Subscribe: אמת מטריקס
http://www.icast.co.il/Rss.aspx?ID=22468
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Hebrew
Tags:
את העולם  את  האדם  הוא  העולם  זה  זו  כי  כל  לו  על  פרק  שהוא  של העולם  של   
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: אמת מטריקס

אמת מטריקסטרילוגיית המטריקס שזכתה בכינוי "סרט העשור" הצליחה לחדור כמעט לכל מוח בעולם ה"חופשי", ולעורר פולמוס ציבורי רוחני רחב מכל גווני הקשת הפילוסופי פרק 7: אין אדם משחרר עצמו מבית האסורים - הצורך במורה

Mon, 18 Dec 2006 16:50:42 GMT

אמונה שבשלביה הראשונים היא ממקום של חושך גמור. חכמים מספרים כי האדם לבד אינו יכול למצוא את דרכו בחושך: "אין אדם משחרר עצמו מבית האסורים" הוא חייב עזרה מבחוץ. הרמח"ל בפרו "מסילת ישרים" מדמה את העולם שלנו למבוך גדול. כל ההולך במבוך אינו יכול למצוא את דרכו החוצה, שעומד מעל השבילים, הוא יכול להדריך את ההולכים לאן לפנות, ואיזה שביל מוביל באמת החוצה. המדריכים הם אלה שכבר הצליחו להתעלות מעל הטבעים החומריים שלהם, מעלה אשר הסירה מהם את ההסתרה ונתנה להם את כח הראייה.


Media Files:
http://pod.icast.co.il/ceeda464-db2c-4056-8190-1ef92c81d84f.icast.mp3
פרק 5: רוב האנשים לא מוכנים עדיין להתנתק

Mon, 11 Dec 2006 15:48:08 GMT

מורפיוס: "רוב העולם כל כך מורגלים ותלויים באופן כה חסר תקווה במערכת שהם יעשו כל שביכולתם כדי להגן עליה". רוב העולם פשוט רואים את העולם רק דרך חמשת חושיהם, ואם נציג בפניהם תמונה אחרת, נאיים על בסיס ויסוד אושיות חייהם. נסכן את "זכותם" להנאה חושית חסרת מעצורים, ואת כבודם, אחרי שכבר בנו את אישיותם סביב מציאות זו, ונהפך לרדופים על ידם.


Media Files:
http://pod.icast.co.il/a3fd3af2-d664-4e11-95c0-a8889ce6ddb1.icast.mp3
פרק 4: דיסוננס קוגניטיבי

Thu, 07 Dec 2006 17:02:03 GMT

אז מה מרכיב את המטריקס, ואיך נוצרת הבועה שמסתירה לכל כך הרבה אנשים את המציאות האמיתית? מה תופס את מוחנו? איך זה עובד? המאפיין העיקרי של כל מה שאנו תופסים בעולמנו הוא סופיות, או כפי שמבטאים זאת הנביאה וסמי"ת לאורך הסרט: "כל דבר שיש לו התחלה - יש לו סוף". אמנם גם המחשבות והרגשות וכל דבר אליו אנו מודעים יש לו גבולות, אולם המאפיין העיקרי של אותה מציאות סופית הוא כמובן החומר, ולכן הוא המסך הראשי שמסתיר את האור של האמת. חכמים המשילו זאת למטבע שככל שמחזיקים אותו יותר קרוב לעין, כך הוא יותר מסתיר את אורה של החמה. המשל ברור. ככל שהאדם יותר תלוי בגשמיות של העולם, כך ראייתו הרוחנית מצטמצמת ונעלמת. מה הסיבה?


