Subscribe: Nieuwbouwwijzer
http://www.nieuwbouwwijzer.nl/feed
Added By: leydens Feedage Grade B rated
Language: Dutch
Tags:
aantal  als  bij  die  dit  door  duizend  euro  gemeenten  gemiddelde  jaar  meer  met  nog  tot  woningen  worden 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Nieuwbouwwijzer

NieuwbouwwijzerHet meest complete nieuwbouw woningen & appartementen overzichtLast Build Date: Sun, 18 Feb 2018 04:33:24 +0100

 Regionale verschillen huizenprijzen

Tue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0100

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland is in 2017 toegenomen tot ruim 263 duizend euro. In Bloemendaal werd, net als in voorgaande jaren, het meest uitgegeven aan een woning (776 duizend euro). In Delfzijl werd gemiddeld met 141 duizend euro het minst aan een woning uitgegeven. De verschillen tussen gemeenten zijn in 2017 groter geworden in vergelijking met 2016. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster. De gemiddelde verkoopprijs is het gemiddelde van de transactieprijzen van alle verkochte woningen in een gemeente in een jaar. Er wordt niet gecorrigeerd voor het soort en de kwaliteit van de woning. Verschillen in gemiddelde transactieprijzen tussen gemeenten worden dan ook mede bepaald door het soort woningen dat verkocht wordt. In gemeenten met relatief veel villa’s zal de gemiddelde verkoopprijs doorgaans hoger liggen dan in gemeenten met veel appartementen. Meest betaald voor huizen in Bloemendaal, het minst in Delfzijl In Bloemendaal werd in 2017 voor een koopwoning gemiddeld 776 duizend euro betaald. Bloemendaal voert, net als in voorgaande jaren, de lijst met hoogste gemiddelde verkoopprijzen aan. In Wassenaar, Laren (Noord-Holland), Blaricum en Heemstede werd in 2017 ook gemiddeld meer dan een half miljoen euro neergeteld voor een koopwoning. Een jaar eerder waren er ook vijf gemeenten waar de gemiddelde huizenprijs meer dan 500 duizend euro was. Heemstede viel toen net onder deze grens (448 duizend euro) en Rozendaal zat boven deze grens (544 duizend euro). In het Groningse Delfzijl werd met gemiddeld 141 duizend euro het minst betaald voor een koopwoning. In de vier voorgaande jaren had Pekela (ook provincie Groningen) nog de laagste gemiddelde verkoopprijs. Delfzijl was het afgelopen jaar de enige gemeente waar voor een woning gemiddeld minder dan 150 duizend euro werd betaald. Verschillen tussen goedkopere en duurdere gemeenten verder toegenomen Het verschil tussen de gemiddelde verkoopprijs in de duurste en goedkoopste gemeente is in 2017 verder toegenomen. In Bloemendaal is de gemiddelde verkoopprijs van een woning nu 5,5 keer zo hoog als die van Delfzijl. Vorig jaar was het verschil nog een factor 5,1. De verschillen tussen de gemiddelde verkoopprijzen van gemeenten waren in 2014 het kleinst. In 80 procent van de gemeenten lag de gemiddelde verkoopprijs in 2017 tussen de 195 duizend en 337 duizend euro. In 10 procent van de gemeenten lag de verkoopprijs onder de 195 duizend euro. De gemeenten waar de gemiddelde huizenprijs lager is dan 195 duizend euro liggen vooral aan de randen van Nederland: in Groningen, Friesland en Limburg. In de 10 procent duurste gemeenten lag de verkoopprijs tussen de 337 duizend euro en 776 duizend euro. Hier valt ook Amsterdam onder met een gemiddelde verkoopprijs van bijna 408 duizend euro. De gemiddelde verkoopprijzen in de duurdere gemeenten tonen in het algemeen sterkere fluctuaties over de tijd. In 2008 lagen de gemiddelde verkoopprijzen van deze gemeenten nog hoger, tussen de 347 duizend en 837 duizend euro. In 2014 was deze bandbreedte afgenomen tot 277 duizend - 558 duizend. De bandbreedte van de 10 procent gemeenten met de laagste gemiddelde verkoopprijzen lag in 2014 tussen de 119 duizend en 172 duizend euro. Het verschil tussen de prijsontwikkeling van koopwoningen en de gemiddelde transactieprijs Het CBS publiceert ook de prijsindex bestaande koopwoningen, de indicator voor de prijsontwikkeling van koopwoningen. Deze prijsindex corrigeert voor verschillen in samenstellingen van de verkochte woningen per periode. In de statistiek gemiddelde verkoopprijzen gebeurt dit niet. Een voorbeeld: stel, in februari zijn er kleine tussenwoningen verkocht. In maart wisselden juist veel grote grachtenpanden met tuin van eigenaar. De gemiddelde verkoopprijs zal hierdoor in maart hoger liggen, maar er hoeft geen sprake te zijn van een stijging in de prijsindex bestaande koopwoningen. Op gemeenteniveau zijn de gemiddelde verkoopprijzen bekend, er wordt geen prijsindex bestaande koopwoningen samengesteld voor alle gemeenten.[...]Energiebus helpt huurders besparen

Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0100

Veel huurders betalen zich blauw aan verwarmingskosten en zitten toch in de kou. Een bezoek van de Energiebus van de Woonbond kan uitkomst bieden.

Door stijgende energietarieven gaan bewoners steeds meer betalen voor verwarming en electriciteit. Besparen op verbruik wordt daarmee steeds belangrijker: dat kan flink in de kosten schelen. De Energiebus komt op verzoek van huurders een dag op bezoek in de straat of het complex, om na te gaan hoe het ervoor staat met de isolatie, ventilatie en de verwarmingsinstallatie.

Kan het CO2-neutraal?

De medewerker van de Energiebus doet technisch onderzoek om inzicht te krijgen in het energieverbruik, en stelt in samenspraak met de bewoners een advies op. Door het aanbrengen van betere beglazing, dak- en gevelisolatie, ventilatiesystemen, HR ketels en warmtepompen kan vaak veel winst worden behaald. Verdergaande maatregelen om de woningen CO2-neutraal te maken kunnen een nog grotere besparing met zich meebrengen. Daarover krijgt u een eerste indicatie van wat mogelijk is.

Bewonerswensen voorop

Het onderzoek beperkt zich niet tot kijken naar wat er technisch kan, er wordt ook geluisterd naar de wensen van bewoners. Verhuurders hebben belang bij een goedkope route naar een beter energielabel, terwijl huurders vooral meer wooncomfort en een lagere energierekening willen. In het advies dat de Energiebus opstelt komen beide belangen samen, maar staan de bewonerswensen voorop.

