ab68f4e680712da4e?s=96&d=identicon&r=G
Θεσσαλονίκη 390: άδικα ξίφη κατά πάντωνcostis

Sun, 08 Oct 2006 04:10:33 +0000

Θεσσαλονίκη πόλις εστί μεγίστη και πολυάνθρωπος, εις μεν το Μακεδόνων έθνος τελούσα, ηγουμένη δε και Θετταλίας και Αχαΐας και μέντοι και άλλων παμπόλλων εθνών όσα των Ιλλυρίων τον ύπαρχον ηγούμενον έχει. εν ταύτη στάσεως γενομένης τινός κατελεύσθησάν τε και κατεσύρησαν των αρχόντων τινές. ο δε βασιλεύς εξαφθείς υπό των αγγελθέντων ουκ ήνεγκε του θυμού την […](image)


Media Files:
http://0.gravatar.com/avatar/f7f2646455fd895ab68f4e680712da4e?s=96&d=identicon&r=G
Ανεστράφη πάντα τα πράγματαcostis

Sat, 07 Oct 2006 00:02:22 +0000

Ω της μεγίστης του φθόνου πονηρίας· τον ευτυχή μισεί τις, ον θεός φιλεί. Ούτως ανόητοι τω φθόνω πλανώμεθα, ούτως ετοίμως μωρία δουλεύομεν. Έλληνες εσμέν άνδρες εσποδωμένοι, νεκρών έχοντες ελπίδας τεθαμμένας· ανεστράφη γαρ πάντα νυν τα πράγματα. Ω πόση πονηριά κρύβει ο φθόνος! Μισούμε όποιον ευτυχισμένο αγαπά ο θεός. Έτσι ανόητους μας πλανεύει ο φθόνος κι […](image)


Media Files:
http://0.gravatar.com/avatar/f7f2646455fd895ab68f4e680712da4e?s=96&d=identicon&r=G
Η απαγόρευση του παγανισμού του 391costis

Fri, 06 Oct 2006 22:53:48 +0000

Κανείς δεν θα έχει το δικαίωμα να τελέσει θυσίες. Κανείς δεν θα περιφέρεται στους ναούς. Κανείς δεν θα αποδίδει τιμές στα ιερά. Όλοι θα αποδέχονται ότι ο νόμος Μας τους αποκλείει από την άνομη είσοδό τους στους ναούς, έτσι ώστε αν κάποιος επιχειρήσει να κάνει κάτι σχετικό με τους θεούς ή με τις ιερές τελετουργίες, […](image)


Media Files:
http://0.gravatar.com/avatar/f7f2646455fd895ab68f4e680712da4e?s=96&d=identicon&r=G
Αλλάριχος δια των Πυλώνcostis

Thu, 05 Oct 2006 20:48:50 +0000

ο [τε] Αλλάριχος έχων τους βαρβάρους δια των Πυλών παρήλθεν, ώσπερ δια σταδίου και ιπποκρότου πεδίου τρέχων· τοιαύτας αυτώ τας πύλας απέδειξε της Ελλάδος ή τε των τα φαιά ιμάτια εχόντων ακωλύτως προσπαρεισελθόντων ασέβεια, και ο των ιεροφαντικών θεσμών παραρραγείς νόμος και σύνδεσμος ο Αλλάριχος με τους βαρβάρους του πέρασε τις Θερμοπύλες, σαν να έτρεχε […](image)


Media Files:
http://0.gravatar.com/avatar/f7f2646455fd895ab68f4e680712da4e?s=96&d=identicon&r=G
Τοις λόγοις τον Έλληναcostis

Sun, 01 Oct 2006 23:04:05 +0000

τοιγαρούν ώσπερ πρότερον εις δύο πόλεις διήρητο τα των Ελλήνων πράγματα, την Σπάρτην και τας Αθήνας, ούτω νυν εις δύο πόλεις τα των Ελλήνων καλά, τήνδε τε και τας Αθήνας, ει δη τοις λόγοις μάλλον ή τω γένει τον Έλληνα κλητέον. Έτσι λοιπόν, όπως παλιότερα τα ελληνικά πράγματα μοιράζονταν ανάμεσα σε δύο πόλεις, στη Σπάρτη […](image)


Media Files:
http://0.gravatar.com/avatar/f7f2646455fd895ab68f4e680712da4e?s=96&d=identicon&r=G
Θέουσιν εφ’ ιεράcostis

Sun, 01 Oct 2006 08:39:58 +0000

συ μεν ουν ουθ’ ιερά κεκλείσθαι <εκέλευσας> ούτε μηδένα προσιέναι ούτε πυρ ούτε λιβανωτόν ούτε τας από των άλλων θυμιαμάτων τιμάς εξέλασας των νεών ουδέ των βωμών, οι δε μελανειμονούντες ούτοι … και κρατούντος του νόμου θέουσιν εφ’ ιερά φέροντες και λίθους και σίδηρον, οι δε και άνευ τούτων χείρας και πόδας. έπειτα Μυσών λεία […](image)


Media Files:
http://0.gravatar.com/avatar/f7f2646455fd895ab68f4e680712da4e?s=96&d=identicon&r=G
Ουιβία Περπέτουαcostis

Fri, 29 Sep 2006 22:12:47 +0000

Ήμελλον δε καγώ εξετάζεσθαι. Και εφάνη εκεί μετά του τέκνου μου ο πατήρ, και καταγαγών με προς εαυτόν είπεν· «Επίθυσον ελεήσασα το βρέφος». Και Ιλαριανός τις επίτροπος, ος … εξουσίαν ειλήφει μαχαίρας, λέγει μοι· «Φείσαι των πολιών του πατρός σου, φείσαι της του παιδίου νηπιότητος· επίθυσον υπέρ σωτηρίας των αυτοκρατόρων». Καγώ απεκρίθην. «Ου θύω». Και […](image)


Media Files:
http://0.gravatar.com/avatar/f7f2646455fd895ab68f4e680712da4e?s=96&d=identicon&r=G
Απολείπειν ο θεός Αντώνιονcostis

Thu, 28 Sep 2006 20:54:37 +0000

Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτ’, ακουσθεί αόρατος θίασος να περνά με μουσικές εξαίσιες, με φωνές – την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανοφέλετα θρηνήσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος, αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προ πάντων να μη γελασθείς, […](image)


Media Files:
http://0.gravatar.com/avatar/f7f2646455fd895ab68f4e680712da4e?s=96&d=identicon&r=G