Media Files:
http://pod.icast.co.il/d271cbce-430e-4a2d-8761-2ee856a14a12.icast.mp3
פרק 11: פקיחת עיניים ד-ט

Wed, 24 Jan 2007 14:36:39 GMT

ראינו בפרק הקודם, כי תפיסתנו את העולם מתבצעת דרך חמישה מקטעים חלקיים – חמשת החושים. כל מקטע נותן לנו חלק מהתמונה הכללית של האמת. ההבדל בין אדם רוחני לבין אדם רדום הוא כי האדם הרוחני לוקח את התמונה החלקית ומנסה למקם אותה בתוך התמונה הכללית שהוא אינו רואה בחושיו. האדם הרדום הוא זה שלוקח את התמונה החלקית ומחליט ש"זה מה שיש" היות ואת שאר העולם הוא אינו רואה. לאדם רדום זה נהפכת ההויה של העולם הנתפסת דרך חושיו, למסך המסתיר מעיניו את העולם האמיתי – את התמונה הכללית. ראייתו הגשמית ושמיעתו הגשמית נהפכות לו לבית כלא שבו הוא נעשה עבד לגשמיות והסופיות של העולם. "עיניים להם ולא יראו, אזניים להם ולא ישמעו". הרמח"ל בספרו "מסילת ישרים" נותן תיאור על מהות זו של העולם, הסבר שכנראה עמד מול עיניהם של היוצרים כאשר כתבו קטע זה של הסרט. הוא כותב כי העולם הזה מאופיין ע"י החושך. חושך הנגרם כתוצאה מהחומריות והתאוות הגשמיות אשר מעוורות את עין השכל מלראות את האמת. חושך זה יכול להסתיר מעיני האדם את המכשולים הניצבים ממש מו עיניו, ועוד לטעת בו את הרצון להתקרב וליפול באותם בורות.


Media Files:
http://pod.icast.co.il/0164fa21-14e4-498b-aac1-e0f9273368f3.icast.mp3
פרק 10: פקיחת עיניים - יציאת מצריים

Wed, 17 Jan 2007 14:21:52 GMT

ברוכים הבאים לעולם האמיתי! ראינו בפרק הקודם, כי תפיסתנו את העולם מתבצעת דרך חמישה מקטעים חלקיים – חמשת החושים. כל מקטע נותן לנו חלק מהתמונה הכללית של האמת. ההבדל בין האדם רוחני לבין אדם רדום הוא כי האדם הרוחני לוקח את התמונה החלקית ומנסה למקם אותה בתוך התמונה הכללית שהוא אינו רואה בחושיו. האדם הרדום הוא זה שלוקח את התמונה החלקית ומחליט ש"זה מה שיש" היות ואת שאר העולם הוא אינו רואה. לאדם רדום זה נהפכת ההויה של העולם הנתפסת דרך חושיו, למסך המסתיר מעיניו את העולם האמיתי – התמונה הכללית. ראייתו הגשמית ושמיעתו הגשמית נהפכות לו לבית כלא שבו הוא נעשה עבד לגשמיות והסופיות של העולם. "עיננים להם ולא יראו, אזניים להם ולא ישמעו". הרמח"ל בספרו "מסילת ישרים" נותן תיאור על מהות זו של העולם, הסבר שכנראה עמד מול עיניהם של היוצרים כאשר כתבו קטע זה של הסרט. הוא כותב כי העולם הזה מאופיין ע"י החושך. חושך הנגרם כתוצאה מהחומריות והתאוות הגשמיות אשר מעוורות את עין השכל מלראות את האמת. חושך זה יכול להסתיר מעיני האדם את המכשולים הניצבים ממש מול עיניו, ועוד לטעת בו הרצון להתקרב וליפול באותם בורות.


Media Files:
http://pod.icast.co.il/101a0e1e-e736-4930-8ac8-ff028d09fd6c.icast.mp3
פרק 3: פוסטמודרניזם מתוך משקפי הקבלה

Sun, 03 Dec 2006 17:58:36 GMT

בתת פרק זה ננסה מתוך שתי זוויות - הפילוסופיה הכלל עולמית והיהדות - להבין את התקופה שבה אנו חיים כיום, את הדרך שבה הגענו לשם, ואת הפוטנציאל הגלום בה כפי שהוא משתקף בסרט.