Veel verhuurders aan de slag met advies

Het advies wordt aan het eind van de dag aan de verhuurder gepresenteerd, die daar in veel gevallen mee aan de slag gaat. Dat levert huurders een lagere energierekening op, maar ook een woning waar het prettiger wonen is. Bijvoorbeeld omdat de oorzaak van koude voeten en vocht in de badkamer eindelijk verholpen is.

Ook de Energiebus op bezoek vragen? Lees hoe
Koopwoningmarkt opgesloten in eigen succes?

Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0100

Het is op dit moment nog te vroeg om te concluderen of 2017 een voorlopig hoogtepunt voor de koopwoningmarkt betekent, dan wel een absoluut recordjaar is.

De NVM registreerde circa 166.100 verkochte woningen en met een prijsstijging van rond de 9% in 2017 komt de mediane verkoopprijs uit op 269.000 euro. Dit zijn absolute topcijfers over de afgelopen tien jaar bezien, maar het kan ook zo maar een omslagpunt worden. Zowel het aantal transacties als de koopprijsstijging laten namelijk een stabiliserende tendens zien. De twintigste Monitor Koopwoningmarkt over het vierde kwartaal van 2017 is woensdag 7 februari 2018 gepresenteerd door het Expertisecentrum Woningwaarde van het OTB, onderdeel van de Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft.

Vertrouwen in koopwoningmarkt al anderhalf jaar stabiel
Het recordaantal transacties en de koopprijsstijging ten spijt, blijkt het vertrouwen in de koopwoningmarkt toch al anderhalf jaar niet verder toe te nemen. Na de enorme opmars in de jaren 2013-medio 2016 stabiliseert de score op de Eigen Huis Marktindicator ook in het laatste kwartaal van 2017 weer op circa 12 punten boven de neutrale waarde ‘100’.

Vooral het afnemende aanbod van te koop staande woningen lijkt het optimisme van de woonconsument te temperen. Het aanbod van nieuwbouwkoopwoningen stagneert namelijk op zo’n 8.000 woningen per kwartaal, terwijl ook in de bestaande voorraad steeds minder woningen te koop staan. Dit is mede het gevolg van het inmiddels volledig omgeslagen koopproces: de consument wil eerst een woning kopen, alvorens de huidige woning te koop aan te bieden.

Huidige koopwoningmarkt is een extreme ‘verkopersmarkt’
De koopwoningmarkt lijkt opgesloten in haar eigen succes. De markt is in de afgelopen twaalf jaar niet zo krap geweest. In de bestaande voorraad heeft een koper gemiddeld slechts een keuze uit vier woningen; op de nieuwbouwmarkt zelfs maar uit twee woningen. Ruimte voor prijsonderhandelingen heeft de koper dan ook nauwelijks, getuige het minimale gemiddelde verschil (minder dan 1%) tussen vraagprijs en koopprijs in het vierde kwartaal van 2017. De woningen die binnen drie maanden verkocht worden, verwisselen gemiddeld zelfs boven de vraagprijs van eigenaar. Er is dus sprake van een ‘verkopersmarkt’ in een extreme vorm.

Afnemende groei in aantal verkochte woningen houdt aan
Het aantal door de NVM geregistreerde verkopen in het vierde kwartaal van 2017 (bijna 43.400 woningen) ligt volgens verwachting boven het niveau van het vorige kwartaal (+6%). Ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar is er echter sprake van een daling (-6%) van het aantal verkochte woningen. Het Kadaster registreerde bijna 66.200 transacties van woningen in dit vierde kwartaal van 2017; nog wel een stijging ten opzichte van zowel het vorige kwartaal (+8%) als hetzelfde kwartaal in 2016 (+8%).

Deze afnemende groei is ook op de hypothekenmarkt waar te nemen bij vooral het aantal door HDN geregistreerde hypotheekaanvragen.Financieringsruimte laat verdere koopprijsstijging toe De koopprijsstijging houdt duidelijk aan. De mediane verkoopprijs van alle door NVM-makelaars verkochte woningen komt in het vierde kwartaal van 2017 circa 2,3% hoger uit dan in het vorige kwartaal.

De Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van alle transacties (gepubliceerd door het Kadaster en het CBS) is in het laatste kwartaal van 2017 nog 1,7% gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal. De gunstige inkomensontwikkeling, de nog steeds lage hypotheekrente en de snel minder wordende restschuldproblematiek zorgen vooralsnog voor voldoende financieringsruimte bij de woonconsument. De toename van het aantal verleende bouwvergunningen in de eerste kwartalen van 2017 kan ook als een lichtpuntje gezien worden voor de huidige ‘gespannen’ koopwoningmarkt.
Prijzen in vrije huursector blijven stijgen, ondanks meer nieuwbouw

Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0100

Opnieuw zijn de transactieprijzen voor huurwoningen in de vrije sector gestegen. Dit blijkt uit de cijfers over het tweede halfjaar van 2017, die VGM NL en NVM vandaag presenteren. Gemiddeld betalen huurders bij een verhuizing 2,5% meer dan in het tweede halfjaar van 2016. De vierkante meterprijs nam met 2,9% toe tot 10,76 euro t.o.v. vorig jaar (10,46 euro). De gemiddelde prijs van een verhuurde woning ligt op 1.020 euro huur. In de grote steden, met Amsterdam voorop, met een laag aanbod en een oververhitte koopwoningenmarkt, zijn de huurprijzen nog hoger. “Aan huurwoningen in het middensegment is nog steeds een groot gebrek. De vrije huursector moet echt veel groter om de groeiende vraag aan te kunnen”, constateren de voorzitters Eric Verwey (VGM NL) en Ger Jaarsma (NVM). “Bovendien wordt er nog steeds niet voor de vraag gebouwd, terwijl dat juist hard nodig is om alle bevolkingsgroepen aan een passende woning te helpen.” De beide verenigingen zien nog teveel ‘eenheidsworst’ in de vrije huursector: er komen vooral appartementen bij. “Niet alleen de bouwproductie moet fors omhoog, er moet met name op maat worden gebouwd voor starters, doorstromers, senioren en andere doelgroepen.” Gebrek aan middensegment onverminderd groot De cijfers van VGM NL en NVM hebben betrekking op bijna 31.000 huurtransacties in de vrije sector (boven de liberalisatiegrens van 710,68 euro) op jaarbasis. In een jaar tijd steeg de gemiddelde m²-prijs van woonhuizen met 3,1%. Van appartementen, die zo’n 62% van alle transacties uitmaken, steeg de m²-prijs 3,0%. Ruim 75% van de transacties van appartementen vindt plaats in de grote steden. De provincie Noord-Holland, spant nog steeds de kroon met een gemiddelde huurprijs van ruim 15,22 euro per m². Dit wordt gevolgd door de provincies Utrecht en Zuid-Holland, waar de prijzen op respectievelijk 10,78 en 10,75 euro per m2 uitkomen. In de provincies Flevoland en Utrecht zijn opvallende prijsontwikkelingen te zien. Deze worden echter voornamelijk door regionale spreiding van de verhuurtransacties veroorzaakt. Door een verschuiving van verhuringen van het dure centrum van de stad Utrecht naar het goedkopere Leidsche Rijn, is de gemiddelde prijs per m2 hier sterk gedaald. In Flevoland, waar sprake is van een sterke prijsstijging, is het aandeel verhuurde woningen in het duurdere stadsdeel Almere-Poort toegenomen ten koste van het goedkopere Almere-Centrum. De vraag naar huurwoningen in het ten opzichte van Amsterdam gunstig gelegen Almere-Poort is erg hoog. In de overige provincies stegen de prijzen het afgelopen jaar licht. In Friesland is de gemiddelde vierkante meterprijs het laagst: 8,09 euro. In de grote steden gaat het hard omhoogWaar de gemiddelde prijzen per provincie licht veranderden in een jaar tijd, is dat in de grote steden van Nederland wel anders. Een enkele daling daargelaten, met als spectaculaire uitschieter de stad Utrecht (-19,8%), gingen in steden als Almere (18,6%), Eindhoven (11,0%) en Rotterdam (10,2%) de huurprijzen per vierkante meter fors omhoog. Ook prijsstijgingen in gestoffeerde en gemeubileerde segmentDe huurprijzen gingen ook in het gestoffeerde (inclusief vloer en gordijnen) en gemeubileerde segment omhoog met respectievelijk 3,7% en 6,5%. Circa 22% van de transacties van makelaars van NVM en vastgoedmanagers van VGM NL vinden in deze categorieën plaats. Expats, die een belangrijke doelgroep vormen van dit type verhuringen, kiezen wel steeds vaker voor een kortere huurperiode. Jaarsma hierover: “In Amsterdam, maar ook in een gemeente als Wassenaar, kiezen steeds meer expats ervoor om al na 1 tot 2 jaar een woning te kopen. Dat is een direct gevolg van de steeds hogere huurprijzen en de zeer lage hypotheekrente.” Flinke stijging nieuwbouw huurwoningenHet aantal nieuwgebouwde huurwoningen in de particuliere sector lag naar schatting in 2017 op 15.000. De afgelopen jaren is er flink meer nieuwbouw gepleegd in [...]Verkoop nieuwbouwwoningen stijgt

Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0100

Extreem weinig keuzemogelijkheden voor nieuwbouwkopers

Ontwikkelaars en bouwers verkochten vorig jaar 8% meer nieuwe koopwoningen dan in 2016. Zij verwachten dat dit jaar de groei verder doorzet, maar onvoldoende zal zijn om tegemoet te komen aan het toenemende woningtekort.

In 2017 werden 37.000 nieuwe koopwoningen verkocht, zo melden ontwikkelaars en beleggers verenigd in de NEPROM. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor circa de helft van de Nederlandse woningbouwproductie. Na het dieptepunt in 2013 met 14.400 verkopen, is de afzet van nieuwe koopwoningen in de afgelopen jaren volgens de jongste Monitor Nieuwe Woningen voortdurend gestegen. Daarmee zit de verkoop weer bijna op het niveau van ruim 10 jaar geleden, toen jaarlijks meer dan 40.000 nieuwe koopwoningen werden verkocht.

Lege etalages
De situatie op de nieuwbouw koopmarkt is nu wezenlijk anders dan 10 jaar geleden. “Sinds een jaar of twee is de verkoopvijver geslonken tot minder dan 8.000 te koop staande nieuwbouwwoningen, tegen meer dan 15.000 tijdens de vorige hausse op de woningmarkt. Dat betekent voor de koper bijna lege etalages, dus veel minder keuzemogelijkheden. Dit is echt een extreme situatie.” aldus NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen. “De meeste nieuwe woningen worden onmiddellijk verkocht zodra ze in verkoop worden gebracht. Er zijn gewoon te weinig nieuwbouwplannen om de verkoopvijver sneller aan te vullen. Wat ook een rol speelt is dat een steeds groter deel van de nieuwe woningen door de ontwikkelaars aan beleggers verkocht wordt voor de verhuur. Dit jaar kan dat richting de 10.000 nieuwe huurwoningen gaan.”

Capaciteitstekort vertraagt herstel
Maar er speelt meer. “We zien dat de bouwtijden oplopen. Dat duidt op capaciteitstekorten bij de bouwers,” legt Van Breukelen uit. “Ook dit belemmert de broodnodige versnelling en opschaling van de bouwproductie, terwijl de lage hypotheekrente en het hoge consumentenvertrouwen ruimte bieden voor verdere groei.”

Minder nieuwe woningen in starterssegment
De verkoopprijzen in de nieuwbouw zijn inmiddels gestegen tot boven het niveau van 2007. Hogere kosten en de gestegen marktwaarde spelen daarbij een rol, maar belangrijker is dat er steeds meer woningen verkocht worden in het hogere, luxere marktsegment en minder woningen in het starterssegment onder de € 200.000. Van Breukelen: “We moeten echt met alle betrokken partijen de schouders er onder zetten om de woningproductie te verhogen om te voorkomen dat lagere en middeninkomens niet meer aan een betaalbaar huis kunnen komen.”
Woningnood loopt verder op

Tue, 06 Feb 2018 00:00:00 +0100

Het woningtekort loopt tot 2020 nog verder op, blijkt uit cijfers van Capital Value en ABF Research. De woningnood lijkt dan ook een prominent thema te worden tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Het tekort aan woningen loopt volgens het onderzoek op naar 235.000 woningen. Vooral starters en ouderen vallen tussen wal en schip.

Tekort huurwoningen

Volgens de onderzoekers is er vooral een tekort aan zogenoemde ‘Middenhuur’. Huurwoningen in de vrije sector met een huurprijs tussen de 700 en 100 euro. Hiermee stappen ze erg makkelijk over het tekort aan sociale huurwoningen heen. Terwijl ze ook constateren dat juist corporaties weinig hebben gebouwd de afgelopen jaren. Daarnaast kunnen veel middeninkomens helemaal geen huurprijs in de vrije sector betalen. Zij zouden ook terecht moeten kunnen in de sociale huursector maar kunnen daar nu geen woning krijgen vanwege de inkomensgrens.