Media Files:
http://pod.icast.co.il/48ffd998-b8b3-4fba-b674-8fd0fdf5dcdc.icast.mp3
פרק 1: סיפור המעטפת - תפקידו ויתרונותיו

Fri, 01 Dec 2006 18:00:06 GMT

המטרה: מטרתו של הסרט, הוא כנזכר לעיל – ללמד אותנו על מהותו האמיתית של האדם ועולמו. הבעיה: אנו שבויים בתוך תפיסת עולם. המטריקס שלנו תופס את מוחנו ולא נותן לנו לראות, להבין, ללמוד. הפתרון: תפקיד סיפור המעטפת להצפין את המסר, לעטוף אותו בעטיפה מושכת, לעקוף את הפחד. ספור המעטפת במהותו מדבר על מלחמה. מלחמה המתחוללת בין האדם לבין התודעה שהוא יצר. אותה תודעה שהייתה אמורה לעזור לו לשלוט בעולם, במציאות - פתאום קמה ופרסה את רשת שליטתה עליו, בבחינת "וקם גולם על יוצרו". מלחמה זו הינה משל/ מטאפורה לשתי סוגי מלחמות המתחוללות ברמות שונות בעולמנו: מלחמה ברמה הפיזית ומלחמה ברמה הרוחנית.


Media Files:
http://pod.icast.co.il/d028163c-91db-4d56-8ea6-0364ae7f235d.icast.mp3
פרק 8: החכמה שבלהיות תלמיד

Mon, 25 Dec 2006 16:44:04 GMT

אחת הבעיות העיקריות של האדם היא שהוא נדבק לדעותיו הראשוניות. הוא כבר יודע. הוא שולט. קשה לו להכיר בכך שבעצם אין לו מושג ולכן הוא חי בשכנוע עצמי שהוא מבין. משל יפה המתאר מצב זה הוא המשל על האיש שהסתובב אצל מורים רבים במזרח והרגיש שהוא כבר "מואר", אבל בכל זאת החליט ללכת אל מורה נוסף. בהגיעו, הושיב אותו אותו מורה, והגיש לו כוס תה. הוא החל למזוג לו את התה לכוס ועל אף שהתמלאה לגמרי, המשיך ולשפוף עד שעלתה על גדותיה ונשפכה לכל עבר. התלמיד הצטער על כי עשה דרך ארוכה להגיע למורה זה בראותו שהוא סתם עוד זקן סנילי. להפתעתו, בסיימו לשפוך את התה, אמר לו הזקן כי השיעור הסתיים. התלמיד הנבוך לא הרגיש כי השיעור בכלל החל ולשאלתו ענה לו המורה כי רצה ללמדו כי כוס מלאה אי אפשר למלא! אדם שחושב שהוא כבר יודע, אין בו מקום להבנות חדשות. רק מי שיודע להתרוקן, לקבל, יכול להתמלא וללמוד. כל תהליכי החיים בנויים על תנועה זו של מילוי והתרוקנות. כדרגת יכולתם של הריאות להתרוקן כך מידת יכולתם להתמלא באוויר חדש. הלב מתמלא ומתרוקן ללא הפסקה. גם ברוחניות – האדם צריך ללמוד אמת זו ולהסכים להיות קטן. להסכים להשתחרר ולקבל. להסכים להיות תמיד תלמיד. ביהדות נקרא מעמד זה תלמיד חכם. מיהו התלמיד החכם? זהו החכם שיודע להישאר תמיד תלמיד.


Media Files:
http://pod.icast.co.il/d9de8c37-57c3-43e7-b203-c0d1b7b180e3.icast.mp3
פרק 9: סיכום

Mon, 08 Jan 2007 13:30:28 GMT

רבים המסתובבים בעולם ומחפשים נואשות שרידים של אותנטיות. ניצוצות של משהו עם ניחוח אמיתי. רסיסים של מקוריות בעולם של פלסטיק, זיופים, חיקויים, ועטיפות. רבים מוכנים לעבור סיכונים לא קטנים בדרך זו, להגיע לקצה, ללכת על חבל דק, להתעמת עם הסוף כדי אולי לדלות משם ניצוץ של משמעות.