Woningnood belangrijkste thema verkiezingen

Het tekort aan betaalbare woningen zal een dominant thema zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dat bleek ook uit onderzoek van de NOS en de lokale omroepen waar de woningnood het belangrijkste onderwerp bleek uit een enquête onder 30.000 mensen. Meer betaalbare woningen, sociale huurwoningen, huizen voor jongeren en starters, huurwoningen in het middensegment en woningen voor ouderen werden vaak genoemd als belangrijke onderwerpen tijdens de verkiezingen.
Corporaties en bouwers komen met ideeën voor verduurzaming

Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0100

Gebruik bestaande technieken om corporatiewoningen te verduurzamen en ontwikkel los daarvan een tweede spoor voor innovaties. En zorg ervoor dat de bewoners blij worden van de te nemen maatregelen. Deze hoofdlijnen kwamen naar voren tijdens de tweede Aedes-Bouwend Nederland Verduurzamingstafel op 31 januari op de Bouwcampus in Delft. De bijeenkomst was een vervolg op de ontbijtsessie van 5 september vorig jaar. Directeuren van woningcorporaties en bouwbedrijven hebben toen combinaties gevormd om ideeën te ontwikkelen om het corporatiebezit met 30 procent minder kosten CO2-neutraal te maken: de Duurzaamheids Challenge. Nu was het tijd om hun voorstellen te presenteren en te bespreken. Dat gebeurde in aanwezigheid van Aedes-voorzitter Marnix Norder, Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen en andere corporatie- en bouwdirecteuren. Te gast waren Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft en adviseur van het Opdrachtgeversforum, en Ferdi Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vaart maken In verschillende van de acht pitches kwam het tweesporenbeleid naar voren. Dat werd mede ingegeven door het feit dat de ontwikkeling van innovaties, behalve veel geld, ook veel tijd kost, terwijl bouwers en corporaties juist vaart willen maken met verduurzaming. De voorkeur gaat uit naar bestaande technieken die later verrijkt kunnen worden met innovaties. Maatregelen die werden genoemd richten zich met name op isolatie, verwarming en all electric. ‘Laaghangend fruit’ daarbij is dat duizenden woningen kunnen worden aangesloten op warmtenetten waar ze al boven staan, maar nog niet van profiteren. De Bouwcampus is bij uitstek geschikt om kennis te delen en de Bouwagenda om te innoveren. Eindbeeld Veel corporaties verduurzamen al woningen, treffen voorbereidingen of brengen minstens in kaart wat er moet gebeuren. De ene kiest voor renovatie per complex, in één keer of modulair, de andere neemt verduurzaming mee bij ingrepen als glas vervangen of het dak isoleren. Belangrijk advies aan de corporaties: formuleer een eindbeeld en hoe je daarop wilt sturen, en stel het huurbeleid en assetmanagement daarop af. Ook is het zaak bewoners zo vroeg mogelijk bij de plannen te betrekken. Daarop ontstond een discussie over het belang om de woonlasten gelijk te houden of niet. Waarschijnlijk gaan deze omhoog, maar daar krijgen de bewoners dan ook veel luxe voor terug. Een extra subsidie zou dat kunnen opvangen. Ze moeten in elk geval weten dat verduurzaming de komende jaren gaat spelen. Subsidie De overheid heeft per jaar zo’n 100 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarnaast investeert het Rijk miljoenen in innovatie. De vormgeving van het innovatiebeleid wil Licher met de Bouwagenda afstemmen. Hij pleitte voor woonlastenvoordeel, vooral in het begin van het verdere verduurzamingstraject, en wilde dat bouwers en corporaties snel met concrete voorstellen komen. Een van de pitchers vond een centrale regie essentieel; de overheid kan landelijk alle partijen om de tafel krijgen, inclusief gemeenten en bewoners. Langdurige samenwerking Concluderend kan de enorme verduurzamingsopgave alleen door langdurige samenwerking tussen bouwers en corporaties worden volbracht. Daarvoor is vertrouwen nodig. Hermans benadrukte de noodzaak om breed toepasbare concepten te ontwikkelen en informatie en expertise uit te wisselen. Norder prees de collectiviteit en gepresenteerde ideeën en drong erop aan de Verduurzamingstafel via de websites van Aedes en Bouwend Nederland en andere publicaties onder de aandacht te brengen om een olievlekwerking te creëren. Verhagen sloot zich bij die waardering aan.  [...]Voorgestelde regulering leidt tot minder middenhuur

Thu, 01 Feb 2018 00:00:00 +0100

Marktpartijen aan de Landelijke Samenwerkingstafel, waaronder Bouwend Nederland, laten weten niet in te stemmen met alle aanbevelingen die maandag 29 januari door voorzitter Rob van Gijzel zijn gepresenteerd. Met name niet met de aanbeveling om zowel de bestaande voorraad middenhuur als de nieuwbouw middenhuur te gaan reguleren.

Gertjan van der Baan (bestuur IVBN; tevens CEO Vesteda) neemt, mede namens andere marktpartijen aan de Tafel (verenigd in IVBN, NEPROM, HPP, Bouwend Nederland en NVM), nadrukkelijk afstand van die aanbeveling. Van der Baan: “Regulering werkt volkomen averechts! Daarmee zou het door de overheid gereguleerde segment op de huurwoningmarkt worden verhoogd naar 85% en kunnen marktpartijen niet langer fors blijven investeren. Voor alle inkomensgroepen tot aan € 55.000 zou dan een door de overheid gereguleerde huurwoning beschikbaar moeten worden gesteld. Voor marktpartijen resteert dan 15% van de markt. Pensioengeld is nu de voornaamste drijver van investeringen in middenhuur en het moet voor pensioenfondsen aantrekkelijk blijven om in die middenhuur te kunnen investeren. Door regulering wordt er echter juist mínder in plaats van méér middenhuur gerealiseerd. Dan is iedereen slechter af, te beginnen bij de grote groep woningzoekenden, die graag zo’n middenhuurwoning willen. Institutionele vastgoedbeleggers, ontwikkelaars, gemeenten en corporaties moeten op economische gronden en met een haalbare business case tot samenwerking kunnen komen om méér middenhuur te realiseren.”

Gezonde woningmarkt vraagt lokaal maatwerk

Mathieu van Rooij, senior beleidsmedewerker Bouwend Nederland: “De grote uitdaging voor de komende jaren is tweeledig: er moeten meer woningen worden gebouwd en we moeten de woningen bouwen waar echt behoefte aan is, middensegment huurwoningen, maar ook andere segmenten koop- en huurwoningen. Dat vereist lokaal maatwerk, iedere regionale/lokale woningmarkt heeft zijn eigen specifieke kenmerken en behoefte, en een gezamenlijke inzet en samenwerking van overheden, marktpartijen, corporaties en ander partijen. De tijdige beschikbaarheid van voldoende geschikte bouwlocaties is een essentiële vereist om de komende jaren voldoende woningen te kunnen blijven bouwen. De lokale samenwerkingstafels zijn een goed initiatief om betrokken partijen aan tafel te krijgen en met elkaar in gesprek gaan over de realisatie van concrete woningbouwopgaven. Het is goed dat die een structureel karakter krijgen en over de hele breedte van woningmarkt gaan. Van belang is dat het ‘doen’ tafels zijn, uitgangspunt moet zijn dat de gesprekken leiden tot de concrete realisatie van plannen. Ik adviseer onze leden om hier actief aan mee te doen.”

Overigens zijn er uiteraard ook aanbevelingen van Van Gijzel die wél gedragen worden door alle marktpartijen, zoals het op lokaal niveau voeren van structureel overleg met alle bij de bouw van woningen betrokken partijen op basis van de gemeentelijke woonvisie, het bevorderen van doorstroming of een revolverend fonds waarmee het bouwrijp maken van binnenstedelijke locaties ten behoeve van middenhuur kan worden gefinancierd. In het afgelopen jaar hebben gemeenten, marktpartijen en corporaties onder leiding van Van Gijzel vooral op lokaal niveau gewerkt aan het vergroten van het aanbod aan middenhuurwoningen. Op een aantal plaatsen heeft dat overleg ertoe geleid dat marktpartijen en gemeenten de handen ineen hebben geslagen om de woningproductie verder aan te jagen en om een substantieel deel daarvan in de vorm van middenhuur-woningen. Marktpartijen willen die samenwerking in de komende periode graag verbreden naar het aanjagen van de woningproductie en naar veel meer gemeenten. Daarmee willen ze invulling geven aan het Regeerakkoord.
50PLUS in actie voor referendum over wet Hillen

Wed, 31 Jan 2018 00:00:00 +0100

Politieke partij 50PLUS wil met de website https://stopaflosboete.nl/ tenminste 300.000 handtekeningen verzamelen om een raadgevend referendum af te dwingen over het afschaffen van de ‘wet Hillen’.

Als het de partij lukt om voldoende steun te verzamelen wordt een volksraadpleging gehouden over het afbouwen van de belastingvrijstelling voor mensen die hun hypotheek hebben afgelost. In een eerste ronde werden de benodigde 10.000 handtekeningen ruimschoots gehaald; de partij verzamelde toen al bijna 25.000 steunbetuigingen.
Standpunt van de vereniging

Vereniging Eigen Huis vindt schrappen van de wet Hillen onverstandig en pleit ervoor om de belastingvrijstelling in stand te houden. De vereniging vindt dat er eerst een brede discussie moet worden gevoerd over de grote maatschappelijke betekenis van het eigenwoningbezit, in relatie tot thema’s als pensioenen en zorg. Deze discussie staat al in 2020 op de politieke agenda.
Hoogste aantal nieuwbouwwoningen in acht jaar

Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0100

Ruim 62 duizend nieuwbouwwoningen werden in 2017 aan de woningvoorraad toegevoegd. Dat is bijna 14 procent meer dan in 2016 en het hoogste aantal na 2009. In de provincie Flevoland nam de groei van de woningvoorraad door nieuwbouw het sterkst toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Ondanks de toename in de laatste jaren was het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2017 nog altijd bijna 20 procent lager dan het gemiddelde aantal van de periode vóór de crisis. Tussen 2000 en 2009 werden gemiddeld ruim 76 duizend nieuwbouwwoningen per jaar aan de voorraad toegevoegd. Sinds 2010 daalde dit aantal flink. Het dieptepunt lag in 2014 toen slechts 45 duizend nieuwbouwwoningen werden opgeleverd.

Ruim 7,7 miljoen woningen

Nederland had op 1 januari 2018 ruim 7,7 miljoen woningen. Dat zijn er bijna 55 duizend meer dan een jaar eerder. Behalve door nieuwbouw kan de woningvoorraad ook veranderen door sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen en verandering van gebruiksfunctie. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld als een kantoorpand omgebouwd wordt tot een appartementencomplex.

De groei van de woningvoorraad door nieuwbouw bedroeg 0,8 procent in 2017. Van de provincies nam in Flevoland de woningvoorraad door nieuwbouw met 1,4 procent relatief het sterkste toe. Ook Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland lagen met hun nieuwbouwuitbreiding hoger dan het landelijk gemiddelde. In Limburg werden relatief weinig nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

Nieuwbouw per gemeente

In Amsterdam zijn 4 918 nieuwbouwwoningen opgeleverd, het hoogste aantal van alle gemeenten. In Amsterdam staan in totaal bijna 433 duizend woningen, bijna 6 procent van de Nederlandse woningvoorraad. In Den Haag werden 2 385 nieuwbouwwoningen opgeleverd. In Bellingwedde, Valkenburg aan de Geul en Zandvoort zijn in 2017 geen nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd.
NAM moet ook zonder verkoop vergoeden

Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0100

De NAM moet ook Groningers die hun huis niet kunnen of willen verkopen schadeloosstellen, heeft het gerechtshof in Leeuwarden dinsdag bepaald.

In 2015 bepaalde de Rechtbank al dat verkoop niet noodzakelijk was voor compensatie voor waardeverlies voor de gaswinning in Groningen. Het Hof bekrachtigt deze uitspraak nu in het hoger beroep dat de NAM tegen het vonnis van de rechtbank instelde.

Het Hof bepaalt dat de schade ‘abstract mag worden begroot’, dus ook al vóór of zonder verkoop. Dat is belangrijk voor iedereen die zijn huis niet wil of kan verkopen.

‘NAM moet niet wachten op schadestaatprocedure’

Voor vaststelling van de schade is nog wel eerst een aparte, tijdrovende, zogenoemde ‘schadestaatprocedure’ nodig.

Steven Wayenberg, belangenbehartiger Groningen bij Vereniging Eigen Huis: ‘Maar daar hoeft de NAM niet op te wachten. Dat zou ook onbestaanbaar zijn. De uitspraak is duidelijk. Dus kom snel met een goede waardedalingsregeling voor álle woningeigenaren.’
Verplichte gasaansluiting nog dit jaar verdwenen

Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0100

In het regeerakkoord is afgesproken dat de verplichte gasaansluiting voor nieuwe woningen zal verdwijnen. Het streven is om nog dit jaar de verplichte aansluiting te schrappen.

Bouwend Nederland is positief over het schrappen van de opeisbare aansluitplicht. Bouwbedrijven kunnen woningen mét, en woningen zonder gasaansluiting bouwen.
Wel hecht Bouwend Nederland aan duidelijkheid en uniformiteit. Bouwen van woonwijken zonder gasaansluiting kan alleen met duidelijke afspraken een vlucht nemen.