Media Files:
http://pod.icast.co.il/328591f9-b848-40a2-a847-f12cfef0f575.icast.mp3
פרק 6: בניית הרצון – השאלה, כדי ליצור פתח להגעת המדריך

Sat, 16 Dec 2006 21:07:30 GMT

איש של חזון בשם "החזון איש" כתב ספר בשם "אמונה ובטחון". בספר זה הוא נותן הגדרה מאד מעניינת של "אמונה". הוא כותב שאמונה היא נטייה דקה בנפש האדם, שכאשר הוא חופשי מרעב של תאוות, ושעתו שעת השקט... מתוך אותו השקט עולה לו השאלה... מהי חידת היקום?! האימון מלשון "להתאמן" בשאלה זו נקרא "אמונה". כשהאדם עוצר לרגע את המרדף אחרי הגירויים העקריים והעטיפות הנוצצות שמנסה למכור לו "המערכת". ככל שהוא מצליח להתגבר על הרשת של הפרסום ועיצוב דעת הקהל שמטרתה לשכנע אותו לרצות את "המותגים" שמייצרים התאגידים, שבשבילם הוא עובד קשה, כדי שיהיה לו כסף כדי לקנות את מה שהם מייצרים, עד שכמעט ואין לו זמן לנשום, שלא לדבר על לשאול שאלות. עד אז הוא עומד ערום מול השאלה. שכל כך מביכה אותו בעצמת פשטותה, עד שמרוב בושתו על מערומיו, הוא צולל חזרה לעבודה, לגירויים, ולתהפוכות החיים - להט החרב המתהפכת השומרת על פתח הגן.


Media Files:
http://pod.icast.co.il/ebb1d38f-a21c-486d-877b-3983f1fe026f.icast.mp3
הקדמה

Thu, 30 Nov 2006 18:00:49 GMT

אחת השאלות המרכזיות בהם נוגעת הטרילוגיה היא שאלה הכרחית העולה מהתובנה כי המציאות של העולם/ של המטריקס היא מציאות דמיונית המתוכנתת מגבוה. אם אמנם כל מה שקורה בעולם / במטריקס כבר נכתב באותיות הירוקות – שפת התוכנה, היוצרת את כל ההוויה הוירטואלית שאנו תופסים, אם כן איפה יש פה מקום לבחירה? האם אני ובחירותי הם כן אמיתיים או האם אנחנו גם רק חלק מהאשליה? חכמים מנסחים זאת: אם הכל כבר צפוי, איפה נשארה הרשות לאדם לשנות?


Media Files:
http://pod.icast.co.il/9246e416-d710-4170-82fa-c3b7022b9775.icast.mp3
פרק 2: חסרונות המעטפת

Sat, 02 Dec 2006 17:59:25 GMT

בפתיחתו של פרק זה תיארנו את תפקידו של הסרט בהעברת המסר שיש מציאות מחוץ לבועה שבה אנו חיים. דיברנו קצת על הקושי להציג "עולמות שמעבר" לאדם שחי בתוך בועה זו של עולמו הפיזי, ושטוף ב"הסתה" של סוכני המערכת היוצרים חומת אש סביבו על מנת להשאירו "שפוט" במטריקס לנצח. לצורך כך המשילו היוצרים בסיפור העלילה עולמות רוחניים אלו ל-AI שהיא יצירה אנושית, כדי שיהיה לנו קל לקבלה. בהקבלה זו אמנם קל לנו יותר "לאכול" את העלילה ומסריה המוצפנים, אולם כמובן נוצר עוות אשר איננו מתאים להוויה האמיתית.


Media Files:
http://pod.icast.co.il/d9c4ffd1-c5d1-4829-b2de-f3942b683c88.icast.mp3