Belangrijk is daarom een regionale gebiedsvisie over de energietransitie. Daarbij moet ook gekeken worden naar de alternatieve energievormen, én de ondergrondse netwerken die daarbij horen. Dat kunnen gasleidingen zijn, maar ook netwerken voor CO2-neutrale energievormen.
Grote regionale verschillen bij herstel woningmarkt

Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0100

In bijna de helft van de gemeenten ligt de gemiddelde woningprijs weer boven het niveau van vóór de crisis. Het aantal woningverkopen staat op recordhoogte, maar loopt wel wat terug in de Randstad. Hoe heeft de woningmarkt zich ontwikkeld sinds de start van de economische crisis? Paul de Vries en Frank van der Harst van het Kadaster brachten het in kaart. Wat blijkt? Het herstel van de woningmarkt verloopt niet overal in hetzelfde tempo. Een aantal gemeenten in de Randstad die als eerste waren hersteld, lieten in 2017 alweer een daling zien van het aantal woningverkopen. En hoewel de gemiddelde woningprijs in 2017 een nieuw record behaalde, lag deze voor meer dan de helft van de gemeenten nog onder het niveau van vóór de start van de crisis; de piek in 2008. Aantal woningverkopen in 2017: hoger dan voor de crisis In 2008 kantelde de woningmarkt onder invloed van de wereldwijde crisis. Vijf jaar later, sinds half 2013, trok de woningmarkt weer aan en zette het herstel in. 2017 was het nieuwe recordjaar: nog nooit zijn er meer woningen verkocht in één jaar tijd. De teller kwam uit op 241.860 eigendomsoverdrachten. In 97% van alle gemeenten werden in 2017 meer woningen verkocht dan voor de crisis. De tien gemeenten waar het aantal transacties nog onder het niveau van 2008 ligt, zijn: Oostzaan, Sluis, Alblasserdam, Weesp, Rucphen, De Marne, Loppersum, Sliedrecht, Vlieland en Eemsmond. Randstad verliest koppositie Het herstel van het aantal transacties begon vanaf 2015 in de Randstad en dan vooral in de grote steden. Uit een studie van Rabobank blijkt dat het aanbod minder snel is toegenomen dan het aantal verkopen, waardoor de Randstad in vergelijking met de rest van het land veel verder is verkrapt. In 2017 zette deze stevige toename in aantal transacties niet door in de Randstad; het aantal verkopen in 2017 lag lager dan in 2016. Vooral in de gemeenten die in 2016 een flinke toename lieten zien, is de groei nu tot stilstand gekomen of afgenomen. De regio’s buiten de Randstad bleven tot 2016 achter in het herstel van de Randstad, maar maakten in 2017 juist een inhaalslag. Tegelijkertijd worden er nog steeds, historisch gezien, veel woningen verkocht. “Het is dus niet zo dat het slecht gaat”, aldus Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster. “Een afname of stabilisatie kan juist als positief gezien worden. Sommige gemeenten kampen met zeer krappe woningmarkten doordat steeds minder woningeigenaren hun woning te koop zetten. Op krappe markten ligt het gevaar van snel stijgende prijzen op de loer.” Gemiddelde woningprijzen: nieuw record bereikt Ook de gemiddelde woningprijs bereikte in 2017 met ruim 265 duizend euro een nieuw record, 8,7% boven die van 2016. Toch lag het prijspeil in 61% van de gemeenten nog onder de gemiddelde prijs van voor de crisis. Het gaat hier echter om een gemiddelde: er zijn sterke stijgers en grote achterblijvers. De sterkste stijgers zijn de Randsteden; daar herstelden de prijzen het snelst. In de grote steden lagen de prijzen ver boven die van 2008: Amsterdam +34%, Rotterdam +20%, Den Haag +17%, Utrecht +15%. Voorbeelden van gemeenten die achterblijven zijn Neerijen (-27%), Blaricum (-19%) en Oudewater (-16%). We zien ook duidelijke verschillen als we kijken naar stedelijkheid van de gemeente (hoe meer adressen per km2, hoe meer stedelijk een gebied is). Het gemiddeld prijsniveau van de zeer sterk stedelijke gemeenten lag in 2016 al boven die van 2008; in 2017 zijn ook de sterk stedelijke gemeenten gemiddeld uitgestegen boven het niveau van voor de crisis. “De verwachting is dat de trend van stijgende prijzen zicht doorzet in 2018”, aldus Paul de Vries. “Belangrijkste oorzaken hier[...]Bouwkundig voorbehoud standaard in koopcontract

Thu, 25 Jan 2018 00:00:00 +0100

Huizenkopers hoeven binnenkort niet meer met de verkoper en makelaar te onderhandelen over een bouwkundig voorbehoud. Dit voorbehoud staat vanaf 1 februari 2018 standaard in een koopovereenkomst.

Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond hebben hierover overeenstemming bereikt met makelaarsorganisaties NVM, VBO en VastgoedPro.

Ernstige gebreken of hoge herstelkosten

Met een bouwkundig voorbehoud kan de koop van een woning worden ontbonden als na onderzoek blijkt dat er ernstige gebreken zijn of als noodzakelijke herstelkosten boven een afgesproken maximum komen.

Het voorbehoud kan wel worden geschrapt, maar alleen als de verkoper er niet mee instemt, of als de koper een bouwkundige keuring niet nodig vindt.

Bouwkundig voorbehoud doorstrepen

Tot nu toe moet een koper altijd aan de verkoper/verkoopmakelaar vragen een bouwkundig voorbehoud toe te voegen aan het koopcontract. ‘Dat wordt straks omgedraaid: het bouwkundig voorbehoud staat dan standaard in de koopovereenkomst vermeld. Het moet echt worden doorgestreept als de verkoper een bouwkundige keuring niet toestaat, of als de koper ervan afziet’, zegt Steven Wayenberg, juridisch beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis.

‘Als de koper dit voorbehoud niet wordt gegund, dan is koper zich in ieder geval bewust van de mogelijke risico’s die dat met zich meebrengt.’
Einde aan verwarring rond energielabels

Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 +0100

Er komt er een einde aan de verwarring over de verschillende meetmethoden voor de energieprestatie van woningen. Vanaf 29 maart 2018 wordt de Energie-Index gekoppeld aan de energielabels. Deze koppeling is mede tot stand gekomen dankzij de lobby-inzet van Aedes.

Woningcorporaties zijn verplicht bij de verhuur van een woning aan een nieuwe huurder een energielabel te overhandigen. Dit label is een letter en loopt van A tot en met G. Daarnaast is er een Energie-Index (EI) vastgesteld. De EI is een cijfer waarmee de huur op basis van het Woningwaarderingsstelsel kan worden bepaald.

Verwarring
Voor woningcorporaties en huurders leidde de invoering van deze twee verschillende meetmethoden in 2015 tot verwarring. In sommige gevallen zijn er verschillen tussen de uitkomsten van de Energie-Index en het energielabel. Aedes heeft dit meerdere malen aangekaart. Woningcorporaties willen één systeem gebruiken voor de communicatie, en niet zowel een EI als een afwijkend label moeten hanteren. Aedes pleitte daarom voor een eenduidige labelklasse-certificaat voor de communicatie.

Mede als gevolg daarvan nam de Tweede Kamer eind december 2016 de motie-Bashir aan om in overleg met verhuurders en huurders te onderzoeken of de communicatie over de energieprestaties begrijpelijker kan. In vervolg op dat overleg heeft de minister van BZK aangekondigd dat de Regeling Energieprestatie Gebouwen en de webtool voor het energielabel van RVO.nl worden aangepast.

Eenvoudiger
De koppeling van de Energie-Index aan een labelletter geldt vanaf 29 maart 2018. Voor woningcorporaties wordt het daarmee eenvoudiger om aan hun huurders uit te leggen wat de energieprestatie van een woning betekent voor de huur- en woonlasten van die woning. De toevoeging van de tabel met de labelletters voor woningen waarvoor een EI is vastgesteld heeft geen gevolgen voor de regeldruk van woningcorporaties.

De nieuwe energielabels lopen van A tot en met G. Uitbreiding naar A+ en A++ de rest volgt later.
2017 topjaar woningmarkt: koopsom stijgt met 8% en 12,6% woningen meer verkocht

Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0100

In 2017 zijn in Nederland 241.860 woningtransacties geregistreerd door het Kadaster, 12,6% meer dan in 2016, een absoluut record voor de Nederlandse woningmarkt. In vergelijking met het dieptepunt in de markt (2013) is het aantal woningverkopen meer dan verdubbeld. Deze analyse is door Woningmarktcijfers.nl gemaakt op basis van recente cijfers van het Kadaster. De koopsomgegevens worden over enkele dagen bekend gemaakt. Vanwege het alsmaar afnemend woningaanbod rijst de vraag of het magistrale aantal transacties van 2017 in 2018 kan worden geëvenaard. Koopsom per provincieMet € 195.000 en € 201.400 blijven Groningen en Friesland de goedkoopste provincies wat de koopsom betreft. In Utrecht en Noord Holland moet gemiddeld € 316.000 resp. € 333.000 op tafel worden gelegd. Grote verschillen in prijsontwikkelingprijsstijging in 2017 is te zien in de provincies Noord Holland, Flevoland en Utrecht. In Drenthe en Zeeland blijft de stijging beperkt tot 3,9% respectievelijk 5,6%. In vergelijking met het dieptepunt 2013 zien we in Noord Holland de grootste stijging. Met + 37% een dubbele stijging in vergelijking met Zeeland en Drenthe, Gelderland, Friesland en Limburg. Vergelijking met 2008In vergelijking met dit eerdere topjaar hebben 4 provincies, Gelderland, Noord Brabant, Friesland en Drenthe, op dit moment nog een lager koopsomniveau dan in 2008. Het zal u niet verbazen dat ook in deze grafiek Noord Holland de grootste stijging kent, een plus van maar liefst 12,6%. Transacties per provincieDe verschillen bij de ontwikkeling van woningtransacties waren zelden zo groot. Noord Holland valt op met een minimale stijging van 1%. In Utrecht blijft de stijging beperkt tot 2,2%. Het afnemende woningaanbod zal hierbij zeker een rol spelen. In Flevoland worden maar liefst 24,4% meer woningen verkocht in vergelijking met 2016. Drenthe scoort met 22,9% stijging eveneens hoog. Verschillen per woningtypeDe prijsstijging bij de woningtypen is in 2017 het grootst bij de appartementen, 8,6% tegenover 5,5 tot 7% stijging bij de overige typen. In vergelijking met 2008 zijn appartementen 11% duurder geworden. 2/1 kapwoningen zijn momenteel nog 2,3% goedkoper dan in 2008, vrijstaande woningen zelfs 7,7%. De overige typen volgen de totaal trend van ruim 3% stijging. In 2017 zijn vooral meer vrijstaande woningen verkocht. Met ruim 33.000 transacties stijgt het aantal verkopen in dit type met 23%. Het meest verkochte woningtype is de tussenwoning met bijna 80.000 stuks. Daarna volgt het appartement met 65.500 stuks, hoekwoningen met 31.500 en 2/1 kap met 25.000 stuks. Bij de appartementen blijft de groei in verkoop met een kleine 6% behoorlijk achter op de overige woningtypen. Meerdere prijsreeksen in NederlandNaast de absoluut gemiddelde koopsom die door het Kadaster wordt geregistreerd, publiceert de NVM de mediaan koopsom en het Kadaster en CBS samen de Prijs Index bestaande koopwoningen (PBK Index). De index is een bewerking op de absolute koopsom en wordt gecorrigeerd op basis van transactieontwikkelingen per woningtype en regio en daarnaast met de ontwikkeling van de WOZ waarde. De NVM meet op het moment dat de transactie tot stand komt, het Kadaster op het moment dat de woning via de notaris wordt overgedragen. In onderstaande grafiek zijn de ontwikkelingen van deze reeksen op kwartaalbasis te zien. Duidelijk is te zien dat de NVM reeks de absoluut gemiddelde koopsom van het Kadaster nadert en in het laatste kwartaal zelfs overschrijdt. De PKB Index (gestart in 2010 op 100) staat op jaarbasis inmiddels opnieuw op 100 maar is het laatste kwartaal gestegen tot 103. De gemiddelde koopsom was in 2010 € 239.500. Omger[...]Woningtransacties 2017 naar nieuw record

Fri, 19 Jan 2018 00:00:00 +0100

In 2017 zijn in Nederland 241.860 woningtransacties geregistreerd door het Kadaster, 12,6% meer dan in 2016, een absoluut record voor de Nederlandse woningmarkt. In vergelijking met het dieptepunt in de markt (2013) is het aantal woningverkopen meer dan verdubbeld. Deze analyse is door Woningmarktcijfers.nl gemaakt op basis van recente cijfers van het Kadaster. De koopsomgegevens worden over enkele dagen bekend gemaakt. Vanwege het alsmaar afnemend woningaanbod rijst de vraag of het magistrale aantal transacties van 2017 in 2018 kan worden geëvenaard.

Ontwikkelingen per maand
In 2016 werd de grens van 20.000 transacties 2x overschreden, in 2017 is dit 5 keer gebeurd. December is van oudsher de topmaand, januari doet het traditioneel rustig aan.

Verschillen per woningtype
In 2017 zijn vooral meer vrijstaande woningen verkocht. Met ruim 33.000 transacties stijgt het aantal verkopen in dit type met 23%. Het meest verkochte woningtype is de tussenwoning met bijna 80.000 stuks. Daarna volgt het appartement met 65.500 stuks, hoekwoningen met 31.500 en 2/1 kap met 25.000 stuks. Bij de appartementen blijft de groei in verkoop met een kleine 6% behoorlijk achter op de overige woningtypen.

Marktaandeel per woningtype
In grafiek in de bijlage is de ontwikkeling per woningtype door de jaren heen te zien. De groei bij de vrijstaande woningen en de afname bij de appartementen komt ook hier terug.

Woningtransacties per provincie
De verschillen bij de ontwikkeling van woningtransacties waren zelden zo groot. Noord Holland valt op met een minimale stijging van 1%. In Utrecht blijft de stijging beperkt tot 2,2%. Het afnemende woningaanbod zal hierbij zeker een rol spelen. In Flevoland worden maar liefst 24,4% meer woningen verkocht in vergelijking met 2016. Drenthe scoort met 22,9% stijging eveneens hoog.
Kadaster registreert in december 2017 meer verkochte woningen

Wed, 17 Jan 2018 00:00:00 +0100

In december 2017 registreerde het Kadaster 26.398 verkochte woningen. Dit is een stijging van 4,4% ten opzichte van december 2016 (25.280). Vergeleken met de voorgaande maand, november 2017, is er sprake van een stijging van 34,4%. Het Kadaster registreerde toen 19.647 verkochte woningen.

Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met december vorig jaar zien we de grootste stijging bij vrijstaande woningen met 14,1%. Bij appartementen registreren wij een daling van 1,8%. Ten opzichte van de vorige maand, november 2017, zien we bij alle woningtypes een stijging. Bij vrijstaande woningen is deze het grootst (39,4%), bij hoekwoningen is de stijging het laagst (28,8%).

Provincies

Ten opzichte van december 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in bijna alle provincies. In Zeeland is de stijging het grootst met 23,1%. Alleen in Noord-Holland (-2,7%) en Utrecht (-5,8%) zien we een daling. Vergeleken met november 2017 zien we in Zeeland de grootste stijging (50,6%) en in Flevoland de kleinste stijging (26,7%).

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in december 2017 met 4,8% toe ten opzichte van december 2016, van 38.361 naar 40.184. Vergeleken met november 2017 (29.646) is er sprake van een stijging van 35,6%.

Executieveilingen

In december 2017 vonden 108 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 39% ten opzichte van december 2016 (177).
Te weinig oog voor huurders aardbevingsgebied

Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 +0100

Huurders in het aardbevingsgebied worden geconfronteerd met immateriële schade en lopen op tegen ingrijpende renovatieplannen waar ze weinig invloed op hebben. Ook is het voor huurders onduidelijk op welke termijn hun woningen worden versterkt. Dat liet Woonbondconsulent voor de provincie Groningen Sylvo Gaastra vanochtend weten op radio 1.

Deltaplan aanpak sociale woningbouw

Gaastra riep op tot een Deltaplan waarin de corporaties die actief zijn in het aardbevingsgebied komen tot een duidelijke planning voor het versterken en verduurzamen van duizenden sociale huurwoningen. ‘Er zijn ongeveer 20.000 woningen die aangepakt moeten worden. Het tempo is bijzonder laag.‘ Huurders moeten vervolgens ook goed betrokken worden bij de renovatie van hun woning. Gaastra: ‘Dat is een forse operatie waarbij huurders weken, soms maanden in een bouwproject wonen.’

Symposium huurders aardbevingsgebied

In samenwerking met HuurdersPlatform Aardbevingen Groningen (HPAG) organiseert de Woonbond op vrijdag 16 februari het symposium 'Aardbevingen - de huurder in de knel'. Het symposium in Appingedam begint om 10.15 uur met o.a. de volgende sprekers: Ronald Paping, directeur van de Woonbond; Lex de Boer, directeur-bestuurder van woningcorporatie Lefier; Winfried de Haan, directeur van De Haan advocaten; en Suzanne Top, secretaris van het Groninger Gasberaad.
Nieuwbouw aardgasvrij!

Mon, 15 Jan 2018 00:00:00 +0100

Nederland moet van het aardgas af en dat wordt steeds prangender. In de eerste plaats vanwege de klimaatdoelstellingen, maar in toenemende mate ook vanwege de aardbevingen in Groningen.

Een groot gedeelte van het Nederlandse aardgas wordt in woningen gebruikt voor ruimteverwarming en warm tapwater. In de komende decennia moet de totale woningvoorraad aardgasvrij worden; dat is een enorme opgave. De samenleving, de politiek en ook projectontwikkelaars verenigd in de NEPROM willen dat de nieuwbouw daar het voortouw in neemt.

De leden van de NEPROM hebben in 2008 besloten om voorop te lopen in het reduceren van het energiegebruik in de nieuwbouw. Samen met zusterorganisaties Aedes, Bouwend Nederland en NVB-bouw en in nauwe samenwerking met het Rijk is het ambitieuze Lente-akkoord programma gestart. Daarmee bereiken we dat vanaf 1 januari 2020 alle nieuwbouwwoningen praktisch energieneutraal zijn, door onder andere uitstekende isolatie, vernieuwende installatieconcepten en opwekking van duurzame energie. Dat betekent dat de nieuwe woningen dan praktisch geen CO2-uitstoot meer veroorzaken en ook dat ze aardgasvrij zijn.

Transitie vergt aanzienlijke inspanningen
De sector is in de afgelopen jaren dus al ver gevorderd richting energieneutraal en de koplopers draaien hun hand niet meer om voor de 'all electric'-woning, voorzien van warmtepomp en zonnepanelen. Dus zonder aardgas. Toch vergt de transitie naar energieneutrale, aardgasvrije nieuwbouw nog aanzienlijke inspanningen van projectontwikkelaars en corporaties, maar vooral ook van de bouwers, de installatiesector en de toeleveranciers. In het bijzonder van partijen die nog geen enkele ervaring hebben met de nieuwe technieken.

Ook voor de kopers en huurders van die energieneutrale woningen brengt het veranderingen met zich mee. Het kan niet anders dan dat de overgang naar energieneutrale en aardgasvrije nieuwbouw met aanloopproblemen gepaard zal gaan. Maar dat is geen reden om niet te innoveren.

Kosten
Niet onbelangrijk is dat de kosten van energieneutrale huizen hoger zijn dan van de huidige nieuwbouwwoningen met een HR-ketel. Gemiddeld ongeveer 15.000 euro per woning, afhankelijk van type en situatie. Deze meerkosten kunnen in zeven tot tien jaar terugverdiend worden door de bewoners. Dat wil overigens niet zeggen dat elke bewoner in staat of bereid is om die meerprijs bij de aankoop of in de huur te betalen.

Projectontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties moeten alles op alles zetten om de transitie naar energieneutrale, aardgasvrije nieuwbouw zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. In alle nieuwbouwwijken en -projecten moeten gemeenten, opdrachtgevers en andere betrokkenen om tafel om te bezien of en op welke wijze gebouwd kan worden zonder aardgasaansluiting.

Consistent Rijksbeleid
Van groot belang daarbij is dat de leerervaringen worden afgetapt en breed verspreid en dat er snel wordt bijgestuurd als aanloopproblemen en kinderziektes daartoe aanleiding zouden geven. Een noodzakelijke voorwaarde is consistent Rijksbeleid, zodat we snel en verantwoord toe kunnen groeien naar energieneutrale, aardgasvrije nieuwbouw.

Jan Fokkema,
directeur NEPROM